1'.c.
_
SAGLIK BAKANLIGI_
TURKIYE KAMU HASTANELER! KURUMU
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
V
__
_
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayı
Konu
23618724
:Teklif
:
/ m9/
24/02/2015
Hastanemiz `in sarf ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzeme 4734 Sayılı K.İ.K.' in
22/D Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizî KDV hariç olarak,
26/02/2015 tarih saat 12:30 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa veya
[email protected] e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf içerisinde
Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
›
Idari ve
Malzemenin Adı
Se
i
Birim Fiyat
an
EK
i
e! r
"d.Yrd.
Toplam Tutar
Comeg Marka 30 Derece
Tekliflerinizi en geç 26/02/2015 tarihi saat 12.30' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi