КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА И ЗАМЕНИКА
ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 9 и
10/2012
ПРЕДСЕДНИК: Мајда Ракић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Драгољуб Барјамовић
06.03.2012./ УТОРАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИНСТИТУЦИЈА
Конкурисао за:
1
08,00
Веселиновић Љубица, заменик
јавног тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
АПЈТ у Београду
2.
08,10
Бећирић Денис, судија
ПРВИ ОС У
БЕОГРАДУ
ТОК, ВЈТ у Београду
3.
08,20
Кајалић Александар, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ У
БЕОГРАДУ
4.
08,30
Трнинић Верица, тужилачки
помоћник
АПЈТ БЕОГРАД
5.
08,40
Вукотић Весна, тужилачки
помоћник
ВЈТ БЕОГРАД
6.
08,50
7.
09,00
8.
09,10
9.
09,20
10.
09,30
11.
09,40
12.
09,50
Ганић Миловановић Јасмина,
заменик јавног тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду
13.
10,00
Цвијовић Леонора, н.н.ј.ф.
БЕОГРАД
АПЈТ у Београду, ВЈТ
Београду
14.
10,10
Рашић Горан, заменик јавног
тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду
15.
10,20
Милетић Дејан, тужилачки
помоћник
ВЈТ БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
Тешић Гордана, тужилачки
помоћник
Обрадовић Небојша, заменик
јавног тужиоца
Радојичић Снежана, заменик јавног
тужиоца
Дадић Душанка, заменик јавног
тужиоца
Ђурић Лулић Александра, заменик
јавног тужиоца
Варјачић Мина, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ У
БЕОГРАДУ
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ у
Панчеву
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ у
Панчеву
ВЈТу Београду, Прво и
Друго ОЈТ у Београду
Прво ОЈТ у Београду
ВЈТ у Београду
ВЈТ БЕОГРАД
АПЈТ у Београду
ВЈТ БЕОГРАД
АПЈТ у Београду
ПРВО ОЈТ У
БЕОГРАДУ
ПРВО ОЈТ У
БЕОГРАДУ
ВЈТ у Београду
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
10,30
Миливојевић Слободан, заменик
јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
17.
10,40
Билаловић Снежана, заменик јавног ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
тужиоца
ВЈТ у Београду
18.
11,20
Бештић Александра, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
11,30
Митровић Татјана, заменик јавног
тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
11,40
Павличић Дарко, помоћник
председника
ГО ОБРЕНОВАЦ
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
Анђелковић Марина, н.с.
БЕОГРАД
АПЈТ у Београду, ВЈТ у
Београду
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
16.
19.
20.
21.
11,50
22.
12,00
Миловановић Јасмина, тужилачки
помоћник
23.
12,10
Миљковић Катарина, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ у
Панчеву, ОЈТ у Новом
Саду
24.
12,20
Михаиловић Марина, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
25.
12,30
Боричић Милана, заменик јавног
тужиоца
ДРУГО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
26.
12,40
Пауновић Јасмина, заменик јавног
тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
ТОК
27.
12,50
Крижан Бранка, судијски помоћник
ПРВИ ОС У
БЕОГРАДУ
Друго ОЈТ у Београду
28.
13,00
Белопавловић Јелена, заменик
јавног тужиоца
ОЈТ КРАЉЕВО
ВЈТ у Београду, Прво
ОЈТ у Београду
29.
13,10
Љубичић Милица, тужилачки
помоћник
ДРУГО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
30.
13,20
Павловић Зоран, заменик јавног
тужиоца
ДРУГО ОЈТ
БЕОГРАД
АПЈТ у Београду, АПЈТ
у Крагујевцу, ВЈТ у
Београду
31.
13,30
Николић Даница, тужилачки
помоћник
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
32.
13,40
Богдановић Светлана, тужилачки
помоћник
ВЈТ БЕОГРАД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду
33.
13,50
Симић Банашевић Јасна, заменик
јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВЈТ у Београду
34.
14,00
Синђелић Жарко, тужилачки
помоћник
ТОК
ВЈТ у Београду, Прво
ОЈТ у Београду
35.
14,10
Спајић Владимир, судијски
помоћник
ОС ПАНЧЕВО
ОЈТ у Панчеву
36.
14,20
Милица Василије, судијски
помоћник
ОС ПАНЧЕВО
ОЈТ у Панчеву, Прво и
Друго ОЈТ у Београду
37.
14,30
Сталетовић Весна, адвокат
АК БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду,
ВЈТ у Београду
38.
14,40
Тодоровић Наташа, адвокат
АК БЕОГРАД
Прво ОЈТ у Београду
39.
14,50
Ђорђевић Ненад, судијски
помоћник
ВС ПАНЧЕВО
ОЈТ у Панчеву
40.
15,00
Гавриловић Милан, заменик јавног
ОЈТ ВАЉЕВО
тужиоца
ВЈТ у Чачку
41.
15,10
Петровић Јасмина, тужилачки
помоћник
ОЈТ ПАНЧЕВО
ОЈТ у Панчеву, Прво и
Друго ОЈТ у Београду
42.
15,20
Злоколица Драгана, судијски
помоћник
ОЈТ ПАНЧЕВО
ОЈТ у Панчеву
43.
15,30
Николић Славољуб, адвокат
АК СРБИЈЕ
ВЈТ у Смедереву
44.
15,40
Поповић Драгана, заменик јавног
тужиоца
ОЈТ СМЕДЕРЕВО ВЈТ у Смедереву
45.
15,50
Марић Зоран, судијски помоћник
ВПС НОВИ САД
Прво и Друго ОЈТ у
Београду, ОЈТ у Новом
Саду
46.
16,00
Марић Бранкица, заменик јавног
тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ТОК, АПЈТ у Београду,
ВЈТ у Београду
47.
16,10
Коларски Станислава, тужилачки
помоћник
ОЈТ НОВИ САД
ОЈT у Новом Саду
48.
16,20
Недељковић Светлана, заменик
јавног тужиоца
ОЈТ СРЕМСКА
МИТРОВИЦА
јт ОЈТ Лозница
49.
16,30
Жикић Снежана, заменик јавног
тужиоца
ВЈТ БЕОГРАД
АПЈТ у Београду
50.
16,40
Половина Михајловић Гордана,
заменик јавног тужиоца
ПРВО ОЈТ
БЕОГРАД
ВJT у Београду
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА