КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 2/2014
ПРЕДСЕДНИК: Драгољуб Барјамовић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Мајда Ракић
30.01.2014./ЧЕТВРТАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ИНСТИТУЦИЈА
1.
08,30
Милена Шогоровић, тужилачки помоћник
АПЈТ Нови Сад
2.
08,40
Ксенија Богић Марић, тужилачки помоћник
АПЈТ Нови Сад
3.
08,50
Ђорђе Јовичић, тужилачки помоћник
ОЈТ Бечеј
4.
09,00
Јасмина Ђуровић, тужилачки помоћник
ВЈТ Сомбор
5.
09,10
Ивана Славиковић, тужилачки помоћник
ОЈТ Сомбор
6.
09,20
Олгица Шолајић, судијски помоћник
Основни суд у Сомбору
7.
09,30
Дарко Кулић, судијски помоћник
Основни суд у Сомбору
8.
09,40
Јасна Скакић, тужилачки помоћник
ОЈТ Сремска Митровица
9.
09,50
Александра Ђенадић, заменик јавног тужиоца
Прво ОЈТ у Беораду
10.
10,00
Данијела Поповић, тужилачки помоћник
ОЈТ Рума
11.
10,10
Милан Кнежевић, тужилачки помоћник
ВЈТ Нови Сад
12.
10,20
Вера Миливојевић, тужилачки помоћник
ВЈТ Нови Сад
13.
10,30
Владан Цветковић, судијски помоћник
14.
10,40
Александра Максимовић Секулић, секретар
Виши суд у Крушевцу
Школа за основно образовање
одраслих у Младеновцу
15.
10,50
16.
11,30
Николина Ђорђевић, заменик јавног
правобраниоца
Соња Шошо, секретар
17.
11,40
Ненад Вуловић, судијски помоћник
18.
11,50
Светлана Анђелић, дипломирани правник
19.
12,00
Јелена Велебит, тужилачки помоћник
Основни суд у Крагујевцу
Д.О.О. Котленик промет
Краљево
ОЈТ Смедерево
20.
12,10
Јова Тасић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Ниш
21.
12,20
Никола Ћанковић, секретар
Градска општина Младеновац
22.
12,30
Драгана Грбић, тужилачки помоћник
ОЈТ Стара Пазова
Градска општина Младеновац
Основна школа у Белегишу
23.
12,40
Татјана Поповац, тужилачки помоћник
ОЈТ Сремска Митровица
24.
12,50
Сања Поробић, тужилачки помоћник
ОЈТ Зрењанин
25.
13,00
Драгана Небригић, судијски помоћник
Основни суд у Руми
26.
13,10
Дијана Алексић, тужилачки помоћник
ОЈТ Нови Сад
27.
13,20
Мирјана Дујмић, тужилачки помоћник
ОЈТ Сомбор
28.
13.30
Мирослав Симић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Обреновац
29.
13.40
Дејан Алексић, адвокат
Адвокатска комора Београд
30.
13.50
Јелена Алексић, тужилачки помоћник
ОЈТ Смедерево
31.
14.10
Христина Пешић, судијски помоћник
Основни суд у Нишу
32.
14.20
Невена Јанковић, адвокат
Адвокатска комора Чачак
33.
14.30
Милан Михајловић, тужилачки помоћник
ОЈТ Брус
34.
14.40
Александра Савић, секретар
ОЈТ Смедерево
35.
14.50
Небојша Живковић, заменик јавног тужиоца
Прво ОЈТ у Беораду
36.
15.00
Драган Вукић, тужилачки помоћник
ВЈТ Ужице
37.
15.10
Ана Радоњић, тужилачки помоћник
ОЈТ Чачак
38.
15.20
Јелена Бранковић, тужилачки помоћник
ОЈТ Ниш
39.
15.30
Анђелка Савић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Стара Пазова
40.
15.40
Миодраг Цановић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Зајечар
41.
15,50
Тамара Симин, тужилачки помоћник
ОЈТ Нови Сад
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА