Makro Görünüm - Aralık
9 ayın en yüksek aylık artışı ile yıllık enflasyon %9 düzeylerinde...
Yıllık enflasyon %9
seviyelerinde…
Eki14 TÜFE: %1.9 aylık artış (piyasa beklentisi: %1.78, Şeker Yatırım beklentisi: %1.5 aylık artış)
Eki14 Yİ-ÜFE: %0.92 aylık artış
Ekim ayında aylık %1.9 artış ile TÜFE beklentileri aşmıştır. Böylece yıllık TÜFE %8.86’den
%8.96’ya yükselmiştir. Yıllık Yİ-ÜFE ise %9.84’den %10.10’a ulaşmıştır.
Ayrıntılarına bakıldığında; Ekim ayında gıda fiyatları aylık %2.65 ile Ocak ayından bu yana en
yüksek artışı göstermiştir. Ekim ayı ile birlikte gıdada yıllık enflasyon %12.56 (ilk 10 ay %12.45) ile
manşet enflasyonun bir hayli üzerinde kalmaya devam etmiştir. Mevsimsel etkilerle, giyim ve
ayakkabı aylık %9.95 ile 70 baz puan baskı kurmuştur. Ekim ayında kira ve konut kalemi de %9
enerji fiyat ayarlamaları sonrasında manşet enflasyon üzerinde önemli bir baskı kalemi olmuştur. Merkez Bankası tarafından yakından takip edilen çekirdek enflasyon göstergeleri ile ilgili olarak ise;
çekirdek H ve Çekirdek I %1.48 ve %1.57 aylık artış göstermiştir. Her ne kadar yıllık bazda ardı
ardına ikinci ayda bir gerileme görülse de halen çekirdek H %10 seviyelerindedir (%9.83). Çekirdek
I endeksi ise yıllık %9.04 artış göstermiştir. Merkez Bankasının %5 hedefi ve %8.9 olan tahmininin
üzerinde seyretmektedirler.
Yorum:
9 ayın en yüksek aylık artışı ile birlikte yılbaşından bu yana enflasyon %8.45’e ulaşırken, yıllık
enflasyon ise %8.96 olmuştur. Genelde enerji fiyat ayarlamalarının bu ayda yapılması nedeniyle
Ekim ayı mevsimsel olarak yüksek enflasyon ayıdır.
İlaveten, hava koşulları sebebiyle gıda fiyatları genelde manşet enflasyonu destekleyici olmaz. Ekim
ayında beklentilerin üzerindeki TÜFE rakamları sonrasında, Kasım ve Aralık aylarında daha
yumuşak aylık artışlar göreceğimizi ve bu anlamda da yıllık enflasyonu %8.5-%9 bandında
bitireceğimizi düşünüyoruz.
Fakat baz yılı etkisi ile Kasım ayında yıllık enflasyonda bir artış görebiliriz. 31 Ekimde açıklanan
enflasyon raporunda; Merkez Bankası 2014 YS enflasyon tahminini gıda enflasyonu ve fiyatlama
davranışlarındaki bozulma yüzünden %7.6’dan %8.9’a revize etti. Şeker Yatırım yılsonu enflasyon
tahmini %.8.8 seviyesidir.
Para politikası tarafında ise; Eylül ayı itibariyle PPK hem TL tarafında artan oynaklık hem de
enflasyon görünümdeki hayal kırıklığı oluşturan görüntü ile para politikasındaki gevşeme adımlarını
sonlandırmıştır.
Enflasyon raporu tanıtımında; Merkez Bankası Başkanı özellikle gıda tarafındaki görünüm
karşısında hükünetin bazı adımlar atacağını ve bu adımların faydalarının önümüzdeki dönemde
görüleceğini belirtmiştir. Fakat enflasyonda iyileşme görülene kadar sıkı para politikası duruşu
korunmaya devam edilecektir.
Gelecek döneme ilişkin olarak; yılsonu enflasyon tahminlerindeki yüksek oranlı revizyonlar özellikle
fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın 70 baz puan etkisi gözönüne alndığında; PPK’nun sıkı para
politikasını devam ettireceğini ve hatta küresel finansal koşullara bağlı olarak daha da sıkı bir
duruşa geçeceğini düşünüyoruz. Fed’in faiz politikasına ilişkin takvimi bu noktada belirleyici
olacaktır.
TÜFE Enflasyonu ve Çekirdek Enflasyon (12‐aylık, %)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Eylül ayı sanayi
üretimi
%4.1
ile
beklentilerin
üzerinde
gerçekleşti…
TÜFE (12‐aylık, %)
I Endeksi (12‐aylık, %)
Eylül ayı sanayi üretimi beklentilerin ötesinde performans gösterdi...
TUİK Eylül ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre, sanayi üretim endeksi yıllık bazda %4.1
artış gösterdi. Piyasa beklentisi ve Şeker Yatırım tahmini sırasıyla %3.7 ve %2 artış yönündeydi.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi aylık bazda %1.7 artış göstererek, yıl
içerisindeki en iyi performansını sergilemiştir. Unutmamak gerekir ki; Ağustos ayında da aylık %1.1
daralma ile yıl içerindeki en zayıf performansı göstermişti.
Makro Görünüm - Aralık
Verinin ayrıntılarında “diğer ulaşım araçlarının imalatı” %100 yıllık artış ve 75 baz puan ile en önde
gelen katkı sağlayıcı olurken, “eczacılık ürünleri” imalatı %17 yıllık artış ile 54 baz puan katkı
sağlamıştır. Üçüncü katkı sağlayıcı ise “giyim eşyası imalatı (%5.4 yıllık artış) ve %4 yıllık artış ile
tekstil ürünleri imalatıdır. İki kalemde 48 baz puan katkı sağlamıştır.
Yorum:
Ağustos ayındaki baz yılı etkisinin domine ettiği %12.5’lik artış sonrasında, sanayi üretimi piyasa
beklentisinin ve Şeker Yatırım tahmininin üzerinde Eylül ayında %4.1 yıllık artış kaydetmiştir.
Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış SÜ ise ilk 9 ayın en iyi performansını göstermiştir. Her ne
kadar Eylül SÜ endeksi umut verici olsa da, güçlü bir iç talep toparlanmasından bahsetmek için çok
erken olduğunu düşünüyoruz. Hatırlanacağı üzere, özellikle Mayıs ayından beri yerel seçim
sonrasında ekonomil aktivitenin hızlanacağına yönelik beklentinin aksine SÜ rakamlarında bir
yavaşlama görüyoruz.
Gelecek döneme ilişkin olarak; Ağustos ayında (%12.5 yıllık artış) ve Eylül ayında (%4.1 yıllık artış)
3Ç14 SÜ ortalamasını 2Ç14 SÜ ortalaması olan 2%2.6’dan %4’e çekmiştir. Bu rakam ile 3Ç14
GSYH büyümesi %3 ile %3.5 arasında bir seviyede gerçekleşecek gibi görünmektedir.
Her ne kadar 3Ç14 GSYH büyümesi 2Ç14 büyümesi olan %2.1’den daha güçlü olacak gibi görünse
de, ikna edici bir ekonomik toparlanmadan söz etmek için çok erken olduğunu düşünüyoruz.
İlaveten, küresel likidite koşullarına ilişkin belirsizlik halen sürmektedir. Bu bağlamda; 2014 yılsonu
GSYH büyüme beklentimizi hükümetin revize edilmiş büyüme bekentisi tahmini olan %3.3’ün
altında %3 seviyesinde tutuyoruz.
*: Hükümet 2015-2017 Orta Vadeli Ekonomik Plan’da 2014 ve 2015 GSYH büyüme tahminlerini %4’den %3.3’e
ve %5’den %4’e revize etmiştir.
30.0%
SÜ yıllık %
Mevsimsellikten arındırılmış SÜ 3AAO %
20.0%
6.00%
5.00%
4.00%
3.00%
10.0%
2.00%
1.00%
0.0%
0.00%
-10.0%
-1.00%
-2.00%
-20.0%
-3.00%
-4.00%
-30.0%
Vergi
gelirlerinde
toparlanma
gözlemlenmiyor…
-5.00%
Vergi gelirlerindeki zayıflık Ekim ayında da devam etti...
Eki14 bütçe dengesi: 3 milyar TL açık(Eki13:3.2 milyar TL açık)
Eki14 faiz dışı fazla dengesi:4 milyar TL fazla (Eki13: 0.8 milyar TL açık)
Oca-Eki14 bütçe dengesi: 14.9 milyar TL açık (Oca-Eki13: 7.7 milyar TL açık)
Oca-Eki14 faiz dışı fazla dengesi: 30.3 milyar TL fazla (Oca-Eki13: 38.6 milyar TL fazla)
Ekim ayı sonuçları ile birlikte, Oca-Eki14 bütçe açığı Oca-Eki13 dönemini ikiye katlayarak 14.9
milyar TL’ye çıkarken, faiz dışı fazla Oca-Eki14 döneminde Oca-Eki13 dönemine göre zayıflayarak
38.6 milyar TL’den 30.3 milyar TL’ye gerilemiştir.
Detaylarda; Tem-Ağu14 dönemindeki hafif toparlanma sonrasında, vergi gelirlerindeki kanama iç
talepteki zayıflığı gösterir şekilde %1 yıllık reel daralma ile devam etmiştir.
“Katma değer vergisi” %23 reel daralma ile yılbaşında beri en kötü performansı göstermiştir. “Özel
tüketim vergisi” ve “ithalat vergisi” de yıllık bazda reel bir büyüme gösteremediklerinden manşet
vergi gelirlerine yardımcı olamamışlardır. “Vergi dışı gelirler” ve “diğer gelirler” manşet gelirlere
yardımcı olmuş ve Eylül ayındaki %7 daralma görüntüsünden %5 reel büyümeye çıkmasına sebep
olmuştur.
Giderler tarafında ise; Eylül ayında faiz dışı giderlerdeki %12’lik yüksek artış sonrasında, Ekim
ayında bu kalemde %10 bir daralma görmekteyiz. Fakat detaylarda görülmektedir ki; sosyal
güvenlik ödemeleri faiz dışı giderlerdeki azalmanın başta gelen sebebi olarak %30 daralma
göstermiştir. Bu durumun Kas-Ara döneminde tersine döneceğini düşünüyoruz. Diğer yandan,
yüksek faiz ödemeleri yüzünden manşet giderlerde %3 reel bir artış gözlenmiştir.
Oca-Eki14 dönemine ilişkin olarak; vergi gelirleri reel olarak yıllık bazda %1 daralmıştır. Tüketim ile
ilgili vergiler, katma değer vergisi (%9 yıllık daralma), özel tüketim vergisi (%4 yıllık daralma), ithalat
vergisi (%4 yıllık daralma) en kötü performe eden vergi kalemleri idi. Diğer yandan; özelleştirme
gelirlerini ve Hazine yan kuruluşlarının karlarını içeren “diğer gelirler” %19 yıllık reel artış ile güçlü
seyretmiştir.
Makro Görünüm - Aralık
Giderler tarafında ise; Oca-Eki14 döneminde, faiz dışı giderlerdeki yıllık reel artış %4 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Manşet büyümeyi geçen alt kalemlere bakıldığında; personel giderleri (%6 yıllık
artış), sermaye giderleri (%6 yıllık artış), diğer cari giderler (%6 yıllık artış) ve mal&sermaye alımları
(%5 yıllık artış) olarak öne çıkmıştır.
Yorum:
Son yayınlanan Orta Vadeli Programda Maliye Bakanlığı 2014 YS bütçe açığı tahminini 33.2 milyar
TL’den 24.4 milyar TL’ye, faiz dışı fazla beklentisini ise 18.8 milyar TL’den 25.8 milyar TL’ye revize
etti. Ekim ayı ile birlikte bütçe açığı 14.9 milyar TL’ye, faiz dışı fazla ise 30.3 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Aralık ayında giderlerde görülen mevsimsel artışı da gözönünde tutarak, 2014 YS bütçe açığı ve
faiz dışı fazla projeksiyonlarında önemli bir sapma beklemiyoruz.
PPK sıkı duruşunu
Kasım toplantısında
korudu…
Faiz oranlarında değişiklik yok...
Para Politikası Kurulu Kasım toplantısında piyasa beklentileri ve Şeker Yatırım tahmini paralelinde
tüm faiz oranlarını sabit tuttu. İç talep ile ilgili atıf dışında notun Ekim notu ile aynı noktalara dikkat
çektiğini görüyoruz.
-Küresel talepteki yavaşlama ile iç talep büyümeye daha fazla katkı verir hale gelmiştir. Ekim ayı
notunda, küresel talepteki zayıflamaya karşın, ihracatın büyüme tarafını desteklemeye devam
edeceği beklentisi belirtilmişti. Kasım notunda ise ihracatın büyümeye desteği tekrarlanmamıştır.
Yılbaşından bu yana alınan makro ihtiyati tedbirlerin ve sıkı para politikasının pozitif etkilerini
çekirdek enflasyon göstergeleri üzerinde görülmektedir. Fakat gıda fiyatları enflasyondaki
iyileşmeye sekte vurmaktadır. Önümüzdeki yıl, emtia fiyatlarındaki aşağıya yönlü trend
enflasyondaki iyileşmeyi destekleyecektir.
Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü etkileyen diğer faktörler
yakından takip edilecek ve enflasyonda gözle görülür bir iyileşme olana kadar da sıkı para politikası
duruşu korunacaktır.
Yorum:
Her ne kadar piyasa da emtia fiyatlarındaki rahatlama ile birlikte sembolik bir indirim konusunda
beklentiler olsa da, piyasalar genel olarak faizlerin sabit tutulması tarafındaydı. Bu çerçevede
Kasım ayı toplantısında faizlerin sabit tutulması genel olarak bekleniyor olsa da, PPK’nun
tutumunun anlaşılması açısından önem taşıyordu.
Bizim için ve piyasa açısından (TL’nin karar sonrasında hafif toparlanmasından anlaşıldığı
kadarıyla) karar rahatlatıcı olmuştur. Karardan PPK’nun acele etmediğini, bu anlamda temkinli
davranıyor olduğunu ve ileriye dönük bir gevşeme sinyali vermediğini görüyoruz. İlaveten, iç talebin
ihracatın yerine büyümenin destekleyicisi olduğunun belirtilmesi de şu anki politika ile ilgili rahatlığı
ima etmektedir.
Genel olarak; faiz indirimlerine son vererek ve çeşitli makro ihtiyati tedbirler ile PPK’nun başta FED
olmak üzere önde gelen Merkez Bankalarının aksiyonlarının belirleyici olacağı zor döneme
hazırlandığını görmekteyiz.
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

Makro Görünüm - Aralık