Yaşlı Turizminde Türkiye
Uzm.Dr.Sinan İBİŞ
Medikal Turizm Derneği / CEO
Flavius Şirketler Grubu / CEO
Flavius International Medical Travel Organisation / CEO
Dünyada her saniyede 2 kişi 60 yaşına ulaşıyor.
Dünya sağlık örgütü verilerine göre dünyadaki 60 yaş
ve üzerindeki yaşlı sayısı 820 milyon civarında.
Bu sayı önümüzdeki 10 yılsonun da 1 milyara, 20150
yılında ise 2 milyara ulaşacak.
[email protected]
BM raporuna göre de 2050 yılında dünyada 100 yaşını
aşmış kişi sayısı 3,2 milyona ulaşacak.
Şu an dünyada her 7 kişiden birisi 60 yaş ve üzerinde,
2050 yılında ise her 5 kişiden biri 60 yaş ve üzerinde
olacak.
[email protected]
Global yaşlanma sorunu öncelikle gelişmiş ülkelerin
sorunu ve yaşlı nüfus sayısı diğer nüfus paylarına göre
daha hızlı artış gösteriyor. Yaşlanan nüfusun %80 i düşük
ve orta gelirli ülkelerde yaşıyor. Yüksek gelirli ülkelerdeki
yaşlı bakımı maliyetleri aylık olarak
2.500 – 6.500 USD arasında değişmektedir.
[email protected]
Norveç hükümeti 850.000 vatandaşını başka ülkelere
göndermektedir ve aylık ödediği bedel 3.000 USD
üzerindedir.
Bu demek ki sadece Norveç hükümeti ayda 2.5 milyar
USD, yılda ise 30 milyar USD harcama
yapmaktadır.
[email protected]
Sağlık harcamaları ilave edilirse bu rakam aylık olarak
2- 16 katına kadar çıkabilmektedir.
İskandinav ülkeleri, AB ülkeleri şu an yaşlılarını başka
ülkelere gönderen ülkelerdir.
[email protected]
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Avrupa
Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2015
itibarıyla 508,2 milyon olmuştur. Almanya, 81,2 milyonluk
nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 66,4
milyonluk nüfusuyla Fransa, 64,8 milyonluk nüfusuyla
İngiltere ve 60,8 milyonluk nüfusuyla İtalya takip etti.
[email protected]
AB'nin en az nüfusa sahip ülkeleri ise, 425 binle Malta,
549 binle Lüksemburg ve 858 binle Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi oldu.
Bölge'de, 2014 yılında toplam 5.1 milyon doğum
gerçekleşirken, 4.9 milyon kişi ise
hayatını kaybetti.
[email protected]
Yaşlı bakımı turizminde öncelikle Türk
vatandaşları…
Birleşmiş milletlerin 2014 yılı raporuna göre dünyanın
nüfusu 7.243.784.000 iken, Avrupa kıtasının nüfusu ise
742.813.000 ‘dür.
[email protected]
Yurt dışında yaşayan 5 milyonu aşkın Türk topluluğunun
yaklaşık 4 milyonu Batı Avrupa ülkelerinde, 300.000 ‘i
Kuzey Amerika ‘da, 200.000 ‘i orta doğuda, 150.000 ‘i ise
Avustralya ‘da yerleşmiştir. Bu sayı Türkiye ‘ye kesin
dönüş yapmış olan 3 milyon göçmen ile birlikte 8
milyonluk bir kitleyi oluşturmaktadır.
[email protected]
Büyük bir ekonomi…
Dünya yaşlılarının bakımlarına büyük bir para ve emek
harcamaktadır.
Yaşlı bakımı ve turizmi iş birçok kural, hizmet, tedarik ve
araştırma halkasının birleşmesinden
oluşmaktadır.
[email protected]
En az gelişmiş ülkeden çok gelişmiş ülkelere kadar
bakıldığında ülkelerin yaşlılar için harcadıkları bakım ve
sağlık giderleri aylık olarak iki haneli rakamlardan 4 haneli
rakamlara kadar değişebilmektedir. Yaşlı bakımında
dünyanın aylık olarak harcadığı para sadece % 20 nüfusun
yer aldığı gelişmiş ülkelerde 650 milyar USD tabanı
üzerinde seyretmektedir.
[email protected]
Türkiye ne yapmalıdır…
Türkiye öncelikle yaşlı bakımı turizmi yapmak istiyorsa
yaşlı bakımı hizmetlerinde hangi halkanın turizmini
yapacağına karar vermelidir.
Türkiye tatil turizmi satarken uyguladığı peşin esnaf
pozisyonundan biran evvel çıkmalıdır.
[email protected]
Yaşlılara bakacak dünyadaki gençleri eğiten ülkemi
olacak, çeşitli ülkelerdeki yaşlı bakım ihalelerine katılarak
kendi işgücü ile o ülkelerin insanlarına bakan ülkemi
olacak, hedeflediği ülkelerdeki yaşlıları kurumsal
anlaşmalar ile ülkemize taşıyıp onlara bakım hizmetlerini
sunan ülkemi olacak,
[email protected]
çeşitli ülkeler ile anlaşmalar sağlayıp o ülkelerin insanlarına
yaşlılar için üretilmiş ve yaşlıların hizmetlerini ön geren
hizmetler ile donatılmış evler sunan ülkemi olacak, ya da
hedef ülke yerel yönetimleri ile anlaşıp o yerel yönetim
bölgesindeki yaşayan yaşlılar için Türkiye oluşturulacak
yaşam kampları vasıtasıyla bakım hizmetimi sunacak,
[email protected]
ülkemizdeki verimlilikleri her geçen gün kaybolan tatil
köylerini yaşlılar için aktif ve mutlu yaşam alanlarına mı
çevirecek, turizm acentelerimiz veya tur operatörlerimiz
den yaşlı ve bakımı konusunda profesyonelleşmeye
gidecek turizm profesyonellerimi yaratılacak gibi pek çok
iş modelleri oluşturmak mümkün.
[email protected]
Yaşlı bakımı turizminde olmazsa olmazlar…
Yaşlı bakımı turizmi yaşlı transferi yapılacak ülke
insanlarının dil, gelenek, görenek, dini yaklaşımları gibi
temel yaşam unsurları mutlaka karşılanmalıdır.
[email protected]
Bu temel ihtiyaçlardan sonra yaşlıların güvenli, sağlıklı,
mutlu ve aktif yaşamaları için birçok aktivitenin
planlandığı, yaşlıların erişimlerinin kolaylıkla sağlandığı,
yaşlılara özel teşviklerin hayata geçirildiği planlar,
programlar yapılmalıdır.
[email protected]
Katma değeri yüksek turizme geçme zamanı…
Yaşlı bakımı işi ulusal bir politika olmalıdır. Turizm,
ekonomi, kalkınma, sosyal güvenlik, dış işleri ve içişleri
bakanlıklarının hedef ülke yönetimleri ile işbirliği yapması
gerekmektedir.
[email protected]
Ülkemiz hedef bir ülke ile Türkiye de o ülkenin
insanlarına ideal yaşamı sunmak konusunda bir işbirliğine
varılırsa yaşamdan turizme, eğitimden üretime,
araştırmadan politikalara kadar birçok alanda verimlilik ve
gelecek sağlanabilir. Ülkemiz 33 milyon turiste hizmet
sunarak 37 milyar USD ekonomik kazanım elde
edebilmektedir.
[email protected]
Oysaki katma değeri yüksek turizm olarak yaşlı veya tıp
turizmi sayesinde 1 milyon yaşlıya bakım hizmeti sunarak
40-60 milyar USD ekonomik kazanım sağlayabilir.
[email protected]
Rakamlara Değil,
Başarıya Odaklan
[email protected]
Teşekkür Ederiz
Uzm.Dr.Sinan İBİŞ
Download

Yaşlı Turizminde Türkiye