Makro Görünüm - Mart
Enflasyonda iyi bir başlangıç yapmadık…
Ocak ayında tüketici fiyatlarındaki aylık artış %1.98 ile piyasa (%1.61) ve bizim beklentimizin (%1.3)
üzerinde gerçekleşmiştir.
Bu seviye Oca11’den beri bir Ocak ayı için görülen en yüksek seviyedir. Yurtiçi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE) ise aylık %3.3 artış göstermiş ve %1.36 seviyesinde olan piyasa beklentisinin bir hayli
üzerinde gerçekleşmiştir. Bu seviye bir Ocak ayı için görülen en yüksek gerçekleşmedir.
Ocak ayında
enflasyon %1.98 ile
beklentilerin bir
hayli üzerinde
gerçekleşmiştir…
Ocak verisi ile TÜFE yıllık enflasyon %7.4’den %7.5’e Yİ-ÜFE %7’den %10.7’ye yükselmiştir.
Detaylarına bakmak gerekirse; gıda alt kalemi %5.16’lık aylık artışla manşet enflasyona en önemli
katkı sağlayıcı olmuştur. Gıda alt kalemini ulaştırma alt kalemi aylık %2.5 ile takip etmiştir. Vergi
ayarlamalarının tütün ve alkollü içecekler üzerinde yaptığı baskıyı dışarıda bırakırsak ev gereçleri
kaleminin son birkaç aydır kur etkisi ile manşet enflasyona katkı sağlayan bir kalem olarak öne
çıktığını görmekteyiz.
Temel enflasyon göstergelerinden H ve I endeksleri de yükseliş trendlerini sürdürerek %
7 seviyelerinin üzerinde %7.7 ve %7.6 yıllık artışla kurdan gelen baskıyı yansıtmaya devam
etmişlerdir.
Bu arada, TUİK ÜFE hem ismini hem de hesaplanma yönetimini AB standartları ile uyum
sağlamak maksatlı değiştirmiştir. Bu çerçevede, %16.3’luk ağrılığı ile tarım ve onun alt kalemleri YİÜFE hesaplanmasından çıkarılmıştır. Geçmiş rakamlarda revize edilmiştir. Yeni endekse göre;
Oca14 Yİ-ÜFE aylık bazda %3.3’luk artışla Ocak ayı için rekor bir seviyeyi temsil etmektedir.
Aylık
Oca 14 Oca 13
TÜFE
TÜFE
enflasyonuna
k tk
Oca 14 Oca 13
12-aylık
Oca 14 Oca 13
1.98
1.65
1.98
1.65
7.75
7.31
5.16
4.00
1.26
0.97
10.89
6.85
Tütün ve Alkollü İçecek
7.45
14.26
0.39
0.72
3.94
15.35
Giyim ve Ayakkabı
-7.59
-6.95
-0.55
-0.48
4.15
9.27
Konut
0.49
0.70
0.08
0.12
4.62
10.69
Yiyecek ve Alkolsüz İçecek
sak: Kira
0.49
0.42
…
…
6.58
5.54
Ev Eşyası
1.55
1.08
0.12
0.08
6.44
5.37
Sağlık
1.86
0.50
0.05
0.01
6.27
2.10
Ulaştırma
2.50
0.50
0.39
0.09
11.95
3.93
1.62
0.21
…
…
12.43
7.56
İletişim
sak: Kişisel Ulaştırma Araç. İşletimi
-0.60
-0.02
-0.03
0.00
0.62
5.88
Eğlence ve Kültür
1.26
0.24
0.04
0.01
6.25
1.39
Eğitim
0.06
0.10
0.00
0.00
10.00
4.97
Lokanta ve Oteller
1.73
0.95
0.11
0.06
10.70
9.52
Çeşitli Mal ve Hizmetler
2.43
1.71
0.10
0.07
2.96
8.57
3.32
-0.18
…
…
10.72
1.88
Ara mallar
3.75
0.55
…
…
12.34
0.05
Dayanıklı Tüketim Malları
4.35
-0.97
…
…
5.91
1.04
Dayanaksız Tüketim Malları
2.20
0.19
…
…
10.41
4.44
Enerji
3.61
0.33
…
…
1.46
14.68
Yatırım Malları
3.57
0.40
…
…
14.94
1.42
Yİ-ÜFE
Kaynak: TUIK
Yorum
Ocak ayı verileri ile enflasyon göstergelerinde iyi bir başlangıç yapmadık. TÜFE ve Yİ-ÜFE
beklentilerin bir hayli üzerinde gerçekleşmişlerdir. Ocak ayı verisi ile birlikte, Merkez Bankası
yılsonu tahmini olan %6.6’nın neredeyse %25’ine ulaşılmış oldu.
Her ne kadar Ocak ayı enflasyon anlamında genelde vergi ayarlamaları, kötü hava şartları
yüzünden artan gıda fiyatlarını sebebiyle güçlü bir ay olsa da bizi rahatsız eden TL’nin değer
kaybının manşet rakamı gecikmeli etkileri ile baskılamaya önümüzdeki dönemde de devam edecek
olmasıdır.
Önümüzdeki döneme ilişkin olarak; lira üzerinde devam eden değer kaybetme baskısı, enerji
fiyatlarında yerel seçim sonrasında olası yukarı yönlü ayarlamalar, Yİ-ÜFE’den
TÜFE’ye gelecek olası baskı ile 2014 yılsonu enflasyon tahminimiz %7.5 ile %8 arasındadır. Bu
anlamda Merkez Bankasının 2014 yılsonu için belirsizlik bandının üst limit olan %8’in daha mantıklı
olduğunu düşünüyoruz.
Makro Görünüm - Mart
Para Politikası ile ilgili olarak; Komite %7 olan ortalama fonlama maliyetini %10 olarak belirlerken,
faiz oranları üzerindeki belirsizliği de 1 haftalık repo faizini temel fonlama faizi olarak ilan ederek
gidermiştir.
Fed’in varlık alım programında azaltmaya gitmesinin yarattığı baskının üzerine şimdi politik tansiyon
problemimiz bulunmaktadır. Bu durum, ülkenin risk primini arttırmakta ve TL’yi de FX sepeti
bazında rekor düşük seviyelere itmektedir. Bu bağlamda, politik çerçeve, TL’nin değeri ve onun
ekonomi üzerinde yarattığı bozucu etki kapsamında Para Politikası Kurulunun sıkı duruşunu devam
ettireceğini düşünüyoruz.
TÜFE Enflasyonu ve Çekirdek Enflasyon (12-aylık, %)
14
13
12
TÜFE (12-aylık, %)
I Endeksi (12-aylık, %)
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
Kaynak: TUIK
Sanayi üretimi beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olsa da kalıcılığına dair soru işaretleri
bulunmaktadır…
2013 yılında SÜ
yıllık ortalama %3
büyüme kaydetti…
SÜ Aralık ayında yıllık bazda %6.9 artış kaydetti. Piyasa beklentisi ve Şeker Yatırım tahmini
sırasıyla %4.8 ve %3 seviyelerindeydi. Mevsimsellikten ve takvim etkisinden arındırılmış SÜ ise
aylık bazda yatay kaldı. Aralık ayı dış ticaret verilerinde görülen trende paralel “makine ve
ekipmanları” manşet büyümeye %39 yıllık büyüme (1.7 baz puan katkı) ile ilk 11 ayın ortalaması
olan %4.8’in ciddi üstünde bir performans ile en önemli katkıyı sağlayan kalem olmuştur. Gıda
üretimi ise %10 yıllık büyüme ile (1.1 baz puan katkı) ilk 11 ayın ortalama yıllık büyümesi olan %
5’in iki katı kadar büyüme ile ikinci katkı sağlayıcı olmuştur.
Yorum:
Kasım notunda; Aralık ayında SÜ endeksinin güçlü geleceğini belirtmiştik. Fakat gerçekleşme
beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.
Fakat beklentilerin bir hayli üzerinde gelen Aralık dış ticaret açığı ile ilgili olarak da belirttiğimiz gibi
Kasım ortası ve Aralık ortasında TL’nin hafif değer kazanmasının ve volatilitesinin azalması ile
birlikte özellikle iç talebin ve üretimin ithalatı arttırıcı şekilde canlandığını gözlemledik.
Fakat önümüzdeki özellikle 1Ç14’e ilişkin olarak TL’deki volatilitenin artmasının yanısıra faizlerdeki
artışın üretici iştahını olumsuz etkileyeceğini ve bu anlamda güçlü SÜ verileri görmemizin zor
olacağını düşünüyoruz.
Bu arada Aralık verisi ile 4Ç13 GSYH büyümesinin %3.5 ile %4 arasında gerçekleşmesini
bekliyoruz. 2013 GSYH büyümesi de bu koşullarda %3.7 ile %4 arasında gerçekleşecektir. 2013
YS GSYH büyüme tahminimiz %3.5 seviyesindedir.
2014 ile ilgili olarak; yerel seçimlere kadar, tüm makro ekonomik göstergelere ilişkin belirsizliklerin
devam etmesini bekliyoruz. 2014 YS GSYH büyüme tahminimiz %3 seviyesindedir.
Makro Görünüm - Mart
30.0%
4.00%
3.00%
20.0%
2.00%
10.0%
1.00%
0.00%
0.0%
-1.00%
-10.0%
-2.00%
-3.00%
-20.0%
SÜ yıllık %
-4.00%
Mevsimsellikten arındırılmış SÜ 3AAO %
-30.0%
Cari açık yılı 65 milyar dolar seviyesinde kapadı....
Aralık ayında cari açık 8.3 milyar dolar (%71 yıllık artış) ile beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir.
Aralık verisi ile 2013 YS cari açık yıllık bazda %34 artışla 65 milyar dolar (GSYH’nın ~%8’i) oldu.
2012 YS cari açık 48.5 milyar dolar (GSYH’nin %6.2’si) olmuştu.
Finansman tarafına bakıldığında;
-Aralık ayında; Eki-Kas13 döneminde sermaye girişlerinin cari açığı karşılaması sonrasında,
sermaye girişleri 3 milyar dolar ile cari açık finansmanında yetersiz kalmıştır. Net hata noksan ve
Merkez Bankası yabancı para rezervler, sırasıyla 1.6 milyar dolar ve 3.7 milyar dolar ile temel
finansman kalemi olmuştur.
-Portföy hesaplarının detaylarında ise beklenildiği üzere 0.1 milyar dolar gibi bir çıkış olmuştur.
-Portföy tarafından gelen baskıya ek olarak bankalarda Aralık ayında yılsonu kapanışları yüzünden
net borç ödeyici olmuşlardır ve de finansman tarafını destekleyememişlerdir.
-Küresel ve iç taraftaki baskıların bir yansıması olarak zayıf sermaye hesabı ile cari açık net hata
noksan ve Merkez Bankası yabancı para rezervlerinden karşılanmıştır.
Yorum
2013 yılı için altın ticaretinin rakamlar üzerindeki bozucu etkisini gözardı edemeyiz. Bu anlamda
altın ithalatı olmadan cari açık rakamlarını analiz ettiğimiz zaman altın ticaretinin cari açık üzerine
yaklaşık 12 milyar dolar (GSYH’nın %1.5’i) gibi bir baskı kurduğunu görmekteyiz ki bunu dışarı
çıkardığımızda cari açık %6.5 ile %7 seviyelerine gerilemektedir.
2014 için cari açık ile ilgili kayda değer bir iyileşme olmasını öngörmemekteyiz. %3 GSYH büyüme
tahminimiz altında cari açık/GSYH’nın %6.5 ile %7 arası (50-55 milyar dolar cari açık) seviyelerini
koruyacağını düşünüyoruz.
Önümüzdeki dönem ile ilgili tek pozitif sürpriz altın ticareti olabilir ki o taraftaki belirsizlik 17 Aralık
itibariyle artmış görünmektedir.
40000
20000
0
-20000
-40000
-60000
Oca-03
Haz-03
Kas-03
Nis-04
Eyl-04
Şub-05
Tem-05
Ara-05
May-06
Eki-06
Mar-07
Ağu-07
Oca-08
Haz-08
Kas-08
Nis-09
Eyl-09
Şub-10
Tem-10
Ara-10
May-11
Eki-11
Mar-12
Ağu-12
Oca-13
Haz-13
Kas-13
Cari açık 2013 yılını
65 milyar dolar
(GSYH’nın %8’i)
seviyesinde bitirdi…
-5.00%
Cari Denge
Enerji Dışı Cari Denge
Enerji ve Altın Dışı Cari Denge
-80000
Makro Görünüm - Mart
Enflasyon
görünümü %5
hedefi ile uyumlu
olana kadar sıkı
duruş
korunacaktır…
MB Para Politikası Kurulu: Sıkı duruş korunacaktır Haftalık REPO Faiz Oranı: %10 (sabit)
Gecelik Borç Alma Faiz Oranı: %8 (sabit)
Gecelik Borç Verme Faiz Oranı: %.12 (sabit)
PD’lere borçlanma faiz oranı: %11.5 (sabit)
Para Politikası Kurulu 28 Ocak’ta tüm faizleri arttırdığı ara toplantısından sonra beklentilere paralel
olarak her üç faiz oranında da bir değişikliğe gitmedi.
Açıklamanın ayrıntılarına bakıldığında;
-Enflasyon vergi ayarlamalarının, kur hareketleri ve gıda fiyatlarının baskısı ile %5 hedefinin
üzerinde bir süre daha seyredecektir. (ara toplantıdaki ifadenin tekrarı)
-Temkinli para politikası, ihtiyati tedbirler ve zayıf sermaye akımları ile birlikte, kredi büyümesi
azalan bir trende girmiştir (Ocak toplantısındaki ifadenin tekrarı)
Komiteden yeni yorumlar zayıf seyretmesi beklenen büyüme ve bunun sonucunda iyileşme
göstermesi beklenen cari açık üzerine yoğunlaşmaktadır.
-1Ç14’e ilişkin öncü göstergeler özel sektör talebinin hız keseceğine işaret etmektedir. Dış talepteki
toparlanmanın net dış talep kalemi ile büyümeye yardımcı olacağı düşünülmektedir.
-Bu çerçeve içerisinde Komite cari açıkta ciddi bir toparlanma beklemektedir.
Yorum
Açıklamadaki sıralamanın enflasyon lehine değişmiş olmasının Kurulun şimdiki ve önümüzdeki
dönemdeki ana noktasının güçlü bir ifadesi olduğunu düşünüyoruz.
Ayrıca, “enflasyon görünümünde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para politikasında sıkı duruş
sürdürülecektir” ifadesini de piyasada Kurulun fazla sıkı bir duruş sergilediğine dair eleştirilere
karşın rahatlatıcı olduğunu düşünüyoruz.
Şu an TL’de görülen hafif değer kazancında her ne kadar Kurulun yapmış olduğu faiz arttırımlarının
etkisi yadsınamaz olsa özellikle Fed Mart toplantısına kadar sakin bir süreç geçireceğimizi
düşünüyoruz. Bu anlamda TL’de sakin küresel görünümden yararlanmaktadır. Bu anlamda TL
üzerinde risklerin halen olduğunu düşünmekteyiz.
Bu sakin dönemde TL’nin mümkün olduğunca güçlenebilmesi önümüzdeki volatil dönemde daha
fazla manevra alanı sağlayacaktır.
UYARI NOTU: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri, yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların
kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı
verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.
Download

Ekonomi - Şeker Yatırım