КОМИСИЈА ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА ЗА
ИЗБОР ЗАМЕНИКА ЈАВНИХ ТУЖИЛАЦА
Оглас објављен у „Службеном гласнику РС, бр. 2/2014
ПРЕДСЕДНИК: Драгољуб Барјамовић
ЧЛАНОВИ:, Данијела Синђелић, Мајда Ракић
04.02.2014./УТОРАК
Разговор са кандидатима обавиће се у Улици Ресавској 42
Ред.
бр.
ВРЕМЕ
ИНСТИТУЦИЈА
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
1.
08,30
Катарина Шљукић, тужилачки помоћник
ТОК
2.
08,40
Катарина Ђурић, тужилачки помоћник
ТОК
3.
08,50
Раде Бајић, тужилачки помоћник
ТОК
4.
09,00
Јелена Савковић, тужилачки помоћник
Треће ОЈТ Београд
5.
09,10
Мануела Армић, виши сарадник
Хипо Алпе Адриа
6.
09,20
Јелена Бакмаз Прљић, судијски помоћник
Први основни суд у Београду
7.
09,30
Лидија Ђокић, судијски помоћник
Трећи основни суд у Београду
8.
09,40
Љиљана Илић, судијски помоћник
Први основни суд у Београду
9.
09,50
Дејан Чепрња, судијски помоћник
Основни суд у Старој Пазови
10.
10,00
Јелена Аћимовић, судијски помоћник
Основни суд у Руми
11.
10,10
Љиљана Новковић, судијски помоћник
Први основни суд у Београду
12.
10,20
Ђорђе Маховац, незапослен
13.
10,30
Дарко Павличић, начелник
ГО Обреновац
14.
10,40
Војислав Милановић, судијски помоћник
Основни суд у Ивањици
15.
10,50
Јелена Чуповић, судијски помоћник
Основни суд у Ужицу
16.
11,30
Саша Црнковић, тужилачки помоћник
ОЈТ Суботица
17.
11,40
Дамир Долмагић, тужилачки помоћник
ОЈТ Суботица
18.
11,50
Маја Савић, судијски помоћник
Основни суд у Параћину
19.
12,00
Иван Кнежевић, секретар
ОЈТ Краљево
20.
12,10
Милена Вукајловић, тужилачки помоћник
ОЈТ Ниш
21.
12,20
Јелена Ћурчић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Чачак
22.
12,30
Ненад Трифуновић, заменик јавног тужиоца
ВЈТ Косовска Митровица
23.
12,40
Марко Димитријевић, тужилачки помоћник
ОЈТ Ужице
24.
12,50
Владимир Вучковић, тужилачки помоћник
ОЈТ Ужице
25.
13,00
Драгослав Поповић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Зајечар
26.
13,10
Милена Каћански, тужилачки помоћник
ОЈТ Нови Сад
27.
13,20
Тамара Никић, судијски помоћник
Виши суд у Београду
28.
13.30
Аргита Булатовић, заменик јавног тужиоца
ОЈТ Косовска Митровица
29.
13.40
Маријана Шарац, корисник почетне обуке
Правосудна академија
30.
13.50
Жак Павловић, судијски помоћник
Апелациони суд у Београду
31.
14.10
Момо Боторић, тужилачки помоћник
ВЈТ Београд
32.
14.20
Миленка Ђоровић, тужилачки помоћник
ВЈТ Београд
33.
14.30
Срђан Лукић, општински јавни правобранилац
Општина Горњи Милановац
34.
14.40
Драгослав Маринковић, судијски помоћник
Апелациони суд у Крагујевцу
35.
14.50
ОЈТ Сомбор
36.
15.00
37.
15.10
38.
15.20
39.
15.30
Ксенија Дајановић, јавни тужилац
Љиљана Огњановић Рошу, тужилачки
помоћник
Биљана Силађи, заменик јавног тужиоца
Весна Милић Сјеран, самостални стручни
сарадник
Јелена Динић, тужилачки помоћник
40.
15.40
Игор Рмандић, судијски помоћник
Апелациони суд у Београду
41.
15,50
Милош Ратковић
ВЈТ Панчево
ОЈТ Нови Сад
ГО Младеновац
Прво ОЈТ Београд
Download

ДАТУМ И ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА РОЧИШТА