Fiyat Tespit Raporu’na İlişkin Analist Raporu
ULUSOY ELEKTRİK
Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu’na İişkin
Analist Raporu
Önemli Not: İşbu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu Pay Tebliği’nin (VII-128.1) 29.maddesine istinaden
hazırlanmıştır. Rapor, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin konsorsiyum lideri olarak hazırladığı Ulusoy
Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Ulusoy Elektrik) için hazırlanmış olan Halka Arz Fiyat Tespit
Raporu’nu değerlendirmek amacıyla hazırlanmış olup, yatırımcıların pay alım satımına ilişkin herhangi
bir öneri ya da teklif içermemektedir. Yatırım kararının izahnamenin incelenmesi sonucu karar verilmesi
gerekme olup, rapor içerisinde bulunabilecek hata ve noksanlıktan dolayı Ak Yatırım hiçbir şekilde
sorumlu tutulamaz.
A) HALKA ARZA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER:
Halka Arz Fiyat Aralığı
13,40-16,00 TL
Halka Arz Tarihi
13-14 Kasım
Halka Arz Yöntemi
Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Çıkarılmış Sermaye
40,000,000 TL
Halka Arz Miktarı Toplam Nominal
Ortak Satışı: 12.000.000 TL; Ek Satış: 1.800.000 TL
Toplam: 13.800.000 TL
Halka Açıklık Oranı
Ek Satış Sonrası %34,5
Halka Arz Büyüklüğü
184,920,000 TL – 220,800,000 TL
Yurtiçi Bireysel Yatırımcı: %10
Yurtiçi Kurumsal Yatırımcı:%20
Yurtdışı Kurumsal Yatırımcı:%70
Ek satış gelirinin, BIST’te işlem görmeye başladıktan
sonra 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için
kullanılması planlanmaktadır.
Tahsisat Oranları
Ek Satış ve Fiyat İstikrarı
Satmama Taahhüdü (Lock-up)
Satan Ortaklar ve Şirket için 1 yıl
B) ŞİRKET HAKKINDA VERİLEN ÖZET BİLGİLER:
1. Ortaklık Yapısı
Halka Arz Öncesi Ortaklık Yapısı
Halka Arz Sonrası Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı
Tutar (TL)
Pay (%)
Sait Ulusoy
21.204.000
Akgül Ulusoy
%53,0
Tutar (TL)
11.428.000
Pay (%)
%28,6
7.372.000
%18,4
7.372.000
Kubilay Hakkı Ulusoy
5.712.000
%14,3
4.600.000
%18,4
%11,5
Enis Ulusoy
5.712.000
%14,3
4.600.000
%11,5
-
-
12.000.000
%30,0
40.000.000
%100,0
40.000.000
%100,0
Halka Açık Kısım
Toplam
A) ŞİRKET HAKKINDA VERİLEN ÖZET BİLGİLER:
Faaliyet Konusu Hakkında;
Ulusoy Elektrik’in faaliyet konusu açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.
Şirket Hakkında;
Ulusoy Elektrik’in faaliyet gösterdiği pazarlar ve bu pazarlar ile ilgili büyüme projeksiyonları, şirketin ürün
ve müşteri grupları detaylı bir şekilde ifade edilmiştir.
Mali Tablolar Hakkında;
2011, 2012, 2013 ve 2014/06 dönemlerine ait bilanço ve gelir tablosu yeterince açık ve kapsamlıdır.
Ciro ve maliyet kalemlerinin kırılımı operasyonel detayları anlama konusunda yeterince yardımcı
olmaktadır.
B) DEĞERLEME HAKKINDA VERİLEN ÖZET BİLGİ:
Ulusoy Elektrik’in halka arz edilecek paylarının birim fiyatının tespitinde yer alan Çarpan Analizi Yöntemi
açık ve net ifade edilmiştir.
C) DEĞERLEME ÇALIŞMASI:
Piyasa Çarpanları Analizi Yöntemi
Piyasa çarpanları yönteminde uygulanan hesaplamalar ve ağırlıklandırmalar genel bir değerlendirme
yapmaya uygunlukta açık ve net bir şekilde ifade edilmiştir.
Fiyat tespit raporunda Yurt İçinde (BIST Sanayi Şirketleri) ve Yurt Dışında benzer şirketlerin Şirket
Değeri/FAVÖK ve F/K çarpan ortalamaları baz alınarak değerleme yapılmış. Referans alınan benzer
şirketler kümesi yeterince kapsamlıdır. Ayrıca değerlemeye referans olacak son 12 ay FAVÖK ve net
kar düzeltmesi değerlemenin normalize edilmesi anlamında makul görünmektedir.
SONUÇ:
Ulusoy Elektrik için hazırlanmış olan fiyat tespit raporunun kapsamlı, net ve anlaşılır olduğu
görüşündeyiz. Ancak şirket, temelde hem yurt içinde hem de yurtdışında elektrik dağıtım sektörüne ve
elektrik ile ilgili projeler üreten taahhüt şirketlerine satış yapmaktadır. Şirketin şu andaki FAVÖK marjı,
elektrik dağıtım sektöründeki şirketlerin %7-8 olan FAVÖK marjı ya da taahhüt şirketlerinin %8- %15
olan FAVÖK marjı göz önünde bulundurulduğunda oldukça yüksek görünmektedir. Önümüzdeki
dönemlerde sektördeki olası rekabet artışı marjlar üzerinde baskı yaratabilir. Ayrıca elektrik dağıtım
bölgeleri ile ilgili yatırımlar Türkiye’de EPDK’nın onayına tabidir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde
elektrik talebinde yüksek büyüme potansiyeli, sektördeki yatırımları destekleyecek olsa da, karar veren
otorite (EPDK) ile ilgili riskler (regulatory risk) göz ardı edilmemelidir. Sonuç olarak büyüme potansiyeli,
kısa vadedeki yüksek marjlar ve göreceli makul çarpanlar şirket için olumlu yanlar diğer taraftan bu
marjların sürdürülebilirliği konusu ve devlet organlarının sektörle ilgili kararları temel riskleri
oluşturmaktadır. Değerlemede verilen %30 düzeyinde iskonto oranının yukarıda belirtilen riskleri belirli
oranda içerdiğini düşünmekle birlikte fiyat seviyesinin makul olduğu görüşündeyiz.
Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde
edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle
alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve
değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen
bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu
bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve
yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm
çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan
veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım
tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi ya da getiri vaadi değildir ve Yatırım Danışmanlığı
kapsamında yer almamaktadır. Yatırım Danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim
şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden email yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten
dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu
tutulamaz.
 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2014
Download

Ulusoy Elektrik İmalat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Fiyat