BAŞARILI
•
VERGI
••
•
MUKELLEFLERI
2003
ÖN SÖZ
Gelişmekte
olan bütün ülkelerde olduğu gibi, ülkemiz ekonomisinde de yapısal
sorunların ana kaynağı yüksek bütçe açıkları olmaktadır. Sürmekte olan bütçe ve
ticaret dengesi sorunları Türkiye ekonomisinin temelinde yatan ve artmakta olan
dengesizliklere de işaret etmektedir. Bilindiği gibi, 2001 yılında yaşanan ekonomik
krizden sonra dalgalı kur rejimi altında sürdürülen IMF destekli ekonomik istikrar
programı neticesinde enflasyonun da son dönemde düşüşe geçmesine karşın,
devamlı olarak kontrol altında bulundurulması gerekmektedir. Enflasyonu kontrol
etmek için bütçe denkliğinin, kamu harcamaları-vergi gelirleri eşitliğinin sağlanması
şarttır. Kamu gelirleri ve özellikle vergi gelirleri arttınlmadan da bunu gerçekleştirmek
olanaksızdır.
Öncelikle istikrar programlarının ardından oluşan düşük enflasyon ortamında
ülkemiz ekonomik faaliyetlerinde ağırlığı her geçen gün artan özel sektörün vergilerini
düzenli olarak ödemesi ile devlet gelirlerini arttırarak, bütçe açıklarının giderilmesine,
enflasyon, işsizlik, gelir dağılımı ve sosyal güvenlik gibi ekonomik sorunların
çözümlenmesine sağlayacağı katkı da şüphesiz bilinen bir gerçektir. Bu arada
yalnızca kayıtlı mükelleflerden vergi alınmasının haksızlık olduğu ve beyan ettikleri
vergilerin tahsilatının da sorun yarattığı hatırlatılarak, kayıtdışı ekonominin kontrol
altına alınması ve vergi tabanının genişletilmesi çağrımızı bir kez daha önemle
vurgulamak isterim.
Vergi gelirlerimizin ülkenin ekonomik kalkınmasındaki hayati öneminin
bilinciyle, Odamız 1977 yılından beri hem yüksek düzeyde vergi veren üyelerini
ödüllendirmek, hem de daha fazla vergi verilmesini teşvik etmek amacıyla bu
ödüllendirme
çalışmasını
gerçekleştirmektedir.
Vergi
ödülü
ile
ilgili
değerlendirmelerimiz başvuru esasına göre yapılmakta ve her yıl Mart ayında
başlayıp bir sonraki yılın Mart ayına kadar devam etmekte olup, ödül alan
üyelerimizin isimlerinin kalıcı olması amacıyla da bir katalog yayınlanmaktadır.
Üyelerimizin ödül alma kapsamına dahil olabilmeleri için her yıl yeniden
belirlenerek arttırılan limitler bu defa, Odamız tarafından açıklanan tahmini enflasyon
oranı (%1 O) göz önüne alınarak, bulunan sınırların makul ve anlamlı dizilerle
kademeli olarak en yakın tam sayılarda kategorize edilmesiyle belirlenmiştir. Bunun
yanı sıra, ödül için başvuracak üyelerimizin her yıl olduğu gibi başvuru formunu
eksiksiz daldurarak Gelir ve Kurumlar Vergisi'nin ilk taksidini ödemiş olduğunu
gösterir vergi tahsil makbuzu ve tahakkuk fişi ile birlikte Odamız'a iletmiş olmaları
şartı aranmıştır.
27 yıldır düzenlediğimiz geleneksel ödüllendirmemizde yüksek düzeyde vergi
ödeyerek değerlendirmeye giren ve ülkemizin kalkınmasında katkıda bulunan değerli
üyelerimize takdirlerimizi sunar, bu yayını hazırlayan Etüt ve Araştırma Şubesi
Raportörü Seli n Sarı'ya teşekkür ederim.
Dr. Cengiz Ersun
Genel Sekreter
- 3 -
IÇINDEKiLER
1- 2003 YILI GELiRLERI ÜZERiNDEN EN ÇOK KURUMLAR VERGiSI
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
A- 3.400.000.000.000.TL ve
yukarısı
(ALTlN PLAKET)
B- 1.700.000.000.000.-3.399.000.000.000 TL
arası
(ALTlN MADALYA)
C- 850.000.000.000.- 1.699.999.999.999 TL arası (GÜMÜŞ MADALYA)
D- 430.000.000.000.-849.999.999.999 TL
arası
(BRONZ MADALYA)
E- 220.000.000.000.-429.999.999.999 TL arası (TAKDiRNAME)
Sayfa
No.
9
17
21
25
33
ll- 2003 YILI GELIRLERI ÜZERiNDEN EN ÇOK GELIR VERGiSI
ÖDEYEN MÜKELLEFLER
A- 1.700.000.000.000.TL ve yukarısı (ALTlN PLAKET)
45
B- 845.000.000.000.- 1.699.999.999.999 TL arası (ALTlN MADALYA)
46
C- 220.000.000.000.-844.999.999.999 TL arası (GÜMÜŞ MADALYA)
47
D- 110.000.000.000.-219.999.999.999 TL
arası
(BRONZ MADALYA)
E- 55.000.000.000.-109.999.999.999 TL arası (TAKDIRNAME)
50
54
59
lll- ALFABETIK FIHRIST
- 5-
KURUMLAR
•
•
VERGISI
••
•
MUKELLEFLERI
-7 -
3.400.000.000.000- 999.999. 999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGISi ÖDEYENLER
*****ALTIN PLAKET •••••
FiRMA ADI. ............... : AKBANK TÜRK ANONiM ŞiRKETi
ADRESi .................... : SABANCI CENTER 4 .LEVENT
TELEFON 1 FAKS...... : 2122700044/02122697383
SiCiL NO .................. : 90418
FAALiYET KONUSU.: BANKACillK
VERGI MiKTARl ........ : 801.861.293.050.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : ARÇELIK A.Ş.
ADRESi .................... : ANKARAASFALTI TUZLA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2165858585/02165858080
SiCiL NO .................. : 54957
FAALIYET KONUSU.: BEYAZ EŞYA iMALi,SATIŞI
VERGi MiKTARl... ..... : 73.755.867.950.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : TEKEL SiGARA PAZL. A.Ş.
ADRESI .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCIL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MIKTARl ........ :
HiSARALTI CAD.N0.64 FATİH
2125346980 1 02125339622
198900
PAZARLAMA
48.862.038.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ÇOLAKO<kU METALURJi A.Ş.
ADRESI .................... :
TELEFON 1FAKS...... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
KEMERALTI CAD.KARAKÖY TiCARET MERKEZi N0.24 KAT.6 KARAKÖY
2122520000102122939720
99002
DEMIR-ÇELiK
VERGi MiKTARl ........ : 34.674.020.000.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : BRiSA BRiDGESTONE SABANCI LASTiK SANAYi VE TiCARET ANONiM ŞiRKETi
ADRESI .................... : SABANCI CENTER KULE 2 KAT.3 4.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122780021/02122811681
SiCIL NO .................. : 126429
FAALiYET KONUSU.: TEKERLEK LASTiGi iMALI VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ........ : 29.877.244.700.000.-TL.
FIRMA ADI... ............. :
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCIL NO.................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MiKTARl ........ :
SELÇUK ECZA DEPOSU TiC. VE SAN.
TOPHANELiOGLU CAD.N0.43 ALTUNlZADE
2165540554/02165540569
8942/8
TOPTAN iLAÇ SATIŞI
24.607.385.050.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : i.M.K.B TAKAS VE SAKL. BANKASI
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCIL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
ABIDE-l HÜRRiYET CAD. KAPLANCAll iŞ MERKEZI N0.286 ŞIŞLI
2123152525/02123152526
276870
BANKACillK
VERGi MiKTARl ........ : 23.982.956.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : HÜRRiYET GAZETECiLIK A.Ş.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. :
FAALIYET KONUSU.:
EVREN MAH.GÜLBAHAR CAD. HÜRRiYET MEDYA TOWERS GÜNEŞLi
2126770000102126770182
78044
GAZETE VE MATBAACiliK
VERGi MiKTARl ........ : 22.780.778.250.000.-TL.
- 9 -
3.400.000.000.000- 999.999.999.999.999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTlN PLAKET *****
FİRMA ADI.. .............. : BSH PROFİLO ELEK. GERÇ. SAN.
ADRESi .................... : CEMALSAHİR SOK.N0.26/28 MECİDİYEKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2123562700 1 02827265396
SİCİL NO .................. : 128825
FAALİYET KONUSU.: ELEKTRiKLi BEYAZ EV EŞYASI ÜRETİM VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI. ...... : 22.665.892.800.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : DEUTSCHE BANK ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi .................... : İPEK SOK.N0.1 BEBEK
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122577684/02122577327
SiCiL NO .................. : 244378
FAALİYET KONUSU.: YATIRIM BANKACILlGI
VERGİ MİKTARI. ...... : 20.500.101.450.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... :
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ...... :
SİCİL NO .................. :
FAALİYET KONUSU.:
HEDEF ECZA DEPOSU TİC. A.Ş.
GÖZTEPE MAH.NAMIK KEMAL CAD. KARANFiL SOK.N0.52 BAGCILAR
2124455200 1 02124454833
296395
İLAÇ DAGITIM KANALl
VERGİ MİKTARI. ...... : 20.487.848.200.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : ABDi İBRAHiM iLAÇ SAN. VE TİC.
ADRESi .................... : KOREŞEHiTLERi CAD.N0.19 ZiNCiRLİKUYU
TELEFON 1 FAKS ...... :
SİCİL NO .................. :
FAALİYET KONUSU.:
VERGİ MİKTARI ....... :
2123541800102122746039
130296
BEŞERi İLAÇ iMAL VE SATIŞI
17.688.670.400.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : ANADOLU ANONiM TÜRK SİG. ŞİRK.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.iŞ KULELERi KULE 2 4.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123500252/02123500266
SİCİL NO .................. : 4593
FAALİYET KONUSU.: HAYAT DIŞI SİGORTA
VERGİ MİKTARI ....... : 16.942.606.950.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : KOÇ ALLIANZ SİGORTA A.Ş.
ADRESi .................... : KISIKLI CAD.N0.11 ALTUNİZADE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2165566666/02165566777
SİCİL NO .................. : 6022
FAALİYET KONUSU.: SiGORTAClLlK
VERGi MİKTARI.. ...... : 16.351.637.950.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : KOÇ-ALLIANZ HAYAT VE EMEKLiLiK ANONiM ŞİRKETİ
ADRESi .................... : BAGLARBAŞI,KISIKLI CAD.N0.11 ALTUNİZADE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2165566666/ 02165566777
SİCİL NO .................. : 275433
FAALİYET KONUSU.: HAYAT SİGORTACILlGI
VERGi MİKTARI ........ : 15.175.405.750.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş.
ADRESi .................... : TEŞViKiYE CAD.N0.43/57 TEŞViKiYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122314730102122308608
SiCiL NO .................. : 15744
FAALİYET KONUSU.: MÜKERRER SİGORTA
VERGi MİKTARI ....... : 13.038.215.750.000.-TL.
-10-
3.400.000.000.000- 999. 999. 999.999. 999.-TL. ARASIMDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
••••• ALTlN PLAKET •••••
FiRMA ADI.. .............. : TOYOTASA TOYOTA SABANCI A.Ş.
ADRESi ........•........... : GÜLSUYU MEVKi i ANKARA ASFALTl MALTEPE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2164585858/02163701947
SiCiL NO ................•. : 444939
FAALiYET KONUSU.: OTOMOTiV
VERGi MiKTARl ....... : 12.736.629.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERi,TUZ A.Ş.
ADRESI ..•..........•...... : ATATÜRK BUL VARI N0.27 UNKAPANI
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125331900102125348014
SiCIL NO •.......•......... : 198940
FAALiYET KONUSU.: TiCARi VE SlNAi
VERGi MiKTARl.. ..... : 12.473.519.100.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : ABN AMBRO BANK N. V.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SICIL NO ......•........... :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MiKTARl ....... :
TAMBURi ALi EFENDi SOK.N0.13 ETiLER
2123594040102123595050
19901
BANKAClLlK
12.168.785.450.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : TORUNLAR GIDA SAN. VE TiC. A.Ş
ADRESI •••...•............. : KAVACIK,RÜZGARLIBAHÇE 95.SOK. N0.6 BEYKOZ
TELEFON 1 FAKS...... : 2164250328/02124252107
SiCiL NO •..•...•.......... : 198545
FAALiYET KONUSU.: TOPTAN GIDA MADDELERi iTHALAT-iHRACAT
VERGI MiKTARl....... : 11.049.702.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.
ADRESi .................... : DAVUTPAŞA,BURMALI ÇEŞME SOK. ASKERI FlRlN YOLU N0.2 TOPKAPI
TELEFON 1 FAKS...... : 2124823500102124823525
SICiL NO .................. : 94468
FAALiYET KONUSU.: MOTORLU ARAÇ iMALi,iTHALi VE SATIŞI
VERGI MiKTARl ....... : 9.967.567.250.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : KAPiTAL FACTORiNG HiZ. A.Ş.
ADRESI .................... : BÜYÜKDERE CAD.USO CENTER iŞ MERKEZi N0.61 KAT.8 MASLAK
TELEFON 1 FAKS...... : 2123300141/02123300155
SICIL NO .................. : 286850
FAALiYET KONUSU.: FACTORiNG HiZMETLERi
VERGI MiKTARl....... : 9.255.020.150.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. :
ADRESi ..•......•.•........ :
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO ....•.•...•....... :
LEVERELIDA TEMiZLiK A.Ş.
HUZUR HOCA SOK.N0.84 KAT.10 iÇERENKÖY
2164639000102164639245
147335
FAALiYET KONUSU.: DETERJAN VE SABUN iMALATI
VERGi MiKTARl ....... : 8.754.038.400.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SOYAK TOPLU KONUT A.Ş.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SIC iL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
BÜYÜKDERE CAD.N0.38 MEClDlYEKÖY
2163240473/02163240477
208053
HER TÜRLÜ iNŞAAT FAALiYETLERi
VERGi MiKTARl ....... : 8.528.813.250.000.-TL.
-11 -
3.400.000.000.000-999.999. 999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
*****AL TlN PLAKET *****
FiRMA ADI.. .............. : COCA-COLA SATIŞ VE DAG. A.Ş.
ADRESi .................... : DEREiÇi DEGiRMEN BAHÇE CAD. ASENA SOK.N0.30 YENiBOSNA
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125990400102163658453
SiCiL NO .................. : 274616
FAALiYET KONUSU ... : ALKOLSÜZ MEŞRUBAT DAGITIMI
VERGi MiKTARl ......... : 8.412.696.600.000.-TL.
FiRMA ADI ................. :
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU ... :
VERGi MiKTARl. ........ :
USAŞ UÇAK SERViSi A.Ş.
ATATÜRK HAVA LiMANI USAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BiNASI YEŞiLKÖY
2126635700102126634698
231820
iKRAM VE RESTAURANT HiZMETLERi
8.054.504.700.000.-TL.
FiRMA ADI. ................ : BAŞAK EMEKLiLiK A.Ş.
ADRESi .................... : HALASKARGAZi CAD.N0.33 HARBiYE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2123682200102122321030
SiCiL NO .................. : 383619
FAALiYET KONUSU ... : SiGORTAClLlK
VERGi MiKTARl ......... : 7.1 06.040.500.000.-TL.
FiRMA ADI ................. : OMSAN LOJiSTiK A.Ş.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYETKONUSU ... :
TUGAY YOLU N0.10 CEViZLi
2164585555/02164585454
152793
LOJiSTiK
VERGi MiKTARl ......... : 7.000.211.150.000.-TL.
FiRMA ADI. ................ : C.P. STANDART GIDA SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : DiKiLiTAŞ MAH.BÜYÜKDERE CAD. AKlNCI BAYIRI SOK.N0.6 MECiDiYEKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 21227 48536 1 02122672112
SiCiL NO .................. : 244933
FAALiYET KONUSU ... : PiLiÇ VE YEM ÜRETiMi,SATIŞI
VERGi MiKTARl ......... : 6.952.853. 750.000.-TL.
FiRMA ADI ................. : BORUSAN OTOMOTiV iTH. VE DAG.
ADRESi .................... : ÜNiVERSiTE MAH.FiRUZKÖY YOLU N0.21 KAT.3 AVCILAR
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125913066/02126943446
SiCiL NO .................. : 361172
FAALiYET KONUSU ... : OTOMOBiL-YEDEK PARÇA iTH. VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ......... : 6.887.875.750.000.-TL.
FiRMA ADI. ................ : TEKSTiL FACTORiNG HiZ. A.Ş.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU ... :
VERGi MiKTARl ......... :
LEVENT CAD.N0.4-6 1.LEVENT
2122836966/02122836918
361172
FACTORiNG HiZMETLERi
6.054.732.450.000.-TL.
FiRMA ADI.. ............... : ALARKO CARRIER SAN. VE TiC.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU ... :
VERGi MiKTARl ......... :
MUALLiM NACi CAD.N0.69 ORTAKÖY
2122275200102122603504
85696
ISITMA,SOGUTMA,KLiMA CiHAZLARI iMALi VE TOPTAN SATIŞI
6.044.846.550.000.-TL.
-12-
•••. * AL TlN PLAKET *""**
FiRMA ADI.. .............. : AKSiGORTA A.Ş.
ADRESi ..................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MiKTARl ....... :
MECLiSi MEBUSAN YOKUŞU N0.147 BEYOGLU
2122519400102122430861
80731
SiGORTACillK
5.764.090.550.000.-TL.
FiRMA ADI ............... : UNILEVER SAN. VE TiC. TÜRK A.Ş
ADRESi .................... : HUZUR HOCA SOK.N0.84 KAT.10 iÇERENKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2164639000102164639245
SiCiL NO .................. : 43918
FAALiYET KONUSU.: GIDA MADDELERI
VERGi MiKTARl ....... : 5.593.187.250.000.-TL.
FiRMA ADI................ : UNILEVER TÜKETiM ÜRÜNL. SATIŞ
ADRESi .................... : HUZUR HOCA SOK.N0.84 iÇERENKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2164639000102164639245
SiCiL NO .................. : 380685
FAALiYET KONUSU.: GIDA,KOZMETIK,DETERJAN SATIŞ VE PAZARLAMA
VERGi MiKTARl ....... : 5.300.802.250.000.-TL.
FiRMA ADI................ : AKTAŞ ELEKTRiK TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : KOZVATAGI AR PLAZA E BLOK ERENKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163842960102164162244
SiCiL NO .................. : 178953
FAALiYET KONUSU.: ELEKTRiK
VERGi MiKTARl ....... : 5.149.426.800.000.-TL.
FIRMA ADI. ............... : YAPI KREDi EMEKLILIK A.Ş.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDi PLAZA A BLOK LEVENT
TELEFON 1 FAKS...... : 2123367600 1 02123367979
SiCiL NO .................. : 272252
FAALiYET KONUSU.: SiGORTACillK VE EMEKLiLiK
VERGi MiKTARl ....... : 4.861.364.150.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
ADRESi .................... : VALiKONAGI CAD.N0.10 NlŞANTAŞI
TELEFON 1 FAKS...... : 2122250500102122250526
SiCiL NO .................. : 146103
FAALiYET KONUSU.: BANKACillK
VERGi MiKTARl. ...... : 4.707.262.550.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : AS ECZA DEPOSU A.Ş.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MiKTARl ....... :
MERKEZ MAH.ŞEHiT MAHMUT CAD. Bi LA NO.A BLOK MAHMUTBEY
2124470454/02124470487
234804
SAGliK
4.690.341.050.000.-TL.
FiRMA ADI................ : ÜMRAN ÇELiK BORU SAN. A.Ş.
ADRESi .................... : MECLiSi MEBUSAN CAD.ORYA HAN N0.85 KAT.5 SALIPAZARI
TELEFON 1 FAKS...... : 2122525280 1 02122494349
SiCiL NO .................. : 129080
FAALiYET KONUSU.: ÇELiK BORU iMALi
VERGi MiKTARl ........ : 4.551.484.500.000.-TL.
-13-
3.400.000.000.000- 999.999. 999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGISI ODEYENLER
*****ALTlN PLAKET *****
FiRMA ADI.. .............. : ASTEL KAGITÇILIK SAN.VE TİC.
ADRESi ..................... :
TELEFON 1 FAKS ...... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MİKTARI ....... :
MERKEZ MAH. ASENA SOK. N0:2 YENİBOSNA BAHÇELiEVLER
2125990390102125990395
137334
ÇOCUK BEZi VE HiJYENiK PED
4.495.599.750.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : ANADOLUBANK A.Ş.
ADRESi .......•............. : CUMHURiYET MAH.SiLAHŞÖR CAD. EVRONOZZADE SOK.N0.77 BOMONTi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122969811 1 02122965715
SİCİL NO .................. : 368589
FAALİYET KONUSU.: BANKAClLlK
VERGİ MİKTARI ....... : 4.443.624.600.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : KORAY YAPI END. VE TİC. A.Ş.
ADRESi .................•... : BÜYÜKDERE CAD.YAPI KREDi PLAZA C BLOK KAT.19 LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122797082/02122680097
SiCiL NO .................. : 161409
FAALİYET KONUSU.: iNŞAAT TAAHHÜT TiCARET
VERGi MİKTARI ....... : 4.295.916.000.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : BESAN BESİN SAN. VE TİC.
ADRESi .................... : DEGiRMENYOLU CAD.HUZUR HOCA SOK.N0.84 iÇERENKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164639000102164639245
SiCiL NO ...•..... ~ ......•. : 194465
FAALİYET KONUSU . : HAZlR ÇORBA,BULYON,PUDİNG iMALATI
VERGi MiKTARl ....... : 4.204.933.700.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : VAKlF YATIRIM MENK. DEG. A.Ş.
ADRESi .................... : EBULULA CAD.PARK MAYA SiTESi F2 A BLOK LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123523577 1 02123523620
SiCiL NO .................. : 357228
FAALiYET KONUSU.: ARAClLlK FAALİYETLERi
VERGi MiKTARl. ...... : 4.158.593.100.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : ALKiM ALKALİ KiMYA A.Ş.
ADRESi .................... : GÜMÜŞSUYU MAH.İNÖNÜ CAD.N0.15 TAKSiM
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122938550102122527660
SiCiL NO .................. : 274053
FAALiYET KONUSU.: KiMYA VE MADENCiLiK
VERGi MiKTARl. ...... : 3.825.308.100.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : URART GÜMRÜKSÜZ MAGAZA İŞL.
ADRESi .................... : MUMHANE CD.FRANSIZ GEÇiDi TiC. MERK.N0.108 C BLK.K.2 D.20-22 KARAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122436549/02122516252
SiCiL NO .................. : 286458
FAALiYET KONUSU.: DUTY FREE iŞLETMECiLidi
VERGi MiKTARl. ...... : 3.817.760.250.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : 3M SAN. VE TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : AKMERKEZ B3 KULESi KAT.5-6 ETiLER
TELEFON 1 FAKS...... : 2122822382/02122821740
SiCiL NO .................. : 239870
FAALİYET KONUSU.: iTHALAT-iHRACAT-ÜRETiM
VERGi MiKTARl. ...... : 3.738.150.650.000.-TL.
-14-
........ ALTIN PLAKET -
FiRMA ADI. ................ : AMERICAN LIFE HAYAT SiG. A.Ş.
ADRESi. ...............•... : ESKi BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.2 MASLAK
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123450220 1 02123450212
SiCiL NO •..........•....... : 250562
FAALiYET KONUSU •.. : SiGORTAClLlK
VERGi MiKTARl .•...•... : 3.706.886.400.000.-TL.
FiRMA ADI... ...•....•.... : TACiRLER MENKUL DEGERLER A.Ş.
ADRESi.. .....•............ : NiSPETiYE CAD.AKMERKEZ B3 BLOK KAT.9 ETiLER
TELEFON 1FAKS ....... : 2123554646/ 02122820997
SiCiL NO................... : 270946
FAALiYET KONUSU ... : BORSA ARACIKURUM
VERGi MiKTARl ......... : 3.683.910.750.000.-TL.
FiRMA ADI. ................ : BÜYÜK iSTANBUL OTOBÜS iŞL. A.Ş
ADRESi.. ................... : BÜYÜK iSTANBUL OTOGARI MERKEZ BLOK KAT.4 BAYRAMPAŞA
TELEFON/ FAKS ...... :
SiCiL NO ...........•....... :
FAALiYET KONUSU ... :
VERGi MiKTARl .....•... :
2126580710102126580712
234366
OTOBÜS iŞLETMELERi
3.616.973.500.000.-TL.
FiRMA ADI... ......••...•. : ABDi iBRAHiM ILAÇ PAZL. A.Ş.
ADRESi ........•...•.......• : KORE ŞEHiTLERi CAD.N0.19 ZiNCiRLiKUYU
TELEFON 1 FAKS....... : 2123541800 1 02122746039
SiCiLNO ........•.....•••.• : 271212
FAALiYET KONUSU ... : BEŞERi iLAÇ ALIM-SATIMI
VERGi MiKTARl ........• : 3.602.499.300.000.-TL.
FiRMAADI.........•....... :
ADRESi .......•.....••...•.. :
TELEFON/ FAKS ....... :
SiCiL NO ................... :
TURKISH BANK
VALiKONAGI CAD.N0.7 NlŞANTAŞI
2122250330102122250353
280597
FAALiYET KONUSU .•. : BANKAClLlK
VERGi MiKTARl .......•. : 3.573.224.1 00.000.-TL.
FiRMA ADI... .•.•...•....•. : ŞENPiLiÇ GIDA SAN. A.Ş.
ADRESi •.............•...•.• : ALTINTEPE MAH.GALiPBEY CAD. N0.1 MALTEPE
TELEFON/FAKS ....... : 2165181020102165180008
SiCiL NO ................... : 267790
FAALiYET KONUSU ... : PiLiÇ ETi ÜRETIMI VE PAZARLAMA
VERGi MiKTARl .•...•... : 3.486.051.000.000.-TL.
FiRMA ADI. ....•.•.......•. :
ADRESi .••......•........... :
TELEFON 1 FAKS ....... :
SiCiL NO........•.••....... :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MiKTARl ......... :
ÇELEBi HAVA SERViSi A.Ş.
YEŞiLKÖY HAVA ALANI BAKlRKÖY
212663091 O1 02126638722
192002
HAVAALANI YER HiZMETLERi
3.453.929.800.000.-TL.
FiRMAADI ....•...........• :
ADRESi ........•............ :
TELEFON 1 FAKS ..••.•• :
SiCiLNO •.....•....•...•... :
FAALiYET KONUSU.:
EKSPO FAKTORING A.Ş.
AYAZAGA M.MEYDAN SK.B.DERE ASF MEVKii SPRiNG GiZ PLAZA B BLOK ŞiŞLi
2122763959 1 02122763979
439224
FAKTORiNG
VERGi MiKTARl ......... : 3.450.122.100.000.-TL.
-15-
3.400.000.000.000- 999.999. 999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAK Vt:K<;;I::SI UUt: Y t:NLt:K
***** ALllN PLAKET •. -
FiRMA ADI. ................ : ONDULINE AVRASYA iNŞAAT MALZ.
ADRESi ..................... : BÜYÜKDERE CAD.MEYDAN SOK. PLAZA SPRiNG GiZ N0.19:20 MASLAK
TELEFON 1 FAKS ....... : 2122861986 1 02122861988
SiCiL NO ................... : 316345
FAALiYET KONUSU.: ÇATI VE CEPHE KAPLAMA MALZ. ÜRETiMi VE TiCARETi
VERGi MiKTARl. ........ : 3.410.989.000.000.-TL.
FiRMA ADI. ...•............ : iSTANBUL ASFALT FAB. SAN.
ADRESi ..................... : SELiMiYE,TIBBiYE CAD. YENi GENEL MÜDÜRLÜK BiNASI ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ....... : 2163432492 1 02163432464
SiCiL NO ................... : 228751
FAALiYET KONUSU.: ASFALT ÜRETiMi VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ......... : 3.409.994.950.000.-TL.
- 16-
1.700.000.000.000- 3.399. 999.999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSI ÖDEYENLER
••••• ALTIN MADALYA*****
FiRMA ADI.. ............... : D.M.O. BASlM MÜESS. MÜD.
ADRESi .................... : DEVLET MALZEME OFiSi KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163241719/02163241725
SiCiL NO.................... : 120761
FAALiYET KONUSU ... : HER TÜRLÜ FORM VE KLASÖR ÜRETiMi
VERGi MiKTARl ........ : 3.290.287.350.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : DELTA PETROL ÜRÜNLERi TiC. A.Ş
ADRESi ................... : PiYALEPAŞA BULVARI,KASTEL iş MERKEZI A BLOK KAT.5 KASIMPAŞA
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122536225/02122534956
SiCiL NO .................. : 204847
FAALiYET KONUSU.: PETROL ÜRÜNLERI DEPOLAMA,DAGITIM VE NAKLiYESi
VERGi MiKTARl ....... : 3.219.239.000.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : ESKO ITRiYAT SAN. TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : SULTANÇiFTLiGi,50.YIL MAH. 2107 SOK.N0.27 GAZiOSMANPAŞA
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125944000102126674635
SiCiL NO .................. : 254009
FAALiYET KONUSU.: ITRiYAT PAZARLAMA, SATIŞ, DAGITIM
VERGi MiKTARl....... : 3.182.786.100.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : HALK YATIRIM MENK. DEG. A.Ş.
ADRESi ................... : MECLiS-i MEBUSAN CAD.N0.79 KAT.3 SALIPAZARI
TELEFON 1 FAKS...... : 2122929920102122929943
SiCiL NO .................. : 375935
FAALiYET KONUSU.: SERMAYE PiYASASI ARACillK FAALiYETi
VERGI MiKTARl ....... : 2.977.094.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : BORUSAN OTO SERViS VE TiC. A.Ş
ADRESI .................... : FiRUZKÖY YOLU N0.21 AVCILAR
TELEFON 1 FAKS...... : 2125913066/02126943446
SiCiL NO .................. : 200437
FAALiYET KONUSU.: OTOMOBiL
VERGi MiKTARl ....... : 2.976.283.200.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : A YTEMIZ AKARYAKIT DAG. VE PAZ.
ADRESi .................... : SÖGÜTLÜÇEŞME CAD.N0.87/1 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2164182020102163388779
SiCiL NO .................. : 366536
FAALiYET KONUSU.: AKARYAKIT SATIŞI
VERGI MiKTARl ....... : 2.976.179.850.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : BORUSAN BiRLEŞiK BORU FAB. A.Ş
ADRESi .................... : BORUSAN BiNASI N0.103 SALIPAZARI
TELEFON 1 FAKS...... : 2122513410102122936960
SiCiL NO .................. : 69531
FAALiYET KONUSU.: BORU ÜRETiM VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 2.857.369.800.000.-TL.
FiRMA ADI................ : TOROS GÜBRE VE KiMYA END. A.Ş.
ADRESi .................... : ESKi BÜYÜKDERE CAD. TEKFEN TOWER N0.209 KAT.19-20 4.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ..... : 2123570202/02123570231
SiCiL NO .................. : 127254
FAALiYET KONUSU.: KiMYEVi GÜBRE ÜRETiMi
VERGi MiKTARl. ...... : 2.817.663.500.000.-TL.
- 17-
1.700.000.000.000- 3.999.999.999.999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTlN MAD AL YA*****
FİRMA ADI. ................ : GÜNEŞ SiGORTA A.Ş.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.GÜNEŞ PLAZA N0.110 ESENTEPE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123556565102123556464
SiC iL NO .................. : 66019
FAALİYET KONUSU.: SiGORTAClLlK
VERGi MİKTARI ....... : 2.809.331.900.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : ATAKÖY TURİZM TESİSLERi A.Ş.
ADRESi .................... : SAHiLYOLU GALLERiA ALlŞVERiŞ MRK.KAT.4 ATAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125599560 1 02125600538
SİCiL NO .................. : 224054
FAALİYET KONUSU.: ALlŞVERiŞ MERKEZi İŞLETMEK,KiRAYA VERMEK
VERGi MİKTARI ....... : 2.742.243.950.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : TEKEL SiGARA SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : DRAGOS,CEVİZLİ,BAGDAT CAD. TEKEL KAMPÜSÜ KARTAL
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163830160 1 02163528089
SİCİL NO .................. : 198899
FAALİYET KONUSU.: SiGARA ÜRETİMİ
VERGi MİKTARI. ...... : 2.712.722.750.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : BiLiM iLAÇ SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESi .................... : TAHİRAGA ÇEŞMESİ SOK.BİLA NO. AYAZAGA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123651712 1 02122864097
SİCİL NO .................. : 79251
FAALİYET KONUSU.: İLAÇ iMALAT VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI ....... : 2.693.223.050.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : BEKO TİCARET A.Ş.
ADRESi .................... : İSTİKLAL CAD.N0.349 BEYOGLU
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122109285/ 02122109294
SİCİL NO .................. : 62430
FAALİYET KONUSU.: HER NEV'İ EMTiA TiCARETi
VERGİ MİKTARI ....... : 2.647.926.000.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : YURTİÇi KARGO SERViSi A.Ş.
ADRESi .................... : MASLAKESKi BÜYÜKDERE CAD. N0.17-19 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124462300102125138840
SiCİL NO .................. : 187888
FAALİYET KONUSU.: KARGO TAŞlMAClLlGI
VERGi MİKTARI ....... : 2.604.578.750.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SOFRA YEMEK ÜRETİM VE HİZ. A.Ş
ADRESi .................... : TOPHANELİOGLU CAD. N0.19 STFA İŞ MER. ALTUNİZADE
TELEFON 1 FAK ........ : 2163425140102163428853
SiCiL NO .................. : 282409
FAALİYET KONUSU.: TOPLU YEMEK
VERGİ MİKTARI. ...... : 2.482.920.186.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : GARANTi PORTFÖY YÖN. A.Ş.
ADRESi .................... : NİSPETİYE MAH.AYTAR CAD.N0.2 LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123182900102122166154
SİCİL NO .................. : 371362
FAALİYET KONUSU.: PORTFÖY YÖNETİCİLİGİ
VERGİ MİKTARI. ...... : 2.394.898.050.000.-TL.
-18-
1.700.000.000.000 - 3 .999. 999. 999. 999.-TL ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** AL TlN MAD AL YA*****
FiRMA ADI ................ : DOSAN KONSERVE SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : HUZUR HOCA SOK.N0.84 KAT.10 iÇERENKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2164639000 1 02164639245
SiCiL NO .................. : 109737
FAALiYET KONUSU.: KURU ÇAY iMALATI
VERGi MiKTARl ....... : 2.228.119.050.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : OTOKOÇ OTOMOTiV TiC. VE SAN.
ADRESi .................... : BALASANDERE MEVKii iSTiNYE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122299555/02122299551
SiCiL NO .................. : 459231
FAALiYET KONUSU.: MOTORLU ARAÇ TiCARETi
VERGi MiKTARl ....... : 2.227.387.600.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : BASlN iLAN KURUMU GN. MÜD.
ADRESi .................... : DiVANYOLU CAD.IŞIK SOK. N0.12/14 SULTANAHMET
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125163303/02125163325
SiCiL NO .................. : 81553
FAALiYET KONUSU.: REKLAMCillK
VERGi MiKTARl ....... : 2.208.934.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : iŞ PORTFÖY YÖNETiMi A.Ş.
ADRESi .................... : iŞ KULELERi KULE 2.KAT N0.8 BEŞiKTAŞ
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123502950102123251645
SiCiL NO .................. : 446792
FAALiYET KONUSU.: PORTFÖY YÖNETiMi
VERGi MiKTARl. ....... : 2.148.327.000.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : EBC ECZAClBAŞI BEiERSDORF A.Ş.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD. ECZA SOK.SAFTER HAN N0.6 KAT.2 LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123393500 1 02122809992
SiCiL NO .................. : 301151
FAALiYET KONUSU.: KOZMETiK ÜRÜNLER iTHALAT VE PAZARLAMA
VERGi MiKTARl. ...... : 2.141.977.250.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : BAŞAK SiGORTA A.Ş.
ADRESi .................... : HALASKARGAZi CAD.N0.15 HARBiYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122316000102122466625
SiCiL NO .................. : 82486
FAALiYET KONUSU.: SiGORTACillK
VERGi MiKTARl. ...... : 2.091.186.650.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : FOREVER LiViNG SAGLIK ÜRÜNL.
ADRESi .................... : GAZETECiLER MAH.SAGLAM FiKiR SOK.N0.1 ESENTEPE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122167124/ 02122167130
SiCiL NO .................. : 457236
FAALiYET KONUSU.: ALOE VERA VE ARI ÜRÜNLERi PAZL. VEDAGITIMI
VERGi MiKTARl. ...... : 2.010.873.150.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : HÜSNÜ ARSAN iLAÇLARI A.Ş.
ADRESi .................... : TAHiRAGA ÇEŞMESi SOK.BiLA NO. AYAZAGA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123651712/02122864097
SiCiL NO .................. : 129308
FAALiYET KONUSU.: iLAÇ SATIŞI
VERGi MiKTARl. ...... : 1.979.736.900.000.-TL.
-19-
1.700.000.000.000- 3. 999. 999. 999.999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
*****AL TlN M AD AL YA*****
FiRMA ADI. ............... : ORTADOGU TEKSTiL TiC. VE SAN A.Ş.
ADRESi .................... : KERESTECiLER SiTESi,FATiH CAD. GÜLSEVER SOK.N0.17 MERTER
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125064400 1 02125050622
SiCiL NO .................. : 177843
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL ÜRÜNLERi PAZARLAMA
VERGi MiKTARl ....... : 1.939.426.600.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : TRAKYA DÖKÜM SAN VE TiC A.Ş.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.SOYAK BiNASI N0.38/2 MECiDiYEKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123155240102122883177
SiCiL NO .................. : 146578
FAALiYET KONUSU.: DÖKÜM iMALATI
VERGi MiKTARl. ...... : 1.907.454.200.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : BiRLiK HAYAT SiGORTA A.Ş.
ADRESi .................... : ANKARA CAD.YENiHAMAM SOK.N0.1 KAT.3 SiRKECi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125138486/02125229957
SiCiL NO .................. : 401499
FAALiYET KONUSU.: HAYAT SiGORTACILlGI
VERGi MiKTARl. ...... : 1.897.412.250.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : BORŞEN BORU SAN. VE TiC. LTD.
ADRESi .................... : YUKARI DUDULLU,DES SAN.SiT. 107.SK.B 14 BLOK N0.2-4-6-8-10 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164663705/ 02164206553
SiC iL NO .................. : 194751
FAALiYET KONUSU.: BORU iTHALATI VE TiCARETi
VERGi MiKTARl. ...... : 1.861.337.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : EKO FiNANS FAKTORiNG HiZ. A.Ş.
ADRESi .................... : ABiDE-i HÜRRiYET CAD.N0.182 KAT.5 ŞiŞLi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122323245/ 02122334189
SiCiL NO .................. : 312866
FAALiYET KONUSU.: FAKTORiNG HiZMETLERi
VERGi MiKTARl ....... : 1.858.576.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : KALE YAPI VE TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : ATATÜRK CAD.BAŞAKLI SOK.N0.24 GÜNGÖREN
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125573400102125757008
SiCiL NO .................. : 152900
FAALiYET KONUSU.: HER TÜRLÜ G.MENKUL ALIM-SATIMI VE iNŞAASI
VERGi MiKTARl. ...... : 1.817.885.300.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SARITAŞ ÇELiK SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : YUKARI DUDULLU ORGANiZE SANAYi BÖLGESi 2.CAD.N0.31-33 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164664900 1 02125581822
SiCiL NO .................. : 186045
FAALiYET KONUSU.: PASLANMAZ ÇELiK SAÇ TiCARETi
VERGi MiKTARl. ...... : 1.723.366.800.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : ADEL KALEMeiLiK TiC. VE SAN.
ADRESi .................... : ESENTEPE MAH.ANADOLU CAD.N0.7 KARTAL
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163895884 1 02163534290
SiCiL NO .................. : 96078
FAALiYET KONUSU.: HER NEV'i KALEM i MALi
VERGi MiKTARl. ...... : 1.701.130.000.000.-TL.
-20-
850.000.000.000- 1.699.999.999.999.-TL. ARASIMDA KURUMLAR VERGiSI ÖDEYENLER
..... GÜMÜŞ MADALYA*****
FiRMA ADI. ............... : YAPI KREDi FAKTORiNG A.Ş.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.N0.161 ZiNCiRLiKUYU
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123559999/02123559900
SiCiL NO .................. : 283693
FAALiYET KONUSU.: FAKTORiNG-FiNANSMAN
VERGi MiKTARl ....... : 1.698.709.250.000.-TL.
FiRMA ADI. ......•........ : TEMEL TiC. VE YATIRIM A.Ş.
ADRESi ...........•........ : NAKKAŞTEPE,AZiZBEY SOK.N0.1 KUZGUNCUK
TELEFON 1 FAKS•..... : 2165310000102164921174
SiCiL NO .................. : 27416
FAALiYET KONUSU.: iŞTiRAK PORTFÖYÜ YÖNETiMi
VERGi MiKTARl ....... : 1.687.273.800.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... :
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCIL NO .................. :
ANMAK HOLDiNG A.Ş.
MUALLiM NACl CAD.N0.69 ORTAKÖY
21222752001021 22603504
127528
FAALiYET KONUSU.: PORTFÖY YÖNETiMi
VERGi MiKTARl ....... : 1.644.224.250.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.
ADRESi .................... : ESKi BÜYÜKDERE CAD.PARK PLAZA N0.22 KAT.4-5 MASLAK
TELEFON 1 FAKS.....• : 2123451111 102123450714
SiCiL NO •................. : 358354
FAALiYET KONUSU.: ARACIKURUM
VERGi MiKTARl .....•. : 1.600.318.650.000.-TL.
FiRMA ADI. •.......•...... : TNT INTERNATIONAL TAŞIMAC. TiC.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ...... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
ERTÜRK SOK.UZKA iŞ MERKEZI N0.9 KAVACIK
2164251730102164251712
238365
ULUSLARARASI KARGO VE KURYE TAŞlMAClLlGI
VERGi MiKTARl. ...... : 1.523.812.250.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : TURANLAR YAPI VE MALZ. TiC.
ADRESi .................... : HALKALl CAD.N0.178 SEFAKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2126988992/ 02126988995
SiCiL NO .................. : 216510
FAALiYET KONUSU.: TATiL KÖYÜ iŞLETMECiLlGi
VERGi MiKTARl....... : 1.520.386.200.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : ALARKO HOLDiNG A.Ş.
ADRESi .....•.............. : MUALLiM NACl CAD.N0.69 ORTAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122275200102122607178
SiCiL NO •................. : 118376
FAALiYET KONUSU.: PORTFÖY YÖNETiMi
VERGi MIKTARl. ...... : 1.517.791.100.000.-TL.
FIRMA ADI. ....•...•.•.... : SETAŞ KiMYA SAN. A.Ş.
ADRESi .............•...... : KARANFiL SOK.N0.341.LEVENT
TELEFON 1 FAKS.•.... : 2122702072/02122795668
SiCiL NO .................. : 92746
FAALiYET KONUSU.: KiMYEVi MADDE ÜRETiM,iTHALAT,iHRACAT
VERGi MiKTARl. ...... : 1.493.281.850.000.-TL.
-21 -
850.000.000.000- 1.699. 999.999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** GÜMÜŞ MA DALYA*****
FiRMA ADI... ............. : EMAS MAKiNA SAN. A.Ş.
ADRESi .................... : ŞEYHLiKÖYÜ,SANAYi BÖLGESi N0.17 PENDiK
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163783400102163782059
SiCiL NO .................. : 145024
FAALiYET KONUSU.: ISI GRUBU MAMULLERiNiN ÜRETiM VE SATIŞI
VERGi MİKTARI ....... : 1.410.000.000.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : TELERKO KABLO PLASTiK SAN.
ADRESi .................... : SELViLi SOK.N0.9/2 4.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ..... : 2627510235/02627510240
SiCiL NO .................. : 274322
FAALiYET KONUSU.: TELEKOMÜNiKASYON KABLOLARI iMALATI
VERGi MiKTARl. ...... : 1.389.872.100.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : OERLiKON KAYNAK ELEKTRODLARI
ADRESi .................... : HALKALl CAD.N0.99 SEFAKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125993010102125400261
SiCiL NO .................. : 66163
FAALiYET KONUSU.: SANAYiCi
VERGi MiKTARl. ...... : 1.344.979.750.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : AKEL TEKSTiL SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : GARANTi MAH.TOPRAKKALE SOK. N0.20 ETiLER
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122878432/02122634899
SiCiL NO .................. : 37708
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL
VERGi MiKTARl ....... : 1.323.539.450.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : VESTEL DIŞ TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : AMBARLI PETROL OFiSi DOLUM TESiSLERi YOLU AVCILAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124220000102362337032
SiCiL NO .................. : 237866
FAALiYET KONUSU.: ELEKTRONiK VE BEYAZ EŞYA iHRACATI
VERGi MiKTARl. ...... : 1.319.059.450.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : HEY TEKSTiL SAN. VE TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : BEŞYOL MAH.KARADENiZ SOK.N0.10 ZEMiN VE 1.K. KÜÇÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAK ........ : 2126245974/02125983728
SiCiL NO .................. : 285681
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL
VERGi MiKTARl ....... : 1.309.377.600.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : iNTERTEK TEST HiZMETLERi A.Ş.
ADRESi .................... : FATiH CAD.DEREBOYU SOK.N0.4 KAT.2 HALKALl
TELEFON 1 FAK ........ : 2124710065/02124711172
SiCiL NO .................. : 337606
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL TEST,GÖZETiM,SOSYAL UYG. DEN. HİZ. VE SERTiFiKA
VERGi MiKTARl ....... : 1.234.770.450.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : ERKiM iLAÇ SAN. VE TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : BALMUMCU,GAZi UMURPAŞA SOK. N0.38 D.11-12 BEŞiKTAŞ
TELEFON 1 FAK ........ : 2122753968/02122112977
SiCiL NO .................. : 177872
FAALiYET KONUSU.: iLAÇ iTHALATl/TiCARETi
VERGi MiKTARl. ...... : 1.159.192.600.000.-TL.
-22-
850.000.000.000- 1.699.999.999.999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
••••• GÜMÜŞ MADALYA*"***
FiRMA ADI... ............. : VOLVO TÜRK LTD.
ADRESI .................... : TOZKOPARAN,ÇIRPICI MEVKii,FAB. YOLU CEVAT AÇIKALlN CAD.N0.1 MERTER
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. : 12804/8
FAALiYET KONUSU.: iŞ MAKiNALARI,KAMYON,DENiZ MOTORU
VERGi MiKTARl ....... : 1.157.980.450.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
ADRESI .................... : FiLYOKUŞU N0.24 MALTEPE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163838080102163838032
SiCiL NO .................. : 252314
FAALiYET KONUSU.: OTOMOBiL VE YEDEK PARÇA iTHALATI
VERGi MiKTARl ........ : 1.140.700.550.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : KALE KiLiT VE KALlP SAN. A.Ş.
ADRESi .................... : ATATÜRK CAD.BAŞAKLI SOK. BiLA NO. GÜNGÖREN
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125573400 1 02125757008
SiCiL NO .................. : 168269
FAALiYET KONUSU.: KiLiT VE iSPANYOLET iTHALATI
VERGI MiKTARl ....... : 1.136.024.700.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : KOP AŞ KOZMETIK PAZL. VE SAN.
ADRESi .................... : AYAZAGA MAH.ESKi BÜYÜKDERE CAD.OYCAN PLAZA N0.15 ŞiŞLi
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122852290102122761115
SiCiL NO .................. : 128613
FAALiYET KONUSU.: KOZMETiK ÜRÜNLERi iMALAT VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 1.077.865.200.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : OTOYOL PAZARLAMA A.Ş.
ADRESi .................... : SOGANLIK,ANKARAASFALTI YANI TiRYAKi HASANPAŞA SOK.N0.5 KARTAL
TELEFON 1FAKS...... : 2164516060102164515172
SiCiL NO .................. : 133192
FAALiYET KONUSU.: TiCARi VASITAPAZARLAMA
VERGI MiKTARl ....... : 1.069.873.400.000.-TL.
FIRMA ADI. ............... : BiRLiK SiGORTA A.Ş.
ADRESi .................... : ANKARA CAD.N0.126/B SiRKECi
TELEFON 1 FAKS...... : 2125136662/02125207223
SiCiL NO .................. : 419740
FAALiYET KONUSU .: SiGORTAClLlK
VERGI MiKTARl ....... : 1.063.841.100..000.-TL.
FiRMA ADI ................ :
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
KAYNAK TEKNiGi SAN. VE TiC.
ANKARA AS FALTl KÖPRÜBAŞI YAKACIK
2163773090102163770000
108903
KAYNAK ELEKTRODU VE TELLERiNiN iMALATI,SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 1.038.810.000.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : iSTAÇ A.Ş.
ADRESI .................... : PiYALEPAŞA BUL VARI BARUTHANE KATI ATlK AKTARMA MERKEZi YANI FERiKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122306041/02122317614
SiCiL NO .................. : 236265
FAALiYET KONUSU.: ÇEVRE KORUMA VE ATlK MADDELERi DEGERLENDiRME
VERGi MiKTARl ....... : 1.004.347.500.000.-TL.
-23-
850.000.000.000- 1.699. 999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGISI OLJt:Yt:NLt:K
***** GÜMÜŞ MADALYA*****
FiRMA ADI. ............... : TORUN PAZARLAMA A.Ş.
ADRESi .................... : HARAMiDERE,BAKSAY SANAYi SiTESi MENEKŞE CAD.N0.14 KAT.1 BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164250328/02164252107
SiCiL NO .................. : 913/4
FAALiYET KONUSU.: TOPTAN GIDA MADDELERi TiCARETi
VERGi MiKTARl. ....... : 972.512.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ALPPLAS PLASTiK ÜRÜNL. SAN.
ADRESi .................... : POLARiS PLAZA AHi EVRAN CAD. N0.1 KAT.6/32 MASLAK
TELEFON 1 FAKS ..... : 2123460471/02123460474
SiCiL NO .................. : 472594
FAALiYET KONUSU.: PLASTiK ENJEKSiYON ÜRÜNLERi
VERGi MiKTARl ....... : 970.007.550.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : NET MAGAZA iŞLETMECiLiGi A.Ş.
ADRESi .................... : MUMHANE CAD.FRANSIZ GEÇiTi TiC.MRK.C BLK.N0.108 K.2/20-22 KARAKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. : 234381
FAALiYET KONUSU.: DUTY FREE iŞLETMECiLiGi
VERGi MiKTARl. ....... : 912.836.200.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : MANGO TR TEKSTiL TiC. L TD.ŞTi.
ADRESi .................... : PRF.DR.MÜFiDE KÜLEY SK.N0.2 D.1-2-4 NiŞANTAŞI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122345790102122345798
SiCiL NO .................. : 375749
FAALiYET KONUSU.: HAZlR GiYiM MAGAZACILIK
VERGi MiKTARl ....... : 912.654.750.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : BURLA MAKiNA TiCARETi VE YAT.
ADRESi .................... : VOYVODA CAD.N0.61/65 KARAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122564950 1 02122389826
SiCiL NO .................. : 130688
FAALiYET KONUSU.: iTHALATlDAHiLi TiCARET
VERGi MiKTARl ....... : 882.146.050.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : üSTOLGUN DIŞ TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : RUMELi CAD.ViLLA iŞHANI KAT.? N0.4-6 NiŞANTAŞI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122910190102122479739
SiCiL NO .................. : 137981
FAALiYET KONUSU.: KiMYEVi GÜBRE iTHALAT iHRACAT PAZARLAMA
VERGi MiKTARl ....... : 879.298.000.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : SPORER PAZARLAMA VE MÜM. A.Ş.
ADRESi .................... : HALKALl CAD.N0.263 HALKALl
TELEFON 1 FAKS ...... : 2126961474/02126978434
SiCiL NO .................. : 269532
FAALiYET KONUSU.: SPOR MALZEMELERi PAZARLAMA
VERGi MiKTARl ....... : 854.482.150.000.-TL.
-24-
••••• BRONZ MADALYA •••••
FIRMA ADI.. .............. : ABB ELEKTRiK SAN. A.Ş.
ADRESi .................... : Y.DUDULLU ORGANiZE SANAYi BÖL. 2.CAD.N0.20 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAK ........ : 2163895890102162752821
SiCiL NO .................. : 89889
FAALiYET KONUSU.: GÜÇ-DAGITIM TRAFOLARI,PANO iMALATI
VERGi MiKTARl ....... : 838.006.650.000.-TL.
FiRMA ADI... .............: GÜVEN HAYAT SiGORTA A.Ş.
ADRESi ....•.•............. : BANKALAR CAD.N0.81 KARAKÖY
TELEFON 1 FAK ........ : 2122547900102122374484
SICiL NO ....•............. : 399768
FAALiYET KONUSU.: HAYAT SiGORTALARI
VERGi MiKTARl ....... : 825.927.000.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : CENTER OPTiK SAN. VE TiC. LTO.
ADRESi ...........•........ : HOBYAR MAH.MUHSiR SOK. ATABAY MERKEZ iŞHANI N0.406 SiRKECi
TELEFON 1 FAK .......• : 2125131185/02125137206
SICIL NO .................. : 295737
FAALIYET KONUSU. : OPTiK
VERGI MiKTARl ....... : 815.399.350.000.-TL.
FiRMA ADI............... : FRESENIUS KABI iLAÇ SAN.
ADRESi .................... : BESTEKAR ŞEVKiBEY SOK.N0.54 BALMUMCU
TELEFON 1 FAK ........ : 2122887032/02122887035
SiCiL NO .................. : 270844
FAALiYET KONUSU.: iLAÇ iTHALATI VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 812.574.000.000.-TL.
FiRMA ADI. .....•......... : KANBUROGLU INŞAAT TAAH. SAN.
ADRESi .................... : 19 MAYIS MAH.ATATÜRK CAD.ESiN SK.YAZGAN iŞ MRK.N0.3 K.5 0.11 KOZYATAGI
TELEFON 1 FAK ........ : 2164676424
SICiL NO .........•..•..... : 183488
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT-TAAHHÜT
VERGi MiKTARl ....... : 798.316.250.000.-TL.
FiRMA ADI... .............: EKO iLETiŞiM iNŞAAT TURiZM TiC.
ADRESi ....................: MERDiVENKÖY MAH.ŞAiR ARŞI CAD. N0.6 GÖZTEPE
TELEFON 1 FAK ........: 2163550999/02163550909
SiCIL NO ..................: 460196
FAALIYET KONUSU.: ESM ÜRÜNLERi SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 794.869.400.000.-TL.
FiRMA ADI... .........•..• : SOYAK INŞAAT VE TiCARET A.Ş.
ADRESi .....•.........•.... : BÜYÜKDERE CAD.N0.38 MECiDiYEKÖY
TELEFON 1 FAK ........ : 2122750910102122115761
SiCiL NO •......•.......... : 142999
FAALiYET KONUSU .: iNŞAAT TAAHHÜT VE TiCARET
VERGi MiKTARl....... : 786.512.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : TRIPHARMA ILAÇ SAN. VE TiC.
ADRESI .................... : KORE ŞEHiTLERi CAD.N0.19 ZiNCiRLiKUYU
TELEFON 1 FAK ........ : 2122884499/ 02122884383
SiCiL NO .................. : 380325
FAALiYET KONUSU.: BEŞERi iLAÇ iMAL VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 764.073.350.000.-TL.
-25-
430.000.000.000-
849.999.999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGISI ÖDEYENLER
***** BRONZ M AD AL YA*****
FİRMA ADI... ............. : TAYMED SAGLIK ÜRÜNLERİ TİC.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.ÇAYIR ÇİMEN SOK. A1 BLOK 0.10-11 LEVENT
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122696220102122692568
SİCİL NO .................. : 327644
FAALİYET KONUSU.: SAGLIK
VERGİ MİKTARI ....... : 762.634.600.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : SERHAT KİT AP YAYlN A.Ş.
ADRESi ................... : ALEMDAR MAH YEREBATAN CAD N0.60 CAGALOGLU
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125140954/02125131985
SİCİL NO .................. : 188016
FAALİYET KONUSU.: YAYINCILIK
VERGİ MİKTARI ....... : 744.624.650.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ASSAB-KORKMAZ ÇELİK TiC.
ADRESi .................... : Y.DUDULLU DES SANAYİ SİTESİ 110.SOK.D-29 BLOK N0.1 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2164201926/02164201931
SiCİL NO .................. : 360152
FAALİYET KONUSU.: ÇELİK SATIŞ VE ISIL İŞLEM
VERGİ MİKTARI ....... : 699.998.700.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : INA RULMANLARI TİC. L TO.
ADRESi .................... : AYDIN SOK.DAGLI APT.N0.4 0.10 LEVENT
TELEFON/FAKS ..... : 2122792741/02122816645
SİCiL NO .................. : 228345
FAALİYET KONUSU.: RULMAN iTHALATI VE DAHiLi TİCARET
VERGİ MİKTARI ....... : 687.211.600.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : FİNSPOR DIŞ TİC. L TO. ŞTİ.
ADRESi .................... : NÜZHETİYE CAD.OSMANBEY APT. N0.42/D BEŞiKTAŞ
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122597057/02122582104
SİCİL NO .................. : 129588
FAALİYET KONUSU.: SPOR MALZEMESi iTHALATI VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 672.044.000.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : KAPICIOGLU MAD. İNŞ. SAN. TİC.
ADRESi .................... : VATAN CAD.N0.54 FATİH
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125235210102125238787
SİCİL NO .................. : 269543
FAALİYET KONUSU.: MADENCiLiK HAFRİYAT,NAKLİYAT,İNŞAAT
VERGİ MİKTARI ....... : 659.589.300.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : MECOIVI SAGLIK ÜRÜNL. SAN.
ADRESi .................... : KORE ŞEHiTLERİ CAD.N0.19 ZiNCiRLİKUYU
TELEFON 1 FAKS ..... : 21227219801 02122730629
SiCiL NO .................. : 285742
FAALİYET KONUSU.: BEŞERi iLAÇ İMAL VE SATIŞI
VERGİ MİKTARI ....... : 654.022.550.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : SKF TÜRK SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : GÜRSEL MAH.YEŞİLTEPE SOK. GİRAY HAN N0.22 SOORUM KAT 1-2 KAGITHANE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122957330102122957345
SİCİL NO .................. : 15736
FAALİYET KONUSU.: İTHALAT,PAZARLAMA
VERGİ MİKTARI ....... : 633.728.000.000.-TL.
-26-
430.000.000.000-
849. 999.999. 999. -TL. ARASINDA KURUMLAR VERGISI ODEYENLER
*****BRONZ MADALYA*****
FİRMA ADI. ............... : ÖZ-SEL ECZA DEPOLARI A.Ş.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.NACİ KASIM SOK. N0.8/B MECİDİYEKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122119052/ 02122119396
SİCİL NO .................. : 145339
FAALİYET KONUSU.: ECZA DEPOSU
VERGİ MİKTARI ....... : 632.168.200.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : AK-PA TEKSTiL İHRACAT PAZ. A.Ş
ADRESi .................... : GÜMÜŞSUYU,MİRALAY ŞEFİKBEY SOK.AK HAN N0.15-17 TAKSİM
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122519200102122921366
SİCİL NO .................. : 143420
FAALİYET KONUSU.: İTHALAT-İHRACAT
VERGİ MİKTARI ....... : 629.937.500.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : SİNPAŞ YAPI END. VE TİC. A.Ş.
ADRESi .................... : MELİHA AVNİ SÖZEN CAD.N0.40 MECİDİYEKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122886868/02122744459
SİCİL NO .................. : 247495
FAALİYET KONUSU.: İNŞAAT-TAAHHÜT
VERGİ MİKTARI ....... : 627.029.600.000.-TL.
FİRMA ADI ................ : DEHA MENKUL KlYMETLER A.Ş.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ..... :
SİCİL NO .................. :
FAALİYET KONUSU.:
VERGİ MİKTARI ....... :
MUMHANE CAD.MUMHANE TİCARET MERKEZi N0.72 KAT.4 KARAKÖY
2122527190 102122527198
259071
ARACIKURUM
617.570.300.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : ALP PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESi .................... : AHi EVRAN CAD.POLARİS PLAZA N0.1 KAT.6/32 MASLAK
TELEFON 1 FAKS ..... : 2123460471/02123460474
SİCİL NO .................. : 255041
FAALİYET KONUSU.: PLASTİK ENJEKSİYON ÜRÜNLERİ
VERGİ MİKTARI ....... : 612.051.350.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : DOST PETROL SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESi .................... : YENİ LONDRA AS FAL Tl N0.64 MERTER
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125560696 1 02125046863
SiCiL NO .................. : 270188
FAALİYET KONUSU.: AKARYAKIT İSTASYONU
VERGi MİKTARI ....... : 594.378.300.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : TÜRKEL FUARClLlK A.Ş.
ADRESi .................... : GAZETECi ÜMiT DENİZ SOK.N0.2 3.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122584425
SİCİL NO .................. : 308230
FAALİYET KONUSU.: FUAR ORGANİZASYONLARI
VERGİ MİKTARI ....... : 572.303.900.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : VARAN KONAKLAMA TESİSLERİ A.Ş.
ADRESi .................... : MERKEZ MAH.ÇINAR CAD. VARAN TESİSLERi YENİBOSNA
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125515000102125037535
SiCiL NO .................. : 136830
FAALİYET KONUSU.: KONAKLAMA TESİSLERİ İŞLETMECİLiGi
VERGi MİKTARI ....... : 570.105.200.000.-TL.
-27-
430.000.000.000-
849.999.999.999 TL. ARASINDA KURUMLAR VERGISI ODEYENLER
***** BRONZ M AD AL YA*****
FiRMA ADI. ............... : ONKO ECZA SAN. VE TiC. L TO.
ADRESi .................... : KOŞUYOLU CAD.N0.102 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163279430102163264995
SiCiL NO .................. : 239050
FAALiYET KONUSU.: iLAÇ iTHALATI VE PAZARLAMA
VERGi MiKTARl ....... : 567.207.100.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : YiGiTOGLU GIDA VE KiM. MAD.
ADRESi .................... : NiSPETiYE CAD.BiRLiK SOK. NEYiN ARICAN PLAZA N0.8 K.4/51.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122795137102122828149
SiCiL NO .................. : 276080
FAALiYET KONUSU.: PAZARLAMA
VERGi MiKTARl ....... : 563.634.450.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : HEMAKiM TlBBi ÜRÜNL. TiC.
ADRESi .................... : AL TUNiZADE,TOPHANELiOGLU CAD. N0.76 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163267042/02163401689
SiCiL NO .................. : 490/8
FAALiYET KONUSU.: LABORATUAR MALZ. iTHALAT
VERGi MiKTARl ....... : 561.862.050.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : NUH ÇiMENTO SAN. A.Ş.
ADRESi .................... : iNÖNÜ CAD.N0.102 KAT.6 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2625113975/02625114121
SiCiL NO .................. : 426071
FAALiYET KONUSU.: ÇiMENTO,BEYAZ TUGLA,ENERJi ÜRETiMi VE SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 559.358.750.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : BEYBi PLASTiK FAB. SAN. A.Ş.
ADRESi .................... : YUKARI DUDULLU,ORGANiZE SANAYi BÖLGESi iMES SAN.SiT.ARKASI ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2164201101 102163135549
SiCiL NO .................. : 44240
FAALiYET KONUSU.: LATEX'DEN ELDiYEN ÜRETiMi
VERGi MiKTARl ....... : 558.461.850.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : UN ILEVER HOLDiNG A.Ş.
ADRESi .................... : HUZUR HOCA SOK.N0.84 iÇERENKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 21646390001 02164639245
SiCiL NO .................. : 208675
FAALiYET KONUSU.: HiZMET
VERGi MiKTARl ....... : 555.609.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ASYAPI iNŞAAT VE TiC. LTD. ŞTi.
ADRESi .................... : VATAN CAD.N0.23 FATiH
TELEFON 1 FAKS ..... : 2125235210
SiCiL NO .................. : 213124
FAALiYET KONUSU.: MADENCiLiK
VERGi MiKTARl ....... : 549.379.850.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : UGUR TEKSTiL MAKiNALARI SAN.
ADRESi .................... : MERKEZ MAH.AYTAÇ MEVKii BASlN EKSPRES YOLU N0.5/A UGUR PLAZA HALKALl
TELEFON 1 FAKS ..... : 2124950000102124953960
SiCiL NO .................. : 435248
FAALiYET KONUSU.: SANAYi DiKiŞ MAKiNALARI iTH. DAHiLi TiCARETi
VERGi MiKTARl ....... : 525.658.950.000.-TL.
-28-
q,ju,uvu.uvu.wu •
lS4\:I. \:1\:1\:1. \:1\:1\:1. \:1\:1\:1. ·1 L. AKA::;IMDA
KURUMLAR VERGISI ODEYENLER
••••• BRONZ M AD AL YA .....
FiRMA ADI ................ : GÖZEN HAVACillK VE TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : HALKALl CAD.AVCILAR SOK.N0.56 FLORYA
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MİKTARI ....... :
2126621062/02126621090
222595
HAVACillK
514.988.500.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : MAYA YAPI YATIRIM A.Ş.
ADRESi .................... :
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
EBULULA CAD.MAYA SiTESi M.BLOK AKATLAR
2123510022/02123510031
115752
YAPI YATIRIM
VERGi MiKTARl ....... : 511.612.950.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : KÜLTÜREL SOSYAL VE SAGLIK A.Ş.
ADRESi ................... : AYAZAGA KAMPÜSÜ FERHUNDE BiRKAN ÖGRENCI YURDU MASLAK
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGI MiKTARl ....... :
2122810438
402497
ÖZEL OKUL VE YURT iŞLETMECiLlGi
502.588.650.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : DAMAK YEMEK ÜRETiM A.Ş.
ADRESi .................... : HAL YOLU ÖZCE CENTER D.6 iÇERENKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163712176
SiCiL NO .................. : 467245
FAALiYET KONUSU.: TOPLU YEMEK
VERGi MİKTARI ....... : 495.304.500.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : KOÇAK FARMA İLAÇ VE SAN. A.Ş.
ADRESi .................... : BAGLARBAŞI,GAZi CAD.N0.64-66 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163104763/02163347888
SiCİL NO .................. : 249376
FAALİYET KONUSU.: İLAÇ VE ILAÇ HAMMADDESi iMALATI
VERGi MiKTARl ....... : 494.941.750.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : Vi-KO NUR ELEKTRiK MALZ. A.Ş.
ADRESi .................... : SAMANDIRA OSMANGAZi MAH. BATrALGAZi CAD.N0.29 KARTAL
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163116215/ 02163113928
SiCiL NO .................. : 174805
FAALiYET KONUSU.: ELEKTRIK MALZEMELERi iMALATI
VERGi MİKTARI ....... : 493.582.000.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : SAKARYA TELEKOMÜNiKASYON SiST.
ADRESi .................... : HARMANCI SOK.HARMANCI GİZ PLAZA N0.5 0.5-6,33-34 LEVENT
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122193560102122193559
SİCiL NO .................. : 396511
FAALiYET KONUSU.: TELEKOMÜNiKASYON
VERGi MİKTARI ....... : 487.262.650.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : HEPKON FiNANS FACT. HİZ. A.Ş.
ADRESi .................... : ASMALI MESCİT MAH.TÜNEL GEÇİT İŞHANI A BLOK KAT.3 N0.301-308 BEYOGLU
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122450057/02122444145
SiCiL NO .................. : 288861
FAALİYET KONUSU.: FACTORiNG HİZMETLERİ
VERGi MIKTARl ....... : 476.748.450.000.-TL.
-29-
430.000.000.000-
849.999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** BRONZ MAD AL YA*****
FiRMA ADI. ............... : MERiT TEKSTiL GiYiM SAN.
ADRESi .................... : KAVACIK,ONARIMLI ÇlKMAZ! SOK. ARAN KONUTLARI N0.6 BEYKOZ
TELEFON 1 FAKS ..... : 2164257146/02164257149
SiCiL NO .................. : 435610
FAALİYET KONUSU.: KONFEKSiYON
VERGİ MİKTARI ....... : 472.340.150.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : SİSTEM YAPI iNŞAAT VE TiC.
ADRESi .................... : RÜZGARLlBAHÇE CUMHURİYET CAD. KAVACIK KAVŞ.SİSMER PLAZA K.7 KAVACIK
TELEFON 1 FAKS ..... : 2164138800102164137775
SiCiL NO .................. : 145828
FAALİYET KONUSU.: iNŞAAT-TAAHHÜT-TiCARET
VERGi MİKTARI ....... : 471.281.700.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : CLEAR CHANNEL TANITIM A.Ş.
ADRESi .................... : PALANGA CAD.N0.24 ORTAKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122889388/02122889387
SİCİL NO .................. : 316583
FAALİYET KONUSU.: AÇIK HAVA REKLAMCILlGI
VERGi MİKTARI ....... : 468.565.050.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : OYNURDEN KiMYA SAN. TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : HARAMİDERE,IŞIKLAR CAD. AVCILAR
TELEFON 1 FAKS ..... : 2124221100102124221099
SiCiL NO .................. : 200816
FAALİYET KONUSU.: SANAYi TiPi YAPIŞTIRlGI İMALATI
VERGi MİKTARI ....... : 463.925.000.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : KAYALAR KiMYA SAN. VE TİC.
ADRESi .................... : YAN YOL SENEM SK.N0.7 YAKACIK
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163770045/02163771188
SiCiL NO .................. : 192204
FAALİYET KONUSU.: KiMYEVi MADDELER
VERGİ MİKTARI ....... : 460.481.200.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : SESA ELEKTRONiK SAN. VE TİC.
ADRESi .................... : DR.ALi NiHAT TARLAN CAD. KARTAL SOK.N0.15 BOSTANCI
TELEFON 1 FAKS ..... : 2165733810102165733459
SiCiL NO .................. : 1885/8
FAALİYET KONUSU.: TIBBİ MALZEME
VERGİ MİKTARI ....... : 459.113.350.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : PELiT ARSLAN KONTRPLAK FAB.
ADRESi .................... : HALKALl YOLU N0.151 SEFAKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2126988992/02126988995
SiCiL NO .................. : 90282
FAALİYET KONUSU.: KONTRPLAK-LAMİNAT iMALAT
VERGi MİKTARI ....... : 457.673.750.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : CEPA CELEBCİOGLU iTH. A.Ş.
ADRESi .................... : ESENTEPE MAH.MİLANGAZ CAD. N0.50 KARTAL
TELEFON 1 FAKS ..... : 2163065850 1 02163533554
SİCİL NO .................. : 12207/8
FAALİYET KONUSU.: DEMİR ÇELİK iTHALATI
VERGi MiKTARl ....... : 454.679.550.000.-TL.
-30-
Ce~·
. ~':lıcate ofSA.1J4
MetnbersJıip
430.000.000.000-
849. 999. 999. 999. -TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** BRONZ MAD AL YA*****
FiRMA ADI. ............... : SİNEGRAF FiLM YAPI MLTD. ŞTİ.
ADRESi ................... : KOŞUYOLU MAH.SALİH OMURTAK CAD.N0.80 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2165450676/02165450672
SiCiL NO .................. : 203564
FAALİYET KONUSU.: FiLMCİLİK-REKLAMCILIK
VERGi MİKTARI ....... : 453.225.350.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : YAKUT SİGORTA A.Ş.
ADRESi .................... : CUMHURİYET MAH.SİLAHŞÖR CAD. ERDEMLER iŞ MERK.2 N0.71 KAT.7 BOMONTi
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122328782/02122415140
SiCiL NO .................. : 219805
FAALİYET KONUSU.: SiGORTA ARACillK HiZMETLERi
VERGi MiKTARl ....... : 452.494.800.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ÖNER MENK. KIYM. A.Ş.
ADRESi .................... : CUMHURİYET CAD.N0.249/1 HARBiYE
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122344062/02122259892
SiCiL NO .................. : 269344
FAALİYET KONUSU.: BORSA ARACI KURUM
VERGi MiKTARl ....... : 450.984.000.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : BODANYA TEKSTiL SAN. DIŞ TİC.
ADRESi .................... : ESENTEPE MAH.2850 SOK. N0.145/1-2-4 SULTANÇiFTLiGi
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. : 320585
FAALİYET KONUSU.: TEKSTiL-iHRACAT
VERGi MİKTARI ....... : 447.919.800.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ÇAKIR YAPI SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : B.ÇAMLICA ALEMDAR CAD.MASALDAN iŞMERKEZi F BLOK N0.46 KAT.2 KISIKLI
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122880331/02122880069
SiCiL NO .................. : 196226
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT, TAAHHÜT
VERGi MİKTARI ....... : 445.227.050.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : KOLSUZLAR KiMYA SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : ATATÜRK CAD.N0.82-A KAT.7 D.22 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2164111213/02164115596
SiCiL NO .................. : 325990
FAALİYET KONUSU.: TOPTAN KiMYEVi MADDE ALIM-SATIM
VERGi MiKTARl ....... : 435.966.350.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : NURTEKS ÖRME SAN. VE TiC. A.Ş.
ADRESi .................... : FERAHEVLER,YENİŞİŞLi YOLU CAD. N0.83 TARASYA
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122629295/ 02122629297
SiCiL NO .................. : 190665
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL
VERGi MiKTARl ....... : 435.194.350.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : TEKNOTHERM KiM. VE MAK. SAN.
ADRESi .................... : HALiDE EDiP ADIVAR MAH.BALCI SOK.N0.26 ŞİŞLİ
TELEFON 1 FAKS ..... :
102122226647
Si CiL NO .................. : 236063
FAALiYET KONUSU.: İTHALAT-iHRACAT-DAHiLi TİCARET
VERGi MiKTARl ....... : 431.958.700.000.-TL.
-32-
220.000.000.000-
429.999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
••••• TAKDiRNAME •••••
FiRMA ADI.. .............. : DOMiNO TEKSTiL ÜRÜNL. SAN.
ADRESi .................... : DEGiRMENBAHÇE CAD.iNCi iŞHANI KAT.3 YENIBOSNA
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MiKTARl ....... :
2126520705/02126522455
335476
HAZlR GiYiM IMALATI,IHRACATI
419.580.050.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : ÜMYAT iNŞAAT YAT. TAAH. SAN.
ADRESi .................... : iSTiKLAL MAH.MiTHATPAŞA CAD. N0.9 D.64-65 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO .................. :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MiKTARl ....... :
2163166380102164431993
13008/8
YEMEKIÇEVRE DÜZENLEME VE TAAHHÜT iŞLERi
418.958.950.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : GÜL ELEKTRiK TiC. VE SAN.
ADRESi .................... : OKÇUMUSA CAD.ŞAiR EŞREF SOK. DEFNE ÇIKMAZI N0.1 KARAKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122934000102122456381
SiCiL NO .................. : 193854
FAALiYET KONUSU.: AYDlNLATMA-ELEKTRiK MALZ. TOPTAN SATIŞI
VERGi MiKTARl ....... : 414.879.600.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : KORAY HOLDiNG A.Ş.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD. YAPI KREDi PLAZA C BLOK LEVENT
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122797082/02122680097
SiCiL NO .................. : 191361
FAALiYET KONUSU.: HOLDING
VERGi MiKTARl ....... : 409.840.500.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : BOGAZiÇi BiLGiSAYAR TiC.
ADRESi .................... : DEREBOYU CAD.N0.45 ZEMiN KAT KAT.3-4-5 MECiDiYEKÖY
TELEFON 1 FAKS ..... : 2122172929/02122172924
SiCiL NO .............•.... : 202943
FAALiYET KONUSU.: BiLGiSAYAR PARÇALARI iTHALATI,iHRACATI,ALIM,SATIMI
VERGi MiKTARl ....... : 409.336.200.000.-TL.
FiRMA ADI. ..........•.... : HAMARATU TEKS. KONF. SAN. TiC.
ADRESi ..•..........•...•.. : UGUR MUMCU MAH.ATATÜRK BULYARI N0.38 SULTANÇiFTLiGi
TELEFON 1 FAKS ..... : 2126198240102126671897
SiCiL NO ..........••.•.•.. : 321707
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL
VERGi MiKTARl ....... : 407.143.600.000.-TL.
FiRMA ADI.. •............. : AClBADEM POLiKLiNiKLERi A.Ş.
ADRESi .................... : ÜNALAN LiBADIYE CAD.BOGAZiÇi SiTESi 2.BLOK N0.2 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS .•... : 2163023704/02163023706
SiCiL NO ........•.....•... : 4784/8
FAALiYET KONUSU.: SAGLIK HiZMETi
VERGi MiKTARl ....... : 395.405.800.000.-TL.
FiRMA ADI .•.............. : AKTIF YAPI TURiZM SAN. VE TIC.
ADRESI .•.........••....... : iSTiKLAL MAH.MiTHATPAŞA CAD. N0.9 KAT.2 D.62 ÜMRANiYE
TELEFON 1 FAKS ..... :
SiCiL NO ....•........•.... :
FAALiYET KONUSU.:
VERGi MIKTARl •.•.... :
2163357889/02164431993
448004
TAAHHÜT iŞLERi
393.440.400.000.-TL.
-33-
220.000.000.000-
429. 999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDiRNAME *****
FiRMA ADI. ............... : PARIL Tl TOPLU YEMEK A.Ş.
ADRESi .................... : ALTUNiZADE,TOPHANELiOGLU CAD. STFA iş MERKEZi N0.19 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163273083
SiCiL NO .................. : 399576
FAALiYET KONUSU.: TOPLU YEMEK
VERGi MiKTARl ........ : 384.565.250.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : EMEK ECZA DEPOSU A.Ş.
ADRESi .................... : MOLLA GÜRANi CAD.SiGORTACI SK. N0.15 FINDIKZADE
TELEFON 1 FAKS ..... : 21263581501 02125233246
SiCiL NO .................. : 148749
FAALiYET KONUSU.: iLAÇ SEKTÖRÜ
VERGi MiKTARl ....... : 383.473.700.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : EPS ELEKTRONiK VE PLASTiK SAN.
ADRESi .................... : POLARiS PLAZA AHi EVRAN CD.N.1 K.6/32 MASLAK
TELEFON 1 FAKS ..... : 2123460471/02123460474
SiCiL NO .................. : 493331
FAALiYET KONUSU.: TV KUMANDASI
VERGi MiKTARl ....... : 381.867.900.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : ÜÇSAN PLASTiK VE KALlP SAN.
ADRESi .................... : BAGLAR MAH.YALÇIN KOREŞ CAD. FiDAN SOK.N0.7 GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAKS...... : 21265501001 02125153603
SiCiL NO .................. : 300209
FAALiYET KONUSU.: PLASTiK MUTFAK, SAKSI iMALATI VE TOPTAN SATIŞI
VERGi MiKTARl. ....... : 375.640.800.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : AK-KUR BAKlR METAL SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : HADIMKÖY,iSTASYON MAH.BAKIR SOK.N0.2 ÇATALCA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2127714401 1 02127714423
SiCiL NO .................. : 434219
FAALiYET KONUSU.: BAKlR TELiMALi
VERGi MiKTARl... ..... : 365.872.051.227.-TL.
FiRMA ADI. ............... : PAPiRUS KAGIT SAN. VE TiC. A.Ş
ADRESi .................... : KISIKLI,TRAMVAY CAD.N0.110 ALTUNiZADE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163257273/02163250655
SiCiL NO .................. : 199288
FAALiYET KONUSU.: KAGIT POŞET iMALATI
VERGi MiKTARl. ....... : 363.853.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SEMAK MAKiNA TiC. VE SAN.
ADRESi .................... : ALTAYÇEŞME MAH.YASEMiN SOK. N0.19/01 MALTEPE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164594865 1 02164415137
SiCiL NO .................. : 296893
FAALiYET KONUSU.: TARIM VE BAHÇE ALETLERi iTH. iHR. PAZL. SATIŞ
VERGi MiKTARl ........ : 361.935.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ÜSTÜNDAG LASTiK iTH. VE TiC.
ADRESi .................... : CEMAL ULUSOY CAD.N0:15 YENiBOSNA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2126243050 1 02125408955
SiCiL NO .................. : 197107
FAALiYET KONUSU.: OTO LASTiK TiCARETi
VERGi MiKTARl. ....... : 361.495.650.000.-TL.
-34-
220.000.000.000-
429. 999. 999.999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDİRNAME *****
FİRMA ADI ................ : MEHTAP MUTFAK EŞY. SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : SAMANDIRA,VEYSEL KARANi MAH. KANUNi CAD.N0.2 KARTAL
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164196762/02164196764
SİCiL NO .................. : 101491
FAALiYET KONUSU.: MUTFAK EŞYASI iMALATI
VERGi MİKTARI. ....... : 360.385.850.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : CEMNA BASlM AMBALAJ SAN.
ADRESi .................... : LiTROS YOLU 2.MATBAACILAR SiT. B BLOK 2 NORMAL KAT N0.29 TOPKAPI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125018137 1 02125651446
SiCiL NO .................. : 177519
FAALİYET KONUSU.: MATBAACILIK
VERGİ MİKTARI. ....... : 360.343.100.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : KiPTAŞ iSTANBUL KONUT SAN.
ADRESi .................... : ESKi EDİRNE AS FAL Tl METRİS CEZAEVi KARŞI SI KÜÇÜKKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124770300 1 02126182275
SiCiL NO .................. : 231873
FAALiYET KONUSU.: İNŞAAT
VERGi MİKTARI. ....... : 347.642.650.000.-TL.
FİRMA ADI ................ : YAPI PROJE MERKEZi TiC. VE SAN.
ADRESi .................... : SELAHATTiN PlNAR CAD.MECiDiYE DERESi SOK.N0.4 MECİDİYEKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122117575/02122113675
SiCiL NO .................. : 176969
FAALiYET KONUSU.: İNŞAAT/TAAHHÜT
VERGİ MİKTARI ........ : 340.126.900.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : AYTEMiZ PETROL SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : SÖGÜTLÜÇEŞME CAD.N0.87/1 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164182020 1 02164144383
SiCiL NO .................. : 199051
FAALiYET KONUSU.: AKARYAKIT SATIŞI
VERGİ MİKTARI... ..... : 325.909.550.000.-TL.
FİRMA ADI ................ : MEDİTEL MEDiKAL TEKNiK LTD.
ADRESi .................... : MOLLA ŞEREF MAH.HALICILAR KÖŞKÜ SOK.N0.24 FATiH
TELEFON 1 FAKS ...... : 2126357970 1 02126358143
SiCiL NO .................. : 207248
FAALİYET KONUSU.: TlBBi CiHAZ İTHALATI,SATIŞI,SATIŞ SONRASI TEKNİK SERViS
VERGi MİKTARI. ....... : 320.975.750.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : ASPEN ZEMiN MARKET iNŞ. SAN.
ADRESi .................... : LEYLAK SOK.MURAT iŞ MERKEZi B.BLOK KAT.3 D.14 KUŞTEPE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122136580102122136585
SiCiL NO .................. : 319025
FAALiYET KONUSU.: İNŞAAT,DEKORASYON
VERGi MİKTARI. ....... : 315.680.600.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : PERA BİLGİ İŞLEM ÜRÜNL. TİC.
ADRESi .................... : H.ZiYA TÜRKKAN SOK.FAMAS PLAZA B/89-90-91-92-93-94 KAT.10-11 ŞiŞLi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122200440102122215528
SiCiL NO .................. : 281297
FAALiYET KONUSU.: BÜRO KULLANIM MALZEMESi SATIŞI
VERGi MiKTARl. ....... : 313.383.550.000.-TL.
-35-
220.000.000.000-
429.999. 999. 999.-TL ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDiRNAME •••••
FiRMA ADI. ............... : UNiTEKS BOYA KiMYA SAN.
ADRESi ..................•. : YILDIZ IHLAMUR CAD.KEŞŞAF SOK. SATIROGLUU iŞ HANI N0.4 KAT.1 BEŞiKTAŞ
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122583040102122270197
SiCiL NO .................. : 366034
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL BOYALARI iTHALATI
VERGi MiKTARl... ..... : 310.186.800.000.-TL
FiRMA ADI... ...•......... : CAN GIDA MAD. PAZ. SAN.VE TiC.
ADRESi .................... : HADlMKÖY YOLU SAN-BiR 4.BÖLGE 9.CAD.1152 NOLU PARS.Ç.MEVKii BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2128866060102128866151
SiCiL NO .................. : 385210
FAALiYET KONUSU.: GIDA MADDELERi TOPTAN SATIŞI
VERGi MiKTARl. ....... : 310.112.100.000.-TL
FiRMA ADI... ............. : AL TUR TURiZM SERViS VE TiC.
ADRESi .................... : YENiBOSNA MAH.BASIN EKSPRES YOLU CEMAL ULUSOY CAD.N0.1 BAHÇELiEVLER
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124264040102124259752
SiCiL NO .................. : 287086
FAALiYET KONUSU.: PERSONEL TAŞlMAClLlGI
VERGi MiKTARl. ....... : 309.133.500.000.-TL
FiRMA ADI ................ : TAM PETROL PETROL ÜRL LTD.
ADRESi ..........•......... : CUMHURiYET CAD.N0.271/6 HARBiYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122411350102122411353
SiCiL NO .................. : 199231
FAALiYET KONUSU.: AKARYAKIT
VERGi MiKTARl.. ...... : 308.815.450.000.-TL
FiRMA ADI.. .............. : VE MEY GIDA SAN. TiC. L TO.
ADRESi .................... : HADlMKÖY YOLU ÇAKMAKLI KÖYÜ KAYMAKLI ÇEŞME MEVKii BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2128865358/02128865033
SiCiL NO .................. : 376390
FAALiYET KONUSU.: GIDA MADDELERi iTHALATl-DAHiLi TiCARETi
VERGi MiKTARl. ....... : 306.292.650.000.-TL
FiRMA ADI.. ....•......... : AKSOY iNŞAAT TURiZM SAN.
ADRESi .................... : KARADOLAP MAH.GAZiOSMANPAŞA CAD.N0.180 ALiBEYKÖYÜ
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122935347/02122934652
SiCiL NO .................. : 248308
FAALiYET KONUSU.: GÜMRÜK HATTI DIŞI EŞYA SATIŞ MAGAZASI iŞLETMECiLiGi
VERGi MiKTARl ........ : 291.899.700.000.-TL
FiRMA ADI.. ..•......•.... : SARDA DAGITIM VE TiC. A.Ş.
ADRESi •......•......•..... : OKÇUMUSA CAD.SARKUYSAN iŞ MERKEZi N0.1 KARAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122528834/02122512524
SiCiL NO .................. : 162336
FAALiYET KONUSU.: ELEKTROLiKiT BAKlR MAN. ALIM SATIM,PAZARLAMA
VERGi MiKTARl.. ...... : 289.819.750.000.-TL
FiRMA ADI.. .......•...... : ÜÇGEN BOYA KiMYEVi MADDE SAN.
ADRESi .................... : GÜMÜŞSUYU CAD.ULUG iş MERKEZi N0.66 KAT.2 D.26 TOPKAPI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2126129624/02125772061
SiCiL NO .................• : 241078
FAALiYET KONUSU.: KiMYEVi MADDELER TiCARETi
VERGi MiKTARl.. ...... : 288.448.400.000.-TL
-36-
220.000.000.000-
429. 999. 999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
••••• TAKDiRNAME •••••
FiRMA ADI. ...•........... : iLMOR KiMYA VE TEKSTiL SAN.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.108/1 OYALHAN KAT.7 ESENTEPE
TELEFON 1FAKS...... : 2122884224/02122884226
SiCIL NO ••................ : 280107
FAALiYET KONUSU.: KiM. MADDE iTHALATI
VERGi MiKTARl.. ...... : 283.748.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ZET FARMA LOJISTiK HiZ. SAN.
ADRESi ..•.............•..• : MERKEZ MAH.ÇOBANÇEŞME CAD. N0.16 KAGITHANE
TELEFON 1 FAKS...... : 2122957736/02122954841
SiCiL NO .................. : 284386
FAALiYET KONUSU.: LOJiSTiK HiZMETLERi
VERGi MiKTARl........ : 281.933.700.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : iZMiR NAKLiYAT AMBAR! LOJ. TiC.
ADRESi .................... : HAMiDiYE CD.KASTEL ALTIN HAN N.19 A BLK.K.5 D.130 EMiNÖNÜ
TELEFON 1 FAKS...... : 2125207645/ 02125115900
SiCiL NO .................. : 479858
FAALiYET KONUSU.: NAKLiYE AMBAR! iŞL. VE YURTiÇi NAKLiYE MÜTEAHHiTLiGi
VERGi MiKTARl........ : 279.503.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : METALSAC TiC. VE SAN.
ADRESi .................... : BAYAR CAD.GÜLBAHAR SOK. PERDEMSAÇ PLAZA N0.17 K.8 D.86 KOZYATAGI
TELEFON 1 FAKS...... : 2163809090102163808087
SiCiL NO .................. : 208405
FAALiYET KONUSU.: METAL TiC. iTH.IHR.
VERGi MiKTARl........ : 278.535.500.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : GEMAD GENÇ MADENCILER TiC.
ADRESi .................... : BÜYÜKDERE CAD.YONCA B BLOK N0.151 KAT.4 D.25 ZiNCiRLiKUYU
TELEFON 1 FAKS...... : 2122110510102122889059
SiCiL NO .................. : 291377
FAALiYET KONUSU.: MADENCiLiK
VERGi MiKTARl. ....... : 276.498.650.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : FiDA FiLM YAPIM DAG. VE REKL.
ADRESi .................... : ŞAKAYIKLI SOK.N0.15 3.LEVENT
TELEFON 1 FAKS...... : 2123259010102123259015
SiCiL NO .................. : 269592
FAALiYET KONUSU.: FiLM,YAPIM,DAGITIM,REKLAMCILIK
VERGi MiKTARl........ : 272.498.950.000.-TL.
FIRMA ADI. ............... : HAK MENKUL KlYMETLER A.Ş.
ADRESi .................... : HÜRRiYET MAH.CEMiL BENGÜ CAD. HAK iŞ MERKEZi N0.2 KAT.1 ÇAGLAYAN
TELEFON 1 FAKS...... : 2122968484 1 02122336929
SICiL NO .................. : 269592
FAALiYET KONUSU.: ARACI KURUM (MENKUL KIYMET)
VERGi MiKTARl........ : 271.505.100.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : MEDiFAR ECZA DEPOSU ILAÇ SAN.
ADRESi .................... : BARBAROS MAH.EVREN CAD.ÇiM SOK.N0.15/1 KADlKÖY
TELEFON 1FAKS...... : 2164722380102164722379
SICiL NO .................. : 281818
FAALiYET KONUSU.: ECZA DEPOCULUGU
VERGi MiKTARl. ....... : 271.350.650.000.-TL.
-37-
220.000.000.000-
429.999.999.999. -TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDİRNAME
FiRMA ADI. ............... : AVRUPA KAGITÇILIK SAN. TİC.
ADRESi .................... : CUMHURİYET MAH.SiLAHŞÖR CAD. ERDEMLER iŞ MRK-2 N0.71 KAT.7B BOMONTi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122328782/02122415140
SiCiL NO .................. : 341264
FAALiYET KONUSU.: KAGIT TiCARETi
VERGi MİKTARI. ....... : 268.151.050.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : ME&ŞA ORMAN ÜRÜNLERi GIDA SAN.
ADRESi .................... : FEVZi ÇAKMAK MAH.CEMAL GÜRSEL CAD.N0.5 KAT 2 PENDİK
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163961970
SiCiL NO .................. : 432310
FAALiYET KONUSU.: TOMRUK VE ENDÜSTRİYEL ODUN iTHALATI
VERGi MiKTARl... ..... : 266.464.400.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : GÜLSAN PROFiL BORU VE CAM iŞL.
ADRESi .................... : iSTANBUL CAD.ERDEM SOK.N0.6/A BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2128805851 102128805850
SİCİL NO .................. : 270992
FAALİYET KONUSU.: PROFiL ÇITA iMALATI VE CAM iŞLEME
VERGİ MiKTARl.. ...... : 265.028.700.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ESSEL TE LEITZ BÜRO MALZ. SAN.
ADRESi .................... : ESKi BÜYÜKDERE CAD.TAHİRAGA ÇEŞME SOK.AYAZAGA TiC.MRK.N0.1 MASLAK
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122583464
SİCiL NO .................. : 165852
FAALİYET KONUSU.: BÜRO VE KIRTASiYE MALZEMELERi iMALATI
VERGİ MİKTARI... ..... : 264.292.950.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : ÖZGÜR METAL SAN. VE TİC. A.Ş.
ADRESi .................... : BAYAR CAD.GÜLBAHAR SOK.N0.17 KAT.6/64 KOZYATAGI
TELEFON 1 FAKS ...... : 0216372979/ 02163731096
SİCiL NO .................. : 268218
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT DEMiRi TiCARETi
VERGİ MİKTARI... ..... : 263.635.800.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : TERİŞ KİMYEVi MADDELER TİC.
ADRESi .................... : RlZAPAŞA YOKUŞU ŞAHENDE SOK. N0.19-21 MERCAN
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125141590102125111118
SİCİL NO .................. : 132730
FAALiYET KONUSU.: PLASTİK HAMMADDE ALIM SATIMI
VERGİ MİKTARI. ....... : 257.742.450.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : KARENiNŞAAT SAN. VE TİC.
ADRESi .................... : KIZTAŞI CAD.N0.11/4 FATİH
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125349504/02125322666
SİCiL NO .................. : 168618
FAALİYET KONUSU.: iNŞAAT-TAAHHÜT
VERGi MİKTARI. ....... : 257.461.250.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : SARMAŞIK MAKİNA SAN. VE TİC.
ADRESi .................... : HUZUR MAH.MENDERES CAD.N0.7 4.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122847305/ 02122847318
SİCiL NO .................. : 195042
FAALİYET KONUSU.: EKMEK FlRlNLARI VE HAMUR İŞLEME MAKİNALARI
VERGi MiKTARl. ....... : 256.072.550.000.-TL.
-38-
220.000.000.000-
429.999.999.999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDiRNAME
FiRMA ADI. ............... : SANTRAL ELEKTRiK MALZ. SAN.
ADRESi .................... : BANKALAR CAD.YANIKKAPI SOK. N0.6/8 KARAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122547750 1 02122501915
SiCiL NO .................. : 191882
FAALiYET KONUSU.: ELEKTRiK MALZ. TOPTAN SATIŞI
VERGi MiKTARl. ....... : 255.909.400.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : ALBAKSAN ALAŞIMLI BAKlR SAN.
ADRESi .................... : BAKlR VE PiRiNÇ SANAYiCiLERi SiTESi KARANFiL CAD.N0.20 BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2128751143 1 02128751142
SiCiL NO .................. : 304490
FAALiYET KONUSU.: BAKlR ALAŞIMLI MUHTELiF MALZ. iMALi
VERGi MiKTARl. ....... : 255.478.200.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ROTRiNG ÇiZiM GEREÇLERi TiC.
ADRESi .................... : MURADiYE CAD.SAF HAN K.3 SiRKECi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125205270102125111702
SiCiL NO .................. : 195309
FAALiYET KONUSU.: iTHALAT DAHiLi TOPTAN TiC.
VERGi MiKTARl. ....... : 254.578.650.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : BULUTOGLU GIDA TAAH. TiC. LTD.
ADRESi .................... : KOCATEPE MAH.MEGA CENTER 12.SOK.C.34 BLOK KAT.? BAYRAMPAŞA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124370566 1 02124370570
SiCiL NO .................. : 468798
FAALiYET KONUSU.: iTHALAT,YURTiÇi PiYASAYA SATIŞ
VERGi MiKTARl... ..... : 252.256.950.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : NORM TURiZM YAT. VE iŞL. A.Ş.
ADRESi .................... : MEBUSAN YOKUŞU N0.17 KAT.2 FINDIKLI
TELEFON 1 FAKS ...... : 21229391231 02122938539
SiCiL NO .................. : 239827
FAALiYET KONUSU.: TURiZM
VERGi MiKTARl... ..... : 250.433.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : UÇKAN MEDiKAL SAN. VE TiC.
ADRESi .................... : ÖGRETMEN HAŞiM ÇEKEN CAD.N0.17 ŞiŞLi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122610044 1 02122270057
SiCiL NO .................. : 240490
FAALiYET KONUSU.: TOPTAN KOZMETiK PAZARLAMA
VERGi MiKTARl. ....... : 250.335.000.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : EFTHOR SERViS HiZ. A.Ş.
ADRESi .................... : TOPHANELiOGLU CAD.N0.19 STFA iŞ MERKEZi AT.1 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163276720 1 02163276769
SiCiL NO .................. : 344969
FAALiYET KONUSU.: TOPLU YEMEK
VERGi MiKTARl. ....... : 248.907.000.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : USLUCAN TEKSTiL VE AMB. SAN.
ADRESi .................... : MERKEZ MAH.AVCI SK.N0.12 YENiBOSNA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125518130102125523260
SiCiL NO .................. : 282890
FAALiYET KONUSU.: TEKSTiL (ÖRME KUMAŞ iMALATI)
VERGi MiKTARl ........ : 248.858.400.000.-TL.
-39-
220.000.000.000-
429.999.999. 999.-TL. ARASINDA KURUMLAR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDiRNAME *****
FiRMA ADI ................ : METRO KiTAP SAN.
ADRESi .................... : ALEMDAR MAH.YEREBATAN CAD. N0.62/2 CAGALOGLU
TELEFON/FAKS...... : 2125201921
SiCiL NO .................. : 206987
FAALiYET KONUSU.: YAYINCILIK
VERGi MiKTARl. ....... : 248.329.050.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ENGiN METAL TiC. VE SAN.
ADRESi .................... : MERKEZEFENDi MAH.ÇÖREKÇi SOK. DEMiRCiLER SiTESi 5.YOL N0.52 ZEYTiNBURNU
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125581618/02125471838
SiCiL NO .................. : 221394
FAALiYET KONUSU.: PASLANMAZ ÇELiK iTHALATI
VERGi MiKTARl... ..... : 246.137.450.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : DiGi-COM ELEKTRONiK PAZL. A.Ş.
ADRESi .................... : MERKEZ MAH.DEREBOYU CAD. N0.11 KAT.3 VE 4 HALKALl
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124700606/02126936365
SiCiL NO .................. : 321298
FAALiYET KONUSU.: ELEKTRiKLi EV ALETLERi iLE RADYO VE TELEFON TOPTAN TiC
VERGi MiKTARl. ....... : 244.966.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : HiMERPA HAVALANDlRMA izo. TiC.
ADRESi .................... : MÜSELLES SOK.N0.5 ZiNCiRLiKUYU
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122742918/ 02122115235
SiCiL NO .................. : 171320
FAALiYET KONUSU.: iZOLASYON MALZEME PAZARLAMA
VERGi MiKTARl. ....... : 244.461.100.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : DiNKAL SiGORTA ACENTELiGi A.Ş.
ADRESi .................... : GÜMÜŞSUYU,MiRALAY ŞEFiKBEY SOK.AK HAN N0.15/17 TAKSiM
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122514500102122515728
SiCiL NO .................. : 48073
FAALiYET KONUSU.: SiGORTA DANIŞMANLIGI VE ACENTELiGi
VERGi MiKTARl. ....... : 241.015.050.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : PULATHANELiLER GIDA A.Ş.
ADRESi .................... : CEBECi CAD.648.SOK.N0.85 KÜÇÜKKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125381232/02125374772
SiCiL NO .................. : 156496
FAALiYET KONUSU.: GIDA MADDELERi TOPTAN ALIM-SATIMI
VERGi MiKTARl. ....... : 240.991.150.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : CANER TURiSTiK TESiSLER VE TiC.
ADRESi .................... : MiLLET CAD.DULLAR ÇIKMAZI N0.17 TOPKAPI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2126352962/ 0212533281 O
SiCiL NO .................. : 136922
FAALiYET KONUSU.: TURiZM iŞLETMECiLiGi
VERGi MiKTARl.. ...... : 239.547.300.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SARDUNYA HAZlR YEMEK ÜRETiM A.Ş.
ADRESi .................... : YILDIZ POSTA CAD. VEFABEY SOK. N0.5/1-2 ESENTEPE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122889610102122757735
SiCiL NO .................. : 254871
FAALiYET KONUSU.: TABLDOT YEMEK ÜRETiMi
VERGi MiKTARI. ....... : 239.198.600.000.-TL.
-40-
...... v.vvv.vvv.vvv .. "tL ;;ı.
;;ı ;;ı ;;ı. :J~;J.
::J::J::J.• I L . lo\nJo\~ll'tlJM. r\Ut"\UIVILJo\M. V CI"\UI.;)I
••••• TAKDiRNAME
VUC t
CI~L.Crt
•••••
FIRMA ADI. ............... : ÖNDE YAYlN MATBAA SAN.
ADRESI .....•...•.......•.. : ALEMDAR MAH.YEREBATAN CAD. N0.60/2 CAGALOGLU
TELEFON 1 FAKS.....• : 2125140954/ 02125131985
SiCiL NO ...•..........•... : 303550
FAALiYET KONUSU.: YAYINCILIK,MATBAA
VERGi MiKTARl..•.•... : 234.001.950.000.-TL.
FiRMA ADI... ...........•. : NUHOGLU iNŞAAT SAN. VE TiC.
ADRESI .................•.. : KAYIŞDAGI,iNÖNÜ MAH.KARTAL CAD.N0.86 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO ...............•.. : 223904
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT-TAAHHÜT
VERGi MiKTARl. ....... : 229.156.600.000.-TL.
FiRMA ADI. •........•..... : OPAKIM TIBBI ÜRÜNLER TiC.
ADRESi .................... : TOPHANELiOGLU CAD.N0.76/A ALTUNiZADE
TELEFON 1 FAKS ..•... : 2163267042/02163401689
siCIL NO ...•.............. : 10801/8
FAALiYET KONUSU.: ILAÇ ITHALATI
VERGi MIKTARl. ...•.•. : 229.019.250.000.-TL.
FiRMA ADI................ : ERSOY iNŞAAT TURiZM VE TiC.
ADRESi ...•..•...•......... : MiMAR KEMALEITiN CAD.ERSOY HAN N0.4 ASMA KAT SiRKECi
TELEFON 1 FAKS...... : 2125139454/02125220993
SiCiL NO .•......•......... : 93019
FAALiYET KONUSU.: INŞAAT VE TURiZM
VERGi MiKTARl. .•.•... : 228.881.100.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : KUTAŞ BASlM AMBALAJ SAN.
ADRESi ...................• : BÜYÜKBAKKALKÖY MEZARLIK YOLU N0.9 MALTEPE
TELEFON 1 FAKS...... : 2163115644/02163117762
SiCiL NO .................. : 237576
FAALiYET KONUSU.: AMBALAJ (KAGIT VE KARTON)
VERGi MiKTARl. ....... : 222.914.400.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : CANSER GIDA MAD. TURiZM TiC.
ADRESi .................... : HADlMKÖY YOLU SAN-BiR 9.CAD. 1152 PARSEL ÇAKMAKLI MEVKI BÜYÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAKS..•... : 2128866060102128866151
SiCiL NO .................. : 478591
FAALiYET KONUSU.: GIDA MADDELERi TOPTAN SATIŞI
VERGI MiKTARl........ : 221.469.400.000.-TL.
FiRMA ADI... .......•..... : HASKOiNŞAAT SAN. VE TiC. A.Ş.
ADRESi ................•... : LAMARTiN CAD.HASKO APT.N0.34 KAT.8 TAKSiM
TELEFON 1 FAKS..•..• : 2122357600102122544370
SiCiL NO ..••.•............ : 109964
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT,TAAHHÜT,TURiSTiK OTEL iŞLETMECiLlGI
VERGI MiKTARl... ..... : 221.058.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ........•...... : LAFEM GiYiM iNŞAAT SAN. VE TiC.
ADRESI .................•.. : ADiL MAH.BOSNA BULYARI N0.91 SULTANBEYLi
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. : 317426
FAALiYET KONUSU.: KONFEKSiYON iMALAT VE iHRACATI
VERGi MiKTARl. ....... : 220.245.750.000.-TL.
-41-
GELiR VERGiSi
MÜKELLEFLERi
• 43 •
1./UU.UUU.UUU.UUU- i:li:li:l.i:li:li:l.i:li:li:l.l:ll:ll:l.l:l\1\1.-1 L.
ARASINDA GELIR VERGISI OOEYENLER
•••• ALTlN PLAKET •••••
FIRMA ADI ................ : AYDIN DOGAN
ADRESi .................... : OYMACI SOK.NO. 51 ALTONiZADE
TELEFON 1 FAKS...... : 2165569000 1 02165569391
SiCiL NO .................. : 175444
FAALiYET KONUSU.: MENKUL SERMAYE iRADI SAHiBi
VERGi MiKTARl........ : 9.002.989.900.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : Ali HAYDAR ERSOY
ADRESi .................... : MiMAR KEMALETTiN CAD.ERSOY HAN N0.4 ASMA KAT SiRKECi
TELEFON 1 FAKS...... : 2125139454/ 02125220993
SiCiL NO .................. : 93019
FAALiYET KONUSU.: GAYRiMENKUL VE MENKUL SERMAYE iRADI
VERGI MIKTARl ........ : 1.872.261.800.000.-TL.
-45-
845.000.000.000-
1.699.999.999.999.-TL. ARASINDA GELİR VERGİSİ ÖDEYENLER
***** ALTlN MAD ALYA *****
FİRMA ADI. ............... : SITKI ÇİFTÇİ
ADRESi .................... : MAYA MERİDYEN İŞ MERKEZi KAT.12 AKATLAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123523430102123523428
SİCİL NO .................. : 131594
FAALİYET KONUSU.: GAYRİ MENKUL SERMAYE İRADI
VERGİ MİKTARI... ..... : 1.592. 765.450.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : ÖMER DiNÇKÖK
ADRESi .................... : İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZi A-1 BLOK KAT.17 YEŞİLKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124680100102124680199
SİCİL NO .................. : 164750
FAALİYET KONUSU.: SANAYiCi
VERGİ MİKTARI... ..... : 1.551.429.500.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : ALİ RAiF DİNÇKÖK
ADRESi .................... : İSTANBUL DÜNYA TİCARET MERKEZi A-1 BLOK KAT.17 YEŞİLKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124680100 1 02124680199
SİCİL NO .................. : 164750
FAALİYET KONUSU.: SANAYiCi
VERGİ MİKTARI... ..... : 1.516.900.250.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : GÜNER ZEYNEP YÜCEER
ADRESi .................... : MERKEZ MAH.GÜNGÖREN CAD.9.SOK. N0.23 BAGCILAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124617763/02124617775
SİCİL NO .................. : 234387
FAALİYET KONUSU.: ECZA DEPOSU
VERGİ MİKTARI. ....... : 1.389.230.750.000.-TL.
FİRMA ADI... ............. : MUZAFFER M ERMER
ADRESi .................... : EBULULLAH CAD.MEYDAN SOK. MERMERLER SİTESİ F-BLOK N0.12 ETiLER
TELEFON 1 FAKS ...... : 212351091 O102123510921
SİCİL NO .................• : 68523
FAALİYET KONUSU.: ALlŞVERiŞ MERKEZi VE TURİZM İŞLETMECİLİGİ
VERGİ MİKTARI... ..... : 1.117.788.800.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : DEMİR KARAMANCI
ADRESi .................... : CUMHURİYET CAD.N0.255/8 HARBİYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123153101/02122477858
SİCİL NO .................. : 76620
FAALİYET KONUSU.: TOPRAK ÜRÜNLERİ,ÇİMENTO ÜRETİCİLERİ VE İHRACATÇlLARI
VERGİ MİKTARI. ....... : 1.069.050.500.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : OSMAN ÇORUH
ADRESi •................... : İKiTELLi ORG.SAN.BÖLG.AYKOSAN YAPI KOOP.SATIŞ MAG.Z.KAT 203 KÜÇÜKÇEKMECE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125499585/02125499587
SİCİL NO .................. : 259540
FAALİYET KONUSU.: DERi SATIŞI
VERGİ MİKTARI... ..... : 1.049.291.850.000.-TL.
FİRMA ADI.. .............. : FAHRETTiN ASLAN
ADRESi .................... : SIRASELViLER CAD.N0.37 TAKSİM
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122454745/02122452574
SİCİL NO .................. : 94649
FAALİYET KONUSU.: EGLENCE MERKEZi
VERGİ MİKTARI.. ...... : 916.396.500.000.-TL.
-46-
220.000.000.000-
844.999.999.999.-TL. ARASINDA GELIR VERGiSi ÖDEYENLER
••••• GÜMÜŞ MADALYA •••••
FiRMA ADI. ............... : SEMA CINGILLIOGLU
ADRESi .................... : DAVUTPAŞA CAD.ASKERi FlRlN SK. HAYDARBEY SAN.SiT.N0.35 TOPKAPI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124823740102124823067
SiCiL NO .................. : 175754
FAALiYET KONUSU.: GAYRi MENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl........ : 825.999.850.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : BERNA ARIOGLU
ADRESi ................•... : DAVUTPAŞA CAD.ASKERi FlRlN SK. HAYDARBEY SAN.SiT.N0.35 TOPKAPI
TELEFON 1 FAKS...... : 2124823740102124823067
SiC iL NO .................. : 175754
FAALiYET KONUSU.: GAYRi MENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl... ..... : 721.518.100.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : iNAN KlRAÇ
ADRESi .................... : BULGURLU,ACIBADEM CAD.DOGANCI SOK.N0.3 KAT.2 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS...... : 2163259045/ 02163262915
SiCiL NO .................. : 356063
FAALiYET KONUSU.: HUBUBAT,BAKLiYAT
VERGi MiKTARl.. ...... : 640.598.700.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SAVAŞ DAMARGÜÇ
ADRESi .................•.. : KERESTECiLER SiTESi FATiH CAD. CEViZ SOK.N0.12/1-2 MERTER
TELEFON 1 FAKS...... : 2125570686
SiCiL NO ......•........... : 269632
FAALiYET KONUSU.: BEBEK SAGLIK ÜRÜNLERi
VERGi MiKTARl... ..... : 614.450.000.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : NECAT HEPKON
ADRESi .................... : ASMALI MESCiT MAH.TÜNEL GEÇiT iŞHANI A BLOK KAT.3 N0.301-308 BEYOGLU
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122450057/02122444145
SiCiL NO .................. : 288861
FAALiYET KONUSU.: MENKUL VE G.MENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl. ....... : 598.163.450.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : MEHMET ALi YALÇINDAG
ADRESi .................... : GÜMÜŞSUYU CAD.N0.76-78 K.6 TAKSiM
TELEFON 1 FAKS...... : 2126770000
SiCiL NO •................. : 428997
FAALiYET KONUSU.: M.S.i. SAHiBi
VERGi MiKTARl.. ...... : 519.227.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ...............: MEHMET ÇAKICI
ADRESi .................... : iKiTELLi,MERKEZ ORG.SAN.BÖL. HASEYAD KOOP.M.ÇAKICI iŞMERK. GÜNEŞLi
TELEFON 1 FAKS...... : 2125492360102125492367
SiCiL NO .................. : 136389
FAALiYET KONUSU.: GAYRiMENKUL SERMAYE iRADI,iNŞAAT
VERGi MiKTARl.. ...... : 499.296.900.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : HANZADE V. DOGAN
ADRESi .................... : AL TU NiZADE OY MACI SOK.N0.51 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS...... : 2165569000 1 02165569398
SiCiL NO .............•.... : 224011
FAALiYET KONUSU.: M.S.i. SAHiBi
VERGi MiKTARl. ....... : 457.517.550.000.-TL.
-47-
220.000.000.000-
844.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
***** GÜMÜŞ MADALYA*****
FiRMA ADI.. .............. : OKTAY DURAN
ADRESi .................... : BEŞYOL,FABRİKALAR CAD.N0.21 SEFAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125416180102125797034
SiCiL NO .................. : 163165
FAALiYET KONUSU.: MENKUL VE G.MENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl.. ...... : 374.931.700.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ATALAY ŞAHiNOGLU
ADRESi .................... : iNÖNÜ CAD.N0.102 KAT.6 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2625113975/02625114121
SiCiL NO .................. : 426071
FAALiYET KONUSU.: YÖNETiCi
VERGi MiKTARl. ....... : 364.404.900.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : VUSLAT DOGAN SABANCI
ADRESi .................... : AL TU NiZADE OYMACI SOK.N0.51 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2165569000 1 02165569398
Si CiL NO .................. : 224011
FAALiYET KONUSU.: M.S.i. SAHiBi
VERGi MiKTARl. ....... : 363.270.000.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ŞERAFETTİN DiNÇER
ADRESi .................... : NAMIK KEMAL CAD.DUMANKAYA SiTESi N0.1/3 5-7 PENDiK
TELEFON 1 FAKS ...... :
SiCiL NO .................. : 146821
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT
VERGi MiKTARl.. ...... : 344.949.800.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : YÜCEL MERMER
ADRESi .................... : EBULULLAH CAD.MEYDAN SOK. MERMERLER SiTESi F-BLOK N0.12 ETiLER
TELEFON 1 FAKS ...... : 212351091 O1 02123510921
SiCiL NO .................. : 68523
FAALİYET KONUSU.: MENKUL VE GAYRiMENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl. ....... : 330.777.700.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : YAŞAR KlZlLKUM
ADRESi .................... : HÜRRiYET MAH.DOKTOR CEMiL BENGÜ CAD.N0.169-173 KAGITHANE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122242999/02122243160
SiCiL NO .................. : 381259
FAALiYET KONUSU.: YEMiNLi MALi MÜŞAViRLiK
VERGi MiKTARl.. ...... : 306.838.500.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : HÜSEYiN ERDOGMUŞ
ADRESi .................... : ÖZDEN SiTESi ÖZDEN PASAJI NO.S/11 ETiLER
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122574030102122632053
SiCiL NO .................. : 198585
FAALiYET KONUSU.: SANAYiDE HAMMADDE OLARAK KULLANILAN MADDELERiN KARlŞIMI
VERGi MiKTARl. ....... : 306.824.750.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ÖZEN TAN
ADRESi .................... : KÜÇÜKLANGA CAD.N0.72/112 AKSARAY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2126894747/02126890094
SiCiL NO .................. : 160503
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT MALZ. TOPTAN TiC.
VERGi MiKTARl. ....... : 281.381.050.000.-TL.
-48-
220.000.000.000-
844.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
*"*** GÜMÜŞ MADALYA *****
FiRMA ADI................ : ISMAiL AYTEMIZ
ADRESI .................... : SÖGÜTLÜÇEŞME CAD.N0.87/1 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2164182020 1 02163388779
SiCIL NO .................. : 366536
FAALiYET KONUSU.: AKARYAKIT
VERGI MiKTARl ........ : 277.133.400.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : SALAMON HABIB
ADRESi .................... : TÜNEL CAD.N0.26 KARAKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2122450381/02122490795
SiCiL NO .................. : 54818
FAALiYET KONUSU.: iTHALAT-DAHiLl TiC.-MÜMESSILLiK
VERGI MiKTARl........ : 254.027.750.000.-TL.
FiRMA ADI................ : HAYRi BÜYÜKBAYRAK
ADRESi .................... : CEBECi CAD.N0.104 KÜÇÜKKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2125377633/02125370546
SiCiL NO .................. : 115034
FAALIYET KONUSU.: SPOR AYAKKABI iMALI
VERGi MiKTARl.. ...... : 237.798.900.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : ZEMED ZiYA EKiNCi
ADRESi .................... : DOKTOR ALi NIHAT TARLAN CAD. DEDEM APT.N0.81 D.4 BOSTANCI
TELEFON 1 FAKS...... : 2163500009
SiCiL NO .................. : 493140
FAALiYET KONUSU.: TlBBi ALETLER
VERGi MiKTARl ........ : 222.897.700.000.-TL.
-49-
110.000.000.000-
219.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
***** BRONZ MAD AL YA*****
FiRMA ADI. ............... : BiLAL KUTLUALP
ADRESi .................... : MERKEZ HAL N0.548 BAYRAMPAŞA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125108000
SiCiL NO .................. : 297546
FAALiYET KONUSU.: YAŞ MEYVE VE SEBZE KOMiSYONCULUGU
VERGi MiKTARl. ....... : 215.254.900.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : IŞIL DOGAN
ADRESi .................... : AL TU NiZADE OYMACI SOK.N0.51 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2165569000 1 02165569398
SiCiL NO .................. : 224011
FAALiYET KONUSU.: M.S.i. SAHiBi
VERGi MiKTARl... ..... : 214.315.700.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : SATVET ÇiFTÇi
ADRESi .................... : MAYA MERiDYEN iş MERKEZi KAT.12 AKATLAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123523430102123523428
SiCiL NO .................. : 131594
FAALİYET KONUSU.: GAYRi MENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl. ....... : 213.938.150.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SERDAR ÇiFTÇi
ADRESi .................... : MAYA MERiDYEN iş MERKEZi KAT.12 AKATLAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2123523430 1 02123523428
SiCiL NO .................. : 131594
FAALiYET KONUSU.: GAYRi MENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl... ..... : 212.819.050.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : HALiL iBRAHiM DEMiR
ADRESi .................... : ÇAVUŞ MAH.ÜSKÜDAR CAD.iKiKÖPRÜ ARASI MEVKii ŞiLE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2164147765102163484253
SiCiL NO .................. : 97346
FAALiYET KONUSU.: ViP TiCARET
VERGi MiKTARl.. ...... : 195.220.000.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : VEYSEL M ERMER
ADRESi .................... : EBULULLAH CAD.MEYDAN SOK. MERMERLER SiTESi F-BLOK N0.12 ETiLER
TELEFON 1 FAKS ...... : 212351091 O 1 02123510921
SiCiL NO .................. : 68523
FAALİYET KONUSU.: MENKUL VE GAYRiMENKUL SERMAYE iRADI, OTOMOBiL iTHALATI
VERGi MiKTARl. ....... : 183.328.750.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : YÜKSEL M ERMER
ADRESi .................... : EBULULLAH CAD.MEYDAN SOK. MERMERLER SiTESi F-BLOK N0.12 ETiLER
TELEFON 1 FAKS...... : 2123510910102123510921
SiCiL NO .................. : 68523
FAALİYET KONUSU.: ALlŞVERiŞ MERKEZi VE TURiZM iŞLETMECiLiGi,OTOMOBiL iTH.
VERGi MiKTARl. ....... : 181.316.600.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : NECATi SARUHAN
ADRESi .................... : BOMONTi SIRACEViZLER CAD. ESEN SOK.N0.6 KAT.3 ŞiŞLi
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122195647 1 02122195648
SiCiL NO .................. : 342983
FAALİYET KONUSU.: iNŞAAT-TAAH.
VERGi MiKTARl. ....... : 180.445.000.000.-TL.
-50-
110.000.000.000 •
219.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
••••• BRONZ MADALYA .....
FiRMA ADI.. .............. : E. NAFiA KUZUCU
ADRESi ......•............• : NiSBETiYE CAD.N0.161.LEVENT
TELEFON 1 FAKS...... : 2122640934/02122787378
SiCiL NO ....•...•......... : 292317
FAALiYET KONUSU.: EGiTiM-ÖGRETiM
VERGi MiKTARl.......• : 174.833.850.000.-TL.
FiRMA ADI.. •........•...• : KERiM ÇAYIRLI
ADRESi ....•...•........... : NÖBETHANE CAD.KARGILI SOK. N0.5 SiRKECi
TELEFON 1 FAKS...... : 2125128434/02125272337
SiCiL NO .................. : 373447
FAALiYET KONUSU.: TURiZM
VERGi MiKTARl........: 172.899.800.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : ERDEM ÇAYIRLI
ADRESi ....................: NÖBETHANE CAD.KARGILI SOK. N0.5 SiRKECI
TELEFON 1 FAKS...... : 2125128434 1 02125272337
SiC iL NO .................. : 373447
FAALiYET KONUSU.: TURiZM
VERGi MiKTARl... ....• : 169.358.300.000.-TL.
FIRMA ADI.. .............. : TARlK KAHYA
ADRESi ..•......•.......... : AHi EVRAN CAD.ATATÜRK OTO SAN. SiT.2.KIS.RENTAŞ iŞ MRK.3-4-5 MASLAK
TELEFON 1 FAKS...... : 2122860902/02122764496
SICIL NO ......•........... : 181951
FAALiYET KONUSU.: OTO YEDEK PARÇA iTHALATI
VERGi MiKTARl. .•..... : 161.162.750.000.-TL.
FIRMA ADI. •...•......•... : A. SlRRI YIRCALI
ADRESi ...........•........ : KERVANSARAY APT. KAT.1 HARBiYE
TELEFON 1FAKS...... : 2122466040 1 02122323882
Si CIL NO .....•.•...•...... : 85821
FAALiYET KONUSU.: iTH. iHR. MADENCiLiK KOMS.
VERGi MiKTARl. ....... : 152.507.029.466.-TL.
FiRMA ADI.. ••.•.•.••..... : FAHAMETiiN AKINGÜÇ
ADRESi •...•......•........ : 9-10 KlSlM ÖZEL KÜLTÜR LiSESi ATAKÖY
TELEFON 1 FAKS...... : 2125590488/02125606629
SiCIL NO ....•..•.......... : 137885
FAALiYET KONUSU.: EGiTiM
VERGi MiKTARl. ....... : 149.790.950.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : LEVENT BULUTOGLU
ADRESi .•.•....•.....•..... : KOCATEPE MAH.MEGA CENTER 12.SK.C 34 BLOK KAT 7 BAYRAMPAŞA
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCIL NO ....•...•......... : 332698
FAALiYET KONUSU.: BiLiMUM TAAHHÜT
VERGi MiKTARl........ : 143.660.350.000.-TL.
FiRMA ADI. ...•.•...•....• : BURHAN ÖR ÜCÜ
ADRESi ....................: iNEBEY MAH.VALiDE CAMi SOK. N0.77 AKSARAY
TELEFON 1 FAKS...... : 2125295743/02125295743
SiCiL NO ........•......... : 308380
FAALiYET KONUSU.: OTO YEDEK PARÇA TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞI
VERGi MiKTARl. .......: 135.405.150.000.-TL.
-51-
110.000.000.000-
219.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
***** BRONZ MAD AL YA*****
FİRMA ADI. ............... : Y. BEGÜMHAN DOGAN
ADRESi .................... : ALTUNİZADE OYMACI SOK.N0.51 ÜSKÜDAR
TELEFON 1 FAKS ...... : 2165569000102165569398
SiCiL NO .................. : 224011
FAALİYET KONUSU.: M.S.i. SAHiBi
VERGi MİKTARI.. ...... : 134.681.350.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : ÖMER AKSAKAL
ADRESi .................... : ABDi İPEKÇi CAD.N0.191/1 BAYRAMPAŞA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125818119/02125639458
SiCiL NO .................. : 84345
FAALiYET KONUSU.: ORMAN ÜRÜNLERi iMALATI VE TiCARETi
VERGi MiKTARl. ....... : 133.793.150.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : ADiL ÜNAL
ADRESi .................... : OTO SANAYi SİTESi,AYTEKiN SOK. N0.12 4.LEVENT
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122647919/02122703219
SiC iL NO .................. : 215623
FAALiYET KONUSU.: TAKIM TEZGAHLARI SATIŞl-TAMiRi
VERGİ MiKTARl. ....... : 132.830.300.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : MEHMET ALi YILDIRAN
ADRESi .................... : NAMIK KEMAL CAD.N0.42 AKSARAY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125141929/02125141934
SiCiL NO .................. : 136987
FAALiYET KONUSU.: KERESTE VE iHRACATÇlLAR
VERGi MİKTARI... ..... : 132.599.050.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : ALi ÖNER
ADRESi .................... : CUMHURiYET CAD.N0.271/6 HARBİYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122411350102122411353
SiCiL NO .................. : 199231
FAALİYET KONUSU.: AKARYAKIT
VERGi MiKTARl.. ...... : 131.472.300.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : SESAHATTİN ELALDIRSIN
ADRESi .................... : KOCATEPE MAH.MEGA CENTER(GIDA TOPlANCILAR ÇARŞISI)C BL.N0.52 BAYRAMPAŞA
TELEFON 1 FAKS ...... : 2126156416/02126157532
SiCiL NO .................. : 197358
FAALiYET KONUSU.: 2126156416/02126157532
VERGi MiKTARl. ....... : 123.575.900.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : İSMAiL ÖNER
ADRESi .................... : CUMHURiYET CAD.N0.271/6 HARBiYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122411350102122411353
SiCiL NO .................. : 199231
FAALiYET KONUSU.: AKARYAKIT
VERGi MiKTARl.. ...... : 121.567.200.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : GÜL AKINGÜÇ
ADRESi .................... : 9-10 KlSlM ÖZEL KÜLTÜR LiSESi ATAKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125590488/02125606629
SiCiL NO .................. : 137885
FAALİYET KONUSU.: EGiTiM
VERGi MiKTARl. ....... : 114.402.450.000.-TL.
-52-
110.000.000.000-
219.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
••••• BRONZ M ADAL YA •••••
FiRMA ADI... ............. : CEMAL SEVEN
ADRESI ....•....••..•...•.. : SOFULAR MAH.AÇIKLAR SK.N0.24/2 FATIH
TELEFON 1 FAKS.•...• : 2125317218/02126321235
SiCiL NO .................. : 196747
FAALiYET KONUSU .: TEMiZLiK iŞLERi
VERGi MiKTARl ..: ..... : 113.275.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ..•............ : ALi iHSAN KALENDER
ADRESI .................... : HÜDAVENDiGAR CAD.DERViŞLER SOK.DiRiKOÇLAR iŞHANI KAT.5 SiRKECi
TELEFON 1 FAKS...... : 2125266096/02125120566
SiCiL NO .................. : 192437
FAALiYET KONUSU.: ELEKTRiKLi EV ALETLERi TOPTAN SATIŞI
VERGI MiKTARl........ : 112.682.400.000.-TL.
-53.
55.000.000.000-
109.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDiRNAME *****
FiRMA ADI. ............... : VEDAT ÇELiK
ADRESi .................... : MEBUSAN YOKUŞU N0.17 KAT.2 FINDIKLI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122939123/02122938539
SiCiL NO .................. : 239827
FAALiYET KONUSU.: TURiZM
VERGi MİKTARI. ....... : 109.619.850.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : CEMALETTiN ÖZDELiCE
ADRESi .................... : CENDERE YOLU N0.38 KAGITHANE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122481827
SİCİL NO .................. : 168515
FAALİYET KONUSU.: ASTAR BOYA,APRE
VERGi MiKTARl... ..... : 109.344.900.000.-TL.
FİRMA ADI. ............... : MEHMET SAMi YILDIRAN
ADRESi .................... : NAMIK KEMAL CAD.N0.42 AKSARAY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2125141929/02125141934
SiCiL NO .................. : 136987
FAALİYET KONUSU.: KERESTE VE İHRACATÇlLAR
VERGİ MiKTARl. ....... : 105.698.900.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : YAŞAR AŞÇIOGLU
ADRESi .................... : HAKKI YETEN CAD.N0.1 O FULYA AŞÇIOGLU PLAZA D.22 TEŞViKiYE
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122915313/02122337154
SiCiL NO .................. : 258028
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT
VERGi MiKTARI... ..... : 101.883.000.000.-TL.
FiRMA ADI... ............. : EBRU DiNÇER
ADRESi .................... : NAMIK KEMAL CAD.DUMANKAYA SiTESi N0.1/3 5-7 PENDiK
TELEFON 1 FAKS ...... :
SiCiL NO .................. : 146821
FAALİYET KONUSU.: İNŞAAT
VERGi MiKTARl. ....... : 92.942.900.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : CEMALETTİN DİNÇER
ADRESi .................... : NAMIK KEMAL CAD.DUMANKAYA SiTESi N0.1/3 5-7 PENDiK
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. : 146821
FAALİYET KONUSU.: iNŞAAT
VERGi MiKTARl... ..... : 92.235.850.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : HATIRA iLKNUR DiNÇER
ADRESi .................... : NAMIK KEMAL CAD.DUMANKAYA SiTESi N0.1/3 5-7 PENDİK
TELEFON 1 FAKS ...... :
SİCİL NO .................. : 146821
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT
VERGi MiKTARl. ....... : 84.063.850.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : NİHAL DİNÇER
ADRESi .................... : NAMIK KEMAL CAD.DUMANKAYA SiTESi N0.1/3 5-7 PENDiK
TELEFON 1 FAKS ...... :
SiCiL NO .................. : 146821
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT
VERGi MiKTARl. ....... : 84.051.350.000.-TL.
-54-
!>!>.UUU.UOU.OOO-
109.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDIRNAME *****
FiRMA ADI. .............•• : SUZI ERGENEKON DINÇER
ADRESi ...•......•......... : NAMIK KEMAL CAD.DUMANKAYA SiTESi N0.1/3 5-7 PENDiK
TELEFON 1 FAKS...... :
SiCiL NO .................. : 146821
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT
VERGi MiKTARl. ....... : 84.009.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : KAZlM DEMiRCiOGLU
ADRESi .................... : YENiKÖY MAH.SARI ASMAN SOK. N0.14 SARIYER
TELEFON 1 FAKS ...... : 2122995364/02122995367
SiCiL NO .................. : 92353
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT MÜTEAHHiDI
VERGi MiKTARl. ....... : 74.813.550.000.-TL.
FiRMA ADI ................ : ABDULLAH HiLMi ŞiŞMANOGLU
ADRESi .................•.. : PERPATiCARET MERKEZi K.11 D.1834-1836 OKMEYDANI
TELEFON 1 FAKS.....• : 2122223069 1 02122205404
SiC iL NO .................. : 72026
FAALiYET KONUSU.: GÜVENLiK
VERGi MiKTARl... ..... : 70.217.300.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : YASEF FALAY
ADRESi .................... : ALEMDAR MAH.BESTEKAR OSMAN SK. N0.8/18 EMiNÖNÜ
TELEFON 1 FAKS...... : 2122450380 1 02122490795
SiCiL NO .................. : 177662
FAALiYET KONUSU.: iTHALAT-DAHiLi TiCARET
VERGi MiKTARl. ....... : 69.295.050.000.-TL.
FiRMA ADI. ......•........ : DiNCER iLYEM
ADRESi .................... : TÜNEL CAD.GALATA HIRDAVATÇILAR ÇARŞISI N0.15 KARAKÖY BEYOGLU
TELEFON 1 FAKS...... : 2122445333/02122445541
SiC iL NO ...•.............. : 423408
FAALiYET KONUSU.: HIRDAVAT
VERGi MiKTARl... .•... : 68.028.950.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : RAUF DiNMEN
ADRESi .................... : iSTiKLAL CAD.N0:391 BEYOGLU
TELEFON 1 FAKS...... : 2122939073 1 02122453060
SiC iL NO ...•.............. : 7030
FAALiYET KONUSU.: SAAT,KOZMETiK ÜRÜNLERi,HEDiYELiK EŞYA iTHAL VE iMALATI
VERGi MiKTARl. ....... : 65.831.600.000.-TL.
FiRMA ADI. .......•....... : HASAN ŞER
ADRESi .................... : KARADOLAP MAH.GAZIOSMANPAŞA CAD.N0.180 ALiBEYKÖYÜ
TELEFON 1FAKS...... : 2126251773/02126261194
SiCiL NO .................. : 159375
FAALiYET KONUSU.: GAYRiMENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl... ..... : 62.943.500.000.-TL.
FiRMA ADI. ............... : MURAT ÖZGENER
ADRESi ..........•......... : ATATÜRK BULVARI,ÜNLÜ iŞMERKEZi ELEKTRONIKÇiLER ÇARŞ.B.BLK.66 UNKAPANI
TELEFON 1 FAKS...... : 2125244615/02125244615
SiCiL NO ..•...•...•....... : 273066
FAALiYET KONUSU.: ELEKTRONiK, YEDEK PARÇA
VERGi MiKTARl........ : 61.185.400.000.-TL.
- 55-
55.000.000.000-
109.999.999.999.-TL. ARASINDA GELiR VERGiSi ÖDEYENLER
***** TAKDiRNAME *****
FiRMA ADI.. .............. : YETKiN iNANCA
ADRESi .................... : CEMiL TOPUZLU CAD.SUZAN APT. N0.75 D.6 CADDEBOSTAN
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163696671/02163599852
SiCiL NO .•.......•......•. : 163274
FAALiYET KONUSU.: iNŞAAT, TAAHHÜT
VERGi MiKTARl.. ..•... : 61.151.950.000.-TL.
FiRMA ADI.. ........•..... : BAHATTiN ERDiNÇ
ADRESi .............•...... : DAVUTPAŞA CAD.ASKERi FlRlN SK. HAYDARBEY SAN.SiT.N0.35 TOPKAPI
TELEFON 1 FAKS ...... : 2124823740102124823067
SiCiL NO .................. : 175754
FAALiYET KONUSU.: GAYRi MENKUL SERMAYE iRADI
VERGi MiKTARl. ....... : 59.563.100.000.-TL.
FiRMA ADI.. .............. : ZiYA METiN DEMiRALP
ADRESi .................... : KlZlLTOPRAK KALAMIŞ FENER CAD. OGULTÜRK APT.N0.10 K.4 D.11 KADlKÖY
TELEFON 1 FAKS ...... : 2163482030102163496563
SiCiL NO .................. : 7419/8
FAALiYET KONUSU.: TOPTAN DEMiR SAÇ PROFiL
VERGi MiKTARl ........ : 55.839.150.000.-TL.
- 56-
•
•
•
ALFABETIK FIHRIST
- 57 -
SAYFA
FiRMANIN
ÜNVANI
51 - A. SlRRI YIRCALI
25- ABB ELEKTRiK SAN. A.Ş.
15- ABDi iBRAHiM iLAÇ PAZL. A.Ş.
10- ABDi iBRAHiM iLAÇ SAN. VE TiC.
55 -ABDULLAH HiLMi ŞiŞMANOGLU
11 - ABN AMBRO BANK N. V •
33- AClBADEM POLiKLiNiKLERi A. Ş.
20 - ADEL KALEMeiLiK TiC. VE SAN.
52 -ADiL ÜNAL
34- AK-KUR BAKlR METAL SAN. VE TiC.
27- AK-PA TEKSTiL iHRACAT PAZL. A.Ş.
9- AKBANK T.A.Ş.
22 - AKEL TEKSTiL SAN. VE TiC.
13- AKSiGORTA A.Ş.
36- AKSOY iNŞAAT TURiZM SAN.
13- AKTAŞ ELEKTRiK TiC. A.Ş.
33- AKTiF YAPI TURiZM SAN. VE TiC.
12- ALARKO CARRIER SAN. VE TiC.
21 -ALARKO HOLDiNG A.Ş.
39- AL BAKSAN ALAŞIM Ll BAKlR SAN.
45 ·ALi HAYDAR ERSOY
53 -ALi iHSAN KALENDER
52- ALi ÖNER
46 -ALi RAiF DiNÇKÖK
14- ALKiM ALKALi KiMYA A.Ş.
27- ALP PLASTiK SAN. VE TiC. A.Ş
24- ALPPLAS PLASTiK ÜRÜNL. SAN.
36- ALTUR TURiZM SERViS VE TiC.
15- AMERICAN LIFE HAYAT SiG. A.Ş.
10- ANADOLU ANONiM TÜRK SiG. ŞiRK.
14- ANADOLUBANK A.Ş.
21 -ANMAK HOLDiNG A.Ş.
13- ARAP TÜRK BANKASI A.Ş.
9 -ARÇELiK A.Ş.
13- AS ECZA DEPOSU A.Ş.
35- ASPEN ZEMiN MARKET iNŞ. SAN.
26- ASSAS- KORKMAZ ÇELiK TiC.
14- ASTEL KAGITÇILIK SAN. VE TiC.
28- AS YAPI iNŞAAT VE TiC. L TO. ŞTi.
18- ATAKÖY TURiZM TESiSLERi A.Ş.
48- ATALAY ŞAHiNOGLU
38- AVRUPA KAGITÇILIK SAN. TiC.
45- AYDIN DOGAN
17- AYTEMiZ AKARYAKIT DAG. VE PAZ.
35- AYTEMiZ PETROL SAN. VE TiC.
56- BAHATTiN ERDiNÇ
19- BASlN iLAN KURUMU GN. MÜD.
12- BAŞAK EMEKLiLiK A.Ş.
19- BAŞAK SiGORTA A.Ş.
18- BEKO TiCARET A.Ş.
47 -BERNA ARIOGLU
14- BESAN BESiN SAN. VE TiC.
28- BEYBi PLASTiK FAB. SAN. A.Ş.
50 - BiLAL KUTLUALP
18- BiLiM iLAÇ SAN. VE TiC. A.Ş.
20- BiRLiK HAYAT SiGORTA A.Ş.
23- BiRLiK SiGORTA A.Ş.
32- SOOANYA TEKSTiL SAN. DIŞ TiC.
-59-
FiRMANIN
SAYFA
ÜNVANI
33- BOGAZiÇi BiLGiSAYAR TiC.
20- BORŞEN BORU SAN. VE TiC. L TO.
17- BORUSAN BiRLEŞiK BORU FAB. A.Ş.
17- BORUSAN OTO SERViS VE TiC. A.Ş
12- BORUSAN OTOMOTiV iTH. VE DAG.
9 - BRiSA BRiDGESTONE SABANCI LAS.
10- BSH PROFiLC ELEK. GERÇ. SAN.
39- BULUTOGLU GIDA TAAH. TiC. L TO.
51 - BURHAN ÖRÜCÜ
24- BURLA MAKiNA TiCARETi VE YAT.
15- BÜYÜK iSTANBUL OTOBÜS iŞL. A.Ş
12- C.P. STANDART GIDA SAN. VE TiC.
36- CAN GIDA MAD. PAZ. SAN. VE TiC.
40- CAN ER TURiSTiK TESiSLER VE TiC
41 - CANSER GIDA MAD. TURiZM TiC.
53 - CEMAL SEVEN
54 - CEMALETTiN DiNÇER
54 -CEMALETTiN ÖZDELiCE
35- CEMNA BASlM AMBALAJ SAN.
25- CENTER OPTiK SAN. VE TiC. L TO.
30- CEPA CELEBCiOGLU iTH. A.Ş.
30- CLEAR CHANNEL TANITIM A.Ş.
12- COCA-COLA SATIŞ VE DAG. A.Ş.
32- ÇAKIR YAPI SAN. VE TiC.
15- ÇELEBi HAVA SERViSi A.Ş.
9- ÇOLAKOGLU METALURJi A.Ş.
17- D.M.O. BASlM MÜESS. MÜD.
29 - DAMAK YEMEK ÜRETiM A. Ş.
27- DEHA MENKUL KlYMETLER
A.Ş.
17- DELTA PETROL ÜRÜNLERi TiC. A.Ş
46- DEMiR KARAMANCI
10- DEUTSCHE BANK A.Ş.
40- DiGi-COM ELEKTRONiK PAZL. A.Ş.
55- DiNCER iLYEM
40- DiNKAL SiGORTA ACENTELiGi A.Ş.
33 - DOMiNO TEKSTiL ÜRÜNL. SAN.
19- DOSAN KONSERVE SAN. VE TiC.
27 - DOST PETROL SAN. VE TiC. A.Ş.
51 - E. NAFiA KUZUCU
19- EBC ECZAClBAŞI BEiERSDORF_A.Ş.
54- EBRU DiNÇER
39 - EFTHOR SERViS HiZ. A.Ş.
20 - EKO FiNANS FAKTORiNG HiZ. A.Ş.
25- EKO iLETiŞiM iNŞAAT TURiZM TiC
15- EKSPO FAKTORiNG A.Ş.
22 - EMAS MAKiNA SAN. A.Ş.
34 - EMEK ECZA DEPOSU A.
Ş.
40- ENGiN METAL TiC. VE SAN.
34- EPS ELEKTRONiK VE PLASTiK SAN.
51- ERDEM ÇAYIALl
22 - ERKiM iLAÇ SAN. VE TiC. A.Ş.
41- ERSOY iNŞAAT TURiZM VE TiC.
17- ESKO ITRiYAT SAN. TiC A.Ş.
38 - ESSEL TE LEITZ BÜRO MALZ. SAN.
51 - FAHAMETTiN AKINGÜÇ
46- FAHRETTiN ASLAN
37 - FiDA FiLM YAPIM DAG. VE REKL.
26 - FiNSPOR DIŞ TiC. L TO. ŞTi.
-60-
SAYFA
FiRMANIN
19- FOREVER LiViNG SAGLIK ÜRÜNL.
25 - FRESENiUS KABi iLAÇ SAN.
18- GARANTi PORTFÖY YÖN. A.Ş.
37 - GEMAD GENÇ MADENCiLER TiC.
29- GÖZEN HAVACillK VE TiC. A.Ş.
52 -GÜL AKINGÜÇ
33 -GÜL ELEKTRiK TiC. VE SAN.
38- GÜLSAN PROFiL BORU VE CAM IŞL.
46 -GÜNER ZEYNEP YÜCEER
18- GÜNEŞ SiGORTA A.Ş.
25- GÜVEN HAYAT SiGORTA A.Ş.
37 -HAK MENKUL KlYMETLER A.Ş.
50- HALIL iBRAHiM DEMiR
17- HALK YATIRIM MENK. DEG. A.Ş.
33- HAMARATU TEKS. KONF. SAN. TiC
47- HANZADE V. DOGAN
55 - HASAN ŞER
41 - HASKOiNŞAAT SAN. VE TiC. A.Ş.
54- HATIRA iLKNUR DiNÇER
49-HAYRiBÜYÜKBAYRAK
10- HEDEF ECZA DEPOSU TiC. A.Ş.
28- HEMAKiM TlBBi ÜRÜNL. TiC.
29- HEPKON FiNANS FACT. HiZ. A.Ş.
22- HEY TEKSTiL SAN. VE TiC. A.Ş.
40- HiMERPA HAVALANDlRMA (ZO. TiC.
9- HÜRRiYET GAZETECiLiK A. Ş.
48- HÜSEYiN ERDOGMUŞ
19- HÜSNÜ ARSAN iLAÇLARI A.Ş.
26 - INA RULMANLARI TiC. L TO.
50- IŞIL DOGAN
9 -I.M.K.B TAKAS VE SAKL. BANKASI
37- iLMOR KiMYA VE TEKSTiL SAN.
47 - iNAN KlRAÇ
22 - iNTERTEK TEST HiZMETLERi A.Ş.
49- iSMAiL AYTEMiZ
52 - iSMAiL ÖNER
23 - (STAÇ A.Ş.
16- iSTANBUL ASFALT FAB. SAN.
19- iŞ PORTFÖY YÖNETiMi_A.Ş.
37- iZMiR NAKLiYAT AMBARI LOJ. TiC
23- KALE KiLIT VE KALlP SAN. A.Ş.
20- KALE YAPI VE TiC. A.Ş.
25- KANBUROGLU iNŞAAT TAAH. SAN.
26- KAPICIOGLU MAD. iNŞ. SAN. TiC.
11- KAPITAL FACTORiNG HiZ. A.Ş.
38- KARENiNŞAAT SAN. VE TiC.
30- KAYALAR KiMYA SAN. VE TIC.
23- KAYNAK TEKNiGi SAN. VE TIC.
55 - KAZlM DEMiRCiOGLU
51 -KERiM ÇAYIRLI
35- KiPTAŞ iSTANBUL KONUT SAN.
10- KOÇ ALLIANZ HAYAT VE EMEKLiLIK
10- KOÇ ALLIANZ SiGORTA A.Ş.
29- KOÇAK FARMA iLAÇ VE SAN. A.Ş.
32- KOLSUZLAR KiMYA SAN. VE TiC.
23- KOP AŞ KOZMETiK PAZL. VE SAN.
33- KORAY HOLDiNG A.Ş.
14- KORAY YAPI END. VE TiC. A.Ş.
ÜNVANI
-61-
SAYFA
41-
KUTAŞ
F
RMANIN
BASlM AMBALAJ SAN.
29- KÜLTÜR EL SOSYAL VE SAGLIK A.Ş.
41 - LAFEM GİYİM İNŞAAT SAN. VE TİC.
51-LEVENTBULUTOGLU
11 - LEVERELİDA TEMiZLİK A. Ş.
24- MAN GO TR TEKSTiL TİC. LTD. ŞTİ.
29- MAYA YAPI YATIRIM A.Ş.
38 - ME&ŞA ORMAN ÜRÜNLERİ GIDA SAN.
26 - MECOM SAGLIK ÜRÜNL. SAN.
37- MEDİFAR ECZA DEPOSU İLAÇ SAN.
35 - MEDİTEL MEDiKAL TEKNİK LTD.
47- MEHMET ALİ YALÇINDAG
52- MEHMET ALİ YILDIRAN
47- MEHMET ÇAKICI
54- MEHMET SAMi YI LDlRAN
35- MEHTAP MUTFAK EŞY. SAN. VE TİC
11 - MERCEDES BENZ TÜRK A.Ş.
30- M ERiT TEKSTiL GiYiM SAN.
37- METALSAC TİC. VE SAN.
40- METRO KİTAP SAN.
10- MİLLİ REASÜRANS TÜRK A.Ş.
55- MURAT ÖZGENER
46- MUZAFFER M ERMER
47- NECAT HEPKON
50-NECATiSARUHAN
24- NET MAGAZA İŞLETMECİLİGİ A. Ş.
54- NİHAL DİNÇER
39- NORM TURİZM YAT. VE İŞL. A.Ş.
28 - NUH ÇiMENTO SAN. A.Ş.
41- NUHOGLU iNŞAAT SAN. VE TiC.
32- NURTEKS ÖRME SAN. VE TİC. A.Ş.
22- OERLiKON KAYNAK ELEKTRODLARI
48- OKTAY DURAN
12- OMSAN LOJiSTİK A.Ş.
16- ONDULINE AVRASYA İNŞAAT MALZ.
28- ONKO ECZA SAN. VE TİC. LTD.
41 - OPAKİM TIBBİ ÜRÜNLER TİC.
20- ORTADOGU TEKSTiL TiC. VE SAN AŞ
46 - OSMAN ÇQRUH
24- üSTOLGUN DIŞ TİC. A. Ş.
19- OTOKOÇ OTOMOTiV TİC. VE SAN.
23- OTOYOL PAZARLAMA A.Ş.
30- OYNURDEN KİMY A SAN. TİC. A.Ş.
52- ÖMER AKSAKAL
46- ÖMER DiNÇKÖK
41- ÖNDE YAYlN MATBAA SAN.
32- ÖNER MENK. KIYM. A.Ş.
27- ÖZ-SEL ECZA DEPOLARI A. Ş.
48- ÖZEN TAN
38- ÖZGÜR METAL SAN. VE TiC. A.Ş.
34- PAPİRUS KAGIT SAN. VE TİC. A.Ş
34- PARILTI TOPLU YEMEK A.Ş.
30- PELİT ARSLAN KONTRPLAK FAS.
35 - PERA BİLGİ İŞLEM ÜRÜNL. TİC.
40- PULATHANELİLER GIDA A.Ş.
55- RAUF DiNMEN
39- ROTRİNG ÇİZİM GEREÇLERİ TİC.
29- SAKARYA TELEKOMÜNiKASYON SİST.
-62-
ÜNVANI
SAYFA
FIRMANIN
ÜNVANI
49- SALAMON HABIB
39 - SANTRAL ELEKTRiK MALZ. SAN.
36- SARDA DAGITIM VE TiC. A.Ş.
40- SARDUNYA HAZlR YEMEK ÜRETIM A.Ş.
20- SARITAŞ ÇELIK SAN. VE TIC.
38- SARMAŞIK MAKiNA SAN. VE TiC.
50- SATVET ÇiFTÇi
47- SAVAŞ DAMARGÜÇ
52- SESAHAITiN ELALDIRSIN
9 -SELÇUK ECZA DEPOSU TiC. VE SAN.
47- SEMA CINGILLIOGLU
34- SEMAK MAKINA TiC. VE SAN.
50- SERDAR ÇiFTÇi
26- SERHAT KITAP YAYlN A.Ş.
30 - SESA ELEKTRONIK SAN. VE TIC.
21- SETAŞ KiMYA SAN. A.Ş.
46- SITKI ÇiFTÇI
32- SiNEGRAF FILM YAPIM LTD. ŞTI.
27- SiNPAŞ YAPI END. VE TiC. A.Ş.
30 - SiSTEM YAPI INŞAAT VE TiC.
26- SKF TÜRK SAN. VE TiC.
18- SOFRA YEMEK ÜRETiM VE HiZ. A.Ş.
25- SOYAK INŞAAT VE TiCARET A.Ş.
11 - SOYAK TOPLU KONUT A. Ş.
24- SPORER PAZARLAMA VE MÜM. A.Ş.
55- SUZi ERGENEKON DiNÇER
15- ŞENPiLiÇ GIDA SAN. A.Ş.
48 - ŞERAFETiiN DINÇER
15- TACiRLER MENKUL DEGERLER_A.Ş.
36- TAM PETROL PETROL ÜRL. LTD.
51- TARlK KAHYA
26- TAYMED SAGLIK ÜRÜNLERI TIC.
21- TEB YATIRIM MENKUL DEGERLER A.Ş.
9- TEKEL SiGARA PAZL. A.Ş.
18- TEKEL SiGARA SAN. VE TiC.
32- TEKNOTHERM KIM. VE MAK. SAN.
12- TEKSTiL FACTORiNG HiZ. A.Ş.
22 - TELERKO KABLO PLASTiK SAN.
21- TEMEL TIC. VE YATIRIM A.Ş.
38 - TERiŞ KIMYEVI MADDELER TiC.
21- TNT INTERNATIONAL TAŞIMAC. TIC.
17- TOROS GÜBRE VE KiMYA END. A.Ş.
24- TORUN PAZARLAMA A. Ş.
11 -TORUNLAR GIDA SAN. VE TiC. A.Ş.
11- TOYOTASA TOYATA SABANCI A.Ş.
20- TRAKYA DÖKÜM SAN VE TiC A.Ş.
25- TRIPHARMA ILAÇ SAN. VE TIC.
21 - TURANLAR YAPI VE MALZ. TiC.
15- TURKISH BANK
27- TÜRKEL FUARCillK A.Ş.
11- TÜTÜN, TÜTÜN MAMÜLLERi, TUZA. Ş.
39 - UÇKAN MEDIKAL SAN. VE TiC.
28 - UGUR TEKSTIL MAKiNALARI SAN.
28- UN ILEVER HOLDiNG A. Ş.
13- UN ILEVER SAN. VE TiC. TÜRK A.Ş.
13- UNILEVER TÜKETiM ÜRÜNL. SATIŞ
36- UNiTEKS BOYA KIMYA SAN.
14- URART GÜMRÜKSÜZ MAGAZA IŞL.
-63-
SAYFA
F
RMANIN
12- USAŞ UÇAK SERViSi A.Ş.
39- USLUCAN TEKSTiL VE AMB. SAN.
36- ÜÇGEN BOYA KiMYEVi MADDE SAN.
34- ÜÇSAN PLASTiK VE KALlP SAN.
13- ÜMRAN ÇELiK BORU SAN. A.Ş.
33- ÜMYAT iNŞAAT YAT. TAAH. SAN.
34- ÜSTÜNDAG LASTiK iTH. VE TiC.
14- VAKlF YATIRIM MENK. DEG. A.Ş.
27- VARAN KONAKLAMA TESiSLERi A.Ş.
54- VEDAT ÇELiK
36- VEMEY GIDA SAN.TiC. L TO.
22- VESTEL DIŞ TiC. A.Ş.
50- VEYSEL MERMER
29- Vi-KO NUR ELEKTRiK MALZ. A.Ş.
23- V OLVO TÜRK LTD.
48- VUSLAT DOGAN SABANCI
52- Y. BEGÜMHAN DOGAN
32- YAKUT SiGORTA A.Ş.
13- YAPI KREDi EMEKLiLiK A.Ş.
21- YAPI KREDi FAKTORiNG A.Ş.
35- YAPI PROJE MERKEZi TiC. VE SAN.
55- YASEF FALAY
54- YAŞAR AŞÇIOGLU
48- YAŞAR KlZlLKUM
56- YETKiN iNANCA
28- YiGiTOGLU GIDA VE KiM. MAD.
18- YURTiÇi KARGO SERViSi A.Ş.
23- YÜCE AUTO MOTORLU ARAÇLAR A.Ş.
48- YÜCEL MERMER
50- YÜKSEL MERMER
49- ZEMED ZiYA EKiNCi
37 -ZET FARMA LOJiSTiK HiZ. SAN.
56- ZiYA METiN DEMiRALP
14- 3M SAN. VE TiC. A.Ş.
-64-
ÜNVANI
Download

mukelleflerı 2003