Ödev 6 (Teslim tarihi 2 Nisan 2015)
Aşağıda makarada meydana gelen hasar görüntüleri verilmiştir. Bu görüntülerden hareketle
olayın oluşum mekanizmasının tahmin ederek bir hasar analiz raporu hazırlayınız. Makara
press geçme bir sistemde çalışmaktadır.
Makarada oluşan çatlak (genel görünüş)
Çatlak incelemesi
Kırılmış kesit
Tane sınırlarında MnS oluşumu
Çatlak bölgesi
Download

Ödev 6 (Teslim tarihi 2 Nisan 2015) Aşağıda makarada meydana