ILISU PROJESİ İŞ İLERLEME DURUM RAPORU
(04.04.2014)
Resim: Ilısu Barajı ve HES Yerinin İlk Ve Mevcut Genel Görünümü
SIRA NO
ILISU BARAJI VE HES İNŞAATI ÜNİTELER İTİBARİYLE GERÇEKLEŞME DURUMU- 04/04/2014
3
ÜNİTE ADI
1 Derivasyon Tünelleri K/B
3
KAZI (K) (m )
TOPLAM
YAPILAN
DOLGU (D)/BETON (B) (m )
KALAN
%
TOPLAM
YAPILAN
KALAN
%
451.257
451.257
0 100
97.526
97.526
0 100
2.440.931
2.440.931
0 100
64.329
64.329
0 100
3 Derivasyon Tünelleri UlaşımGalerisi K/D
30.500
30.500
0 100
10.664
10.664
4 Dipsavak Kapak Odası, Kapak Şaftı ve Hav. Gal. K/B
21.738
21.738
0 100
5.500
0
5.500
0
5 Santral Binası K/B
3.120.000
3.120.000
0 100
142.000
47.293
94.707
33
6 Santral Kuyruksuyu Kanalı K/B
2.650.000
2.195.500
18.500
18.500
0 100
2.200
0
2.200
0
8 Santral Ana Kontrol Binası Yaklaşım Tüneli
1.551
1.551
0 100
950
0
950
0
9 Santral Ana Kontrol Binası Şaftı K/B
2.489
2.489
0 100
1.900
0
1.900
0
180.088
180.088
0 100
34.900
10.649
24.251
31
14.573
9.367
5.206
64
0
2 Derivasyon Tünelleri Giriş-Çıkış Yapıları K/B
7 Santral Ana Kontrol Binası K/B
10 Enerji Tünelleri K/B
454.500
0 100
83
11 Enerji Tünelleri Cebri Boru Kaplama Betonu
12 Enerji Tünelleri Su Alma Yapısı K/B
1.156.000
1.156.000
0 100
32.300
0
32.300
13 Enerji Tünelleri Ulaşım Galerisi K/B
69.742
69.742
0 100
13.850
0
13.850
0
8.990.000
8.990.000
0 100
357.115
178.644
178.471
50
113.996
24.088
89.908
21
31.542
0
31.542
0
1.077
0
1.077
0
18 Dolusavak Şüt Kanalı Yapısal Beton
96.000
42.631
53.369
44
19 Dolusavak Şüt Kanalı Düzenleme Betonu
60.500
60.380
20 Dolusavak Apron Yapısı ve Sıçratma Eşiği Betonu
54.000
51.545
2.455
4.938
0
4.938
0
248.592
51.976
196.616
21
14 Dolusavak Toplam K/B
15 Dolusavak Eşik Yapısı Betonu
16 Dolusavak Kapak Ayakları Betonu
17 Dolusavak Köprüsü Betonları
21 Dolusavak Bermeçok Deresi Derivasyonu
22 Beton Ağırlık Barajı K/B
123.473
123.473
23 ÖBKD Baraj Gövdesi K/D
7.410.000
7.331.000
0 100
79.000
99
120 100
95
23.423.710
19.310.000
4.113.710
82
24 ÖBKD Baraj Bordür Betonu
59.539
21.500
38.039
36
25 ÖBKD Baraj Topuk Plağı Tesviye Betonu
15.000
9.190
5.810
61
9.650
7.783
1.867
81
113.297
0
113.297
0
13.042
0
13.042
0
26 ÖBKD Baraj Topuk Plağı Betonu
27 ÖBKD Baraj Ön Yüz Betonu
28 ÖBKD Baraj Memba ve Mansap Parapet Betonu
29 Memba Batardosu K/D
235.000
235.000
0 100
1.081.126
1.081.126
0 100
30 Mansap Batardosu K/D
16.757
16.757
0 100
87.071
87.071
0 100
300.000
300.000
0 100
87.000
60.000
27.000
69
3.200
0
3.200
0
31 Şalt Sahası K/D
32 Şalt Sahası Betonu
33 Mansap Köprüsü K/B
34 Cebri Borulu Geçiş K/B
38.394
38.394
0 100
18.120
18.120
0 100
263.756
263.756
0 100
2.320
2.320
0 100
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü-Ilısu Projesi İş İlerleme Durum Raporu – 04.04.2014
Sayfa 1
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü-Ilısu Projesi İş İlerleme Durum Raporu – 04.04.2014
Sayfa 2
ELEKTROMEKANİK İŞLER:
CEBRİ BORU İMALAT VE MONTAJ TAKİP ÇİZELGESİ
CONICAL
BEND
KONİK
DİRSEK
0,145
0,067
PT1 (%)
0,00
58,41
100,00
100,00
89,17
PT2 (%)
0,00
58,41
100,00
100,00
PT3 (%)
0,00
100,00
100,00
100,00
PERCENTAGE
BIFURCATOR
BRANŞMAN
0,125
% 74,52
VERTİCAL
BEND
DÜŞEY
DİRSEK
CONICAL
BEND
KONİK
DİRSEK
0,023
TOPLAM
PENSTOCK
CEBRİBORU
BIFURCATOR
BRANŞMAN
0,64
0,64
0,023
0,125
0,145
0,00
58,41
100,00
100,00
89,17
89,17
0,00
58,41
100,00
100,00
45,26
89,17
0,00
95,32
100,00
14,14
0,00
CONE
KONİ
VERTİCAL
BEND
DÜŞEY
DİRSEK
0,067
PROCESS
PROSES
PENSTOCK
CEBRİBORU
INSTALLATİON/MONTAJ
CONE
KONİ
MANUFACTURİNG/İMALAT
% 62,34
 Nehir derivasyonu işlemi 29.08.2012 tarihinde Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek ve
Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun teşrifleri ile yapılan tören ile
gerçekleştirilmiştir.
MİDYAT-DARGEÇİT ÇEVRE-ILISU ŞANTİYE-GÜÇLÜKONAK ANA ULAŞIM YOLU:
 Toplam yol uzunluğu
: 52 km.
 Kazı ve dolgusu tamamlanan
: 51 km.
 Binder seviyesinde asfaltı tamamlanan
: 52 km.
 Aşınma seviyesinde asfaltı tamamlanan
: 47,5 km.
 Oto korkuluğu tamamlanan
: 35 km.
 Yol çizgisi tamamlanan
: 40 km
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü-Ilısu Projesi İş İlerleme Durum Raporu – 04.04.2014
Sayfa 3
 Mardin ve Şırnak İlleri ve bu illere bağlı diğer yerleşim birimlerinin Dicle nehri üzerinden
ulaşımını sağlayan 250 m uzunluğundaki mansap servis köprüsü tamamlanmış olup trafiğe açık
durumdadır.
KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İLERLEME DURUMU
YILLAR İTİBARİYLE PARSEL ADEDİ
ALAN (Hektar) TAHMİNİ BEDELİ (TL)
AVUKATLIK İLAMA
Toplam Kamulaştırma
VEKALET
BAĞLI
16.407
17.697
1.800.000.000
Miktarı
ÜCRETLERİ BORÇLAR
PARSEL
2014 YILI
(TL)
(TL)
YILLAR
% ALAN (Hektar) % BEDELİ (TL)
%
ADEDİ
FİYATLARI
2007-2009
815 5%
215 1%
11.278.588
16.717.818 1%
2010
646 4%
160 1%
13.450.185
18.036.404 1%
2011
2.189 13%
985 6%
55.754.958
63.497.775 4%
2012
2.906 18%
2.297 13%
199.050.274
223.942.515 12%
2013
2.415 15%
2.728 15%
350.103.478
371.109.697 21%
1.702.728
2014
441 3%
605 3%
84.308.616
84.308.616 5%
360.254
GENEL TOPLAM
9.412 57%
583.212
6.990 39% 713.946.099 777.973.079 43% 2.062.982 583.212
HUKUK İŞLERİ:
1) Dargeçit Asliye Hukuk Mahkemesi
2) Cizre Asliye Hukuk Mahkemesi
3) Midyat Asliye Hukuk Mahkemesi
4) Batman Asliye Hukuk Mahkemesi
5) Kurtalan Asliye Hukuk Mahkemesi
6) Siirt Asliye Hukuk Mahkemesi
7) Eruh Asliye Hukuk Mahkemesi
8) Bismil Asliye Hukuk Mahkemesi
Toplam Açılan Dava Dosya Sayısı
Karara Çıkan Dava Dosyası Sayısı
Devam Eden Dava Dosyası Sayısı
: 795 adet
: 758 adet
: 63 adet
: 113 adet
: 697 adet
: 1407 adet
: 168 adet
: 18 adet
: 4.021 Adet
: 2.979 Adet
: 1.042 Adet
YENİDEN YERLEŞİM ÇALIŞMALARI:
Ilısu Barajı ve HES Projesi kapsamında yapılacak yeniden yerleşim çalışmaları için
15.01.2008 tarihinde üçlü protokol, 25.09.2008 tarihinde ek Protokol'e göre İdaremiz
tarafından;
 2008 Yılında 8 000 000 TL,
 2009 yılında 11 000 000 TL,
 2010 Yılında 42 697 000 TL,
 2011 Yılında 45 173 000 TL olmak üzere,
 Toplam: 106.870.000 TL Yeniden Yerleşim ödeneği TOKİ Başkanlığına aktarılmıştır.
Koçtepe Köyü Yeniden Yerleşim Çalışmaları:
TOKİ Başkanlığınca Koçtepe Köyü alt yapı işleri, okul, sağlık ocağı, cami, köy konağı ve çocuk
oyun alanı yapımı işinin ihalesi 11.06.2012 tarihinde yapılmış olup, 17.07.2012 tarihinde
müteahhitte yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır.
Yol ve altyapı çalışmaları, tesisat çalışmaları devam etmektedir.
 İhale Tarihi
: 11.06.2012; Süresi: 600 gündür.
 Proje gerçekleşme oranı : % 91
 İşin İhale Bedeli
: 6.220.000,00 TL
 Toplam Harcama
: 5.629.100.00TL
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü-Ilısu Projesi İş İlerleme Durum Raporu – 04.04.2014
Sayfa 4
HASANKEYF YENİDEN YERLEŞİM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA:
Hasankeyf I. Etap Üst Yapı İşi:
58 adet Örnek Konut, 1’er adet 24 Derslikli İlköğretim Okulu, Hükümet Konağı, Belediye
Hizmet Binası, İlçe Emniyet Amirliği, PTT Binası, Cami, Ticaret Merkezi, 5000 Kişilik Arıtma
tesisi, 1. Etap Yolların Üst Yapısı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme çalışmaları mevcuttur. 1.
Etaptaki Örnek Konut Özellikleri aşağıdaki gibidir:
 A1
(TEK KATLI MÜSTAKİL 2+1) 156,18 m²/daire
 B1
(TEK KATLI MÜSTAKİL 3+1) 171,36 m²/daire
 B2
(2 KATLI MÜSTAKİL 3+1, BAĞIMSIZ 2 DAİRE)
ZEMİN KAT :174,50 m²/daire
1.KAT
:142,69 m²/daire
 A2
(2 KATLI MÜSTAKİL 2+1, BAĞIMSIZ 2 DAİRE)
ZEMİN KAT :153,90 m²/daire
1.KAT
:120,88 m²/daire
 C1
(Z+2, 2+1 APARTMAN, KATTA 2 DAİRE) 104,46 m²/daire
 C2
(Z+2, 3+1 APARTMAN, KATTA 2 DAİRE) 134,97 m²/daire
 C3
(Z+2, 1+1 APARTMAN, KATTA 4 DAİRE) 66,25 m²/daire
Hasankeyf II. Etap Üst Yapı İşi:
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulu ve Uygulama Oteli, Kültür parkı giriş yapıları, açık
hava müzesi, müze, Sahne ve sahne arkası, Sera, park ve sera onarım binası ve bu üst yapılara
ilişkin altyapı ve çevre düzenlenme çalışmaları mevcuttur.
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksek Okulunun alüminyum doğrama ve ısıcam, asma tavan ve
dış cephe doğal taş kaplama, havalandırma tesisatı imalatı devam ediyor.
Kültür Parkı alanında peyzaj alanı kazı dolgu imalatları devam ediyor.
Giriş yapıları, Sera ve Onarım yapılarının betonarme imalatları, iç ve dış duvar imalatları
tamamlandı. Müze yapısı betonarme imalatlar devam ediyor.
 İhale Tarihi
: 11.07.2012; Süresi 520 gündür.
 Proje Gerçekleşme Oranı : % 73
 İşin İhale Bedeli
: 23.850.000 TL.
 Toplam Harcama
: 17.410.500 TL.
Hasankeyf 24 Derslikli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu ve 200 Öğrencilik Pansiyon İnşaatı:
Hasankeyf 24 Derslikli Yatılı İlköğretim Bölge Okulu İnşaatı iç ve dış duvar imalatları
tamamlanmıştır. Dış cephe taş kaplama imalatları devam etmektedir. İstinat duvarı ve teras
yalıtım çalışmaları devam etmektedir.
Pansiyon inşaatında betonarme imalatlar tamamlanmış iç ve dış duvar imalatları devam
etmektedir.
 İhale Tarihi: 11.07.2012
Yer Teslim Tarihi: 19.12.2012
Süresi: 570 gündür.
 Proje Gerçekleşme Oranı : % 64
 İşin İhale Bedeli
: 7.967.000 TL.
 Toplam Harcama
: 5.098.880 TL.
25 Yataklı Hastane İnşaatı:
Temel kazı çalışmaları devam ediyor.
 İhale Tarihi: 11.12.2013 Sözleşme Tarihi: 03.02.2014
 Proje Gerçekleşme Oranı :
 İşin İhale Bedeli
: 6.665.000 TL.
 Toplam Harcama
:
24 Derslikli Lise Binası İnşaatı:
Temel kazı çalışmaları devam ediyor.
 İhale Tarihi: 24.10.2013
Sözleşme Tarihi: 06.01.2014
 Proje Gerçekleşme Oranı :
 İşin ihale Bedeli
: 5.173.000 TL.
 Toplam Harcama
:
Süresi: 620 gündür
Süresi: 570 gündür.
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü-Ilısu Projesi İş İlerleme Durum Raporu – 04.04.2014
Sayfa 5
Kütüphane Binası- Kapalı Spor Salonu-İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Binası:
 İhale Tarihi: 30.12.2013
Süresi: 550 gündür.
Sözleşme imzalanmadı. İhale değerlendirme aşamasındadır.
Mardin–Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik-Jeoteknik Bakımdan Araştırılması ve
Güçlendirilmesi Proje Yapımı İşi:
Mardin–Hasankeyf Antik Kentinin Jeolojik– Jeoteknik Bakımdan Güçlendirilmesi Proje
Yapımı işi Barajlar ve HES Dairesi Başkanlığı tarafından 29.11.2012 tarihinde yapılan ihale
sonucunda, 2.225.000 TL bedelle ES Proje Müh. Müş. Ltd. Şti.’ ye ihale edilmiştir. 31.12.2012
tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. İşin süresi 400 gündür.
Hasankeyf’te Bulunan Tarihi Eserlerin Korunması ve Taşınması:
26-28.08.2013 tarihleri arasında Doç. Dr. Ahmet TÜRER başkanlığındaki heyet ile birlikte
Hasankeyf’te bulunan tarihi eserlerin korunması ve taşınmasına dair saha çalışmaları ve
toplantılar yapılmıştır.
Hasankeyf Kültürel Varlıklar ve Yeniden Yerleşim Şubesi:
Hasankeyf Kültürel Varlıklar ve Yeniden Yerleşim Şube Müdürlüğü 23.09.2013 tarihinde
Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet
Sayın Cevdet Yılmaz ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek’in teşrifleri ile hizmete
açılmıştır.
ILISU BARAJI VE HES PROJESİ İŞ İLERLEME (04-04-2014)
Sıra
İşin adı
No
İhale bedeli / Keşif
İşe Başlama
İş Bitimi
TL
Ilısu Barajı ve HES Projesi
1
1.788.031.462 23.10.2007 13.12.2015
(İnşaat+Elektromekanik)
İnşaat İşleri
Elektromekanik İşler
1.187.606.080
600.425.382
267.830.664
Gerçekleşme Gerçekleşme
% Aralık
% Mart
58,45
60,26
16.5.2008
13.12.2015
65,69
68,48
1.4.2011
19.9.2015
45,00
45
37
39
1.11.2006
13.12.2015
55
57
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay 1. 6ay 2. 6 ay
2 Kamulaştırma İşleri
Kamulaştırma(Alan)
Kamulaştırma(Parsel)
3
Yeniden Yerleşim
Çalışmaları
Ilısu Köyü
9.737.000
12.1.2009
17.9.2012
100
100
Koçtepe Köyü
6.220.000
17.7.2012
8.3.2014
86,00
91
1. Etap
19.287.000
24.3.2010
9.8.2012
100
100
2.Etap
23.850.000
14.9.2012
15.2.2014
61,69
73
Hasankeyf Yeniden
Yerleşim
*Kamulaştırma gerçekleşme oranı hektar bazında verilmiştir.
Toplam Kamulaştırılacak Alan : 176.970 da
Kamulaştırılan Alan
: 69.900 da
YAPIM PROGRAMINDAKİ İŞLER
GERÇEKLEŞME (%)
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü-Ilısu Projesi İş İlerleme Durum Raporu – 04.04.2014
Sayfa 6
2013 YILI SONU İTİBARİYLE TOPLAM HARCAMA DURUMU:
İNŞAAT GRUBU:
2008-2013 Yılları Arası Harcama
Fiziki Gerçekleşme Oranı
EM GRUBU
Harcanan
Fiziki Gerçekleşme Oranı
ECS (MÜŞAVİR)
2010 - 2012 Yılı Harcaması
KAMULAŞTIRMA
Harcanan
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Parsel Bazında)
Fiziki Gerçekleşme Oranı (Alan Bazında)
: 1.640.819.719 TL
: % 65,69
: 818.608.704 TL
: % 45
:
56.715.928 TL
: 627.348.115 TL
: % 55
: % 36
TOPLAM HARCAMA
: 3.143.492.466 TL
2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA DURUMU:
İNŞAAT GRUBU
:
Ödenek
Harcanan
Yılı Ödeneği Harcama Oranı
Toplam Fiziki Gerçekleşme Oranı
: 466.230.114 TL
: 81.462.000 TL
: % 17,47
: % 68,48
EM GRUBU :
Ödenek
Harcanan
Yılı Ödeneği Harcama Oranı
Toplam Fiziki Gerçekleşme Oranı
:
:
:
:
ECS (MÜŞAVİR)
Ödenek
Harcanan
: 16.740.000 TL
:
:
KAMULAŞTIRMA :
Ödenek
Harcanan
Yılı Ödeneği Harcama Oranı
Ilısu
alanında
260.215.000 TL
132.181.663 TL
% 51
% 45
Projesi,
beklenen
: 370.000.000 TL
: 84.668.870 TL
: % 23
enerji,
faydayı
sulama,
sağlamak
balıkçılık,
amacıyla
su
sporları,
turizm
inşa
edilirken;
tarihi-
kültürel-çevre-yeniden yerleşim ve sosyal sorumluluk çerçevesi içerisinde
büyük bir özveri ve hassasiyetle devam etmektedir.
DSİ Ilısu Projesi 16. Bölge Müdürlüğü-Ilısu Projesi İş İlerleme Durum Raporu – 04.04.2014
Sayfa 7
Download

ılısu projesi iş ilerleme durum raporu