TIC!
SAĞLIK BAKANLIĞI_
HASTANELERI
KURUMU
KAMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
__
_
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/
,g
`i
24/03/2015
ll
malzeme
Servisi
Biriminde
Kullanılmak
belirtilen
Üzere
Ortopedi
aşağıda
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya Trabzonkanunieah@gmail e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
_
/E
Idari ve
Hizmetin Adı
TAN
`l
ali Hizmetler Müd. Yrd.
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Kalker destekli Femoral
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzonkangni.gov.tr[ihaleqghb internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
'
I
.ı
ı
.
'ı
KALKAR DESTEKLİ ÇİMENTOLU BİPOLAR KALÇA PROTEZİ
Destekli
Femoral
Stem
(Kalkar
Çimentolu
Bipolar Cup)
_
_
I
1.
Femoral stem kalkarlı, düz, mat ve çimentolu olmalıdır.
2.
Stem boyım açısı 1270
3.
Stem°in proximali çimento tutumunu güçlendirici desenli Normalization yapıya (Girintili)
sahip olmalıdır.
4.
Stem Crom Cobalt materyali olmalıdır.
5.
Sistemde yer alan Femoral stemlerde kalkar boyun uzunlukları 5mm
olacak şekilde en az 3 farklı stem şekli bulunmalıdır.
6.
Stem distalinde
.
- 1350 derece
PMMA cement
takılmalıdır.
_
,'
aralığında olmalıdır.
spacer deliği olmalı ve stem”e
_
,
7mm ve 9mm
PMMA cement
spacer
7.
Cement spacer da güçlendirici Reinforcing tel yeralmalıdır.
8.
Sistemde Stem boyu l30mm-l60mm olacak şekilde en az 6 değişik boyda Femoral Stem
bulunmalıdır.
9.
.
.
Femoral Stem
ı
«
*
Femoral stemin, 200mm ile 250mm uzunluklarında anatomik yapıya sahip ( Sağ-Sol
ayırımı olan) 4 farklı revizyon amaçlı uzun stem seçenekleri olmalıdır.
›
.
10. Femoral head C-Taper (12-14 kon) modelinde olmalı ve 22mm, 28 mm caplarında en az
3 boy seceneğı olmalıdır.
11. Sistemde istenildiğinde 32mm lik head bulunmalıdır.
s
12. Sistemde Bipolar head ihtiyaç halinde bulunmalıdır.
°
13. Hibrit uygulamaları için sistemde çimentosuz , Vidalı cup seçeneği bulunmalıdır.
PMMA plug ( Distal çimento tıkacı ) bulunmalıdır.
14. Sistemde Femoral
15. Sistemde hem Rigit ( sert ) hem İlexible ( esnek ,) reamer seti birarada olmalıdır.
ı
16. Metal Kısımlar mutlaka CoCr”dan yapılmış olmalıdır (ASTM F-75 veya 90 (ASTM F
648). Polietilen tercihen inert ortamda (oksijen olmayan tepkimeye dirençli gaz
mevcudiyetinde) gama sterilizasyonu uygulanmış olmalıdır.
i
Bipolar Cup
1.
'
'
Bipolar head Krom-Kobalt olmalıdır.
l
2. Polietilen insert UHMWPE yapısında olmalıdır.
,I
_
3. Metal Ve polietilen kısmı monteli bir şekilde tek parça halinde olmalıdır.
4.
Tüm orijinal Bipolar head°lerin denemesi çakma setinde bulunmalıdır.
5.
Bipolar sistemi 40mm 72mm arası geniş head seçeneği ile hastaya en uygun implant°ı
sağlama imkanı vermelidir.
,
.
-
6.
Sistemde Jumbo size ( Geniş ebad ) Bipolar head bulunmalıdır.
7.
Bipolar
polietilen kısmının head°i kilitleme mekanizması bulunmalıdır
cupw
Trabzon Knuni
.
İ, a,;fitil/e
,I
opîîıiî`âvcfêîê
"S lego '
-
'
,
'
N
Regl;şt
[Ti
gaf-f::..
mann::.
__
@S
*Nşğâımlve
'I|7r:\^^\
'
Download

Eki İndir