T.C.
KÜTAHYA VALİLİGİ
Defterdarlık Çinili Vergi Dairesi Müdürlüğü
MENKUL
MAL
SATIŞ
İLANI
Vergi borçları nedeniyle, 6183 Sayılı yasanın
haczedilerek satışına karar verilen, aşağıda nevi, özellikleri
mallar, Dairemizce açık artırma suretiyle satılacaktır.
5 ve 62 inci maddeleri geregınce
ve biçilmiş değeri yazılı menkul
Birinci açık artırma
02/02/2015 PAZARTESİ
gunu saat 14'00 de Kütahya
merkez, Fuatpaşa mah. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren özel Garaambar
Yediemin Trafik
Otoparkında
yapılacaktır.
Birinci açık artırmada
verilen teklifler menkul mala biçilen
değerin % 75 'ini bulmadığı takdirde, artırmada en çok teklifi yapanın hakkı saklı kalmak üzere,
ikinci açık artırma, 09/02/2015 PAZARTESİ günü saat 14'00 de
aynı yerde ve aynı
saatte yapılacaktır. Katma Değer Vergisi ile Damga Vergisi alıcıya aittir. (Otopark
ve
Çekici ücreti söz konusu olduğunda
satış bedelinden ödenecektir.)
Dairemiz, alacaklı amme idaresi ile borçlunun menfaatlerinin telifi açısından menkul
malları satıp satmama yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil edilecektir. Artırmaya katılmak
isteyenlerin nüfus cüzdanı sureti ve ikametgah belgesi ile belirlenen gün ve saatte satış ın
yapılacağı
yerde hazır bulunmaları, başkası adına ihaleye katılacakların
ayrıca Noter onaylı
Vekaletname getirmeleri gerekmektedir. Satışı yapılacak malların fiziki durumları
aşağıda
belirtilmiş olup daha fazla bilgi almak isteyenlerin
İcra - Satış Servisimize müracaat etmeleri
gerekmektedir.
Açık artırma sonunda menkul malı alan şahısların, ihale öncesi satışı yapılacak menkul
malları görmüş oldukları kabul edileceğinden, sonradan menkul malı almaktan vazgeçmeleri
halinde haklarında 6 ı83 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
İLANEN
SATILACAK
1- 43 RT 935
MENKUL
plakalı
ı996
MALLARı
DUYURULUR.
ÖZELLİKLERİ
- BİcİLMİs
model ford kargo 2520 3 dingil..
DEGERLERİ
5.000,00 TL.
Araç tamamen hurda vaziyettedir. Ağaç kasa,şanzuman, defrensiyal, motor yok, ön kapı
hasarlıdır.
Birinci acık artırma 02.02.2015 PAZARTESİ
gunu
SAAT 14.00 de aracın muhafaza
altında bulunduğu Kütahya merkez. Fuatpasa mah. Sanayi sitesinde faaliyet gösteren
Özel
Garaambar
Trafik Otoparkında
yapılacaktır.
Birinci acık artırmada
satılamayan
menkul malların ikinci acık artırması
PAZARTESİ
günü
SAAT 14,00 de. aynı yerde aynı saatte yapılacaktır.
(Not: Satışı yapılan Motorlu Araçların fenni muayenesi
ceza ve gecikme zamları alıcıya aittir.)
Telefon:
(0274) 223 61 00 (10 Hat)
ile ilgili
her türlü
09.02.2015
sorumluluk,
Download

02.02.2015 Tarihinde yapılacak satış ilanı