(„Службени гласник РС”, број 91/2012 од 21. септембра 2012. године)
У складу са Одлукама Уставног суда VIIIУ-412/2011 и VIIIУ-421/2011 од
18. јула 2012. године и чланом 55. став 2. и 75. ст. 3, 4. и 5. Закона о јавном
тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 78/2011 –
др. закон, 101/2011 и 38/2012 – одлука УС), чланом 13. став 1. алинеја 3. Закона о
Државном већу тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 116/2008, 101/2010 и
88/2011) и члана 7. став 1. и 104. став 1. Закона о Уставном суду ( „Службени
гласник РС”, бр. 109/2007 и 99/2011),
Државно веће тужилаца на седници одржаној дана 17. септембра 2012.
године донело је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ ЗАМЕНИКА ЈАВНОГ ТУЖИОЦА
I
За заменике јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Београду
бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
Зрилић Гордана из Београда,
Манић Даринка из Београда,
Петковић Милан из Београда,
Поповић Зорица из Београда,
Шушњевић Марија из Шапца.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Вукашиновић Милена из Београда,
Гвозденовић Радоје из Београда,
Лончаревић Душан из Београда,
Марковић Ратко из Београда,
Перишић Наталија из Београда,
Сталетовић Весна из Београда,
Стојев Аца из Београда,
Цвијовић Леонора из Београда.
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Неготину бира се:
1. Срзентић Мирослав из Неготина.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пожаревцу бирају
се:
1. Крстев Димитар из Пожаревца,
2. Јовановић Гаговић Драгана из Пожаревца,
3. Петровић Драган из Пожаревца.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Шапцу бирају се:
1. Малетић Драгорад из Шапца,
2. Пејдић Вера из Шапца,
3. Петковић Славољуб из Шапца.
За заменике јавног тужиоца у Првом основном јавном тужилаштву у Београду
бирају се:
1. Љуца Сањин из Београда,
2. Младеновић Александар из Београда.
За заменике јавног тужиоца у Другом основном јавном тужилаштву у Београду
бирају се:
1. Јовановић Драган из Младеновца,
2. Поповић Славка из Обреновца,
3. Симић Мирослав из Обреновца.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Ваљеву бирају
се:
1.
2.
3.
4.
Илић Милан из Уба,
Јовановић Снежана из Мионице,
Никић Ана из Ваљева,
Миљанић Милена из Лајковца.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Зајечару бирају
се:
1. Анђелковић Бранислава из Сокобање,
2. Поповић Драгослав из Зајечара.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лозници бирају
се:
1. Алексић Миљана из Бање Ковиљаче,
2. Обрадовић Никола из Лознице.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожаревцу
бирају се:
1. Динић Слободан из Петровца,
2. Дичић Мирјана из Петровца.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Смедереву бира
се:
1. Ивановић Славица из Велике Плане.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Шапцу бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Васић Видосава из Коцељеве,
Гарибовић Љиљана из Богатића,
Југовић Јасмина из Шапца,
Кулезић Сандра из Шапца,
Осећански Драгољуб из Богатића,
Остојић Бранко из Богатића.
II
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Јагодини бирају се:
1. Кнежевић Славко из Параћина,
2. Нецић Ненад из Свилајнца,
3. Станојловић Мирјана из Јагодине.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Краљеву бирају се:
1. Антонијевић Аврам из Краљева,
2. Зечевић Михаило из Краљева.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Пазару
бирају се:
1. Јовановић Славица из Новог Пазара,
2. Каришик Салих из Новог Пазара.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Јагодини бирају
се:
1. Дабић Светлана из Велике Плане,
2. Петковић Симић Сташа из Јагодине.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крагујевцу
бирају се:
1. Ивановић Јеремић Гордана из Крагујевца,
2. Поповић Биљана из Баточине.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Краљеву бирају
се:
1.
2.
3.
4.
Вуковић Јасмина из Врњачке Бање,
Несторовић Милибор из Рашке,
Росић Драгица из Рашке,
Џамић Снежана из Врњачке Бање.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Крушевцу бирају
се:
1.
2.
3.
4.
Митровић Драги из Александровца,
Перовић Наташа из Крушевца,
Раичевић Зоран из Бруса,
Станичић Славица из Трстеника.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Параћину бира
се:
1. Ђого Татијана из Параћина.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пожеги бирају
се:
1. Ђорђевић Александар из Пожеге,
2. Масларевић Часлав из Ариља.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Чачку бирају се:
1. Лазаревић Бисенија из Горњег Милановца,
2. Мишчевић Љиљана из Чачка.
III
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Косовској
Митровици бира се:
1. Симић Славољуб из Врања.
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу бира се:
1. Бурсаћ Горан из Ниша.
За заменике јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Врању бирају се:
1. Божиловић Милан из Врања,
2. Ристић Радица из Врања.
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Пироту бира се:
1. Пејчић Милорад из Бабушнице.
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Прокупљу бира се:
1. Драгићевић Драгић из Прокупља.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Врању бирају се:
1.
2.
3.
4.
Динић Заре из Врања,
Јовић Јовица из Владичиног Хана,
Митић Зоран из Бујановца,
Суљејамани Јусуф из Прешева.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Косовској
Митровици бирају се:
1. Андрић Предраг из Крагујевца,
2. Булатовић Аргита из Београда,
3. Дукић Бина из Београда,
4. Маврић Славица из Београда,
5. Максимовић Васка из Београда,
6. Марковић Миле из Београда,
7. Недељковић Лидија из Београда,
8. Поповић Славица из Врања,
9. Радић Божидар из Смедерева,
10. Радовић Наташа из Косовске Митровице,
11. Реџић Радован из Косовске Митровице,
12. Стојменовић Живорад из Врања,
13. Тодоровић Радован из Крагујевца.
За заменика јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Лесковцу бира
се:
1. Ранђеловић Слађана из Лесковца.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Нишу бирају се:
1. Стојановић Весна из Ниша,
2. Цветановић Оливера из Ниша,
3. Шубарић Славица из Ниша.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пироту бирају
се:
1. Јовановић Младен из Пирота,
2. Ранђеловић Миљана из Пирота,
3. Тошић Сузана из Пирота.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Прокупљу бирају
се:
1. Глигоријевић Душанка из Прокупља,
2. Грујић Бобана из Прокупља.
IV
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду бира се:
1. Трошић Милорад из Новог Сада.
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Панчеву бира се:
1. Нишкановић Милан из Панчева.
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Сремској
Митровици бира се:
1.
Јовановић Борка из Сремске Митровице.
За заменика јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Суботици бира се:
1. Милић Доминка из Суботице.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Вршцу бирају се:
1.
2.
3.
Ђуришић Драгомир из Беле Цркве,
Мркобрада Љубица из Вршца,
Павловић Наџија из Беле Цркве.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Новом Саду
бирају се:
1.
2.
3.
Колар Павле из Бачке Паланке,
Петров Драгана из Бечеја,
Силађи Биљана из Новог Сада.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сомбору бирају
се:
1.
2.
3.
4.
5.
Амиџић Нађ Светлана из Сомбора,
Бабић Момчило из Куле,
Гвојић Жељко из Сомбора,
Дражић Михаљевић Весна из Апатина,
Јовановић Богдан из Сомбора.
За заменике јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Сремској
Митровици бирају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Врекић Душан из Инђије,
Гргић Милица из Врдника,
Маринковић Куљхави Зорица из Старе Пазове,
Студен Вера из Шида,
Челић Татјана из Руме,
Шарчевић Милан из Шида.
V
Заменик јавног тужиоца ступа на функцију на свечаној седници у јавном
тужилаштву за које је изабран.
Сматра се да заменик јавног тужиоца није изабран ако без оправданог
разлога не ступи на функцију у року од 30 дана од дана избора на функцију, о чему
одлуку доноси Републички јавни тужилац.
VI
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број: А 754/12
У Београду, 17. септембра 2012. године
ПРЕДСЕДНИК
ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА
Загорка Доловац, с.р.
Download

септембар 2012. - Државно веће тужилаца