DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
./....... /2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :
Açık Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :......................................................................................
Telefon ve Faks Num arası:.......................................................................................
îdarenizce yaptırılacak olan Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu
Onarım İşi’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin
yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün
şartlan kabul ediyoruz.
1-ihale konusu işin tamamım Katma Değer Vergisi hariç toplam.................................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayn bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (10 S y f)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
İhale
Makamı
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
İşin A d ı: Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu Onarım İşi
No
iş Grubunun Adı
Tutarı
Ana Grup
Yüzdesi
(%)
100,0000
1 İnşaat İmalatları
89,2297
2 Mekanik Tesisat
10,7703
3 Elektrik Tesisatı
0,0000
GENEL TOPLAM
100,00-
İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Hazırlanma Tarihi: 06.02.2014
İşin A d ı: Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu Onarım Işı
İş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları
S.
No
Poz No
1
18.138/A 5
2
18.198/01
Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme
duvar yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her
iki yüzünde (12,5 mm+12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile
Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
3
18.198/12
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
m2
4
24.063
m
5
27.525/1
6
Y.25.003/16
0 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
Beton.tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama
yapılması
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı
mat boya yapılması (iç cephe)
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen
ve yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm
derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
Y.26.005/30
2
İmalatın Cinsi
Birim
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
m2
m
m2
m2
m2
Toplam :
0ska/010-z
İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Hazırlanma Tarihi: 06.02.2014
İşin A d ı: Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu Onarım Işl
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat
S.
No
Poz No
1
075-103
2
076-103/D
3
İmalatın Cinsi
Birim
089-704
Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm
Demontaj, Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik
sifonlu, 50x60 cm
Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
4
089-704/D
Demontaj, Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
5
097-203
Adet
6
204402
Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10x10 cm
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3
mm)
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
Adet
Adet
m
204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli
7
204-403
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et
kalınlığı 3 mm)
m
204-501 Geçme muflu pis su plastik boru montaj malzeme bedeli
Toplam :
0ska/010-z
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
KARABÜK ŞEHİT MEHMET DİNÇEL İLKOKULU BAKIM ve ONARIM İŞİ
1) Yeni okul binasının ön, arka ve sol cephesinde bulunan yağmur olukları sökülerek
yerine 24.063 pozuna uygun PVC yağmur olukları takılacaktır.
2) Okulun son katındaki kız öğrenci tuvaletinin yer karoları sökülecek ve yerine
Y.26.005/302 pozuna uygun seramik yer karoları ile döşeme yapılacaktır.
3) Anasınıfı ile 1. Kat merdivenleri arasına 18.138/A5 pozuna uygun alçı duvar levhaları
ile bölme duvar yapılacaktır.
4) Bölme duvarın her iki yüzüne 27.525/1 pozuna uygun perlitli sıva+ saten alçı
uygulanacak ve Y.26.005/302 pozuna uygun su bazlı mat boya ile boyanacaktır.
Mahal Listesi
şin A d ı: Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu Onarım İşi
? Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları
Açıklama
Sayfa: 1
Adet
Boy
En
Yükseklik
18.138/A 5: Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar
yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde (12,5 mm+12,5
mm) çift kat alçı duvar levhası ile, Birimi: m2_______________________________
Zmin kat merdiven Yanına
Azı
Çoğu
18.198/01: Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, Birimi: m
ön Cephe
Arka Cephe
Sol Yan
18.198/12: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, Birimi: m2
Lavabo
Wc
Minha
24.063: 0 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti, Birimi: m
ön Cephe
Arka Cephe
Sol Yan
27.525/1: Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması,
Birimi: m2
Bölme Duvara
Y.25.003/16: Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat
boya yapılması (iç cephe), Birimi: m2
____________________________________
Bölme Duvara
Y.26.005/302: (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, l.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile), Birimi: m2__________________________
Lavabo
Wc
Minha
0ska/1-002
ihale
Makamı
"TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
işin A d ı: Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu Onarım İşi
8ş Grubu: Ana Grup>lnşaat İmalatları
s.
No
1
Poz No
18.138/A 5
İmalatın Cinsi
Alçı duvar levhaları ile tek iskeletli taş yünü levha dolgulu bölme duvar
yapılması (Tek profil-60 cm aks aralığı) bölme duvarının her iki yüzünde
(12,5 mm+12,5 mm) çift kat alçı duvar levhası ile
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
m2
Teknik Tarifi: İdarece onaylanmış proje ve detaylarına göre; 75 mm'lik Duvar U-profillerinin (DU75) vida ve plastik dübel
kullanılarak 60 cm aralıklarla taban ve tavana sabitlenmesi, DU75 ve yan duvarlara tutturulacak 75 mm'lik Duvar C-profillerinin
(DC75) altına 75 mm'lik ses yalıtım bandının yapıştırılması, DC75 profillerinin kesilmesi, DC75 profillerinin 60 cm aralıklarla DU75
profillerinin arasına geçirilmesi, 5 cm kalınlıkta 52 kg/m3 yoğunluğundaki taşyünü levhaların yerleştirilmesi ve 12,5 mm
kalınlığındaki alçı duvar levhasının ilk katının 25 mm'lik, ikinci katının 35 mm'lik (veya 38 mm'lik) borazan vidalarla DU75 ve DC75
profillerine sabitlenmesi, bu işlemin duvarın diğer yüzünde aynı şekilde yapılması, gerektiği durumlarda alçı duvar levhasının
kesilerek ebatlanması, derz dolgu alçısı ile 3 mm'den fazla boşluklara ön dolgu yapılması; vida başlarının derz dolgu alçısıyla
kapatılması, derz bandının alçı duvar levhası ek yerlerine yapıştırılması, bant üzerine derz dolgu alçısı uygulanması suretiyle
bölme duvarın oluşturulması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile yüklenici
kârı ve genel giderler dâhil, 1 m2 fiya tı:
ÖLÇÜ : Projesindeki boyutlar üzerinden m2 olarak hesaplanır.
NOT : 0,50 m2 den küçük boşluklar düşülmez.____________________________________________________________________
18.198/01
Her türlü, sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi
m
Teknik Tarifi: Her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur oluğu sökülmesi, çıkan malzemelerin istifi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, her türlü sac, pvc, çinko vb. yağmur
oluğu sökülmesinin 1 metre fiyatı
ÖLÇÜ : Sökülen malzemelerin uzunluğu yerinde ölçülerek hesaplanır.
NOT: Sökümden çıkan malzemeler idareye aittir._______________________________________________________________
3
18.198/12
Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi
m"
Teknik Tarifi: Seramik, fayans vb. kaplama sökülmesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, her türlü işçilik, araç ve
gereç giderleri, yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, seramik, fayans vb. kaplama sökülmesinin 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Sökülen kaplama alanı hesaplanır._______ _____________________________________________________________
4
24.063
0 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
m
Teknik Tarifi: PVC’den 0100 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da
projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli
5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.__________________________
5
27.525/1
Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama
yapılması
m2
Teknik Tarifi: Beton, tuğla duvar vb. yüzlere (Poz no:10.102) 10 mm kalınlığında perlitli alçılı tek kat sıva yapılması, 1/3 perlitli alçı
(Poz no:10.102) + 2/3 saten alçı (Poz no:10.061/2) karışım harcı ile 9 mm kalınlığında ikinci katın çekilmesi, sıva merkezlerinde
köşe profili farklı malzeme geçişlerinde sıva filesinin konularak ve üzerine 3 mm kalınlığında (Poz no:10.061/2) saten alçı kaplama
yapılması, zımparalanması, tozlardan temizlenmesi için her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma,
boşaltma, işçilik, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ :1) Projedeki ölçülere göre, sıvanan bütün yüzler (boşluk yanları dâhil) hesaplanır.
2) Doğrama pervazları ve varsa ahşap süpürgelik altında kalan sıva yüzeyleri hesaba katılır.
3) Bütün boşluklar ve diğer cins kaplama yüzeyleri düşülür.
6
Y.25.003/16
Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat
boya yapılması (iç cephe)
mz
Teknik Tarifi: Boyanacak yüzeyde temizlik yapıldıktan sonra, 0,150 kg su bazlı astar uygulanır, bunun üzerine istenilen renkte
0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat su bazlı mat boya yapılması için her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, müteahhit genel giderleri ve
kârı dâhil, 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Projesi üzerinden boya yapılan yüzeyler ölçülür. Tüm boşluklar düşülür.
NOT: 3 m den yüksek duvar ve tavanlarda ayrıca iş iskelesi verilir. Sıva için iş iskelesi varsa, ayrıca boyaya verilmez.________
Y.26.005/30
2
(30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve
yüzey özelliğinde, I.kalite, beyaz seramik yer karoları ile 3 mm derz
aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
m2
Teknik Tarifi: Onaylanmış detay projesine uygun düzgün yüzeyin, yapışmayı engelleyici kir, toz, çapak ve benzeri kalıntılardan
arındırılması ve nemlendirilmesi, yüzey üzerine çimento esaslı, standart performanslı, kayma özelliği azaltılmış karo yapıştırıcının
sürülmesi ve özel tarak ile yivlendirilmesi, (30 x 30 cm) veya (33 x 33 cm) anma ebatlarında her türlü desen ve yüzey özelliğine
sahip, I.kalite, beyaz seramik yer karosunun, mastar ve tesviyesine uygun olarak, 3 mm derz aralıkları bırakılarak döşenmesi,
derzlerin istenilen renkte çimento esaslı, standart performanslı derz dolgu malzemesi ile doldurulması, kaplama yapılan yüzeyin
temizlenmesi, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma,
müteahhit genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
Ölçü:Kaplama yapılan yüzey ve varsa süpürgelik projesi üzerindeki ölçülere göre hesaplanır.______________________________
0ska/012-vt
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM VE ONARIM İSLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) İnşaat yapım ve onarımında gerekli güvenlik önlemleri alınacak, uyarı levhaları konulacaktır.
2) İmalatların yapımında, konusunda deneyimli uzman ekipler kullanılacak; sözleşme dokümanında bulunan
diğer teknik belgelerde (Uygulama Projeleri, Detaylar, Ataşmanlar, Mahal Listesi vb. ) belirtilen
hususlara aynen uyulacaktır.
3) Yüklenici sözleşmenin imzalamasından sonra ise başlamadan önce bu işte kullanacağı tüm malzeme ile
ilgili numune tablosu hazırlayacak ve kullanacağı malzemelerden birer örnek getirip TSE - CE - ISO
belgeleri ile birlikte işin kontrollerine teslim edecektir. îşin yapımında İdare ve Kontrollükçe seçilen ve
uygun görülen malzemeler kullanılacaktır.
4) Tüm imalatlarda malzeme cinsi ve rengi işin kontrollerinin onayına sunulacaktır. İmalat başlatıldığı
esnada kontrol Mühendisinin onayı alınmayan imalatlar incelenip kontrol edilip devam edip etmemesi
konusunda karar verilecektir. Devam etmesi uygun görülmeyen imalatlar söktürülerek yenisi
yaptırılacaktır.
5) İmalat sırasında zarar gören her türlü imalattan yüklenici sorumlu olacaktır. Zarar gören imalatlar
yüklenici tarafından yeniden yaptırılacaktır.
6) Onarım ve Tadilat esnasında ortaya çıkan inşaat artıkları, molozlar günübirlik mesai sonu taşınacak ve
günübirlik temizlik yapılacak, onarım için malzemeler gerektiği şekilde günübirlik inşaat mahalline
getirilecektir. Çalışma esnasında hiçbir şekilde rahatsız edici duruma meydan verilmeyecektir. Gerekirse
mesai sonu çalışma için izin alınacaktır.
7) İnşaat bittikten sonra bina ve bahçede genel temizlik yüklenici tarafından yaptırılacaktır.
8) İş Bu Özel Teknik Şartname 8 Maddeden ibaret olup Karabük İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü tarafından yaptırılan bakım, onarım işlerinde geçerli olmak üzere tanzim edilmiş ve
idarenin onayına sunulmuştur.
L-
ihale
Makamı
"TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu Onarım İşi
İş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisat________________________________________
s.
No
1
Poz No
075-103
imalatın Cinsi
Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm
Birim
Sayfa: 1
Miktarı
Pursantaj
.
W
Adet
Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun 6 cm koku fermetürlü 0 100 mm'lik pik sifonu ve pik
çanağı veya 100 mm'lik PVCden yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile
birlikte işyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır.
Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen
uygulanacaktır. __________________
2
075-103/D
Demontaj, Alaturka hela taşı (Sırlı seramikten ekstra sınıf) plastik sifonlu,
50x60 cm
Adet
Teknik Tarifi: Beyaz renkte, 4 köşeli hela taşı; TS-EN 274-1-2-3 e uygun 6 cm koku fermetürlü 0 100 mm'lik pik sifonu ve pik
çanağı veya 100 mm'lik PVCden yekpare yapılmış 80°C sıcaklığa ve asitlere dayanıklı 6 cm koku fermetürlü alaturka hela sifonu ile
birlikte işyerinde temini ve yerine montajı: (TS 799a) uygun ve kalite belgeli olacaktır.
Not:Renkli fayans camlaşmış çini kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen
_____ uygulanacaktır._________________________________________________________________________________________ _____
3
089-704
Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
Teknik Tarifi: Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için):
4
089-704/D
Demontaj, Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
Teknik Tarifi: Sifonlar, (Lavabo, eviye ve pisuar için):
097-203
Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10x10 cm
Adet
Teknik Tarifi: Yer süzgeci, (TS-327/2'a ya göre)
204-402
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm)
m
Teknik Tarifi: TS-275-1 EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine
montajı
7
204-403
Sert PVC pis su borusu (9eSme m uflu»9a P: 100-110 mm,
et kalınlığı 3
m
mm)
Teknik Tarifi: TS-275-1 EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine
montajı_____________________________________________________________________________ _________________
İs
AL
B P d is i
0ska/012-vt
T tİiS A T MAHAL LİSTESİ
işin A d ı: Karabük Merkez Şehit Mehmet Dinçel İlkokulu Onarım
Poz No
Birim
2. KAT KIZ
ÖĞRENCİ WC
Sıra
No
o
<
—1
<
Adet
+
Adet
+
X
İmalatlar
1
075-103
2
075-103/D
Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik
sifonlu, 50x60 cm
Demontaj, Alaturka hela taşı (fayans ekstra
sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm
3
089-704
Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
+
4
089-704/D
Demontaj, Plastik lavabo ve eviye sifonu
Adet
+
5
097-203
Yer süzgeci (sert plastik ızgaralı), 10x10 cm
Adet
+
6
204-402
m
+
7
204-403
m
+
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 7570 mm, et kalınlığı 3 mm)
Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap:
100-110 mm, et kalınlığı 3 mm)
İşi
Sayfa: 1
'cîkina Mcibefıdisi
0ska/900-1
BEŞBİNEVLER ŞEHİT MEHMET DİNÇEL İLKOKULU MEKANİK TESİSAT YAPILACAK İŞLER ve
TEKNİK ŞARTNAME
1- 2.KAT KIZ ÖĞRENCİ WC de yer karoları söküleceğinden, pis su tesisatı sıva altında kalacak
2345-
şekilde ve poz numaralarına uygun şekilde yenilenecektir. Tüm su sızıntıları ve akıntılar
giderilecektir.
Pis su mevcut pis su giderine bağlanacaktır. Bütün sızdırmazlık önlemleri alınacak, tesisatın
düzgün şekilde çalışması sağlanacaktır.
Mevcut hela taşları poz numaralarına uygun şekilde yenileri ile değiştirilecektir.
İmalat sistemin verimli ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde yapılacaktır ve
teslim edilecektir.
Kullanılan malzeme ve imalatlar ilgili standartlara, mahal listesinde verilen poz numaraları
karşılığı olan Birim Fiyat Tariflerine, fen ve sanat kurallarına uyulacaktır.
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi