Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. Abonelik Sözleşmesi Eki
“Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası” TAAHHÜTNAMESİ
İşbu taahhütname Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan sonra “TURKCELL SUPERONLINE” olarak
anılacaktır) Abonelik Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve eki mahiyetinde olup, işbu taahhütnamede
yer almayan hususlarda Abonelik Sözleşmesi hükümleri geçerlidir. TURKCELL SUPERONLINE’ın
03/12/2014 - 01/02/2015 tarihleri arasında düzenlenmekte olan Konuşturan Yalın ADSL
KAMPANYASI’ndan (bundan sonra “Kampanya” olarak anılacaktır) “Bireysel Abone” olarak yararlanmak
istemem nedeniyle,
1. İşbu kampanyadan yararlanabilmek için 24(yirmi dört) ay süresince abonelik taahhüdü
verdiğimi ve bu kapsamda 24(yirmi dört) ay süresince işbu kampanya konusu hizmetlerden
yararlanacağımı,
2. İşbu Kampanya kapsamında aşağıda yer alan tabloda belirtilen paketler karşılığında belirlenen
toplam kampanya tutarının işbu Kampanya taahhüdüm süresince her ay tarafıma
faturalandırılacağını,
3. İlk faturamda, bir defaya mahsus olmak üzere işbu Kampanya taahhütnamesinin imzasından
doğacak olan tutarın binde 9,48’i oranında Damga Vergisi tutarının yansıtılacağını,
4. Kampanyadan yararlanabilmek için ALO (sabit telefon) hizmetinden de yararlanmam gerektiği,
ALO hizmetinden ise sabit ev telefon numaramı Turkcell Superonline’a taşıyarak ya da Turkcell
Superonline’dan numara tahsisi ile hizmet alarak yararlanabileceğimi,
5. TURKCELL SUPERONLINE ALO hizmetinden yararlanabilmek için aynı zamanda TURKCELL
SUPERONLINE’dan internet hizmeti almam gerektiğini, internet hizmeti için aboneliğimi iptal
ettirmem halinde ALO hizmetinin de kendiliğinden iptal olacağını bildiğimi,
6. İşbu Kampanya taahhüt süresinin bitiminden sonra farklı bir kampanyadan yararlanmayı
seçmediysem www.superonline.net adresinde duyurulan kullanmakta olduğum paketin güncel
TURKCELL SUPERONLINE Yalın ADSL tarifesinden ve ALO hizmeti tarifesi üzerinden
ücretlendirileceğimi,
7. İşbu kampanya kapsamında sunulan ADSL internet ve ALO hizmetinin Turkcell Superonline
tarafından Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) internet altyapısı üzerinden
sunulduğunu; bahse konu internet hizmetinin, Türk Telekom tarafından uygulanan ve
Turkcell Superonline tarafından internet sitesinde duyurulan Adil Kullanım Koşulları’na (AKK)
tabi olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.
8. Turkcell Superonline internet sitesinde (www.superonline.net) duyurulan Adil Kullanım
Koşulları’na tabi tarife seçmem halinde aboneliğimin Adil Kullanım Koşulları’ na tabi
olacağını bildiğimi, ilgili Adil Kullanım Koşulu sınırını aşmamı takiben bahse konu Adil
Kullanım Koşulları kapsamında yararlanmakta olduğum internet (indirme/download)
hızımın, 3 Mbps’ye düşeceğini bildiğimi,
9. Kampanya kapsamında ALO hizmeti ile birlikte ücretlendirme detayları aşağıdaki tabloda
belirtilen Her Yöne* 100 Dakika paketini de almam gerektiğini, ilgili dakika paketi ile birlikte
ücretsiz sunulan SwissVoice ePure model kablosuz ev telefonunu da aldığımı, ilgili kablosuz ev
telefonun stoklarla sınırlı olduğunu,
* Her Yöne; şehiriçi, şehirlerarası, yurtiçi GSM, uluslararası 1. kademe PSTN, 444, üç haneli (1XY)
ücretli özel servis numaraları ve diğer alternatif telekom operatörlerine doğru yapılan aramalar
için geçerlidir. Ücretlendirme periyodu yurtiçi GSM için 30 saniye, diğer yönler için 60 saniyedir.
Ayrıca kampanya kapsamında ki ücretli dakika paketi ile birlikte tüm Turkcell Superonline’lılarla
aylık 3000 dakika görüşme de ek olarak ücretsiz sunulacaktır. Kampanya kapsamında sunulan
ücretli dakika paketimin dakikalarını aşmam durumunda veya her yöne paket kapsamında
olmayan yönleri aramam durumunda mevcut ses tarifemden ücretlendirileceğimi ve mevcut ses
tarife detaylarının www.superonline.net adresinde yer aldığını bildiğimi beyan ederim.
10. Kullanacağım katma değerli servislerin yararlanacağım kampanya veya tarife kapsamında ayrıca
faturalandırılacağını,
11. Birden fazla internet kampanyası sahibi olmam durumunda farklı kampanyalardan
alabileceğim toplam kablosuz ev telefon ürünlerinin (Gigaset AS180, Sagemcom D160,
SwissVoice IH250 ve SwissVoice ePure model cihazlar da dahildir) sayısının en fazla 3
(üç) olduğunu, bu kampanya kapsamında sunulan dakika paketinden aynı kampanya
kapsamında en fazla 1 (bir) adet alabileceğimi,
12. Türk Telekom altyapısı üzerinden Turkcell Superonline dışında başka bir işletmeci tarafından
sağlanan ADSL hizmetimin mevcut olması halinde, işbu kampanyadan yararlanabilmek için
“Abonenin İşletmeci Değiştirmesi İçin Talep Formu”nu imzalamak suretiyle, yararlanmakta
olduğum ADSL internet erişim hizmetinin Turkcell Superonline’a taşınması gerektiğini
bildiğimi; mevzuat kapsamında işletmeci değişikliği onayımın alınması için Turkcell
Superonline tarafından aranacağımı bildiğimi, tarafıma ulaşılamazsa ve/veya işletmeci
değişikliği onayım alınamazsa işletmeci değişiklik talebimin iptal edileceğini bildiğimi, işbu
kampanya kapsamındaki indirimlerden yararlanabilmek için numaramı taşımam / numara
tahsis etmem gerektiğini bildiğimi, numaramı taşıyarak Turkcell Superonline ALO
hizmetinden yararlanabilmek için ADSL hizmetimin de Turkcell Superonline’dan olması
gerektiğini ve aynı zamanda “Bireysel Aboneler İçin Sabit Numara Taşıma Talep Formu”nu
imzalamam gerektiğini bildiğimi,
13. Türk Telekom. altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerde yaşanabilecek altyapıdan
kaynaklanan sorunlar sebebiyle ve adil kullanım noktalarında Türk Telekom tarafından
yapılacak değişiklikler ile adil kullanım noktasından kaynaklanan hız düşümü nedeniyle
Turkcell Superonline’ı hiçbir şekilde sorumlu tutmayacağımı bildiğimi,
14. Türk Telekom altyapısı üzerinden hali hazırda başka bir işletmeci tarafından tarafıma
sağlanan xDSL hizmetimin mevcut olmaması halinde, işbu kampanya kapsamında tüm
vergiler (%18 KDV) dahil 100 TL tutarındaki kurulum ücretinin işbu taahhütname süresi
boyunca alınmayacağını, mevcut TURKCELL SUPERONLINE xDSL abonesi isem eski kampanya
taahhütnamemde yer alan taahhüt süresi boyunca eski taahhütname yükümlülüklerimin
devam ettiğini; eski kampanya taahhütnamemdeki yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla
işbu taahhütname kapsamında tüm vergiler (%18 KDV) dahil 100 TL tutarındaki kurulum
ücretinin cayma bedeli olarak alınmayacağını bildiğimi,
15. Kampanya kapsamında yeni TURKCELL SUPERONLINE Yalın ADSL müşterisi isem tüm vergiler
(%18 KDV, %5 ÖİV) dahil 38 TL tutarındaki aktivasyon ücretinin işbu taahhütname süresi
boyunca alınmayacağını, mevcut TURKCELL SUPERONLINE xDSL abonesi isem eski kampanya
taahhütnamemde yer alan taahhüt süresi boyunca eski taahhütname yükümlülüklerimin
devam ettiğini; eski kampanya taahhütnamemdeki yükümlülüklerim saklı kalmak kaydıyla
işbu taahhütname kapsamında tüm vergiler (%18 KDV, %5 ÖİV) dahil 8 TL tutarındaki
aktivasyon ücretinin taahhütname süresi boyunca alınmayacağını,
16. İşbu Taahhütname’nin taahhüt süresi bitiminden önce; Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.
abonelik sözleşmesi ile tesis edilen aboneliğimin tarafımdan tek taraflı olarak veya işbu
Taahhütname’deki yükümlülüklerimi yerine getirmemem nedeniyle Superonline İletişim
Hizmetleri A.Ş. tarafından feshedilmesi, hizmetimin iptal edilmesi ve/veya kısıtlanması halinde
işbu abonelik taahhüdü süresince kullandığım ücretsiz ve/veya indirimli servislerin [(varsa)
tüm vergiler (%18 KDV) dahil 100 TL kurulum ücreti, kampanya kapsamında yeni aboneliklerde
tüm vergiler (%18 KDV, %5 ÖİV) dahil 38 TL aktivasyon ücreti, Turkcell Superonline’dan
hizmet almakta olduğum mevcut xDSL aboneliğinden Yalın ADSL aboneliğine yapılacak
geçişlerde tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 8 TL aktivasyon ücreti, işbu kampanya
kapsamında yararlandığım aşağıdaki tabloda belirtilen paketler kapsamında aldığım indirim
miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli, ücretsiz olarak sunulan SwissVoice ePure
kablosuz ev telefonun bedeli olan tüm vergiler (%18 KDV) dahil 240 TL ] toplam bedeli ile
işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki tabloda belirtilen paketin
toplam kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine kalan ay sayısı ile çarpılarak
hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp düşük olan bedelin tarafıma
kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
17. İşbu Taahhütname’nin taahhüt sürem boyunca aşağıdaki listede belirtilen paketlerin toplam
kampanyalı tarifesinden daha düşük fiyatlı bir tarifeye geçmek istemem durumunda kurulum
ücreti hariç o ana kadar kullandığım ücretsiz ve / veya indirimli servislerin [kampanya
kapsamında yeni aboneliklerde tüm vergiler (%18 KDV, %5 ÖİV) dahil 38 TL aktivasyon ücreti,
Turkcell Superonline’dan hizmet almakta olduğum mevcut xDSL aboneliğinden Yalın ADSL
aboneliğine yapılacak geçişlerde tüm vergiler dahil (%18 KDV, %5 ÖİV) 8 TL aktivasyon
ücreti, işbu kampanya kapsamında yararlandığım aşağıdaki tabloda belirtilen paketler
kapsamında aldığım indirim miktarının yararlandığım ay sayısı kadar bedeli, ücretsiz olarak
sunulan SwissVoice ePure kablosuz ev telefonun bedeli olan tüm vergiler (%18 KDV) dahil
240 TL] toplam bedeli ile işbu kampanya taahhütnamesi kapsamında belirlenen aşağıdaki
tabloda belirtilen paketin toplam kampanyalı aylık paket fiyatının taahhüt süresi bitimine
kalan ay sayısı ile çarpılarak hesaplanacak faturalandırılmamış toplam tutar ile karşılaştırılıp
düşük olan bedelin tarafıma kampanya iptal bedeli olarak faturalanacağını bildiğimi,
18. İşbu Kampanya kapsamında yararlanacağım hizmete ilişkin sonlandırma talebimi TURKCELL
SUPERONLINE’a veya ilgili hizmetin aboneliğini başlatmaya yetkili bayisine yazılı olarak
bildirmek kaydıyla işbu kampanya taahhütnamesi kapsamındaki hizmetimi ve/veya TURKCELL
SUPERONLİNE aboneliğimi her zaman sona erdirebileceğimi,
19. Aboneliğimin sonlanması halinde işbu Kampanya kapsamında tarafıma tedarik edilen tüm
vergiler (%18 KDV) dahil 150TL bedelindeki modemi www.superonline.net adresinde belirtilen
TURKCELL SUPERONLINE bayisine çalışır durumda ve tüm parçaları eksiksiz olarak 10 (on) gün
içerisinde teslim edeceğimi, teslim etmemem veya eksik teslim etmem halinde tüm vergiler
dahil (%18 KDV) 150 TL modem bedelinin tarafıma faturalandırılacağını,
Bildiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
İşbu taahhütnamenin imza tarihi itibariyle ……………………………..….. Seri Nolu SwissVoice marka ePure
model cihazın tarafıma kullanılmamış ve / veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak
teslim edilmiş olduğunu, işbu taahhütnameye konu kampanyadan yararlanmak için ibraz edilen bilgi ve
belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (TURKCELL) ve/veya TURKCELL iştiraki olan TURKCELL SUPERONLINE
ile paylaşmış olduğum ve/veya bu firmalar nezdinde bulunan satış, faturalama ve pazarlamaya esas
olacak bilgilerimin, tarafıma daha verimli ve bütünsel bir hizmet sunulabilmesi için, TURKCELL VE
TURKCELL SUPERONLINE’ın süresiz olarak birbirleriyle paylaşmasına izin verdiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Turkcell Superonline ile paylaşmış olduğum ve / veya Turkcell Superonline nezdinde bulunan trafik ve
lokasyon verileri de dahil olmak üzere her türlü verimin aboneliğim süresince Turkcell Superonline
tarafından işlenerek bana en avantajlı tekliflerin sunulmasına ve Turkcell Superonline tarafından üçüncü
kişilerle paylaşılmasına izin veriyorum. Bu iznin ücretsiz olarak geri alabilme imkanım olduğunu; iznin geri
alınması halinde bu durumun işbu taahhütnameye aykırılık teşkil etmeyeceğini bildiğimi kabul ve beyan
ederim.
EVET
HAYIR
Konuşturan Yalın ADSL Kampanyası 24 Ay Taahhütlü ALO Hizmetli
Hız
Kota
AKK*
İndirme
(download)
Tarife
Fiyatı
24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı
16 Mbps’ye kadar
Limitsiz
50 GB
79 TL
64 TL
24 Ay
Taahhütlü
Kampanya
Fiyatı Aylık
İndirim
Tutarı**
15 TL
Konuşturan 100 Dakika Paketi
6,99 TL
5 TL
1,99 TL
TOPLAM
85,99 TL
69 TL
16,99 TL
Yukarıda belirtilen Yalın ADSL ücretine %18 KDV ve %5 ÖİV, dakika paketine ise %18 KDV ve %15 ÖİV
dahildir.
* AKK, Adil Kullanım Koşulları’nı ifade etmektedir.
**İndirim tutarı, kampanyada sunulan paketinin tarife ücreti ile kampanyalı ücret farkını ve abonenin
aylık yararlandığı indirim tutarını göstermektedir.
İnternet hızı (download ve upload) sonuçları sunucunun, ev / işyeri arasında bulunan diğer sunucu ve
yönlendiricilerin performansı ve sayısı; ev / işyeri ve sunucu lokasyonu arasındaki hatların kullanım
yoğunluğu, bilgisayar performansı, vb. gibi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ayrıca
sunucuların internet çıkışlarındaki yoğunluk ve getirilen hız kısıtlamaları nedeniyle internet siteleri yavaş
açılabilir. Tam performans almak için kablolu bağlantı tavsiye edilmektedir.
İşbu 5 (beş) sayfadan ibaret taahhütnameyi okuduğumu, anladığımı, işbu taahhütnamede yazan tüm
Kampanya koşullarını kabul ettiğimi ve 1 (bir) nüsha olarak imzaladığımı; orijinal nüsha TURKCELL
SUPERONLINE’da kalmak üzere işbu taahhütnamenin bir kopyasının tarafıma verildiğini beyan ederim.
ABONE’nin
Adı-Soyadı:
TC Kimlik Numarası:
Tarih:
İmza:
TURKCELL SUPERONLINE
Download

Konuşturan Telefonsuz Yalın Süperonline Kampanyası