DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
........ /....... /2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :.........................................................................................
Açık Tebligat Adresi:.........................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :
Telefon ve Faks Numarası:......................
îdarenizce yaptırılacak olan Latife Hanım Anaokulu Güvenlik Kamerası Yapım
İşi’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. îşin
yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün
şartlan kabul ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamım Katma Değer Vergisi hariç toplam..............................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
,
5 - İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu îhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (9 Syf)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
İhale
Makamı
İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
İşin Adı: LATİFE HANIM ANAOKULU GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ
No
İş Grubunun Adı
Tutarı
Ana Grup
Yüzdesi
(%)
100,0000
1 İnşaat imalatları
0,0000
2 Mekanik Tesisat
0,0000
3 Elektrik Tesisatı
100,0000
GENEL TOPLAM
DÜZENLEYENLER
ö z g ü r AYAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri
100,00-
İhale
Makamı
YAKLAŞIK MALİYET CETVELİ
Sayfa 1
Hazırlanma Tarihi: 10.04.2014
İşin Adı: LATİFE HANIM ANAOKULU GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
S.
No
Poz No
İmalatın Cinsi
Birim
78-E13
Harici Güvenlik Kamerası-1 540 TVL
Ad.
2
78-E16
Dahili Güvenlik Kamerası-4 650 TVL
Ad.
3
78-E17
8 Kanallı DVR
Ad.
4
78-E19
19 inch LCD CCTV Monitör
Ad.
5
78-E21
Kamera Adaptörü
Ad.
6
78-E23
2 TB Harddisk
Ad.
7
782-501
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı
m
8
880-348
2x2x1,00 mm2 sinyal ve kumanda kablosu
m
1
Miktarı
Toplam :
Özgür AYAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Birim Fiyatı
Tutarı
TESİSAT MAHAL LİSTESİ
Başlık 1
İmalatlar
Poz No
Sayfa: 1
|
Sıra
No
MAHAL ADI
İşin A dı: LATİFE HANIM ANAOKULU G Ü V E N LİK KAM ERASI YA P IM İŞİ
1
78-E13
Harici Güvenlik Kamerası-1 540 TVL
Ad.
+
2
78-E16
Dahili Güvenlik Kamerası-4 650 TVL
Ad.
+
3
78-E17
8 Kanallı DVR
Ad.
+
4
78-E19
19 inch LCD CCTV Monitör
Ad.
+
5
78-E21
Kamera Adaptörü
Ad.
+
6
78-E23
2 TB Harddisk
Ad.
+
7
782-501
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo
kanalı
m
+
8
880-348
2x2x1,00 mm2 sinyal ve kumanda kablosu
m
+
Özgür AYAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Oska/9ûû'1
İhale
Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)
İşin A dı: LATİFE HANIM ANAOKULU GÜVENLİK KAMERASI YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana G rup>Elektrik Tesisatı
S.
No
Poz No
1
78-E13
2
78-E16
3
78-E17
İmalatın Cinsi
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
Harici Güvenlik Kamerası-1 540 TVL
Ad.
Teknik Tarifi: Kameranın her nevi malzemesi, montajı ve işçilik dahil çalışır halde tesilimi. Duvara sabitleme aparatı ve muhafaza
kutusu dahil.
Dahili Güvenlik Kamerası-4 650 TVL
Ad.
Teknik Tarifi: Kameranın her nevi malzemesi, montajı ve işçilik dahil çalışır halde tesilimi. Duvara sabitleme aparatı dahil.
8 Kanallı DVR
Ad.
Teknik Tarifi: Kayıt Cihazının her türlü malzemesi,montajı ve işçilik dahil çalışır halde teslimi
4
78-E19
19 inch LCD CCTV Monitör
Ad.
Teknik Tarifi: Monitörün her nevi malzemesi, montajı ve işçilik dahil çalışır halde tesilimi
5
78-E21
Kamera Adaptörü
Ad.
Teknik Tarifi: Kamera adatörünün her nevi malzemesi, montajı ve işçilik dahil çalışır halde tesilimi
6
78-E23
2 TB Harddisk
Ad.
Teknik Tarifi: Harddisk in her nevi malzemesi, montajı ve işçilik dahil çalışır halde tesilimi
7
782-501
21 x 12 mm' ye kadar, tek bölmeli PVC kablo kanalı
m
Teknik Tarifi: Bina içinde; kuvvetli ve zayıf akım iletkenlerinin emniyetli şekilde taşınmasında kullanılmak üzere tasarlanmış, ISO
9001-2000 belgeli, TS IEC 60695-1-2, TS EN 50085-1 ,TS EN 50085-2-1 ,TS EN 50085-2-3 standartlarına uygun, alev iletmeyen,
halojen free malzemeden imal edilmiş, mekanik darbelere dayanıklı, kendiliğinden sönen PVC (UL 94 V0 M 1 ) , atmosferik ve UV
ışınlarına dayanıklı, İP 40 koruma sınıflı, CE uygunluk işaretli, EEE (Roch) Elektrikli ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı
Maddelerin Sınırlandırılmasına dair yönetmeliğine uygun,-25°C ila +60°C ortam sıcaklığında çalışabilen, dielektrik akımı 260
kW/cm' ye dayanıklı, RAL 9010 beyaz renkli,(101 mm ve üstündeki ebatlardaki kanallar içten kilitlemeli ve folyo kaplamalı),
Kullanılan iç köşe, dış köşe aksesuarları menteşeli tip ve hareketli olan, Kanal tabanlarında duvara montajı kolaylaştıran
şablonlaşmış dikey ve yatay montaj delikleri bulunan, PVC kanalların temini, işyerine nakli, yerine montajı, bağlantılarının
yapılması, İç köşe,dış köşe,dirsek,sonlandırma,T dirsek ve çerçeveler gibi her türlü bağlantı elemanları dahil işler halde teslimi
TEK BÖLMELİ KANALLAR: (Ölçü: Mt)______________________ ____________________________________ ________________________
8
880-348
2 x 2 x 1 ,0 0 mm2 sinyal ve kumanda kablosu
m
Teknik Tarifi: Fleksibl yapıdaki kablo, çoklu bükülmüş tavlı bakır iletkenlerin halojensiz alev geciktirici malzeme ile DİN 47100/
numaralı standarda uygun renklerde izole edilerek oluşturulan damarların birlikte katlar halde bükülmesi ile oluşan (çalışma
sıcaklığı istenilen standartta belirtilen), toprak teliyle birlikte AL- PES sarma bandı ile ekranlanmış,diş kılıfı alev geciktirici HFFR
kompound RAL 7001 gri renkte IEC-332-1, IEC-332-3, IEC-60754 IEC-60332 alev testi belgesine sahip sinyal ve kumanda
kablolarının iş yerine temini geçit ve güvenlik boruları dâhil her nevi malzeme ve işçilik dâhil.Not: dâhili tesisatta (peşel, bergman
veya PVC boru) dâhildir.________________________________________________ _______________________ _______________________
Özgür AYAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi
0ska/012-yt
Kamera Teknik Özellikleri
Harici-1
Sensör
1/3" Sony CCD
Yatay Çözünürlük(min.)
540 TV Line
Efektif Pikseller (H x V)
811 (H) x 508 (V) NTSC
595 (H) x 795 (V) PAL
NTSC 2:1 Interlace V : 59,94 Hz, H: 15,734 Khz
Tarama Sistemi
PAL 2:1 Interlace V: 50Hz, H: 15,625 Khz
Senk. Sistemi
Dahili
Video Çıkışı
1.0 Vp p 75 Ohm
Lens
6.0mm
Otomatik Beyaz Dengesi (AWB)
Otomatik (2500K to 9500K)
NTSC 1/60 - 1/100000 sec.
Elektronik Shutter
PAL 1/50 - 1 /1 0 0 0 0 0 sec.
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)
Otomatik
W hite Balance BLC (Arka Işık Ayarı)
Açık (Merkezde)
Ses Çıkışı (Audio)
Var
Flickerless Modu
Var
Digital G ece/G ündüz
Var
Görüntü Mesafesi (min.)
100 mt.
Min. Işık Seviyesi
0,2 Lux (AGC ON) @30 İRE
S/N Oranı (Sinyal Görüntü Oranı)
48 db
Voltaj
DC 12V ± 10%
İR LED
LaserTip
Dalgaboyu
İR Açılma (Min. Çalışma ışığı)
0 lux
LED Ömrü
-
Güç Harcaması
8 W max.
Çalışma Sıcaklığı
(-)10 °C ± (+)50 °C
Depolama Sıcaklığı
(-)20 °C ± (+)60 °C
Su Geçirme Seviyesi
-
Özgür AYAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Kamera Teknik Özellikleri
Dahili-4
Sensör
1/3" Sony CCD
Yatay Çözünürlük(min.)
650 TV Line
811 (H) x 508 (V) NTSC
Efektif Pikseller (H x V)
595 (H) x 795 (V) PAL
NTSC 2:1 Interlace V : 59,94 Hz, H: 15,734 Khz
Tarama Sistemi
PAL 2:1 Interlace V: 50Hz, H: 15,625 Khz
Senk. Sistemi
Dahili
Video Çıkışı
1.0 Vp p 75 Ohm
Lens
4 - 9 mm Ayarlanabilir
Otomatik Beyaz Dengesi (AWB)
Otomatik (2500K to 9500K)
NTSC 1/60 - 1/100000 sec.
Elektronik Shutter
PAL 1/50 - 1 /1 0 0 0 0 0 sec.
Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)
Otomatik
W hite Balance BLC (Arka Işık Ayarı)
Açık (Merkezde)
Ses Çıkışı (Audio)
Var
Flickerless Modu
Var
Digital Gece / Gündüz
Var
Görüntü Mesafesi (min.)
100 mt.
Min. Işık Seviyesi
0,2 Lux (AGC ON) @30 İRE
S/N Oranı (Sinyal Görüntü Oranı)
48 db
Voltaj
DC 12V ± 10%
İR LED
36 pes
W Dalgaboyu
-
İR Açılma (Min. Çalışma ışığı)
0 lux
LED Ömrü
-
Güç Harcaması
8 W max.
Çalışma Sıcaklığı
(-)10°C ± (+)50°C
Depolama Sıcaklığı
(-)20 °C ± (+)60 °C
Su Geçirme Seviyesi
IP66
Özgür AYAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi
DİJİTAL GÖRÜNTÜ KAYIT CİHAZI TEKNİK ÖZELLİKLERİ
1. Cihaz, 8 kanal vidyo ile 1 kanal ses girişli, tek başına işlem yapabilen Dijital Video
Kaydedici olmalıdır.
2. Cihaz kendi üzerinde 1 HDMI, ! VGA ve ! Kompozit Video Monitör ve 1 Spot
monitör çıkışına sahip olmalıdır.
3. Cihaz üzerinden VGA Monitöre görüntü çıkışı verirken ilave olarak bir
dönüştürücüye ihtiyaç duymamalıdır.
4. Cihaz kendi üzerinde 4 adet alarm girişi ve 1 adet alarm çıkışına sahip olmalıdır.
5. Cihaz üzerinde en az 2 adet USB 2.0 bellek girişi olmalıdır.
6. Cihaz 1 adet USB Mouse girişine sahip olmalı ve Mouse ile kontrol edilebilir
olmalıdır.
7. Cihaz üzerinde 1 adet Ethernet (1/100 Base-T) ve 1 adet RS422-RS485 girişi
omalıdır.
8. Cihaz RS485 data bağlantısı için ek bir aparata ihtiyaç duymamalıdır.
9. Cihaz 2 TB kapasitede tek Harddisk destekler yapıda olmalıdır.
10. Cihaza dahili olarak 1 DVR-RW(DVD Writer) ile 1 HDD(harddisk) takılarak
çalıştırılabilmelidir.
11. Cihaz uzaktan kumanda ile kontrol edilebilmelidir.
12. Cihaz kayıt yaparken aynı anda geçmiş kayıttan görüntü izleme ve network
bağlantısımda destekler yapıda olmalıdır.
13. Cihaz 720x576 çözünürlükte gerçek zamanlı 400fps hııznda görüntüleme
yapabilmelidir.
14. Cihaz PAL formatında CİF en az 360x288 piksel çözünürlükte en az 400fps
hızında kayıt yapabilmelidir.
15. Cihaz da her bir kanal ayrı ayrı açılıp kapanabilmelidir.
16. Cihaz DC enerji ile çalışıyorsa gerekli olan adaptör beraberinde verilmelidir.
17. Cihaz 0 ile 40 derece arasında çalışabilir yapıda olmalıdır.
18. Cihaz CE belgesine sahip olmalıdır.
19. Cihaz en az 2 yıl garantili olmalıdır.
19" LCD CCTV MONİTÖR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Monitör LCD tipte olacaktır.
Monitörün görülebilir ekran alanı en az 19” olacaktır.
Monitör 5:4 görüntü oranına sahip olacaktır.
Monitörün analog VGA girişi 1280x1024 çözünürlüğü destekleyecektir.
Monitör en az 300cd/m2 parlaklık değerine sahip olacaktır.
Monitörün kontrast oranı en az 800:1 olacaktır.
Monitörün görüntü açıları en az 160°(yatay)xl60°(dikey) olacaktır.
Monitör PAL ve NTSC formatlarım destekleyecektir.
Monitörün ayarları ekranda görülebilir fonksiyonda olacaktır.
Monitörün çalışma koşulları açısından; çalışma ısısı 0°C ila +40°C arasında olacaktır.
Özgür AYAR
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Özgür AYAR
NOT: KAMERA SİSTEMİ PROJEDE GÖSTERİLDİĞİ GİBİ YAPILACAK.
SİSTEM ÇALIŞI!. ŞEKİLDE TESLİM EDİLECEK.
B İR İC İ KAT PLANI ÖLÇEK 1/9®
Elektrik-Elektronik Mühendisi
Özgür AYAR
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi