iLAN
KÜTAHYA
TAVŞANlı VERGi DAiRESi MÜDÜRLÜGÜNDEN
MÜDÜRLÜGÜMÜZCE 6183 SAYILI KANUNUN 62. MADDESI GEREGINCE HACZEDILEN
AŞAGIDA CINSI, MIKTARl VE TAHMINI BEDELI YAZılı MENKUL MAL AYNI KANUNUN 84.MADDESI
GEREGINCE AÇiK ARTTIRMA ILE SATıŞA ÇıKARıLMıŞTıR.
AÇiK ARTTIRMA
SERVIsINDE YAPıLACAKTıR.
05/05/2015
SALI
GÜNÜ
SAAT
10.30'DA
VERGI
DAIREMIz
SATIŞ
AÇiK ARTTıRMADA TEKLIF EDILEN BEDELLER MUHAMMEN BEDELIN %75'INI GEÇMEDlGI
VEYA xucı ÇiKMADlGI TAKDIRDE IKINCI ARTTIRMA 12/05/2015 SALI GÜNÜ AYNI YER VE SAATTE
YAPıLACAKTıR.
ARAÇ
Yeni Mah.Diyanet
Sok.No.1 ŞORŞOR OTOPARKıNDA GÖRÜLEBILIR.
AÇiK ARTTıRMAYA KATıLMAK ISTEYENLERIN
YAPILACAGI YERDE HAZıR BULUNMALARı GEREKIR.
BELIRTILEN
GÜN VE SAATTE IHALENIN
KATMA DEGER VERGISI, DAMGA VERGISI VE OTOPARK ILE FEN NI MUAYENE ÜCRETI
VE SIGORTA MASRAFLARı AlıCıYA AITTIR.
Dairemiz mükelleflerin menfeat1erinin telifi açısından menkul malları satıp satmama
yetkisine sahiptir. Satış bedeli peşin tahsil olunur. Açık artırmaya katılmak isteyenlerin belirtilen
adres, gün ve saatte ve Nüfus Cüzdanları ile birlikte başkaları adına katılmak isteyenler
Noter onaylı Vekaletname ile hazır bulunmaları gerekmektedir.
Satışları
Yapılacak
Menkul
Malların
Özellikleri
ve
Değerleri:
1- 43.UC.393 1991 MODEL Panelvan tipi Mazda marka Beyaz renkli Kamyonet muhtelif
yerlerinde hafifhasar var. Çalışmaz durumda. Ruhsatı yoktur. Şorşor oto parkta. 3.400,OOTL.
Yeni Mahalle İstasyon Cad. NO: 7 Tavşanlı 43300 KÜTAHYA
Telefon : 0.274.6141739
Faks :0.274.6141516
Download

05.05.2015 tarihinde yapılacak satış ilanı