POSOF MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kadro adedi, münhal kadronun bulunduğu yer ve cami gurubu
yazılı olan kadrolara yarışma sınavı ile naklen atama yapılacaktır.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI
1-Halen görevli olmak
2–657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48 / A maddesindeki aranan genel ve özel
şartları taşıyor olmak.
3-Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme ve sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara
haiz olmak.
4-Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinde belirtilen 6. 7. ve 13. maddelerinde yer alan ilgili
hükümler çerçevesinde ilan edilen camilerin grupları dikkate alınarak, anılan Yönetmeliklerdeki
hükümlerle birlikte Mesleki Bilgi Seviye Tespit sınavından;
a) İmam-Hatipler için,
-(A) ve (B) Grubu Camiler için (60) ve üzeri,
-(C)ve(D) Grubu Camiler için (50) ve üzeri,
b)Müezzin-Kayyımlar için,
-Cami gruplarının tamamı için (50) ve üzeri taban puan aranacaktır.
Yukarıdaki şartları taşıyan isteklilerin en geç 31/10/2014 Cuma günü mesai bitimine kadar
Kaymakamlıktan muhavvel dilekçe ekinde iş talep formu ile birlikte başvurmaları ve 04/11/2014
Salı günü saat 09.00’da sınavın yapılacağı Ardahan İl Müftülüğünde hazır bulunmaları rica olunur.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur.
17.10.2014
Ali ÇETİN
İlçe Müftüsü
MÜNHAL KADROLAR
S.N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Unvanı
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
İmam-Hatip
Hizmet
Sınıfı
D.H
D.H
D.H
D.H
D.H.
D.H.
D.H
D.H
D.H
D.H
D.H
D.H
Kadro
Derecesi
10
6
11
9
9
11
10
10
3
10
5
9
Kadro
Adedi
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Caminin
Grubu
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Kadronun Bulunduğu Yer
Savaşır Köyü Camii
Aşıkzülali Köyü Camii
Balgöze Köyü Camii
Demirdöven Köyü Tikas Mah. Camii
Kalkankaya Köyü Camii
Kol Köyü Camii
Günbatan Köyü Camii
Kayınlı Köyü Camii
Akballı Köyü Camii
Yurtbaşı Köyü Camii
Uğurca Köyü Camii
Söğütlükaya Köyü Camii
Download

Posof Münhal