İLAN METNİ
TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ
IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ UĞURCA MEVKİİNDE KONUŞLU IĞDIR-TUZLUCAUĞURCA ADINDAKİ TRT- TV VERİCİ İSTASYONUNA AİT; O.G ENERJİ NAKİL HATTI
VE MÜŞTEMİLATI, 30 METRELİK ÇELİK ANTEN DİREĞİ VE TİP-A2 VERİCİ BİNASI
GİBİ, ALT YAPI TESİSLERİNİN SATIŞ İHALESİ; “ TRT SATIŞ VE KİRALAMA
İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPILACAKTIR.
TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ ÇOĞRAFİ HİZMET ALANI İÇİNDE KALAN IĞDIR-TUZLUCAUĞURCA ADINDAKİ TRT- TV VERİCİ İSTASYONUNA AİT; O.G ENERJİ NAKİL HATTI VE
MÜŞTEMİLATI, 30 METRELİK ÇELİK ANTEN DİREĞİ VE TİP-A2 VERİCİ BİNASI GİBİ, ALT
YAPI TESİSLERİNİN SATIŞ İHALESİ; 87.446,56 TL (KDV Hariç) TUTAR ÜZERİNDEN
HALIHAZIR DURUMLARIYLA İLAN YOLUYLA KAPALI TEKLİF ALMA USULÜ İLE ” TRT
SATIŞ VE KİRALAMA İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ” HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE
YAPILACAKTIR.
ALT YAPI TESİS UNSURLARININ YERİNDE; satış İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır.
1-İdarenin
Adı
: TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ
a) Adresi
: KÖSK MAHALLESI PALANDÖKEN HASTANE KAVSAGI 5
25070 KÖŞK MAHALLESİ PALANDÖKEN/ERZURUM
b) Telefon ve faks numarası
: 4423171031 - 4423171012
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç)
İhale
dokümanının : www.trt.net.tr
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu SATIŞ işinin
a) Niteliği ve miktarı
: Bir adet O.G Enerji Nakil Hattı ve müştemilatı, Bir adet 30 Metrelik
çelik anten direği ve Bir adet TİP-A2 Binası ve müştemilatı.
b) Konuşlu yer
: IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ UĞURCA MEVKİİNDE.
c) Satışı Yapılan Alt Yapı :
5 gün (sözleşme tarihinden itibaren.
Unsurlarının Devir Teslim Süresi
ç) Teslim süresi
: 5 gün.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TRT ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ ZEMİN KAT SATINALMA
SEVİSİ Köşk Caddesi No:5 Palandöken / ERZURUM
b) Tarihi ve saati
: 15/OCAK/2015, saat:14,00
Download

erz. ilan metni