КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 2/2014
ПРЕДСЕДНИК: Драгољуб Барјамовић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Мајда Ракић
03.02.2014./ПОНЕДЕЉАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИНСТИТУЦИЈА
1.
08,30
Бранкица Будимкић, судијски помоћник
Основни суд у Смедереву
2.
08,40
Ана Крковић, судијски помоћник
Први основни суд у Београду
3.
08,50
Јасмина Црнишанин, заменик јавног тужиоца
Прво ОЈТ у Београду
4.
09,00
Снежана Меденица, судијски помоћник
Први основни суд у Београду
5.
09,10
Драгана Ђорић, судијски помоћник
Први основни суд у Београду
6.
09,20
Тамара Радивојевић, тужилачки помоћник
Прво ОЈТ у Београду
7.
09,30
Марија Стевановић, судијски помоћник
Основни суд у Смедереву
8.
09,40
Слободан Нешовић, заменик јавног тужиоца
ВЈТ Београд
9.
09,50
Александра Симић, судијски помоћник
Основни суд у Смедереву
10.
10,00
Катарина Миљковић, тужилачки помоћник
Треће ОЈТ у Београду
11.
10,10
Слађана Кручичан, шеф опште и правне службе ДП Сибница
12.
10,20
Сава Михајловић, тужилачки помоћник
ВЈТ Смедерево
13.
10,30
Предраг Батавељић, судијски помоћник
Основни суд у Крагујевцу
14.
10,40
Радивој Каћански, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Нови Сад
15.
10,50
Јовица Јаић, судијски помоћник
Основни суд у Новом Саду
16.
11,30
Јагода Раонић, тужилачки помоћник
ОЈТ Врбас
17.
11,40
Бранислав Павловић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Крушевац
18.
11,50
Милица Шормаз, тужилачки помоћник
ВЈТ Крушевац
19.
12,00
Биљана Тешић Грујић, тужилачки помоћник
ОЈТ Нови Сад
20.
12,10
Микица Карић, тужилачки помоћник
ОЈТ Крушевац
21.
12,20
Жељко Мирков, тужилачки помоћник
ОЈТ Кикинда
22.
12,30
Стеван Бошковић, тужилачки помоћник
ВЈТ Ужице
23.
12,40
Јелена Бошковић, судијски помоћник
Основни суд у Пироту
24.
12,50
Ивана Тошић, порески инспектор
Општина Пирот
25.
13,00
Иван Сунарић, тужилачки помоћник
ТОК
26.
13,10
Милан Трипковић, тужилачки помоћник
ТОК
27.
13,20
Ратобор Мишковић, судијски помоћник
Основни суд у Врању
28.
13.30
Јулија Мијаиловић, судијски помоћник
Виши суд у Нишу
29.
13.40
Жељка Јанковић, секретар
Прекршајни суд у Бечеју
30.
13.50
Гордана Стриковић, судијски помоћник
Апелациони суд у Крагујевцу
31.
14.10
Весна Ђурковић, правни сарадник
Адвокатска канцеларија
32.
14.20
Јован Илић, судијски помоћник
Основни суд у Пожеги
33.
14.30
Александра Вучетић, незапослена
34.
14.40
Весна Костић, судија
Прекршајни суд у Пожеги
35.
14.50
Срђан Остојић, судијски помоћник
Основни суд у Пожеги
36.
15.00
Душко Ђорђевић, начелник
Општина Косјерић
37.
15.10
Лидија Симовић, заменик јавног тужиоца
ВЈТ Врање
38.
15.20
Петар Стошић, судијски помоћник
Основни суд у Прокупљу
39.
15.30
Иван Симоновић, заменик јавног тужиоца и в.ф ОЈТ Алексинац
40.
15.40
Жељко Марковић, судијски помоћник
Основни суд у Великој Плани
41.
15,50
Соња Марић, тужилачки помоћник
ВЈТ Суботица
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА