HARRAN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015
GÜZ DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Sınıf
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
Muhasebe I (C.Tekin)
Uluslararası İkt. I (A.Cebeci)
Mikro İktisat (N. Ekinci)
Vergi Hukuku (H.Türkal)
Y.Dil-İngilizce I (Ş.Yılmaz)
Bütçe ve Haz. İş. (E.Siverekli)
Pazarlama (N.Bayuk)
Kamu Yönetimi (A.Çelik)
Matematik I (E.Uçar)
Matematiksel İktisat (N.Ekinci)
Yönetim ve Org. (N.Gültekin)
İktisadi Planlama (A.Cebeci)
1
3
2
4
1
3
2
3
1
3
2
4
09.00
11.00
13.00
14.00
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
Makro İktisat I (O.Yıldırım)
Eko. Bütnl. ve AB (A.Cebeci)
İktisada Giriş I (O. Yıldırım)
Bil. Araş. Yönt. (M.Demir)
Para Teo. ve Pol. (O.Yıldırım)
İşletme I (N.Gültekin)
İstatistik I (İ.Öztürk)
İktisadi Analiz (A.Pınar)
Beden Eğitimi I (A.Özaydın)
Türk Dili I (G.B.Yeter)
Türk İkt. Tarihi (A.Doğan)
Tarım Ekonomisi (H.Aztimur)
Uygarlık Tarihi (A.Doğan)
A.İ.İ.T. I (T. İdem)
Tem.Bilg.Tek.(D.B.Öztürkmen)
Çalışma Ekonomisi (S.Ateş)
Ticaret Hukuku (A.Terzioğlu)
Ekonometriye Giriş (L.Kaya)
İktisat Tarihi (A.Doğan)
İktisadi Büy. Kur. (H.Aztimur)
Hukuka Giriş (A. Düşünür )
Kamu Ekonomisi (M.İnan)
Anayasa Hukuku (A.Taştekin)
Türkiye Ekonomisi (H.Aztimur)
2
4
1
4
3
1
2
4
1
1
2-3
3
1
1
1-2
2
3
3
2
4
1
3
2
4
13.00
15.00
09.00
10.00
11.00
09.00
13.00
15.00
16.00
09.00
10.00
13.00
16.00
09.00
13.00
14.00
15.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
Dersler
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
NOT: İhtiyaç Halinde 13 No’lu Derslik Kullanılabilir.
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. İKTİSAT BÖLÜMÜ 2014-2015
GÜZ DÖNEMİ İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Dersler
Sınıf
Mikro İktisat (N. Ekinci)
Muhasebe I (C.Tekin)
Vergi Hukuku (H.Türkal)
Uluslararası İkt. I (A.Cebeci)
Kamu Yönetimi (A.Çelik)
Pazarlama (N.Bayuk)
Yat. Projeleri Analizi (R.Akbulut)
Y.Dil-İngilizce I (K.Harman)
Bütçe ve Haz. İşl. (E.Siverekli)
Matematiksel İktisat (N.Ekinci)
İktisadi Planlama (A.Cebeci)
Matematik I (E.Uçar)
Yönetim ve Org. (N.Gültekin)
2
1
4
3
3
2
4
1
3
3
4
1
2
Makro İktisat I (O.Yıldırım)
2
4
Eko. Bütnl. ve AB (A.Cebeci)
İktisada Giriş I (O. Yıldırım)
Bil. Araş. Yönt. (M.Demir)
Para Teo. ve Pol. (O.Yıldırım)
İşletme I (N.Gültekin)
İstatistik I (İ.Öztürk) II
İktisadi Analiz (A.Pınar)
Beden Eğitimi I (A.Özaydın)
Tarım Ekonomisi (H.Aztimur)
Uygarlık Tarihi (A.Doğan)
Türk Dili I (G.B.Yeter)
Türk İkt. Tarihi (A.Doğan)
Çalışma Ekonomisi (S.Ateş)
Ticaret Hukuku (A.Terzioğlu)
A.İ.İ.T. I (T. İdem)
Tem.Bilg.Tek.(D.B.Öztürkmen)
Ekonometriye Giriş (L.Kaya)
İktisat Tarihi (A.Doğan)
İktisadi Büy. Kur. (H.Aztimur)
Hukuka Giriş (A. Düşünür )
Kamu Ekonomisi (M.İnan)
Anayasa Hukuku (A.Taştekin)
Türkiye Ekonomisi (H.Aztimur)
1
4
3
1
2
4
1
3
1-3
1
2
2
3
1
1-2
3
2
4
1
3
2
4
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
21.00
17.00
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3
D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
18.00
D3-D4
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
D3-D4
NOT: İhtiyaç Halinde 13 No’lu Derslik Kullanılabilir.
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
2014–2015 GÜZ DÖNEMİ İŞLETME BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM
VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Dersler
Genel Muhasebe I (Ö. F. Demirkol)
İşletme Yönetimi (N.Gültekin)
Vergi Hukuku (M. Küçükkaya)
Stratejik Yön. (F. Küçük)
Y.Dil-İngilizce I (Ş.Yılmaz)
Yatırım Proj. Analizi (R. Akbulut)
Kamu Maliyesi (M. Demir)
Liderlik (F. Küçük)
Matematik I (E.Uçar)
Maliyet Muhasebesi (Ö.F.Demirkol)
İşletme Etiği (N. Gültekin)
Muh. Standartları (Ö. F. Demirkol)
İşletme I (F. Küçük)
Finansal Yönetim (R. Akbulut)
Envanter Bilanço (H.Ş.Parmaksız)
Türkiye Ekonomisi (H. Turkal)
Davranış Bilimleri I (A.Çakır)
KOBİ’lerin Finansmanı (R.Akbulut)
Girişim. ve Küçük İşlt. (F. Küçük)
Men. Kıy. ve Portfoy Yön. (R.Akbulut)
Örgüt Kültürü (A.Çakır)
İstatistik (İ. Öztürk)
Örgütsel Davranışlar (A.Çakır)
Beden Eğitimi I (A.Özaydın)
Türk Dili I (G.B.Yeter)
Türk İktisat Tarihi 2 (A.Doğan)
İstihdam ve İşsizlik (A. Çakır)
Turizm İşletmeciliği (A.Çakır)
Maliye Politikası (A.Pınar)
İşletm. Seminerleri (Bölüm Öğr.Üyeleri)
A.İ.İ.T. I (T. İdem)
Üretim Yönetimi (N. Bayuk)
İş ve Sos. Güv. Huk. (A. Terzioğlu)
Ticaret Hukuku (A.Terzioğlu)
İktisada Giriş I (U.B.Kaytancı)
Ekonometri (L.Kaya)
Anayasa Hukuku (A. Kayan)
Uluslararası Pazarlama (N. Bayuk)
Pazarlama İlkeleri (N. Bayuk)
Hukuka Giriş (A. Düşünür )
Tüketici Davranışları (N. Bayuk)
Mikro İktisat (U.B.Kaytancı)
Reklamcılık (N. Bayuk)
Sınıf
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
1
2
3
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
1
3
2
4
3
2
4
1
1
2
4
2
4
3
1
3
4
2
1
3
2
4
2
1
3
2
4
09.00
13.00
14.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
14.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
11.00
13.00
15.00
16.00
09.00
10.00
11.00
13.00
15.00
16.00
09.00
11.00
14.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
16.00
09.00
11.00
13.00
15.00
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
*İhtiyaç duyulması halinde D7 kullanılabilir.
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
2014–2015 GÜZ DÖNEMİ İŞLETME BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM
VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Dersler
Genel Muhasebe I (Ö.F.Demirkol)
İşletme Yönetimi (N.Gültekin)
Vergi Hukuku (M. Küçükkaya)
Stratejik Yön. (F. Küçük)
Kamu Maliyesi (M. Demir)
Yatırım Proj. Analizi (R. Akbulut)
Y.Dil-İngilizce I (K.Harman)
Liderlik (F.Küçük)
Maliyet Muhasebesi (Ö.F.Demirkol)
Matematik I (E.Uçar)
İşletme Etiği (N. Gültekin)
Muh. Standartları (Ö. F. Demirkol)
İşletme I (F. Küçük)
Envanter Bilanço (H.Ş.Parmaksız)
Finansal Yönetim (R. Akbulut)
Türkiye Ekonomisi (H. Turkal)
Davranış Bilimleri I (A.Çakır)
KOBİ’lerin Finansmanı (R.Akbulut)
Girişimcilik ve Küçük İşlt. (F. Küçük)
Menk. Kıy. ve Portfoy Yön. (R.Akbulut)
Örgütsel Davranışlar (A.Çakır)
İstatistik (İ. Öztürk)
Türk Dili I (S.Sarı)
Örgüt Kültürü (A.Çakır)
Beden Eğitimi I (A.Özaydın)
Maliye Politikası (A.Pınar)
Turizm İşletmeciliği (A.Çakır)
İstihdam ve İşsizlik (A. Çakır)
Türk İktisat Tarihi (A.Doğan)
İşletm. Sem. (Bölüm Öğr.Üyeleri)
Üretim Yönetimi (N. Bayuk)
Ticaret Hukuku (A.Terzioğlu)
A.İ.İ.T. I (T. İdem)
İş ve Sosyal Güv. Hukuku (A. Terzioğlu)
İktisada Giriş I (U.B.Kaytancı )
Ekonometri (L.Kaya)
Anayasa Hukuku (A. Kayan)
Uluslararası Pazarlama (N. Bayuk)
Pazarlama İlkeleri (N. Bayuk)
Hukuka Giriş (A. Düşünür )
Tüketici Davranışları (N. Bayuk)
Mikro İktisat (U.B.Kaytancı)
Reklamcılık (N. Bayuk)
Not: İhtiyaç halinde D7 kullanılabilir.
Sınıf
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
1
2
3
4
2
3
1
4
3
1
2
4
1
2
3
4
1
3
2
4
4
2
1
3
1
4
2
4
2
3
3
2
1
4
1
3
2
4
2
1
3
2
4
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
18.00
19.00
20.00
21.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
17.00
18.00
19.00
20.00
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
D5,D6
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
Dersler
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Sınıf
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
Genel Muhasebe I (C.Tekin)
Sivil Toplum (A.Çelik)
Vergi Hukuku (M.Küçükkaya)
Uygarlık Tarihi ( M.A. Karasu)
Y.Dil-İngilizce I (Ş.Yılmaz)
Kamu Yön.Yeni Yaklaşımlar (A.Çelik)
İdare Hukuku (M.A. Karasu)
Türk Kamu Yönetimi (A.Çelik)
Toplum Bilimi (A.V.Uluç)
Çevre Yönetimi (M.A. Karasu)
Siyasi Düşün.Tarihi (A.V.Uluç)
Kentsel Düş.Tarihi (M.A.Karasu)
İşletme I (A.Çakır)
Devlet Bütçesi (H.Türkal)
Yönetim Bilimi (A.Çelik)
Stratejik Yönetim (A.Çelik)
Siyaset Sosyolojisi (A.V.Uluç)
Çağdaş Siy.Sis. (A.V.Uluç)
Yerel Yönet. Maliyesi (E.Siverekli)
İstatistik (İrfan Öztürk)
1
3
4
3
1
4
2
3
1
3
2
4
1
3
2
4
3
2
4
2
09.00
11.00
14.00
15.00
09.00
10.00
14.00
15.00
10.00
13.00
15.00
16.00
09.00
11.00
13.00
15.00
11.00
13.00
15.00
13.00
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
Kamu Personel Yönetimi (A.Kayan)
4
15.00
D-1 D-2
Türk Dili I (G.B.Yeter)
Uluslararası Hukuk (A. Terzioğlu)
Uluslararası Çevre Pol. (A.Kayan)
A.İ.İ.T. I (T.İdem)
Kriz Yönetimi (A.Taştekin)
Uluslararası İlişkiler (A.Kayan)
Ticaret Hukuku (A.Terzioğlu)
İktisada Giriş I (A.Doğan)
Türk İslam Düşünce Tar. (A.Kayan)
Türk Anayasa Hukuku (A.Kayan)
Hukuka Giriş (A.Taştekin)
Yerel Yönetimler (A.Taştekin)
Kamu Yönetimi Seminerleri (A.Çelik)
1
3
4
1
3
2
4
1
3
2
1
3
4
09.00
10.00
15.00
09.00
11.00
13.00
15.00
09.00
11.00
13.00
09.00
11.00
15.00
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-1
D-1 D-1
D-1 D-1
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
*İhtiyaç duyulması halinde D11 kullanılabilir.
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Dersler
Uygarlık Tarihi ( M.A. Karasu)
Genel Muhasebe I (C.Tekin)
Vergi Hukuku (M.Küçükkaya)
Sivil Toplum (A.Çelik)
Türk Kamu Yönetimi (A.Çelik)
Kamu Yön.Yeni Yaklaşımlar (A.Çelik)
Y.Dil-İngilizce I (K.Harman)
İdare Hukuku (M.A. Karasu)
Toplum Bilim (A.V.Uluç)
Çevre Yönetimi (M.A. Karasu)
Siyasi Düş.Tarihi (A.V.Uluç)
Kentsel Düş.Tarihi (M.A.Karasu)
İşletme I (A.Çakır)
Devlet Bütçesi (H.Türkal)
Yönetim Bilimi (A.Çelik)
Stratejik Yönetim (A.Çelik)
Yerel Yönet. Maliyesi (E.Siverekli)
Siyaset Sosyolojisi (A.V.Uluç)
Çağdaş Siy.Sis. (A.V.Uluç)
Kamu Personel Yönetimi (A.Kayan)
İstatistik (İrfan Öztürk)
Türk Dili I (S.Sarı)
Uluslarar. Hukuk (A.Terzioğlu)
Uluslararası Çevre Pol. (A.Kayan)
Uluslararası İlişkiler (A.Kayan)
Ticaret Hukuku (A.Terzioğlu)
A.İ.İ.T. I (T. İdem)
Kriz Yönetimi (A.Taştekin)
İktisada Giriş I (A.Doğan)
Türk İşlam Düş. Tarihi (A. Kayan)
Türk Anayasa Hukuku (A.Kayan)
Hukuka Giriş (A.Taştekin)
Yerel Yönetimler (A.Taştekin)
Kamu Yönetimi Seminerleri (A.Çelik)
Sınıf
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
3
1
4
3
3
4
1
2
1
3
2
4
1
3
2
4
4
3
2
4
2
1
3
4
2
4
1
3
1
3
2
1
3
4
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
17.00
18.00
19.00
20.00
17.00
18.00
19.00
17.00
18.00
19.00
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-1
D-1 D-1
D-1 D-1
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
D-1 D-2
*İhtiyaç duyulması halinde D11 kullanılabilir.
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ ÖRGÜN ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Dersler
Sınıf
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
Genel Muhasebe I (C.Tekin)
Maliye Tarihi (H.Türkal)
G. Vergi Huk. I (M. Küçükkaya )
Bölgesel İktisat (A.Cebeci)
Y.Dil-İngilizce I (Ş.Yılmaz)
Devlet Bütçesi- I (E.Siverekli ) 3
Matematiksel İktisat ( O.Yıldırım)
İdare Hukuku (M.Karasu) 4
Temel Matematik I (E.Uçar)
İktisat Sosyolojisi (A.V.Uluç)
Maliyet Muh. ( Ö.F.Demirkol)
Yönetim Organizasyon (N.Gültekin)
K.Mal.Güncel Sorunlar (H.Türkal )
Genel İşletme I (A.Çakır)
Türk Vergi Sis. I (M.Küçükkaya)
Siyaset Bilimi (A.V.Uluç)
Global Kam. Mallar (E.Siverekli)
Bilimsel Araşt. Yön. (M. Demir)
Para Teo ve Politikası (O.Yıldırım)
Menkul Kıy. ve Port. Yön.(R.Akbulut)
İstatistik I ( İ.Öztürk)
1
2-3
2
4
1
3
2
2-4
1
1
3
2
4
1
3
2
4
4
3
4
2
09:00
11:00
14:00
15:00
09.00
10:00
13:00
14:00
09:00
10:00
11:00
13:00
15.00
09:00
10.00
13.00
16.00
10:00
11:00
15.00
13:00
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D5-D6
D8-D9
Beden Eğitimi I (A.Özaydın)
Türk Dili I (G.B.Yeter)
Merkez Bank. ve Haz. (M.Demir)
Kamu Maliyesi I (A.Pınar )
Maliye Politikası I (A. Pınar )
A.İ.İ.T. I ( T.İdem)
Tem.Bilg.Tek.(D.B.Öztürkmen)
Ticaret Hukuku ( A.Terzioğlu)
Mali Psikoloji ( M.İnan)
İktisada Giriş I (A.Doğan )
Ekonometri I (L.Kaya)
Vergi Teo.ve Pol. I (M.Demir)
İktisadi Büyüme Kuramı (H.Aztimur)
Hukuka Giriş (A.Taştekin )
Kamu Ekonomisi I (M.İnan)
Mikro İktisat (U.B.Kaytancı)
Türkiye Ekonomisi (M.İnan)
1
1
2-3
2
4
1
2
3
4
1
3
2
4
1
3
2
4
16.00
09:00
11:00
13:00
15:00
09:00
13:00
15:00
16:00
09:00
11:00
13:00
15:00
09.00
11:00
13.00
15:00
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
NOT: İhtiyaç Halinde 10 No’lu Derslik Kullanılabilir.
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F. MALİYE BÖLÜMÜ
2014-2015 GÜZ DÖNEMİ İKİNCİ ÖĞRETİM VİZE SINAV PROGRAMI
Sınav
Tarihi
Dersler
17.11.2014
Pazartesi
18.11.2014
Salı
19.11.2014
Çarşamba
20.11.2014
Perşembe
21.11.2014
Cuma
24.11.2014
Pazartesi
25.11.2014
Salı
26.11.2014
Çarşamba
27.11.2014
Perşembe
28.11.2014
Cuma
Bölgesel İktisat (A.Cebeci)
Genel Muhasebe I (C.Tekin)
G. Vergi Huk. I (M. Küçükkaya )
Maliye Tarihi (H.Türkal)
Devlet Bütçesi I (E.Siverekli )
Matematiksel İktisat (O. Yıldırım)
Y.Dil-İngilizce I (K.Harman)
İdare Hukuku (M.Karasu)
İktisat Sosyolojisi (A.V.Uluç)
Maliyet Muh. ( Ö.F.Demirkol)
Temel Matematik I (E.Uçar)
K.Mal.Güncel Sorunlar (H.Türkal)
Yönetim Organizasyon (N.Gültekin)
Genel İşletme I (A.Çakır)
Türk Vergi Sis. I (M.Küçükkaya)
Global Kam. Mallar (E.Siverekli)
Siyaset Bilimi (A.V.Uluç)
Bilimsel Araştırma Yön. (M. Demir)
Para Teo ve Politikası (O.Yıldırım)
Menk. Kıy. ve Port. Yön.(R.Akbulut)
İstatistik I ( İ.Öztürk)
Türk Dili I (S.Sarı)
Beden Eğitimi I (A.Özaydın)
Maliye Politikası-I (A. Pınar )
Merkez Bank. ve Haz. İşl. (M.Demir)
Kamu Maliyesi I (A.Pınar )
Mali Psikoloji ( M.İnan)
Ticaret Hukuku (A.Terzioğlu)
A.İ.İ.T. I (H.B.Oğuz)
Tem.Bilg.Tek.(D.B.Öztürkmen)
İktisada Giriş I (A.Doğan)
Ekonometri I (L.Kaya)
Vergi Teo.ve Pol I (M.Demir)
İktisadi Büyüme Kuramı (H.Aztimur)
Hukuka Giriş (A.Taştekin)
Kamu Ekonomisi I (M.İnan)
Mikro İktisat (U.B.Kaytancı)
Türkiye Ekonomisi (M.İnan)
Sınıf
Sınav
Saati
Sınav
Yeri
4
1
2
2-3
3
2
1
2-4
1
3
1
2
4
1
3
4
2
4
3
4
2
1
1
4
2-3
2
4
3
1
2
1
3
2
4
1
3
2
4
17:00
18:00
19:00
20.00
17:00
18:00
19:00
20.00
17:00
18:00
19:00
20.00
21.00
17:00
18.00
19:00
20.00
18:00
19.00
20.00
18:00
19:00
21.00
17:00
18:00
19:00
17:00
18:00
19.00
20:00
17.00
18:00
19:00
20.00
17:00
18:00
19.00
20:00
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
D8-D9
NOT: İhtiyaç Halinde 10 No’lu Derslik Kullanılabilir.
Doç.Dr. Murat DEMİR
Dekan Yardımcısı
Download

2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz dönemi vize sınav programı