КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 2/2014
ПРЕДСЕДНИК: Драгољуб Барјамовић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Мајда Ракић
06.02.2014./ЧЕТВРТАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1.
09,00
Небојша Обрадовић, заменик јавног тужиоца
Прво ОЈТ у Београду
2.
09,10
Бина Дукић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Косовска Митровица
3.
09,20
Милана Боричић, заменик јавног тужиоца
Треће ОЈТ у Београду
4.
09,30
Лидија Игњатић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Ужице
5.
09,40
Васка Максимовић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Косовска Митровица
6.
09,50
Дарко Ђуровић, заменик јавног тужиоца
Прво ОЈТ у Београду
7.
10,00
Вера Станић, заменик јавног тужиоца
ВЈТ Београд
8.
10,10
Мирослав Ракић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Нови Сад
9.
10,20
Јадранка Дутина, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Нови Сад
10.
10,30
Љиљана Кнежевић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Панчево
11.
10,40
ТОК
12.
10,50
ВЈТ Смедерево
13.
11,30
Душка Ђорђевић, тужилачки помоћник
Весна Николић Младеновић, заменик јавног
тужиоца
Ивана Костић, судијски помоћник
14.
11,40
Дејан Миленковић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Крушевац
15.
11,50
16.
12,00
17.
12,10
Весна Јовановић Јанковић, судијски помоћник
Далиборка Војводић Томовић, самостални
полицијски инспектор
Дарко Пешић, судијски помоћник
Апелациони суд у Нишу
Муп РС Полицијска управа Нови
Сад
Основни суд у Трстенику
18.
12,20
Јасмина Јованчић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Ниш
19.
12,30
Иван Марковић, в.ф. јавног тужиоца
ВЈТ Зајечар
20.
12,40
Соња Фришћчић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Стара Пазова
21.
12,50
Јован Милановић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Нови Пазар
22.
13,00
Нермин Кошковац, јавни тужилац
ОЈТ Нови Пазар
Основни суд у Чачку
23.
13,10
Ксенија Бранковић, заменик јавног тужиоца
ВЈТ Неготин
24.
13,20
Тијана Јеленковић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Неготин
25.
13,30
Игор Тасић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Неготин
26.
13,40
ОЈТ Ниш
27.
13,50
28.
14,00
29.
14,10
30.
14,20
Драгана Пешић, заменик јавног тужиоца
Славиша Димитријевић, заменик јавног
тужиоца
Зоран Митић, заменик јавног тужиоца
Мирослав Милутиновић, заменик јавног
тужиоца
Драган Пејкић, заменик јавног тужиоца
31.
14,30
Соња Милићевић, заменик јавног тужиоца
ВЈТ Зајечар
32.
14,40
Ненад Срзентић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Неготин
33.
14,50
Татјана Стевановић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Ниш
34.
15,00
Јовица Весић, начелник
Град Крушевац
35.
15,10
Славица Добрић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Нови Сад
36.
15,20
Слободан Јосимовић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Зрењанин
37.
15,30
Милица Петковић, в.ф. јавног тужиоца
38.
15,40
Невенка Петровић, помоћник директора
39.
15,50
Катарина Манић, судијски помоћник
ВЈТ Пирот
Градска управа града Београда,
Управа за имовинско правне
послове
Виши суд у Крушевцу
40.
16,00
Жарко Радић, самостални стручни сарадник
ЈП пословни простор Врачар
41.
16,10
Мирјана Јосимовић, адвокат
Адвокатска комора Војводине
ОЈТ Зајечар
ОЈТ Врање
ОЈТ Крушевац
ОЈТ Неготин
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА