DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
,/......./2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :
Açık Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :..................................................................................
Telefon ve Faks Numarası:..................................................................................
İdarenizce yaptırılacak olan Karabük Merkez Aydınlıkevler İlkokulu ve Ortaokulu
Markiz Yapım İşi’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul
ettik. İşin yapılacağı yerleri ve çevresini' gördük, her hangi bir aynm ve sınırlama yapılmadan
bütün şartlan kabul ediyoruz.
1-ihale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam...............................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayn bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (13 Syf)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
İhale
Makamı
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
İşin A d ı: Karabük Merkez Aydınlıkevlerilkokulu ve Ortaokulu Markiz Yapım İşi
No
İş Grubunun Adı
Tutarı
Ana Grup
Yüzdesi
<%)
100,0000
1 İnşaat imalatları
100,0000
2 Mekanik Tesisat
0,0000
3 Elektrik Tesisatı
0,0000
GENEL TOPLAM
100,00-
DÜZENLEYENLER
Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri
Oska/O17
İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Hazırlanma Tarihi: 28.04.2014
İşin A d ı: Karabük Merkez Aydınlıkevlerilkokulu ve Ortaokulu Markiz Yapım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
S.
No
Poz No
1
18.233/5A
2
24.061
3
24.063
4
A04
5
A08
6
A10
7
Y.23.176
8
Y.23.244/F
9
Y.25.002/02
10
Y.28.645/C2
1
İmalatın Cinsi
Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70
mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 AlMn1 Cu) ile çatı örtüsü yapılması
0 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve
yerine tespiti
0 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve
dar tip)
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
Menteşenin yerine takılması
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
konulması
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
yapılması ve yerine konulması
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm
ara boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi
takılması
Sayfa 1
Birim
Miktarı
Birim Fiyatı
Tutarı
m2
m
m
Adet
Adet
Adet
kg
kg
m2
m2
Toplam
O
Oska/ÖI 0~z
METRAJ CETVELİ
İşin A d ı: Karabük Merkez Aydınlıkevlerilkokulu ve Ortaokulu Markiz Yapım işi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
Açıklama
Sayfa: 1
Adet
Boy
En
Yükseklik
m
18.233/5A: Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm
kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile çatı örtüsü
yapılması, Birimi: m2_____________
ilkokul Çatı Örtüsü
Ortaokul Çatı Örtüsü
24.061: 0 100 mm çapında bir ucu muflu sert PVC yağmur borusu temini ve yerine
tespiti, Birimi: m______
Ortaokul
İlkokul
24.063: 0 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti, Birimi: m
Ortaokul
ilkokul
A04: Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip), Birimi:
Adet
#
A08: Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı), Birimi: Adet
Azı
Çoğu
A10: Menteşenin yerine takılması, Birimi: Adet
Y.23.244/F: Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması
ve yerine konulması, Birimi: kg_____________________________________________
Y.25.002/02: Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması, Birimi: m2
Profil metrajından
______________________________________ _______
Y.28.645/C21: PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması, Birimi: m2
Oska/1 “002
YAPILACAK İŞLER LİSTESİ
KARABÜK AYDINLIKEVLER İLKOKULU ve ORTAOKULU
BAKIM ve ONARIM İŞİ
AYDINLIKEVLER İLKOKULU
•
Okulun giriş kapısı üstüne projesinde belirtilen özellik ve boyutlarda markiz
yapılacaktır.
- Tüm profiller kutu profillerden oluşmaktadır.
-Kaplama
kullanılacaktır.
olarak
18.233/5A
pozuna
uygun
trepozidial
alüminyum
levha
-Projesinde gösterilen yerlere 24.063 ve 24.061 pozlarına uygun yağmur oluğu ve
yağmur borusu montajı yapılacaktır.
-Tüm yüzeyler Y.25.002/02 pozuna uygun iki kat antipas ve iki kat sentetik boya ile
boyanacaktır.
AYDINLIKEVLER ORTAOKULU
•
Okulun sağ yan giriş kapısı üstüne projesinde belirtilen özellik ve boyutlarda
markiz yapılacaktır.
- Tüm profiller kutu profillerden oluşmaktadır.
-Kaplama olarak 18.233/5A pozuna uygun trepozidial alüminyum levha
kullanılacaktır.
-Projesinde gösterilen yerlere 24.063 ve 24.061 pozlarına uygun yağmur oluğu
ve yağmur borusu montajı yapılacaktır.
-Tüm yüzeyler Y.25.002/02 pozuna uygun iki kat antipas ve iki kat sentetik
boya ile boyanacaktır.
•
Okulun sol cephesindeki giriş kapısı Y.23.244/F pozuna uygun ısı yalıtımlı kapı
yapılacaktır.
-Okulun sol cephesindeki mevcut kapısı sökülerek yerine projesinde gösterilen
özellik ve boyularda Y.23.244/F pozuna uygun ısı yalıtımlı kapı yapılacak ve yerine
montajı yapılacaktır. (Teferruatları ile birlikte)
-
Kapıya Y.28.645/C21 pozuna uygun projesine uygun ısı yalıtımlı cam
takılacaktır.
PRODUCED BY AN A UTO DESK EDUCATİONAL PRODUCT
AYDINLIKEVLER İLKOKULU MARKİZ PROJESİ
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
2 adet Q100'lük
JUL
PLAN
NOT: BÜTÜN PROFİLLER KUTU PROFİLLERDEN OLUŞMAKTADIR.
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
AYDINLIKEVLER İLKOKULU MARKİZ PROJESİ
Kaplama 18.233/5A
o
o
=>
o
on
o.
<
o
z>
o
tu
*
co
m
o
o
<
>ffl
o
İli
o
3
o
o
a .:
CL
40
620
700
,
ÖN GÖRÜNÜŞ
f
ionaoad nvNoı±vonaa »saaoınv nv as aaonaoyd
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
AYDINLIKEVLER İLKOKULU MARKİZ PROJESİ
ı A n n n \u
hwmai
ı w onnn
v ıo n n A
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
ı rı w ki w ı a n i A n n A v ı _ı
____ ___________________________________________ 310_________________ _______________ _______________
YAN GÖRÜNÜŞ
lo n a o u d ıv N o ııv o n a a » s a a o ın v n v as asonaoud
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
AYDINLIKEVLER İLKOKULU MARKİZ PROJES
c
«
lo n a o a d ıv N O iıv o n a a » s a a o ın v n v ag aaonaoud
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
AYDINLIKEVLER ORTAOKULU MARKIZ PROJESİ
200-
1 adet Q100'lük
yağmur oluğu
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATİONAL PRODUCT
/
2 adet ankraj
^vhasi250*250*5
—
T------------
/
2 adet kolon
100*100*4
/
/
_3 adet aşık
60*60*2,6
£co
co
CM
00
_
/
/
/
>
CD
/
co -o §
i | . r
/
^ I- (ö
/
/
/
2 adet kiriş
‘ 60*60*2,6
/
/
_3Û_
170
200
PLAN
NOT: BÜTÜN PROFİLLER KUTU PROFİLLERDEN OLUŞMAKTADIR.
C
C
lo n a o u d ıv N o ııv o n a a M s a a o ın v n v a s aao n ao ad
P R O D U C ED BY A N A U T O D E S K E D U C A T IO N A L P R O D U C T
PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
AYDINLIKEVLER ORTAOKULU ALÜMİNYUM KAPI PROJESİ
Y.23.244 /F ısı yalıtımlı alüminyum doğramadan k a p ı.
Y.28.645/C02 4+4 mm kalınlıkta
12 mm ara boşluklu çift camlı
pencere____________________
Alüninyum Lambri
lo n a o a d n vN o ııvo n aa a s a a o ın v n v ao aaonaoud
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
YATIRIM ve İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ
BAKIM VE ONARIM İSLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
1) İnşaat yapım ve onarımında gerekli güvenlik önlemleri alınacak, uyan levhaları konulacaktır.
2) İmalatların yapımında, konusunda deneyimli uzman ekipler kullanılacak; sözleşme dokümanında bulunan
diğer teknik belgelerde (Uygulama Projeleri, Detaylar, Ataşmanlar, Mahal Listesi vb. ) belirtilen
hususlara aynen uyulacaktır.
3) Yüklenici sözleşmenin imzalamasından sonra ise başlamadan önce bu işte kullanacağı tüm malzeme ile
ilgili numune tablosu hazırlayacak ve kullanacağı malzemelerden birer örnek getirip TSE - CE - İSO
belgeleri ile birlikte işin kontrollerine teslim edecektir. İşin yapımında İdare ve Kontrollükçe seçilen ve
uygun görülen malzemeler kullanılacaktır.
4) Bütün boyalar Poz No Tariflerinde belirtildiği gibi TSE belgeli boyalar kullanılacaktır. Yüklenici
sözleşmeyi imzalamasından sonra yapıma başlamadan önce kullanacağı boyanın TSE belgeleri ile Renk
Kartelasmı getirip idareye sunacaktır. Uygun görülen renkler idare ve kontrollükçe onaylanarak
dosyasmda saklanacaktır.
5) Tüm imalatlarda malzeme cinsi ve rengi işin kontrollerinin onayına sunulacaktır. İmalat başlatıldığı
esnada kontrol Mühendisinin onayı alınmayan imalatlar incelenip kontrol edilip devam edip etmemesi
konusunda karar verilecektir. Devam etmesi uygun görülmeyen imalatlar söktürülerek yenisi
yaptınlacaktır.
6) İmalat sırasında zarar gören her türlü imalattan yüklenici sorumlu olacaktır. Zarar gören imalatlar
yüklenici tarafından yeniden yaptınlacaktır.
7) Onarım ve Tadilat esnasmda ortaya çıkan inşaat artıkları, molozlar günübirlik mesai sonu taşınacak ve
günübirlik temizlik yapılacak, onarım için malzemeler gerektiği şekilde günübirlik inşaat mahalline
getirilecektir. Çalışma esnasmda hiçbir şekilde rahatsız edici duruma meydan verilmeyecektir. Gerekirse
mesai sonu çalışma için izin alınacaktır.
8) İnşaat bittikten sonra bina ve bahçede genel temizlik yüklenici tarafmdan yaptırılacaktır.
9) i|; Bu Özel Teknik Şartname 9 Maddeden ibaret olup Karabük İl Özel İdaresi Yatırım ve İnşaat
Müdürlüğü tarafmdan yaptırılan bakım, onarım işlerinde geçerli olmak üzere tanzim edilmiş ve
idarenin onayma sunulmuştur.
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: Karabük Merkez Aydınlıkevlerilkokulu ve Ortaokulu Markiz Yapım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat imalatları
s. 1 Poz
' No '
~
No
1
~
İmalatın Cinsi
Sayfa: 1
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerinde 0.70 mm
18.233/5A
kalınlığında trapezoidal alüminyum levhalar (EN AW 3003 Al-Mn1 Cu) ile
m2
çatı örtüsü yapılması
Teknik Tarifi: Mevcut ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levhaların
(EN AW 3003 AI-Mn1Cu) birbiri üzerine şartnamesine ve projesine uygun olarak bindirilmesi, aşıklara tespiti, pop perçinlerle
perçinlenmesi, aksesuarların (mahya, saçak altı, duvar dibi, kenar kaplama vb. gibi) yerine konması, enine boyuna binilerle trifon
rondela altı ve perçin deliklerinin silikonlanması, inşaat ye-rindeki yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, her türlü malzeme ve
zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderle-ri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, ahşap, çelik, betonarme kiriş veya aşıklı çatı üzerine
0,70 mm kalınlıkta trapezoidal alüminyum levha ile çatı örtüsü yapılmasının 1m2 fiyatı:
ÖLÇÜ : Meyilli satıh üzerinden hesaplanır.
24 061
#
«ı
^ 100 mm Ça Pında bir ucu mutlu sert PVC yağmur borusu temini ve
yerine tespiti
m
Teknik Tarifi: PVC’den 0100 mm çapında borunun temin edilmesi, kelepçelerin duvara tespit edilmesi, boruların oluktan itibaren
dirseklerde dâhil olarak monte edilmesi, kelepçelerin galvanizli somunlu vida ile sıkılarak yağmur borularının duvara bağlanmasının
tamamlanması, her türlü bağlantı, dirsek ve müteferrik parçalan, malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiya tı:
ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.__________________________
3
24.063
0 100 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tespiti
m
Teknik Tarifi: PVC’den 0100 mm çapında yuvarlak ya da dikdörtgen kesitte yağmur oluğunun temin edilmesi etek çapı ya da
projesine göre asma oluk ve etek yapılması, etek altına bir kat bitümlü karton konması, süzgeç konması, metrede iki adet galvanizli
5x30 mm kesitindeki demir kancalarla yerine konması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve
düşey taşıma ve boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:
_____ ÖLÇÜ : Yerine takılmış boru ekseninin boyu üzerinden ölçülür ve eğri kısımlara bir misli zam verilir.__________________________
Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip)
A04
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)__________________________________________________________________
Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı)
A08
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap, Metal, Plastik)__________________________________________________________________
A10
Menteşenin yerine takılm ası
Adet
Teknik Tarifi: DOĞRAMA MADENİ AKŞAMLARI Kapı Doğramaları Madeni Aksam Birim Fiyatı
(Ahşap. Metal, Plastik)__________________________________________________________________
v
™
T.Zo. ı »o
8
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine
.
konulması
.
.
Kg
Teknik Tarifi: Çeşitli çelik çubuk, lama ve profil demirlerden yapılan her çeşit merdiven, balkon, köprü, korkuluklar, pencere ve
bahçe parmaklıkları, çatıya çıkma, fosseptik ve benzeri yerlere yapılan merdivenler, ızgara ve benzeri işlerin yapılması için demir
perçin, civata, kaynak ve her türlü malzeme ve zayiatı, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik, müteahhit
genel giderleri ve kârı dâhil, (boya bedeli hariç) 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ:
İmalât ve varsa tespit malzemesi ile birlikte boyanmadan ve montajdan önce tartılır.
NOT:
Ancak idareler lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden bütün profillerin ve düğüm noktaları levhalarının cetveldeki
ağırlıklarına nazaran tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu tartı neticesinde; cetvellere nazaran % 7 ağırlık fazlası da ödeme yapılır, % 7
den fazla ağırlık dikkate alınmaz. Bu tartı neticesinde bulunan ağırlığın cetveldekinden az olması halinde yapılan imalâtın idarece
kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
Y 23 244/F
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı
.
yapılması ve yerine konulması
Teknik Tarifi: İdarece onanmış proje, detay resimleri ve beğenilmiş numunesine göre; sınıflandırma, kimyasal bileşim, mekanik
özellikleri, tasarım, ölçü ve kalınlık toleransları bakımından mevcut standartlara ve teknik şartnamesine uygun ekstrüzyonla
biçimlendirilmiş, taşıyıcı alüminyum doğrama profilleri (kasa, kayıt, kanat profilleri) naturel-mat ve eloksallı alüminyum profillerle;
her türlü bir veya çift eksenli, normal açılır veya sürme vs.; pencere, camekan, kapı kanadı ve kasasının v.b. fabrikada imali, her
türlü montaj malzemeleri (epdm fitili, montajın yapılacağı yerle (kör kasa vs) doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı
yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs.) ile yerine takılması ve çalışır halde teslimi, işyerine
nakli, her türlü malzeme zayiatı, işçilik, iş yerinde yatay ve düşey taşıma giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 kg fiyatı :
ÖLÇÜ:
1)Alüminyum imal edilen aksam ile birlikte tartılır (vida, perçin, koruma ambalajı dâhil). Birlikte tartılması halinde; kilit ve ilaveleri,
pencere kolları, kapı kolları, menteşeler, vasistas makas ve çarpmaları, sürgüler, kapı altı fırçaları, hidrolik mekanizmalar, pivot
mekanizmaları, sürme ve çift eksen mekanizmaları v.b. gibi ayrıca bedeli ödenen aksesuarlar varsa ağırlıkları düşülür. Aksesuar
bedelleri varsa kendi rayicinden yoksa yetkili makamlarca tasdikli fatura bedeline % 25 müteahhit kârı ve genel gider ilave edilerek
ödenir.
2)İdare lüzum gördüğü takdirde proje boyutları üzerinden, profillerin tablodaki ağırlıklarına göre tartı ağırlığını tahkik edebilir. Bu
tartı neticesinde tablolara nazaran %7 ağırlık fazlasına kadar ödeme yapılır. Tablodaki ağırlıklara nazaran tartı neticesi bulunan
ağırlığın az olması halinde, yapılan imalatın idarece kabul edilmesi şartıyla tartı esas alınır.
________________
NOT:
0ska/012-yt
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A d ı: Karabük Merkez Aydınlıkevlerilkokulu ve Ortaokulu Markiz Yapım İşi
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları
s.
Poz No
İmalatın Cinsi
No
Sayfa: 2
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)__
1)Taşıyıcı alüminyum profilleri statik hesaba göre gerekli mukavemeti sağlaması şartı ile 2 mm ( ± %10) et kalınlığında olacaktır.
(Taşıyıcı özelliği olmayan cam çıtaları, T bini profilleri, adaptör profilleri, köşebentler vs. gibi tamamlayıcı profillerde bu şart
aranmaz).
2)Doğramaların köşe birleşimlerinde alüminyum profilden mamul köşe bağlama elemanı (ısı yalıtımlı olması halinde ısı yalıtımlı
profilin her iki köşesine de) kullanılacak ve köşeler preslenmiş olacaktır
3)lsı yalıtımlı alüminyum profiller en az üçodacıklı olacaktır.
4)lmalatçı firmalardan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınmış "Kapasite Raporu" istenir ve Rapor'un ibrazından sonra
ödeme yapılır._______ ____________________________________________________________________________________
9
10
Y.25.002/02
Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması
nrr
Teknik Tarifi: Demir imalat yüzeylerinin zımpara ve tel fırça ile temizlenmesi, 0,100 kg 1 kat, 0,100 kg 2.kat (her kat farklı renkte)
antipas sürülmesi, 0,100 kg 1.kat, 0,100 kg 2.kat istenilen renkte sentetik boya ile boyanması, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik,
müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil 1 m2 fiya tı:
ÖLÇÜ:
a) Mobilyalarda boyanan yüzeyler ölçülür.
b) Kapı ve bölmelerde;
1) Telaro kasalı olanlarda; sıvadan sıvaya iki yüzü ölçülür.
2) Kasalı (pervazsız) olanlarda; kasadan kasaya düşey düzlemdeki iki yüzün ölçüsüne kasa alanları dâhil edilir.
3) Kasa ve pervazlı olanlarda pervazdan pervaza iki yüzün ölçüsüne kasa dâhil edilir.
4) Bütün ölçülerde, girinti, çıkıntı ve cam boşlukları ölçüye katılmaz. Pencere kenarında çıta varsa, ölçü buradan alınır.
c) Camekân ve pencerelerde;
1)Camekân ve pervazlı pencerelerde; pervaz dışına pervazsız pencerelerde, sıva yüzünden sıva yüzüne olmak üzere düşey
düzlemdeki alanı ölçülür. Yalnız bir satıh hesaba alınır, iki satıh boyanır. Cam boşluğu çıkarılmaz, denizlik, kasa ve kenarları
mevcut ise ayrıca ölçülerek, alana ilâve edilir.
2) Çift pencerelerde aynen ölçülür, iki pencere arasındaki ahşap kasa ayrı ölçülür ve alan ilâve edilir. Her iki pencerenin iki yüzü
boyanır, birer yüzü hesap edilir. Cam boşluğu çıkarılmaz.
d) Parmaklık ve korkuluklarda bir yüzün düşey düzlemdeki izdüşüm alanı ölçülür. Boşluk düşülmez.
e) Kolon, çatı makası, kiriş, kuranglez ve benzeri demir imalâtta boyanan yüzler ölçülür.
Y.28.645/C2 PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara
nr
1
boşluklu ilk camı ısı kontrol kaplamalı çift camlı pencere ünitesi takılması
Teknik Tarifi: 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluklu, ısı kontrol kaplamalı, çift camlı pencere ünitesinin takılacağı yerin ölçüsüne
göre hazırlanması, cam yuvasına takozların konulması ve camın yuvaya yerleştirilmesi, profil ve fitilinin yerine oturtulması,
camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, profillerin birleşim yerlerine puntalama şeklinde nötral (asitsiz) silikon çekilmesi,
inşaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işçilik araç ve gereç giderleri, yüklenici
genel giderleri ve karı dahil 1 m2 fiyatı:
ÖLÇÜ: Projedeki ölçülere göre cam takılan alanlar hesaplanır.
NOT: Profil ve fitil bedeli kendi doğrama pozundan ödenir__________________________________________________________
m
0ska/012-yt
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi