DOĞRUDAN TEMİN USULÜ
PİYASA FİYAT ARAŞTIRMASI TEKLİF MEKTUBU
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE
........ /....... /2014
Teklif Sahibinin;
Adı Soyadı / Unvanı :..............................................................................................
Açık Tebligat A dresi:..............................................................................................
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi ve Vergi No :......................................................................................
Telefon ve Faks Num arası:......................................................................................
İdarenizce yaptırılacak olan Karabük Vali Konağı Güvenlik Kameraları Değişim
İşi’ne ait şartname dokümanını tamamen okuduk, inceledik ve aynen kabul ettik. İşin
yapılacağı yerleri ve çevresini gördük, her hangi bir ayrım ve sınırlama yapılmadan bütün
şartlan kabul ediyoruz.
1-İhale konusu işin tamamını Katma Değer Vergisi hariç toplam.................................................
anahtar teslimi götürü bedel üzerinden yapmayı kabul ve taahhüt ederiz.
2- Teklifimiz, 30 (OTUZ) takvim günü geçerlidir.
3- İhale konusu iş için sermayesinin % 50 sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel
kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz.
4- En düşük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığınızı biliyor
ve kabul ediyoruz.
5- İhale konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde,
idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt
ediyoruz.
6- 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesindeki “yerli istekli” tanımı gereğince
yerli istekli durumundayız.
7-İş üzerimizde kalması durumunda tahakkuk aşamasında fatura bedeli üzerinden yasal olarak
kesilmesi gereken ihale karar pulu, fatura bedeli damga vergisi, gereken halde sözleşme
damga vergisi ile olması durumunda 1000 TL üzerindeki vergi borçlarımın kesilmesini
şimdiden kabul ve taahhüt ediyoruz,
Ek: Şartname Dokümanı (4 S y f)
Saygılarımızla
Adı Soyadı / Firma Kaşesi
-İmza
O
TESİSAT METRAJI
O
S t ^ F ^ f ü K VALİ KONAĞI G ÜVENLİK KAM ERALARI DEĞİŞİM İŞİ
Ana G rup>Elektrik Tesisatı
r ; r-w-j
f ..
r ■rW ' ’ •
Np
H--v^
, r
-*•••-. ■ f,:
yyş^
,
y,x-.1** « ;
I
j:_
s«3ft
İm alatlar
P o i No
•i"
.8SZ
Birim
78-E10/1
Harici Güvenlik Kamerası- 1200 TVL
Ad.
Cemil KILIÇ
Elektrik Teknikeri
\frtf(A d s M e tin : A lt)\
KARABÜK İL ÖZEL İDAR ESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İş GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
No
iii
İş Grubunun Adı
-----
;i; ?
Yüzdesi
Tutarı
;: T
(°/n)
\ /ot
Ana Grup
100,0000
1 Elektrik Tesisatı
100,0000
GENEL TOPLAM
■
----- *
-p.'
İl
Cemil KILIÇ
Elektrik Tekn lfo ri
t
\i
m
...
1 0 0 ,0 0 -
KARABÜK İL ÖZEL İDARESİ
Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü
İŞ KALEMLERİ PURSANTAJLARI (YÜZDELERİ)
(Yüzdelerto am yaklaşık maliyete göredir)
İşin Adı : KARABÜK VALİ KONAĞI GÜVENLİK KAMERALARI DEĞİŞİM İŞİ
Sayfa: 1
İş Grubu: Ana Grüp>Elektrik Tesisatı
S.
Poz No
No
İmalatın Cinsi
Birim
Miktarı
Pursantaj
(%)
100,00000
Harici Güvenlik Kamerası- 1200 TVL
0
Teknik Tarifi: 1/Î3" Pro Image sensör, 1200 TVL çözünürlükte 2,8-12 mm varifocal lensli, 42 İR led li, led aydınlatma mesafesi
minimum50 m t.,IP66 koruma sınıfına sahip, 12V. DC 2Amp. çalışma voltajına sahip Kameranın her nevi malzemesi, montajı ve
işçilik dahil çalışir halde tesilimi. Duvara sabitleme aparatı dahil.
Toplam: 100,0000 -
1
Ad.
78-E10/1
:
.
t
İi
£..A"
;î
1}
i i a
Cemil KILIÇ
Elektrik Teknikeri
C\l
|c_
Senser
1/3” Pro Image Sensor (Sony Exmor)
Tarama Frekansı
PAL:50Hz, NTSC :60Hz
Toplam Piksel
PAL:1312(H)x 1069(V), NTSC: 1312(H)x 1069(V)
Efektif Piksel Sayısı
PAL:1280(H)x 1024(V), NTSC: 1280(H)x 1024(V)
Çözünürlük
1200 TVL
Video Çıkışı
1Vp-p Composite Output(75û/BNC)
Min. İşık Hassasiyeti
0.01 Lux (Renkli), 0 Lux (S&B)
Electronic Shutter
PAL:1/50~1/1 OOOOOs, NTSC: 1/60-1/100000s
Lens
2 , 8 - 1 2 mm varifocal
İR Led Sayısı
42 Led
Led Aydınlatma Mesafesi
50 m.
Gama Değeri
0,45
S/N Oranı
>46dB (AGC OFF)
OSD Menü
Evet
Day/Night
İR Cut Mechanic Filter ( Otomatik )
Brightness(Parlaklık)
Manuel / Otomatik
AGC(Oto Kazanç Kontrolü)
Manuel / Otomatik
AWB(Oto Beyaz Dengeleyici)
Manuel / Otomatik
BLC / HLC
Otomatik / Seçilebilir
Bağıl Nem Oranı
95%
Çalışma Akimi
60mA ±5%
Çalışma Sıcaklığı
-20°C~+50°C
Koruma Sınıfı
İP 66
Ayak
Dahil
Çalışma Voltajı
12V DC 2A (Led On)
Elektrik Tekniker»
Download

Yüklemek İçin Tıklayınız - TC Karabük İl Özel İdaresi