КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 9 и
10/2012
ПРЕДСЕДНИК: Мајда Ракић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Драгољуб Барјамовић
05.03.2012./ ПОНЕДЕЉАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
Јаковљевић Мирјана, заменик
јавног тужиоца
Катић Јелена, заменик јавног
тужиоца
Минић Саша, тужилачки
помоћник
Ђурић Катарина, тужилачки
помоћник
ИНСТИТУЦИЈА
Конкурисао за:
1
08,00
2.
08,10
3.
08,20
4.
08,30
5.
08,40
6.
08,50
7.
09,00
8.
09,10
9.
09,20
10.
09,30
11.
09,40
12.
09,50
Ћетковић Предраг, тужилачки
помоћник
13.
10,00
Јанковић Данијела, заменик јавног ПРВО ОЈТ У
тужиоца
БЕОГРАДУ
ВЈТ У Београду
14.
10,10
Јовановић Гордана, заменик јавног ПРВО ОЈТ У
БЕОГРАДУ
тужиоца
ВЈТ У Београду
15.
10,20
Ружојчић Срђан, заменик јавног
тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
АПЈТу Београду, ТОК
10,30
Нешовић Слободан, заменик
јавног тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
АПЈТ у Београду
16.
ВЈТ БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду
ВЈТ БЕОГРАД
АПЈТ У Београду
ТОК
ТОК
Гајић Милорад, заменик јавног
тужиоца
ДРУГО ОЈТ
БЕОГРАД
Вуковић Жељко, заменик јавног
тужиоца
Радојичић Катарина, тужилачки
помоћник
Косановић Марија, тужилачки
помоћник
Николић Милена, тужилачки
помоћник
Татаревић Вјештица Јелена,
тужилачки помоћник
Ђорђевић Душка, тужилачки
помоћник
ДРУГО ОЈТ
БЕОГРАД
ДРУГО ОЈТ
БЕОГРАД
ДРУГО ОЈТ
БЕОГРАД
ТОК
ТОК
ТОК
ТОК
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
ВЈТ У Београду
ВЈТ У Београду
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
Прво I Друго ОЈТ у
Београду
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
Прво ОЈТ, ВЈТ у
Београду
ВЈТ у Београду, Прво и
Друго ОЈТ у Београду
10,40
Живковић Небојша, заменик
јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
18.
11,20
Митревски Александра,
тужилачки помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
19.
11,30
Вељковић Васиљевић Татјана,
тужилачки помоћник
ВЈТ БЕОГРАД
Прво ОЈТ у Београду
11,40
Станковић Јасмина, заменик
јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
11,50
Дрецун Саша, заменик јавног
тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
22.
12,00
Степић Даница, судијски
помоћник
ПРВИ ОС У
БЕОГРАДУ
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
23.
12,10
Церовић Биљана, тужилачки
Помоћник
ВЈТ БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
24.
12,20
Малетић Милена, тужилачки
помоћник
ВЈТ БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
25.
12,30
Мауковић Љиљана, тужилачки
помоћник
АПЈТ БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ У Новом
Саду, ВЈТ у Београду,
ВЈТ у Новом Саду
26.
12,40
Даниловић Драган, заменик јавног ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
тужиоца
17.
20.
21.
ВЈТ у Београду
27.
12,50
Маврић Славица, н.н.ј.ф.
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду, Прво и
Друго ОЈТ у Београду,
ВЈТ у Новом Саду, ОЈТ у
Новом Саду, ВЈТ у
Смедереву, ОЈТ у
Панчеву
28.
13,00
Шљукић Катарина, тужилачки
помоћник
ТОК
Прво ОЈТ у Београду
29.
13,10
Стајковац Мирјана, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
30.
13,20
Мићановић Биљана, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
31.
13,30
Ђуровић Дарко, заменик јавног
тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
32.
13,40
Поповић Александар, адвокат
АК БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
33.
13,50
Исаиловић Недић Гордана,
заменик јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
34.
14,00
Булатовић Аргита, адвокат
АК БЕОГРАД
jт ОЈТ Лозница и ОЈТ
Врање, Прво и Друго
ОЈТ у Београду, ОЈТ у
Панчеву, ОЈТ у Новом
Саду, ВЈТ у Београду,
ВЈТ у Новом Саду, АПЈТ
у Беoграду и Новом
Саду
35.
14,10
Милошевић Јелена, тужилачки
помоћник
ТОК
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
36.
14,20
Зорић Синиша, заменик јавног
тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду,
ВЈТ у Београду
37.
14,30,
Раконић Дејан, заменик јавног
тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
38.
14,40
Перуновић Владимир, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
39.
14,50
Крсмановић Катарина, тужилачки
помоћник
ВЈТ БЕОГРАД
ВЈТ у Београду, Прво и
Друго ОЈТ у Београду,
ОЈТ у Панчеву
40.
15,00
Пауновић Владимир, заменик
јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
41.
15,10
Филиповић Мирослав, заменик
јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
42.
15,20
Максимовић Васка, н.н.ј.ф.
БЕОГРАД
АПЈТ у Београду, ВЈТ у
Београду, Прво и Друго
ОЈТ у Београду
43.
15,30
Илић Крсман, заменик јавног
тужиоца
АПЈТ НИШ
АПЈТ у Београду
44.
15,40
Стојановић Драгана, тужилачки
помоћник
ТОК
ВЈТ у Београду, Прво
ОЈТ у Београду
45.
15,50
Бранковић Драгана, адвокат
АК СРБИЈЕ
ТОК, АПЈТ у Београду,
ВЈТ у Београду, Прво и
Друго OJT у Београду
46.
16,00
Марковић Миле, н.н.ј.ф.
БЕОГРАД
АПЈT у Београду, ВЈТ у
Београду, Прво и Друго
ОЈТ у Београду, ВЈТ у
Смедереву, ОJT у
Панчеву
47.
16,10
Ђошић Зоран, заменик јавног
тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду
48.
16,20
Дукић Бина, н.н.ј.ф.
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
49.
16,30
Станић Вера, заменик јавног
тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
ТОК
50.
16,40
Панчић Јелена, заменик јавног
тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду,
ВJT у Београду
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА