HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 YILI BAHAR DÖNEMİ
MALİYE BÖLÜMÜ ÖRGÜN ÖĞRETİM 1- 2- 3- 4. SINIFLAR HAFTALIK DERS PROGRAMLARI
PAZARTESİ
SAAT
08.00-09.00
M
A
L
İ
Y
E
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-1500
1
15.00-16.00
16.00-17.00
M
A
L
İ
Y
E
2
SALI
(D. 1) Toplum Bilimi ( 10)
(Amfi 5) Beden Eğitimi (21)
“
“
“
(Amfi 5) Yabancı Dil ( 20)
“
ÇARŞAMBA
Borçlar Hukuku ( 7)
(Merkezi Derslik 1)
“
“
PERŞEMBE
CUMA
(D. 11) Genel Muhasebe. (16)
(Amfi 5) Genel İşletme II (9)
“
“
(D. 10) İktisada Giriş (13)
“
(Amfi 5) At.İlk.veİnk. Tar. (19)
“
(Amfi 5) Temel Matematik (17)
“
“
“
“
(Amfi 5) Türk Dili (18)
“
(D. 2) Anayasa Hukuku (8)
“
“
Vergi Teorisi (2)
“
“
Vergi Huk. (5)
“
“
Makro İktisat (15)
“
“
(D. 2) Finansal Tab. Ana. (11)
“
“
14.00-1500
Bilgisayarlı Muhasebe (16)
İstatistik (14)
15.00-16.00
16.00-17.00
“
“
“
“
Devlet Borçları (4)
“
Kam. Terc. Teori. (3)
“
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-1500
3 15.00-16.00
16.00-17.00
M
A
L
İ
Y
E
08.00-09.00
09.00-10.00
10.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-14.00
14.00-1500
4 15.00-16.00
16.00-17.00
M
A
L
İ
Y
E
Kamu Maliyesi (1)
“
“
Devlet Bütçesi (3)
“
“
Dünya Ekonomisi (2)
“
“
Kayıt Dışı Ekon. (2)
“
Kamu Ekonomisi (6)
“
“
Ekonometri (12)
“
“
Maliye Politikası. (1)
“
“
Uluslararası Maliye (4)
“
“
Türk Ver. Sis. (5)
“
“
İş Hukuku (7)
“
Siyaset Bilimi ( 10)
“
Mesleki İngilizce (23)
“
Bitirme Ödevi (24)
“
“
Uluslararası İktisat (15)
“
“
Vergi Ceza Huk. (5)
“
Yerel Yön. Maliyesi (3)
“
“
NOT:1.Sınıflar derslerin yanında belirtilen dersliklerde, 2.sınıflar derslik 2, 3.Sınıflar derslik 10, 4.sınıflar ise derslik 11 de ders göreceklerdir.
1) Prof. Dr. Abuzer PINAR
7) Yrd. Doç. Dr. Ahmet TERZİOĞLU
13) Yrd. Doç. Dr. Aylin DOĞAN
19) Yrd.Doç.Dr. İlhan PALALI
2) Doç.Dr. Murat DEMİR
8) Yrd.Doç.Dr. Abdullah TAŞTEKİN
14) Yrd. Doç. Dr. İrfan ÖZTÜRK
20) Okt. Yusuf TURANOĞLU
3) Doç. Dr. Esra SİVEREKLİ
9) Yrd. Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN
15) Dr. Uğur KAYTANCI
21) Okt. Erkan Ç;MEN
4) Yrd.Doç.Dr. Hasan TÜRKAL
10) Yrd.Doç.Dr. A. Vahap ULUÇ
16)Öğr. Gör. Mehmet TUNÇAY
22)Okt. Gökhan ARIKAN
5) Yrd.Doç.Dr. Mehmet KÜÇÜKKAYA
6) Yrd.Doç.Dr. Mahmut İNAN
11) Doç. Dr. Ramazan AKBULUT
12) Yrd. Doç. Dr. Hatice AZTİMUR
17) Öğr.Gör. Ekrem UÇAR
18) Okt. Sebahattin SARI
23) Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZKALELİ
24) Bölüm Öğretim Üyeleri
Kalkınma İktisadı (12)
“
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ 2013-2014 YILI BAHAR DÖNEMİ
MALİYE BÖLÜMÜ İKİNCİ ÖĞRETİM 1- 2- 3- 4. SINIFLAR HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
17.00-18.00
(D.4) Toplum Bilimi (10)
(Amfi 8) Yabancı Dil (20)
(Amfi 5) Atatürk İlk. Ve İnk. Tar. (19)
(D.11) Genel Muhasebe (16)
18.00-19.00
19.00-20.00
“
“
(D. 2) Borçlar Huk. (7)
“
(Amfi 5) Türk Dili (18)
“
“
“
“
(D.10) İktisada Giriş (13)
Genel İşletme II (9)
(Merkezi Derslik 1)
“
SAAT
M
A
L
İ
Y
E
1
20.00-21.00
Temel Matematik (17)
(Merkezi Derslik 1)
“
“
“
(Amfi 5) Beden Eğitimi (22)
“
21.00-22.00
“
“
“
22.00-23.00
M 17.00-18.00
İstatistik 14)
Kamu Maliyesi (1)
Vergi Teorisi (2)
Vergi Huk. (5)
A 18.00-19.00
“
“
“
“
L
“
“
“
“
19.00-20.00
İ
Makro İktisat ( 15)
Bilgisayarlı Muhasebe (16)
Y 20.00-21.00
“
“
E 21.00-22.00
“
“
2 22.00-23.00
M 17.00-18.00
Ekonometri II ( 12)
Devlet Bütçesi (3)
Kam. Terc. Teori. (3)
Devlet Borçları (4)
A 18.00-19.00
“
“
“
“
L
İş Hukuku (7)
“
“
19.00-20.00
İ
Dünya
Ekonomisi
(2)
Kamu
Ekonomisi
(6)
“
20.00-21.00
Y
“
“
E 21.00-22.00
“
3 22.00-23.00
M 17.00-18.00
Kayıt Dışı Ekonomi (2)
Maliye Politikası (1)
Mesleki İngilizce (23)
A 18.00-19.00
“
“
“
L
Siyaset Bilimi ( 10)
Uluslararası Maliye (4)
“
19.00-20.00
İ
“
“
Yerel Yön. Maliyesi (3)
Bitirme Ödevi (24)
Y 20.00-21.00
“
“
“
E 21.00-22.00
4 22.00-23.00
“
“
NOT: 1.Sınıflar derslerin yanında belirtilen dersliklerde, 2. sınıflar derslik 2, 3. Sınıflar derslik 10, 4. sınıflar ise derslik 11 de ders göreceklerdir.
(D. 2) Anayasa Hukuku (8)
“
“
(D. 2) Finansal Tab. Anal. (11)
“
“
1) Prof. Dr. Abuzer PINAR
7) Yrd. Doç. Dr. Ahmet TERZİOĞLU
13) Yrd. Doç. Dr. Aylin DOĞAN
19) Yrd. Doç. Dr. İlhan PALALI
2) Doç. Dr. Murat DEMİR
8) Yrd. Doç. Dr. Abdullah TAŞTEKİN
14) Yrd. Doç. Dr. İrfan ÖZTÜRK
20) Okt. Yusuf TURANOĞLU
3) Doç. Dr. Esra SİVEREKLİ
9) Yrd. Doç. Dr. Nihat GÜLTEKİN
15) Dr. Uğur KAYTANCI
21) Okt. Erkan Ç;MEN
4) Yrd. Doç. Dr. Hasan TÜRKAL
10) Yrd. Doç. Dr. A. Vahap ULUÇ
16) Öğr. Gör. Mehmet TUNÇAY
22) Okt. Gökhan ARIKAN
5) Yrd. Doç. Dr. Mehmet KÜÇÜKKAYA
6) Yrd. Doç. Dr. Mahmut İNAN
11) Doç. Dr. Ramazan AKBULUT
12) Yrd. Doç. Dr. Hatice AZTİMUR
17) Öğr. Gör. Ekrem UÇAR
18) Okt. Sebahattin SARI
23) Yrd. Doç. Dr. Murat ÖZKALELİ
24) Bölüm Öğretim Üyeleri
Uluslararası İktisat (15)
“
“
Türk Ver. Sis. (5)
“
“
Vergi Ceza Huk. (5)
“
“
Kalkınma İktisadı (12)
“
Download

Maliye Bölümü - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi