T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 24215809-903- 1148
Konu : Münhal Kadro İlanı.
12 / 06 / 2014
KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, cami grubu ve kadronun bulunduğu yer yazılı olan
münhal kadrolara yarışma sınavı ile naklen atama yapılacaktır.
SINAVA KATILMA ŞARTLARI :
1- Halen görevli olmak.
2- 657 sayılı Devlet memurları Kanunun değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları
taşıyor olmak.
3- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 17. maddesinin (2) fıkrası (*),
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara
haiz olmak.
4- İmam - Hatip kadrolarına müracaat edenlerin, 02/09/2012, 17/03/2013 ve 24/05/2014 tarihlerinde
yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarının (M.B.S.T.S.) herhangi birisinden;
- A ve B grubu camiler için 60 ve üzeri,
- C ve D grubu camiler için 50 ve üzeri,
Müezzin - Kayyım kadrolarına müracaat edenlerin, 02/09/2012, 17/03/2013 ve 24/05/2014
tarihlerinde yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavlarının (M.B.S.T.S.) herhangi birisinden;
-Cami gruplarının tamamı için 50 ve üzeri taban puanı almış olmakla birlikte caminin gerektirdiği
süre şartlarını da taşıyor olmak.
5- İsteklilerin en geç 30/06/2014 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Müftülüğümüze dilekçe ile
başvurmaları ve 01/07/2014 Salı günü saat 08.30’ da imtihanın yapılacağı Kırşehir İl
Müftülüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.
6- Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan olunur. 12/06/2014
(İMZA)
Mehmet ŞAHİN
İl Müftüsü
EKİ
: Münhal Kadro Listesi. (1 sayfa)
…../06/2014
…../06/2014
…../06/2014
…../06/2014
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Personel Kısım Şefi
Per.İd.ve Ml.İşl.Şb.Md.
İl Müftü Yardımcısı
: Z.TAŞDEMİR
: D.BAHAT
: B.ŞAHİN
: Ş.KARACA
Ahievran Mah. Ankara Kayseri Cad. No: 71 - 40100 KIRŞEHİR
Telefon : 0386-2621444 0386-2622447 Fax : 0386-2622138
Ayrıntılı Bilgi İçin : B.ŞAHİN-Şube Müdürü
E-mail : [email protected]
Elektronik Ağ : www.kirsehirmuf.gov.tr
KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜ MÜNHAL KADROLAR LİSTESİ
İL – İLÇE
MERKEZ
AKÇAKENT
AKPINAR
BOZTEPE
ÇİÇEKDAĞI
KAMAN
MUCUR
NOT
(*)
S.NO.
UNVANI
HİZMET
SINIFI
KADRO
DERECESİ
CAMİNİN
GRUBU
1
İ.H.
D.H.S.
4
D
Değirmenkaşı Köyü Camii
2
İ.H.
D.H.S.
7
D
Homurlu Beşler Köyü Camii
3
İ.H.
D.H.S.
9
D
Tepesidelik Köyü Camii
4
İ.H.
D.H.S.
9
D
Hasanali Köyü Camii
5
İ.H.
D.H.S.
11
D
Ödemişli Köyü Dere Mah. Camii
6
7
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
6
7
D
D
Taşlıoluk Köyü Camii
Tepefakılı Köyü Camii
8
9
10
11
12
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
9
10
7
2
4
D
D
D
D
D
Aşağı Homurlu Köyü Büyük Camii
Hanyeri Köyü Camii
Kelismailuşağı Köyü Camii
Deveci Köyü Camii
Boyalık Köyü Camii
13
İ.H.
D.H.S.
7
D
Hatunoğlu Köyü Camii
14
İ.H.
D.H.S.
5
D
Karacaören Köyü Tosunburnu Camii
15
İ.H.
D.H.S.
3
D
Çevirme Köyü Camii
16
İ.H.
D.H.S.
7
D
Çimenli Köyü Camii
17
İ.H.
D.H.S.
6
D
Demirli Köyü Camii
18
İ.H.
D.H.S.
7
D
Çepni Köyü Camii
19
20
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
9
9
D
D
Kaleevci Köyü Camii
Yukarı Hacı Ahmetli Köyü Camii
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
İ.H.
D.H.S.
1
C
Ziyaret Camii
İ.H.
D.H.S.
7
D
Şehit Bahtiyar Şimşek Camii
İ.H.
D.H.S.
7
D
Müderris Mah. Camii
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
9
11
10
1
5
5
7
6
7
11
5
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
Tepe Köyü Camii
Benzer Köyü Camii
K.Yenice Ky. Cumhuriyet Mah.Camii
Demirli Köyü Çarşı Camii
Ebrişim Köyü Camii
Çadırlı Hacı Bayram Köyü Camii
Tatık Köyü Camii
Aydınlar Köyü Camii
Sarıömerli Köyü Camii
Bayındır Köyü Camii
Bayramözü Köyü Camii
35
36
37
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
İ.H.
D.H.S.
7
1
9
D
D
D
Aydoğmuş Köyü Camii
Karakuyu Köyü Camii
Aydoğmuş Köyü Topçu Mah. Camii
KADRONUN BULUNDUĞU YER
:
İmam-hatipler ilk defa (D) grubu köy ve kasaba camilerine atanırlar ve bu gruptaki görev süresi asgari 3
(üç) yıldır. (B) grubu camilere atanabilmek için; (D) ve (C) grubu camilerde toplam 5 (beş) yıl görev
yapmış olmak şarttır. (A) grubu camilere atanabilmek için ise, diğer grup camilerde en az 8 (sekiz) yıl
görev yapmış olmak ve aşere, takrib ve tayyibe kursunu veya ihtisas kursunu veya hafız olup tashih-i
huruf kursunu bitirmiş olmak gerekir.
T.C.
KIRŞEHİR VALİLİĞİ
İl Müftülüğü
Sayı : 24215809-903- 1147
Konu : Münhal Kadro İlanı
12 / 06 / 2014
KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU
Aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi ve kadronun bulunduğu yer yazılı olan münhal kadrolara
yazılı ve sözlü sınav ile naklen atama yapılacaktır.
ŞARTLAR-SINAV-MÜRACAAT-KONULAR :
1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- Halen Diyanet İşleri Başkanlığı teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A
maddesine göre kadrolu devlet memuru olarak çalışıyor olmak,
3- Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
4- Naklen atanacağı kadronun aşağıda belirtilen şartlarına haiz olmak,
Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanmak için;
a) En az imam-hatip lisesi mezunu olmak,
b) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak,
c) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “bilgisayar işletmenlik” sertifikasına sahip olmak.
Şoför kadrosuna atanmak için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) En az (B) sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak,
c) Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.
Hizmetli kadrosuna atanmak için;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Bayan olmak tercih sebebidir.
SINAV İŞLEMLERİ :
1- Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosu ile şoförlük kadrosu için, yazılı ve sözlü (içerisinde
uygulamanın da yer aldığı) olmak üzere iki aşamalı; hizmetli kadrosu için de sözlü sınav
yapılacaktır.
2- Yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınavlar 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilecektir. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik
ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
3- Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınavın her
birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
4- Yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınava girmeye hak kazandığı halde ilan
edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu
durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
5- Yazılı ve sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınava girmeye hak kazandığı halde sınava
katılmayan adaylar sınavda “başarısız” sayılacaktır.
1/3
6- Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alarak başarılı olan adaylar sözlü (içerisinde uygulamanın
da yer aldığı) sınavına alınacaktır.
7- Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki
işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz
sayılacaktır.
8- Sınav sonuçları Müftülüğümüzün ilan panosundan duyurulacaktır.
9- Naklen atanmak isteyenlerin ilan tarihinden itibaren en geç 25/06/2014 Çarşamba günü mesai
bitimine kadar Müftülüğümüze dilekçe ve istenilen belgelerle birlikte başvurmaları
gerekmektedir. Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan ve 25/06/2014 tarihi mesai saati
bitiminden sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
10- İlgililer hangi kadroya müracaat edeceklerini dilekçelerinde belirteceklerdir. Her aday bir yer için
nakil talebinde bulunabilecek olup, birden fazla yer için müracaat edemeyecektir. Yapılan yazılı
ve sözlü sınavların sonucu sadece nakil başvurusu yapılan kadroya ait olacaktır.
11- Her aday sınavlarda müracaat ettikleri unvanlar için aşağıda belirtilen ortak konularla beraber,
unvanlara ait belirlenen diğer konulardan da sorumlu olacaklardır.
12- Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının esas alındığı sınav puanında eşitlik olması
halinde, yazılı sınav puanı fazla olanlara, bu puanında eşit olması halinde sözlü puanı yüksek
olanlara, bu puanın da eşit olması halinde hizmet süresi fazla olanlara sıralamada öncelik
verilecektir. Sadece sözlü sınavının esas alındığı sınav puanının eşit olması halinde de hizmet
süresi fazla olanlara sıralamada öncelik verilecektir.
13- Yazılı, sözlü (içerisinde uygulamanın da yer aldığı) sınavı 26/06/2014 Perşembe günü saat 08.30’
da İlimiz Müftülüğünde yapılacak olup, adayların belirtilen saatte imtihanın yapılacağı
Kırşehir İl Müftülüğü’nde hazır bulunmaları gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
(İMZA)
Mehmet ŞAHİN
İl Müftüsü
…../06/2014
…../06/2014
…../06/2014
…../06/2014
Veri Haz. ve Kont. İşl.
Personel Kısım Şefi
Per.İd.ve Ml.İşl.Şb.Md.
İl Müftü Yardımcısı
: Z.TAŞDEMİR
: D.BAHAT
: B.ŞAHİN
: Ş.KARACA
2/3
MÜNHAL KADROLAR LİSTESİ
İL – İLÇE
HİZMET
KADRO
SINIFI
DERECESİ
S.NO.
UNVANI
KADRONUN BULUNDUĞU YER
MUCUR
1
V.H.K.İ.
G.İ.H.
5
İlçe Müftülüğü
MUCUR
2
Şoför
G.İ.H.
9
İlçe Müftülüğü
KIRŞEHİR
3
Hizmetli
Y.H.S.
9
Hatice Hatun Kız Kur’an Kursu
SINAV KONULARI :
Ortak Konular:
123456-
Başkanlık Mevzuatı ve Başkanlık Hizmetleri.
T.C. Anayasası ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu.
Başkanlık Birimleri ve Faaliyet Alanları.
Protokol ve Nezaket Kuralları.
İnsanlar arası iletişim.
Etik Kuralları.
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Kadrosu Sınav Konuları:
1- Yazışma Kuralları.
2- Dosyalama Kuralları.
3- Miatlı Evrak Takip İşlemleri.
4- Rapor Yazma Usulleri.
5- Bilgisayar Programları. (Word, Excel, Ppt)
6- Türkçe İmla Kuralları.
Şoför Kadrosu Sınav Konuları:
1- Araç Kullanımı ve Periyodik Bakımı.
2- İleri Sürüş Teknikleri.
3- Resmi Protokolde Araç Takibi.
4- Araçta Amir Karşılama ve Uğurlama.
5- Makam Şoförlüğü ve Etik.
6- Devlet Memurluğunda Şoförlük.
7- Trafik Kuralları.
8- Ekonomik Araç Kullanımı.
9- Kamu Malını Koruma.
10- Aracın Hizmete Hazır Halde Bulundurulması.
Hizmetli Kadrosu Sınav Konuları:
1- Kamu Malını Verimli Kullanma ve Tasarruf
2- Sağlık ve Hijyen Kuralları
3- Servis Yapma İlkeleri ve Uygulama Becerileri
4- Zamanı Verimli Kullanma
5- İş Sağlığı ve Güvenliği
6- Çalışma Disiplini ve Verimlilik
7- İşyeri Temizliği ve Bakımı
Yazışma Adresi:
Kırşehir İl Müftülüğü
Ahi Evran Mah. Ankara-Kayseri Cad. No: 71 / KIRŞEHİR
Telefon : (0386) 262 14 44 Faks : 262 21 38
e-posta : [email protected]
3/3
Download

KIRŞEHİR İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU - Kirsehir