Safranbolu Turizm Master Planı
2015-2023
Karabük Üniversitesi
Safranbolu Turizm Fakültesi
SUNUŞ

Turizm
dünyanın
en
büyük
ekonomik
sektörlerinden birisi olarak hızla gelişmektedir.

Turizm;
azaltılması,
ekonomik
doğal
büyüme,
ve
yoksulluğun
kültürel
korunması için iyi bir gelişme fırsatıdır.
kaynakların

Bununla birlikte turizm; ev sahibi toplulukların
sosyo-kültürel özgünlüklerine zarar veren, doğal
ve kültürel mirası tehdit eden bir unsur haline de
gelebilmektedir.

Bu nedenle turizm gelişimin akıllıca planlanması
ve yönetimi önem arz etmektedir.

Safranbolu Turizm Master Planı; Safranbol’da
turizm
gelişimin
planlanması
ve
yönetimi
açısından önem arz eden bir çalışmadır.

Bu çalışma; artan rekabet ortamında Safranbolu
turizmini 2015-2023 yıllarını kapsayan dönemde
destekleyebilecektir.
GİRİŞ

Planda
Safranbolu
turizminin
mevcut
ve
potansiyel durumu analiz edilmiştir.

Plan çalışması; Safranbolu turizmine yönelik şu
6 alt kategori üzerinde ele alınmıştır:

-Mevcut Durum Analizi

-Turizm ve Rekreasyon Analizi

-Stratejiler

-Turizm SWOT Analizi

-Uygulama Planları

-Strateji-Eylem Uygulama
SAFRANBOLU TURİZMİNE YÖNELİK TEMEL
STRATEJİLER
 Turizm
Ürünü Geliştirme
 Turizm
Pazarlaması

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 Turizm
İlgili Altyapının Geliştirilmesi
 Turizm
Sektörünün Dönüşümü
 Turizmde Araştırma
ve Bilgi
 Turistik
Emniyet ve Güvenlik
 Turizm
Sektörünün Yönetimi
Turizm Ürünü Geliştirme Eylem
Planı

Safranbolu ve çevresinde özellikle
turistik açıdan çekiciliği bulunan
köyler tur programlarına dahil
edilmeli.

Safranbolu'ya özgü, başta eski elişi
ürünler olmak üzere yöresel
yiyeceklerin
de
üretilmesi,
tanıtılması ve satışındaki sorunlar
ortadan kaldırılmalı.
Turizm Ürünü Geliştirme

Yeni
tur
güzergahları
tur
programlarına dahil edilmeli.
Örneğin;Yenice ve çevresi,

Yöresel nitelikteki lokum, reçel,
marmelat, pekmez, tarhana, yayım,
asma yaprağı (salamura asma
yaprağı) küçük atölyelerde canlı
performansla
ziyaretçilerle
birlikte
yapılarak
satışa
sunulmalıdır.
Turizm Ürünü Geliştirme

Yöreye
gelen
yabancı
ziyaretçilerinde damak zevkleri
dikkate alınarak onlara yönelik
menülerin sunulması.

Safranbolu ve çevresindeki av
turizmi olanakları geliştirilmeli.
Turizm Ürünü Geliştirme
 Safran
yetiştiriciliği geliştirilmeli ve yıllık
üretim miktarının arttırılarak turizmin
alternatif alanlarında kullanılır hale
getirilmesi.
 Safranbolu’da uygun bir bölgede kongre
ve kültür merkezi yapılması.
 Somut olmayan kültürel miras, (hamam,
kına gecesi, folklorik oyunlar ve kışın
evlerde oynanan diğer oyun türleri gibi
etkinlikler) drama edilerek ziyaretçilerin
katılımı sağlanmalı.
Turizm Ürünü Geliştirme

Kültürel
dokunun
önemli
bir
parçasını
oluşturan demircilik, bakırcılık ve yemenicilik
faaliyetleri turizm açısından da önemli bir
çekim unsuru olup, bu unsurların turistik
ürüne dönüştürülmesine yönelik çalışmalar
yapılmalı.
Turizm Pazarlaması
Eylem Planı
 Safranbolu turizmine yönelik ulusal ve uluslararası tanıtım
çalışmaları (fuarlara katılım, broşür, yayınlar vb.) ortak akıl ve
finans kaynağı ile gerçekleştirilmeli.
Yerli ziyaretçi talebinde belirli düzeyde elde edilmiş olan tanıtıcı
faaliyetlerin yabancı ziyaretçiler bakımından da yakalanabilmesi
için iç turizme yönelik tanıtıcı faaliyetlerin devam ettirilmesi ile
birlikte uluslararası tanıtım etkinlikleri de gerçekleştirilmeli.
Turizm Pazarlaması Eylem Planı
 Safranbolu'ya gelen ziyaretçilere
sunulmak üzere tanıtım amaçlı
"Seyahat Rehberi" kitabı ve yöre
ile ilgili alternatif tanıtıcı yazılı ve
görsel materyaller farklı dillerde
hazırlanmalı.
Turizm Pazarlaması
 Safranbolu’da turizm işletmeleri turistlere çeşitli indirimler
şeklinde promosyonlar uygulamalı.
 Yöreye yönelik tur programlarının geliştirilmesi için web
tabanlı tanıtıcı faaliyetlerin yapılması.
 Safranbolu'nun marka şehir hüviyetinin sürdürülmesinde
sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanılması.
 Safranbolu’ya tur düzenleyen halihazırdaki ve potansiyel
seyahat acentelerine yönelik info gezileri düzenlenmeli ve
pazarlama stratejileri geliştirilmeli.
Turizm Pazarlaması

Yöresel standartlara uygun bir şekilde yiyecek içecek ürün
hizmeti satan işletmeler yöresel bir logo ile tescillenmeli.

İstanbul ve Ankara’da her 3 yılda bir Safranbolu tanıtım günleri
düzenlenmeli.

Yöresel gıda ürünlerinden coğrafi işaret alınmamış olan
ürünler tescillenmeli.
Turizm Pazarlaması
 Safranbolu ve çevresinde dizi ve film çekimlerine yönelik
film platoları oluşturulmalı.
 Toplu taşıma alan ve araçlarında Safranbolu'yu tanıtıcı
görseller yayınlanmalı.
 Konaklama
işletmelerinin
fiyat
belirlemesinde
destinasyonların uyguladığı fiyatlar dikkate alınmalı.
rakip
Turizm Pazarlaması

Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin yanı sıra Uluslararası
Mimari Proje Festivali bağbozumu ve safran hasadı ve geleneksel
yöresel mutfak şenliği gibi yörenin sahip olduğu değerleri ön plana
çıkarıcı etkinlikler düzenlenmeli.

Tüm dünyada yaygın olarak seyahat eden üçüncü yaş gruplarına
(60 yaş üzeri) yönelik pazarlama faaliyetleri (Örneğin, hafta içi fiyat
indirimleri uygulamaları vb.) geliştirilmeli.
Turizm Pazarlaması
 Yöreye özgü ürünlerin ambalajlama ve
markalaşma sağlandıktan sonra satışı yapılmalı.
 Ulusal ve uluslararası nitelikteki bilimsel ve
mesleki toplantıların yapılmasına yönelik ilgili
kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlanmalı.
Turizm Pazarlaması
 Aynı
özelliklere
Safranbolu'nun
sahip
farklılığını
diğer
vurgulayan
destinasyonlardan
tanıtım
çalışmaları
yapılmalı.
 Tarihi
belgeseller
nitelikteki
restorasyon
hazırlanarak
ulusal
çalışmalarını
ve
kuruluşlarında yayınlanması sağlanmalı.
uluslararası
içeren
yayın
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Eylem Planı
 Yöredeki somut ve soyut mirası
yansıtabilen
bilinçli
turizm
rehberleri yetiştirilmeli.
 Turizm
konusunda
yeterli
yetkinliğe ulaşması için iletişim,
turizm,
satış
ve
pazarlama
konularında yerel halka eğitim
verilmeli.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 Restorasyon işlerinde çalışabilecek yerel ustaların eğitimi
sağlanarak niteliksel ve niceliksel olarak geliştirilmeli.
 Turizm sektörüne yönelik faaliyet gösteren işletmeler
bünyelerinde
yabancı
ziyaretçilerle
etkin
iletişim
sağlayabilecek farklı yabancı dil bilen eleman bulundurmalı,
bulunamaması halinde buna yönelik eğitimler verilmeli.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
 İşletmeler bünyesinde nicel ve nitel yeterliliğe sahip iş
görenler istihdam edilmeli.
 Yabancı turistlere yardımcı olma konusunda polis, zabıta,
şoförlere yönelik yabancı dil eğitimi verilmeli.
 Bisiklet,
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi
Eylem Planı
yürüyüş
ve
ekstrem
sporlara ev sahipliği yapabilecek
parkurlar hazırlanarak ziyaretçilerin
hizmetine sunulmalı.
 Turistik
ürünlere
ulaşım
güzergahlarının
şehrin
kimliğine
uygun nitelikli hale getirilmesi.
 Turistik alanlara yönelik bilgi amaçlı
yön levhaları ve haritalar uygun
aralıklarla ilgili mekanlar üzerinde
yerleştirilmeli.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi

Trafik
sorunu
bağlamında
tarihi çarşı bölgesinde özellikle
karşılaşılan trafik yoğunluğunun
azaltılması için alternatif trafik
akış güzergahları, otoparklar ve
yolcu indirme bindirme noktaları
belirlenmeli.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi
 Atıl durumda olan Akçasu mahallesine yönelik olarak
restorasyon ve rekreasyon alan düzenlemeleri yapılarak
alternatif turizm mekanları oluşturulmalı.
 Gümüş Mahallesi, Mezarlık, Tabakhane Bölgesi, Hasan Dede
tepesi gibi alanlarda otopark çözümlemesi yapılmalı.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi
 Tarihi çarşı bölgesindeki bina çatılarında bulunan güneş
enerji panelleri, antenler vb. ürünler kaldırılmalı.
 Kentteki mevcut tarihi nitelikteki çeşmeler işlevlerini
görür hale getirilmeli.
 Ana giriş arterleri üzerinde kent kimliğini yansıtıcı
unsurların yanı sıra çevre düzenlemeleri yapılarak ziyaretçiler
üzerinde olumlu kent imajı vurgusu sağlanmalı.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi

Şehir trafik akışı içinde otopark yön levhaları bulundurulmalıdır.

Safranbolu'da gezilecek yerlerle ilgili bilgiler sunan ve akıllı
telefon teknolojisi ile uyumlu çalışabilen QR Code (kare kod)
haritalarının
oluşturulması
ve
turistik
mekan
ve
zeminlere
yerleştirilmesi.

Çarşı kesiminde ve şehir giriş noktalarında yeterli aydınlatma
yapılmalı.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi
 Belirli
ebatta
ve
renkte
(kahverengi zemin üzerine sarı
gibi),
standart
yapılmış
malzemeden
işletmeleri
gösteren
görüntü
kirliliği
levhaların
yaratmayacak
şekilde
sokak
girişlerine asılması.
 Tarihi
çarşı
bölgesinin
sorunu giderilmeli.
ısınma
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi
 Safranbolu kent girişinde otoparklı bir turizm danışma
merkezi kurulmalı, kenti ziyaret için gelen misafirler bu
mekanda ziyaret imkanları konusunda bilgilendirilmeli.
 Yöreye gelen ziyaretçilerin eğlence ihtiyaçları kapsamında
tarihi çarşı kesimi dışında eğlence mekanlarının oluşturulması.
 Safranbolu'da yöresel mutfak kültürünü yansıtan yiyecek
içecek işletmeleri geliştirilerek sayısal olarak da artırılmalı.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi

Safranbolu sokak taşları orijinal
kimliğini
muhafaza
ederek
kullanım rahatlığı sağlayıcı hale
getirilmelidir.

Şehir
merkezinde
(Kıranköy)
trafik
akışını
rahatlatmak
amacıyla karayolları hastane altı
arasında battı-çıktı yapılmalı.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi
 Bölgede çıkan tarihi nitelikteki değerlerin Safranbolu'nun
tarihi mekanları ile uyum ve estetik sağlayarak sergilenebilecek
nitelikte
müzeler
(Kent
Etnografya
Müzesi, Tabakhane
bölgesinde dericilik müzesi) kurulmalı.
 Safranbolu ile etkileşimli konumda bulunan Karabük ilindeki
Kardemir Demir Çelik Fabrikası girişinde fabrikanın tarihi
geçmişi ve önemini yansıtıcı "Demir-Çelik Müzesi" kurulması
ve ziyaretçilere hizmet vermesi sağlanmalı.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi

Hıdırlık tepesi, Sarıçiçek Dağı,
Bulak mağarası bağlantılı teleferik
sisteminin kurulması.

İşletme ve konutların kendilerine
ait otopark alanları oluşturmalarına
yönelik tedbirler alınmalıdır.

Trafiği
yoğunluğunu
azaltmak
için alternatif çevre yolları yapılmalı.

Şehre
yönelik
havayolu
ve
yüksek hızlı tren (Ankara-KarabükZonguldak) hizmetleri getirilmeli.
Turizm Alt Yapısının Geliştirilmesi
 Tarihi Çarşı ve Safranbolu bünyesinde yer alan
camilerin
mimari
yapısına
uygun
olarak
restorasyonu ve kullanımı sağlanmalı.
 Karayolu il bağlantı giriş levhalarının olduğu
alanlarda turistik nitelikli Safranbolu levhasının da
bulundurulması.
Turizm Sektörünün Dönüşümü
 Konaklama, yeme içme vb. işletmelerinin seyahat
acenteleri ile iş birlikteliklerinin yanı sıra dikey
bütünleşmelerine yönelik çalışmalar yapılmalı.
 Bireysel seyahat eğiliminde olan ziyaretçilere
yöreye yönelik bilgi verici dijital rehber cihazların
hazırlanması ve ziyaretçilere sunulması.
Turizm Sektörünün Dönüşümü
 Tarihi konakların sadece mimarisi ile değil içinde
barındırdığı etnografik değer taşıyan eşyaları ile birlikte
otantikliğinin korunması.
 Turizm
yatırımlarındaki
indirimlerden
faydalanabilmek için kent ve/veya bölge ölçeğinde
turizm kenti/bölgesi ilan edilmeli.
Turizm Sektörünün Dönüşümü
 Her bir sokağa Safranbolu kimliğini ifade
eden bir temanın isim olarak verilerek
işlenmesi. “Örneğin; Tabakhane bölgesindeki
ilgili
sokağa
verilmesi.”
“Dericiler”
sokağı
adının
Turizmde Araştırma ve Bilgi
 Ziyaretçi memnuniyet anketleri sonuçlarından elde
edilen tecrübelerin kamu ve özel kurumlar arasında
paylaşımı sağlanmalı ve buna yönelik tedbirler alınmalı.
 Safranbolu ile ilgili kitap, makale vb. yazılı ve görsel
dokümanların tek bir birimde toplanarak dijital arşiv
oluşturulmalı.
Turizmde Araştırma ve Bilgi
 Safranbolu turizmine yönelik elde edilen bilgilerin dijital
ortama aktarılması ve değişik dillere çevrilmesi.
 Bölgenin sahip olduğu değerler dikkate alınarak yatırım
ve modernizasyon teşviklerinden daha fazla faydalanılması
doğrultusunda çalışmalar yapılmalı ve potansiyel yatırımcılar
bilgilendirilmeli.
Turizmde Araştırma ve Bilgi
 Yöresel yiyecek ve içeceklerde standart reçetelerin oluşturularak
üretim ve sunumları gerçekleştirilmeli.

Yöresel yemeklere yönelik araştırma yapılarak kayıt altına alınmalı.

Safranbolu merkez ve çevresindeki tescilli ve tarihi nitelikteki bütün
yapıların röleve çalışmaları yapılarak arşivlenmeli.

Yöredeki
proje
uygulamalarına
yönelik
devlet
finans
miktarlarının artırılması için lobicilik faaliyetlerinin yürütülmesi.
destek
Turizmde Araştırma ve Bilgi

Bölgede yüzey araştırması yapılarak arkeolojik değerlerin gün
yüzüne çıkarılmasına yönelik kazı çalışmaları başlatılmalı.

Tarihi binalarda hizmet kalitesinin artırmak için küçük ölçekli
ilavelere ve kot farklarından doğan toprak altında kalacak
eklemelere izin vermeli. Bununla ilgili yasaların revize edilmesine
yönelik çalışmaların yapılması.

Safranbolu kültür ve mimari yapıları araştırma merkezinin
kurulması.
Turizmde Emniyet ve Güvenlik
Eylem Planı
 Safranbolu destinasyonuna gelen turistleri otel, pansiyon
ve mağazalara götüren kişiler (Hanutçu) ile gezintiye veya
alışverişe çıkmış turistlerin satıcılar tarafından rahatsız
edilmeleri engellenmeli.
 Turistlere yönelik yerel hizmetlerin daha etkin ve yeterli
düzeyde sunulmasında ilgili alanlarda görev yapabilecek
nitelikli turizm zabıtaları istihdam edilmeli.
Turizmde Emniyet ve Güvenlik

Tarihi mekanların yangına karşı korunması için elektronik izleme
sistemi kurulmalı ve yeterli sayıda hidrat noktaları oluşturulmalı.

Tarihi çarşıya yakın alanlarda göletler oluşturularak havadan
müdahale edilebilme alternatifleri sağlanmalı

Münferit binalarda yangın önleyici ve yangına müdahale edici
teknolojik sistemler kurulmalı.
Turizm Sektörünün Yönetimi
Eylem Planı

Safranbolu'da Kent Turizm Üst Kurulu oluşturulmalı. Bu kurul
Safranbolu destinasyonuna ilişkin yerel stratejiler geliştirmeli.

Safranbolu'da turizm işletmelerinin denetiminde tek düzeliğin
sağlanması için "Standart Kontrol Listesi" (CheckList) oluşturulmalı.
Turizm ile ilgili danışma büroları nitelik ve nicelik bakımından
geliştirilmeli ve nitelikli büro sayısı artırılmalı.

Konaklama ve yiyecek içecek işletmeleri sahip oldukları
nitelikler ve sunmuş oldukları hizmetlere göre sınıflandırılarak,
periyodik olarak denetlenmeli.

Ziyaretçilerin kalış süresini artırmak için tur program içerikleri
yörenin özelliklerini bütünüyle yansıtan daha kapsamlı nitelikte
olması sağlanmalı.
Turizm Sektörünün Yönetimi
 Hediyelik
eşya
sektöründe
kaliteli
ürünlerin
fiyat
standardizasyonu ile piyasaya sunulması sağlanmalı.
 Hediyelik eşya satan işletmelerin fiziksel mekân sınırlarının
düzeni, temizliği, tefrişi ve satılan ürünlerin ilgili kurum ve
kuruluşlar tarafından denetime tabi tutulması.
Turizm Sektörünün Yönetimi
 Safranbolu’da faaliyet gösteren turizm işletmelerine yönelik
dernekler tek çatı altında toplanmalı.
 Nitelikli ve yok olmaya yüz tutmuş yapılar toplu olarak
belirlenerek öncelik sırasına göre devletin ilgili fonlarından destek
sağlanmalı.
 Restorasyon proje çalışmalarında ince yapı detayları verilerek
özgün malzeme ve biçim kullanımına hassasiyet gösterilmeli.
Strateji-Eylem Uygulama

Strateji ve
eylemler, bütünlük sağlama
düşüncesiyle "lider kurum", "destekleyici kamu
kurumları" ve "destekleyici Sivil Toplum
Kuruluşları" perspektifinden ele alınmış ve
gerçekleştirilme önceliklerine göre "2015-2017",
"2015-2020" ve
"2015-2023" olmak üzere
dönemlere ayrılarak, ayrıntılı eylem tabloları
sunulmuştur.
STRATEJİ - Safranbolu’da turizmi çeşitlendirmek amacıyla etkinliği ve verimliliği yüksek ürünler geliştirmek.
N
o
Eylemler
1
Şehre özgü yöresel nitelikte hediyelik ürünlerin
üretilmesine yönelik projeler geliştirilerek
uygulanmalı.
Lider
Kurum/Kurumlar
Safranbolu Kaymakamlığı
Safranbolu
Belediyesi
Destekleyici
Kamu
Kurumları
Karabük
Üniversitesi
İl Kültür ve
Turizm
Müdürlüğü
Destekleyici
STK'lar
Zamanla
ma
Safranbolu Turizm
İşletmecileri
Derneği Turizme
Katkıda Bulunan
Esnaflar Derneği
2015-2017
Safranbolu Kent
Konseyi
Safranbolu Kültür
ve Turizm Vakfı
Safranbolu Ticaret
ve Sanayi Odası
Strateji-Eylem Uygulama
 2015-2023
yılları arasında
Safranbolu’da
yeni
turizm
alanlarının
kazandırılmasına
yönelik vizyon oluşturabilecek
projeler şu şekilde sıralanabilir:
Strateji-Eylem Uygulama
Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi Projesi
 Safranbolu Kalite Standardı Oluşturma Projesi
 Gümüş, Mezarlık, Tabakhane ve Hasan Dede
Bölgelerinde Otopark Projesi

Strateji-Eylem Uygulama
Hasan Dede Bölgesi Yeraltı Kongre Merkezi
Projesi
 Eski Hükümet Konağı Bölgesi Turizm Dönüşüm
Projesi
 Gümüş Bölgesi Kültür, Eğlence ve Spor Merkezi
Projesi
 Hastane Altı, Eski Tarihi Bölge Seyir ve
Fotoğraflama Teras Projesi

Strateji-Eylem Uygulama
Akçasu Bölgesi Rehabilitasyon ve Rekreasyon
Projesi
 Cam Teras, Tokatlı Kanyonu, Gümüş Deresi,
Tabakhane ve Üniversite Raylı Sistem Projesi
 Karabük-Safranbolu Girişi Rehabilitasyon ve
Rekreasyon Projesi
 Safranbolu Kent Etnografya Müzesi ile Dericilik
Müzesi Projesi

Strateji-Eylem Uygulama





Safranbolu Kıranköy Kavşağı Battı-Çıktı Projesi
Safranbolu Merkez Rehabilitasyon Projesi
Tarihi Çarşı Bölgesi ile İncekaya Su Kemeri, Bulak
Mağarası Teleferik Projesi
Tarihi Çarşı Bölgesi Yeraltı Kanal Projesi
Tokatlı Kanyonu, Gümüş ve Tabakhane Dere
Yatağı Rehabilitasyon ve Rekreasyon Projesi
Strateji-Eylem Uygulama





Tuzcu ve Pamukçu Hanları Restorasyon Projesi
Safranbolu Sanayi Rehabilitasyon Projesi
Göztepe Bölgesi Kanyon Rekreasyon Projesi
Hacılarobası Köyü Yeraltı Arkeolojik Kazı Projesi
Karakoyunlar Köyü Ekoköy ve Kaya Mezarları
Restorasyon Projesi
SONUÇ
 Unutmamak gerekir ki bu çalışmada yapılan
önermeler ne kadar doğru olursa olsun bir
tespittir ve bu tespitlerin doğru yorumlanıp
başarıyla
hayata
geçirilebilmesi
sahiplerinin ilgi ve becerisine bağlıdır.
konunun
 Safranbolu Turizm Master Planı 2015-2023
hedeflerine
yönelik
planın
aşamasında katkılarını esirgemeyen;
• Safranbolu Kaymakamlığı'na,
• Safranbolu Belediye'sine,
hazırlanması
Karabük
Üniversitesi
Safranbolu
Turizm
Fakültesi ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu'nun
değerli çalışanlarına,
Safranbolu Kültür ve Turizm Vakfı’nın değerli
yönetici ve üyelerine,
•
Ayrıca bu çalışmaya fikirleri ile destek olan,
görüşlerini paylaşan ve düşüncelerini dile getiren
değerli katılımcılara, sivil toplum örgütlerinin
değerli üyelerine de katkılarından dolayı da
teşekkür ederiz…..!!!!!!
ELBETTE SİZ DEĞERLİ BASIN MENSUPLARIMIZA
◦ Teşekkür ederiz.
◦ Prof. Dr. Ahmet GÜRBÜZ
◦ Turizm Fakültesi Dekanı
Safranbolu Turizm Master Planı
2015-2023
Karabük Üniversitesi
Safranbolu Turizm Fakültesi
Download

Lütfen Tıklayınız. - safranbolu turizm fakültesi