CRNA GORA
SKUPŠTINA
Odbor za ljudska prava i slobode
Broj: 00-63-8/14-2/
Podgorica, 20. februar 2014. godine
INFORMATIVNI MATERIJAL
PRIPREMLJEN U FUNKCIJI POSJETE ODBORA ZA LJUDSKA PRAVA I SLOBODE
DOMU STARIH I ZATVORU U BIJELOM POLJU,
koja će se održati 25. februara 2014. godine
DOM STARIH- BIJELO POLJE
Istorijat Ustanove
JU Dom starih ’’Bijelo Polje ’’ je ustanova socijalne zaštite izgrađena na temeljima i
zidinama stare bjelopoljske Opšte bolnice, u partnerstvu Ministarstva rada i socijalnog staranja i
Opštine Bijelo Polje. Površina objekta je 6.171,36 m2, smještajnog kapaciteta 230 ležajeva.
Ustanova je počela sa radom 1. decembra 2010. godine.
Sjedište ustanove je u mirnom dijelu Bijelog Polja, dovoljno daleko od buke i
saobraćajne gužve, prigradskom naselju Medanovići pa je zbog blizine nove Opšte bolnice i
Hitne medicinske pomoći dostupna i olakšana potreba korisnika za zdravstvenom zaštitom. Na
lokaciji površine oko 1 ha izgrađen je objekat za smještaj korisnika u kojem se nalazi uprava,
portirnica, vešernica, kuhinja, magacin, prostorije za rad ljekara, stomatologa, fizioterapeuta,
prostorije za rekreaciju, rehabilitaciju, ljetnja bašta, park i zelene površine.
Djelatnost ustanove
JU Dom starih ’’ Bijelo Polje ’’ u Bijelom Polju svojim korisnicima obezbjeđuje domski
smještaj koji obuhvata:
- stanovanje,
- ishranu,
- njegu,
- zdravstvenu zaštitu,
- kulturno-zabavne,rekreativne,okupacione i druge aktivnosti,
- usluge socijalnog rada i druge usluge zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja
korisnika.
Razlozi smještaja starih osoba u Dom starih u Bijelom Polju su :




loše zdrastveno stanje i nemogućnost brige o sebi;
loši stambeno higijenski uslovi života;
samoća;
poremećeni porodični odnosi, te samim tim nemogućnost boravka u takvom okruženju.
1
Ukupan broj korisnika Doma i struktura po gradovima, polu i očuvanim
sposobnostima za samostalno obavljanje životnih aktivnosti
U Domu starih trenutno boravi 116 korisnika.
Korisnici dolaze iz svih krajeva Crne Gore, ali su pretežno iz sjevernih opština.
Broj korisnika smještenih rješenjem Centra za socijalni rad je 103 od kojih je uživalaca
starosne penzije 45, korisnika Materijalnog obezbjeđenaj porodice 58, dok je 13 korisnika koji
su direktno sklopili ugovor sa Domom.
Klasifikacija korisnika po gradovima:
Bijelo Polje: 35
Pljevlja: 20
Berane: 13
Mojkovac: 7
Kolašin: 9
Andrijevica: 5
Žabljak: 5
Plav: 5
Rožaje: 1
Podgorica: 6
Danilovgrad: 2
Bar: 2
Ulcinj: 2
Cetinje: 1
Nikšić: 3
Struktura starih lica prema polu: 71 žena i 45 muškaraca.
Struktura korisnika u Domu je heterogena. Korisnici se smještaju prema očuvanim
sposobnostima za samostalno obavljanje životnih aktivnosti. Podjela je izvršena na: zavisne, one
koji imaju zdravstvene poteškoće, otežano se kreću i one koji mogu samostalno da se kreću i
obavljaju svakodnevne aktivnosti, odnosno osobe sa manjim zdravstvenim problemima.
U Domu starih “Bijelo Polje” svim korisnicima se pruža 24 časovna medicinska njega i
stručni nadzor, od strane obučenog osoblja.
Stručni kadar vodi brigu ne samo o vitalnim funkcijama, već i o ishrani korisnika,
higijeni, dobrom izgledu, psihofizičkom stanju i dobrom raspoloženju.
Adaptacija i organizacija novog života korisnika u Domu je veoma teška i spora, pa
uloga, postojanje i rad socijalnih radnika i psihologa dolazi do izražaja.
2
Potrebna dokumentacija za smještaj:
1. Nova lična karta
2. Važeća zdravstvena knjižica (crnogorski osiguranik)
3. Izvod iz knjige rodjenih
4. Ček od penzije ili dokaz o drugim primanjima
5. Zahtjev centra Fondu PIO o preusmjerenju penzije na Dom
6. Izjava volje korisnika o saglasnosti smještaja u Dom
7. Socijalna anamneza
8. Geront skala
9. Svjež nalaz interniste i psihijatra
10. Rešenje o smještaju
11. Medicinski karton (dokaz o prethodnom zdravstvenom stanju)
Smještaj korisnika
Dom starih "Bijelo Polje" ima 4 sprata, sa liftom, i ukupnim smještajnim kapacitetom za
230 korisnika. Sobe su opremljene svaka sa kupatilom, televizijom, SOS tasterom za poziv
sestre/njegovateljice. U ponudi su dvokrevetne i trokrevetne sobe. Kupatila su prilagodjena
pokretnim, polu-pokretnim i nepokretnim osobama. Sobe za bolesne i nepokretne nalaze se na
posebnom spratu sa posebnom 24-časovnom njegom. U okviru Doma je i lijepo uredjeno
dvorište za odmor i relaksaciju. Sve je usmjereno ka maksimalnom komforu pa korisnici Doma
mogu birati između privatnosti svojih soba i druženja sa ostalim korisnicima u okviru velikih i
komfornih zajedničkih prostorija. Svaki sprat ima i dežurnu sobu sestre/negovateljice tako da su
stanari Doma pokriveni njegom i zdravstvenim uslugama na maksimalnom nivou i bez čekanja.
Struktura zaposlenih
Pored jednog izabranog ljekara ( koji dolazi po potrebi) imamo i 11 medicinskih sestara,
4 njegovateljice, 1 fizioterapeuta, 2 socijalna radnika, 1 psihologa, 1 diplomiranog pravnika, šefa
računovodstva, glavnog knjigovodju, blagajnika. Tu su službe tehničkog odžavanja, kuhinje,
vešeraja i ostalo pomoćno osoblje.
Socijalna služba
Socijalni radnici
Socijalni radnici se svakodnevno upoznaju sa stanjem korisnika i raspoloživim
smještajnim kapacitetima u Domu. Kompletira dokumentaciju potrebnu za domski smještaj,
odlaže u dosije i vodi službenu evidenciju o korisnicima. Organizuje i koordira poslovima u
okviru službe. Koordinira rad stručnog tima koji se odnosi na prijem i otpuštanje korisnika
usluga i o tome vodi potrebne zapisnike i evidencije. Stara se o blagovremenom dostavljanju
podataka za obračun izvršenih usluga. Organizuje i rukovodi podjelom džeparca korisnika. Stara
se o imovinskim, statusnom i drugim pravima korisnika. Vrši socijalizaciju korisnika i obavlja
koorespodenciju za njihove potrebe. Radi na adaptaciji korisnika na domski smještaj. Rješava
konflikte među korisnicima. Odobrava odsustvovanje korisnika iz Doma. Uspostavlja i održava
3
kontakte sa rodbinom korisnika, zdravstvenim i socijalnim ustanovama, drugim organima i
organizacijama. Učestvuje u poslovima oko prijema i otpusta ili premještaja korisnika.
Organizuje kulturno zabavni život korisnika u Domu i van njega. Održava pojedinačne i grupne
sastanke sa korisnicima u cilju unapredjenja života u domskoj zajednici.
Psiholog
Učestvuje u poslovima oko prijema, otpusta ili premještaja korisnika. Postavlja
psihološku dijagnozu i vrši tretman korisnika. Utvrđuje prihološke karakteristike korisnika.
Koordinirano radi sa pojedincima ili grupama u cilju rješavanja postojećih problema i radi
prevazilaženja nepoželjnih i neprihvatljivih pojava (asocijalno ponašanje, alkoholizam).
Učestvuje u rješavanju konfliktnih situacija među korisnicima. Vrši tretman sa porodicom
korisnika, a u sprovođenju tretmana sprovodi terapiju na određenom nivou. Radi na izvještajima,
analizama i planovima u okviru svog radnog mjesta.
Medicinska služba
Dom nudi i medicinske usluge koje vodi i kontroliše ljekar opšte prakse i koje obuhvataju
mjerenje krvnog pritiska, šećera, tjelesne temperature, EKG, pružanje medikamentne terapije
(unosa ljekova), davanje infuzije, obradu dekubitalnih rana, plasiranje katetera, itd. Za sve
specijalističke usluge, uz nadzor domskog ljekara i medicinskog osoblja, organizuju se pozivi
ljekara specijalista ili transport do zdravstvenih ustanova ukoliko je indikovano. Dom svojim
korisnicima pruža i fizikalnu terapiju, kao i masažu. U slučaju medicinske indikacije Dom
obezbjedjuje poziv hitne pomoći i prevoz do odgovarajućih zdravstvenih ustanova.
Kulturno-zabavni život korisnika Doma starih
Kulturno-zabavni život u Domu u 2013. godini je bio relativno bogat. Obilježeni su svi
značajni datumi- novogodišnji i božićni praznici, 8. mart, bajramski praznici, Dan starih, Dan
Doma, rođendani korisnika i drugo. Dom su obilazili učenici osnovnih i srednjih škola, djeca iz
vrtića koji su svojim nastupima i programima uveseljavali korisnike Doma.
U Domu ima i biblioteka koju korisnici mogu koristiti, kao i soba za radnu terapiju u
kojoj svakodnevno mogu provesti vrijeme zabavljajući se raznim aktivnostima: šah, domine,
crtanje, kartanje…
Zahvaljujući Ministarstvu rada i socijalnog staranja, a i humanitarnim donacijama koje
su pristizale od raznih donatora, a koje su se sastojale u novčanim ili materijalnim sredstvima
obezbijedjeni su dobri uslovi za boravak i život u Domu.
Zdravstvena zaštita korisnika Doma starih
U Domu postoji ambulanta gdje gotovo svakodnevno dolazi izabrani ljekar i vrši
preglede svih koji zatraže medicinsku pomoć.
Saradnja Doma starih sa Domom zdravlja, Bolnicom i Hitnom medicinskom pomoći je
na zavidno visokom nivou.
4
U Domu postoji sala za fizikalnu terapiju gdje korisnici mogu koristiti usluge po procjeni
fizioterapeuta koji je njima svakodnevno na raspolaganju, a sve u cilju unapredjenja zdravlja,
njihovom bržem oporavku i rehabilitaciji.
Korisnicima su na raspolaganju usluge stručnih radnika čiji je zadatak da pruže pomoć
u rješavanju socijalnih, pravnih i ekonomskih problema.
Poboljšanje uslova za boravak korisnika u Domu starih
U novembru 2013. godine započelo se sa izvođenjem radova na proširenju kapaciteta
postojeće kuhinje i restoranskog dijela, ukupne površine 105 m2, u postojećem objektu Doma
starih u Bijelom Polju. Ukupna vrijednost radova je 180.000 eura. Sredstva su obezbijeđena
Kapitalnim budžetom preko Direkcije javnih radova.
Izvođač radova je konzorcijum „Eurozox" d.o.o. Danilovgrad i „Ing invest"
d.o.o. Danilovgrad.
Kontakti:
Dom starih Bijelo Polje
Admir Mustajbašić – v.d. direktor
Adresa: Medanovići b.b. Bijelo Polje
Tel: 050 486-336; 486-335
e-mail: [email protected]
web sajt: http://www.domstarihbp.me
5
FOTO GALERIJA-DOM STARIH U BIJELOM POLJU
6
ZAVOD ZA IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA SA POSEBNIM OSVRTOM NA
ZATVOR U BIJELOM POLJU
Kapaciteti, standardi i uslovi smještaja
Shodno Evropskim zatvorskim pravilima o kapacitetima i uslovima smještaja lica lišenih
slobode, predviđeni su standardi koje moraju zadovoljavati prostorije u kojima borave lica lišena
slobode, gdje je između ostalog predviđeno 4 m2 prostora po zatvoreniku.
Ukupan kapacitet ZIKS-a je smještaj 1100 lica lišenih slobode. Po organizacionim
jedinicama Zavoda, stanje smještajnih kapaciteta je sljedeće:
·
·
·
·
Kazneno-popravni dom 470 mjesta;
Istražni zatvor Podgorica 370 mjesta;
Zatvor za kratke kazne 150 mjesta;
Zatvor Bijelo Polje 110 mjesta.
Problem prenaseljenosti izražen je u organizacionoj jedinici Kazneno-popravni dom.
U ostalim organizacionim jedinicima Zavoda, problem prenaseljenosti nije bio prisutan u
2013. godini.
Na kraju 2013. godine, u ZIKS-u se ukupno nalazilo 1064 osuđenih, pritvorenih i
prekršajno kažnjenih lica, od čega:
760 osuđenih i prekršajno kažnjenih lica i
304 pritvorenih lica.
Oprema
U cilju poboljšanja uslova rada Sektora obezbjeđenja u Zavodu za izvršenje krivičnih
sankcija, u toku 2013. godine nabavljena je sljedeća oprema: prenosna metal detektorska vrata,
ručni metal detektori, detektori mobilnih telefona, ometači rada mobilnih telefona, šljemovi,
panciri, zaštitne maske-fonične, “motorole“-audio veze, sredstva za vezivanje, policijske palice,
a u toku je i tender za nabavku uniformi službenika obezbjeđenja.
Adaptacija i rekonstrukcija ZIKS-a
Radi poboljšanja uslova života osuđenih i pritvorenih lica, kao i zaposlenih službenika u
Zavodu za izvršene krivičnih sankcija, izvršena je adaptacija i rekonstrukcija:
-
Kazneno-popravni dom
Adaptacija 4 sobe, sanitarije, dnevni boravak i trpezarija u „A“ paviljonu,
Adaptacija dnevnog boravka i trpezarije na prizemlju i spratu lijevo i desno u „B“
paviljonu,
Adaptacija službene prostorije za kuvare,
Adaptacija dnevnog boravka u C paviljonu,
Adaptacija sobe za smještaj osuđenih individualnih lica u „F“ paviljonu po evropskim
stadardima,
7
-
Adaptacija kancelarije dežurne,
Adaptacija krova na prijavnici.
Zatvor za kratke kazne
-
Adaptacija 10 soba za osuđena lica u zatvorenom dijelu na prizemlju i spratu,
Adaptacija dvije sobe u poluotvorenom dijelu za osuđena lica,
Adaptacija prostorija za osuđena invalidna lica na prizemlju po evropskim standardima,
Rekonstrukcija kancelarije zapovjednika zatvorske policije,
Rekonstrukcija prostorije za arhivu,
Rekonstrukcija prostorije za službenike tretmana,
Urađena izlazna rampa prema šetalištu za osuđena invalidna lica.
ZATVOR BIJELO POLJE
-
Adaptacija poluotvorenog dijela 4 sobe za smještaj osuđenih lica,
Adaptacija šetališta i prostora između zatvorenog i poluotvorenog dijela Zatvora.
Istražni zatvor Podgorica
-
Adaptacija 44 sobe za pritvorena lica na prizemlju, prvom i drugom spratu,
Adaptacija sanitarije na I, II i III spratu,
Adaptacija ambulante i previjališta na II spratu,
Adaptacija soba za invalidna lica i sanitarija po evropskim standardima,
Adaptacija kancelarije za starijeg nadzornika sprovodničke policije,
Adaptacija prostorije za službena lica na prizemlju, prvom i drugom spratu.
U Zatvoru Bijelo Polje izvršava se mjera obezbjeđenja prisustva osumnjičenog,
optuženog i okrivljenog u krivičnom postupku-pritvor, kazna zatvora do šest mjeseci i kazna
zatvora izrečena u prekršajnom postupku za muška lica. Zatvori svoju funkciju ostvaruju kroz
Sektor obezbjeđenja koji vrši poslove obezbjeđenja lica lišenih slobode kroz odsjeke unutrašnjeg
i spoljašnjeg obezbjeđenja i Odsjek sprovodničkog obezbjeđenja.
8
Radi rasterećenja Zatvora Podgorica kako u organizacionom smislu tako i u smislu
rasterećenja smještajnih kapaciteta formirano je posebno Odjeljenje u kojem se izvršavaju kratke
kazne zatvora u trajanju do šest mjeseci i kazna zatvora izrečena u prekršajnom postupku za
muška lica. Odjeljenje svoju funkciju ostvaruje kroz unutrašnje i spoljašnje obezbjeđenje.
Zdravstvena zaštita
Osuđenim i pritvorenim licima zdravstvenu zaštitu pruža Zdravstvena služba na primarnom i
sekundarnom nivou, a obavlja se putem ambulantskog i stacionarnog dijela. Sve zdravstvene
usluge pružaju se preko jednog ljekara interne medicine, jednog stomatologa, 15 medicinskih
tehničara, jednog fizioterapeuta i jednog farmaceutskog tehničara. Ostale usluge se pružaju preko
ljekara drugih specijalnosti kao konsultanata koji dolaze po potrebi iz drugih zdravstvenih
ustanova.
9
U Centru za obrazovanje kadrova vrši se realizacija nastavnih planova i programa za
osposobljavanje pripravnika, stručno usavršavanje državnih službenika, odnosno namještenika za
specifičan rad u Zavodu.
Služba za opšte poslove kroz četiri kancelarije obavlja: pravne i administrativne
poslove, finansijsko- računovodstvene, komercijalne i pomoćno-tehničke poslove.
POSJETE
Ko dolazi ?
Osuđena i pritvorena lica mogu posjetiti članovi uže porodice, advokati, diplomatsko
konzularni predstavnici, prijatelji, sveštenici i drugi.
Članovima uže porodice smatraju se roditelji, supružnici, djeca, braća i sestre. U posjetu
mogu doći dva puta mjesečno, državnim i vjerskim praznicima.
Posjeta se obavlja u za to posebno određenoj prostoriji i uz potreban nadzor pripadnika
Sektora obezbjeđenja kada je to neophodno. Pripadnici Sektora obezbjeđenja su na udaljenosti
dovoljnoj da ne mogu čuti razgovor.
Posjete osuđenim licima raspoređenim u Poluotvorenom odjeljenju Kazneno- popravnog
doma obavljaju se bez nadzora službenih lica.
Osuđena lica u Kazneno - popravnom domu advokati posjećuju radnim danima u
trajanju do 60 minuta.
10
Osuđeno lice strani državljanin, lice bez državljanstva ili izbjeglica ima pravo da ga
posjete, po odobrenju, konzularni predstavnik njegove države ili države koja štiti interese tih
državljana kao i predstavnik službene organizacije koja štiti interese izbjeglica.
Osuđeno lice ima pravo na bračnu posjetu jednom mjesečno u trajanju od četiri sata u
posebnoj prostoriji.
Načelnik Kazneno- popravnog doma može, ako za to postoje opravdani razlozi, odobriti
vanredne posjete. U vanredne posjete mogu doći: članovi šire porodice, prijatelji, vjerenici,
kumovi. Posjete se obavljaju jednom mjesečno.
Sveštena lica osuđene na kaznu zatvora i lica u pritvoru posjećuju za vrijeme vjerskih
praznika po prethodnom dogovoru sa upravom, kao i na zahtjev osuđenika. Osuđeno lice koje
želi da ga posjeti svešteno lice dužno je da to blagovremeno pismeno zatraži od uprave.
Ako se osuđeno lice i njegov posjetilac grubo i nepristojno ponašaju posjeta će biti
prekinuta.
KADA DOLAZI ?
Posjete pritvorenim i kažnjenim licima u ZATVORU BIJELO POLJE:
ČETVRTAK: Od sedam do 15 časova dolaze posjetioci sa dozvolom osnovnih sudova u
Plavu, Andrijevici, Rožajama, Beranama, Kolašinu, Mojkovcu, Bijelom Polju, Pljevljima,
Žabljaku i Šavniku.
PONEDJELJAK, UTORAK, SRIJEDA I PETAK: Od osam do 15 časova posjete
advokata.
Svakog drugog petka od sedam do 15 sati posjete primaju prekršajno kažnjena lica.
VANREDNE POSJETE u Zatvoru Bijelo Polje ostvaruju se po odobrenju načelnika
Zatvora.
Aktivnosti na planu rekonstrukcije objekata i obuke koje se sprovode u ZIKS-u i Policiskoj
Akademiji za službenike Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija
Adaptacija i opremanje zatvorske kuhinje
U prvoj polovini 2014. godine biće raspisan cjelokupni tender za izgradnju zatvorske
kuhinje. Ukupna procjenjena vrijednost je oko 300,000 eura za kuhinju i plinsko postrojenje.
Tender raspisuje i vrši nadzor nad izgradnjom Direkcija javnih radova Vlade Crne
Gore.
Planirani završetak radova je kraj 2014. godine.
IZGRADNJA ZATVORA BIJELO POLJE
U Zatvoru Bijelo Polje trenutno se nalaze ukupno 102 lica, od čega 40 u pritvoru,
a 64 na izdržavanju kazne zatvora što je u skladu sa standardom na 1 osuđeno lice 4 m2.
U poluotvorenom odjeljenju napravljene su 4 prostorije sa posebnim sanitarijama
u svakoj prostoriji, dnevni boravak sa trpezarijom.
Napravljen je i krug za šetnju sa nadstrešnicama zbog loših vremenskih uslova.
11
Sprovođenje efektivnih istraga navoda o zlostavljanju u Zavodu za izvršenje krivičnih
sankcija
Službenici ZIKS-a su edukovani o poštovanju prava pritvorenih i osuđenih lica.
Donešena je Strategija sprečavanja zlostavljanja i nasilja među zatvorenim licima.
Sa nivoa Uprave ZIKS-a svim zapolenim upućena je jasna naredba i u pisanoj formi o
poštovanju prava pritvorenih i osuđenih lica kao i krivično-pravnoj odgovornosti.
Projekti
U periodu od 20. januara 2013. do 20.januara 2014. godine u okviru Twining projekta
"Podrška reformi zatvorskog sistema u Crnoj Gori" realizovano je sedam misija-treninga u
oblasti probacije i 11 misija-treninga iz oblasti zatvorskog menadžmenta.
Takođe je organizovano i 10 misija iz oblasti usklađivanja pravne regulative sa
evropskim standardima. Sve misije su trajale po 5 dana. Obuke su sprovodili eksperti iz Savezne
Republike Njemačke i Kraljevine Holandije.
TWINING PROJEKAT “PODRŠKA REFORMI ZATVORSKOG SISTEMA U
CRNOJ GORI”
Broj izvještaja misije
MR 01_2013
CW09_act1.1
MR 02_2013
CW10_act2.1
MR 03_2013
CW15_act2.1
MR 04_2013
CW16_act1.1_0.1
MR 05_2013
CW20_act2.1
MR 06_2013
CW23_act3.3
MR 07_2013
CW24_act1.2
MR 08_2013
CW24_act1.3
MR 09_2013
aktivnost
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Probacija
Probacija
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Probacija
Menadžment
zatvora
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Menadžment
Imena eksperata
Datumi
Peter Best
Frans Clobus, Giovanni
Meurs
Frans Clobus, Giovanni
Meurs
25.02.-01.03.2013
Peter Best
Frans Clobus, Peter
Währ
Rüdiger Wohlgemuth,
Berto van den Born
15.04.-19.04.2013
Kvartal
I
04.03.-08.03.2013
08.04.-12.04.2013
13.05.-17.05.2013
03.06.-07.06.2013
Peter Best, Stefan
Scherrer
10.06.-14.06.2013
Thomas Matusche,
Stefan Thier
Rüdiger Wohlgemuth,
10.06.-14.06.2013
01.07.-05.07.2013
II
12
CW27_act3.2
MR 10_2013
CW30_act3.2
MR 11_2013
CW36_act1.2
MR 12_2013
CW37_act1.3
MR 13_2013
CW37_act3.2.2
MR 14_2013
CW38_act3.2.2
MR 15_2013
CW39_act3.2.2
MR 16_2013
CW40_act2.1
MR 17_2013
CW40_act2.3
MR 18_2013
CW41_act1.4.2
MR 19_2013
CW43_act1.4.2
MR 20_2013
CW43_act.3.4.1.
MR 21_2013
CW45_act.2.1
zatvora
Probacija
Menadžment
zatvora
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Menadžment
zatvora
Menadžment
zatvora
Menadžment
zatvora
Probacija
Probacija
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Menadžment
zatvora
MR 24_2013
CW49_act.3.3
MR 25_2013
CW50_act.3.4.2
Probacija
Usklađivanje
Zakona sa EU
standardima
Menadžment
zatvora
Menadžment
zatvora
Menadžment
zatvora
Menadžment
zatvora
MR26_2013
Usklađivanje
MR 22_2013
CW45_act.1.2
MR 23_2013
CW46_act.3.4.2
Rolf Koch
Study visit, Netherlands
Rüdiger Wohlgemuth,
Rolf Koch
Peter Best, Stefan
Scherrer
Thomas Matusche,
Stefan Thier
Rüdiger Wohlgemuth,
Diana Krauthausen
Rüdiger Wohlgemuth,
Diana Krauthausen
Rüdiger Wohlgemuth,
Diana Krauthausen
Frans Clobus, Giovanni
Meurs
08.07.-13.07.2013
22.07.-26.07.2013
02.09.-06.09.2013
09.09.-13.09.2013
09.09.-13.09.2013
III
16.09.-20.09.2013
23.09.-27.09.2013
30.09.-04.10.2013
Lonneke Langenberg
30.09.-04.10.2013
Rüdiger Wohlgemuth,
Helmut Krone
07.10.-11.10.2013
Rüdiger Wohlgemuth
Joachim Tein, Stefan
Thier
Frans Clobus, Peter
Währ
Stefan Thier, Stefan
Scherrer
21.10.-25.10.2013
21.10.-25.10.2013
04.11.-08.11.2013
04.11.-08.11.2013
IV
Peter Best, Joachim Tein 12.11.-13.11.2013
Study visit, Germany
Rüdiger Wohlgemuth,
Berto van den Born
18.11.-22.11.2013
02.12.-06.12.2013
Peter Best, Joachim Tein 10.12.-11.12.2013
Rüdiger Wohlgemuth
09.12.-13.12.2013
13
CW50_act.1.4.2
MR27_2013
CW49_act.3.2.1
Zakona sa EU
standardima
Menadžment
zatvora
Silvia Hawliczek
02.12.-06.12.2013
Realizovane obuke i kursevi
U Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija realizuju se programi osnovnog, dopunskog i
specijalističkog obučavanja.
U toku 2013. godine realizovane su 42 stručno-specijalističke obuke, kojima su
prisustvovali 671 službenik ZIKS-a. Obuke su realizovane u saradnji sa Upravom za kadrove,
Upravom policije, Upravom za antikoripcijsku inicijativu i Policijskom akademijom u
Danilovgradu. Poseban akcenat stavljen je na obuke službenika koje su vezane za zaštitu prava
lica lišenih slobode.
Opis jedne od obuka službenika Zavoda u okviru Projekta Podrška reformi
zatvorskog sistema
Grupa od 12 službenika ZIKS-a (predstavnici svih hijerarhijskih nivoa, od načelnika do
zatvorskih stražara) su prošli kurs Menadžmenta u zatvoru.
Kurs je ukupno trajao 150 sati, a polaznici su imali zadatak da savladaju gradivo iz:
evropskih zatvorskih pravila; menadžmenta projekta; regrutovanje i obuka zaposlenih;
menadžment po zadacima: ciljevi, mjere, performanse; kontrola; klasifikacija i diferencijacija;
moderacija.
Treneri su bili eksperti angažovani na Twinning projektu "Podrška reformi zatvorskog
sistema u Crnoj Gori", a glavni ispitivač je bio ekspert koji je i učestvovao u svim obukama,
gosp. Rüdiger Wohlgemuth, bivši direktor Akademije za zatvorski menadžment u Donjoj
Saksoniji, Njemačka.
Svi polaznici su uspješno položili ovaj kurs i sertifikati će im biti uručeni tokom
februara 2014-te.
PLAN I PROGRAM OSNOVNOG OBUČAVANJA NOVOPRIMLJENIH SLUŽBENIKA
OBEZBJEĐENJA ZIKS-a
Dan
R.br.
TEMA
VRIJEME
(h)
MJESTO
PREDAVAČ
Prvi dan
1.
UNIFORMA, OZNAKE ZVANJA SLUŽBENIKA
OBEZJEĐENJA
08,00-09,00
Učionica
RSO ŽELJKO REDŽIĆ
STROJEVA OBUKA
09,00-10,00
Poligon
RSO DRAGAN MIĆKOVIĆ
2.
STAVOVI BEZ ORUŽJA
POZDR
AVLJA
NJE,
PRILAŽ
ENJE
STARJ
14
EŠINI
Drugi
dan
Treći
dan
Četvrti
dan
Peti dan
3.
NNG
1.Automatska puška M 70 cal. 7,62 mm
a). Namjena i borbene osobine
b). Rasklapanje i sklapanje oružja
c). Zastoji i način otklanjanja
d). Stavovi za gađanje
e). Izbor nišana i nišanske tačke
2. PIŠTOLJ CZ 99 cal. 9 mm
a) Namjena i borbene osobine
b) Rasklapanje i sklapanje oružja
c) Zastoji i način otklanjanja
d) Stavovi za gađanje
e) Izbor nišana i nišanske tačke
10,00-13,00
Učionica
MARKO ODALOVIĆ
1.
OTPREMANJE SMJENA SLUŽBENIKA
OBEZJEĐENJA
08,00-09,00
Poligon
RSO SLAVKO JOVANOVIĆ
2.
VRŠENJE SLUŽBE OBEZBJEĐENJA
09,00-11,00
Učionica
MILAN RADOVIĆ
3
POSTUPANJE PREMA PRITVORENICIMA
11,00-13,00
Učionica
MILAN RADOVIĆ
1.
STAVLJANJE ZAŠTITNE MASKE U ZAŠTITNI
POLOŽAJ
08,00-09,00
Poligon
MARKO ODALOVIC
2.
HEMIJSKA SREDSTVA ZA PRIVREMENO
ONESPOSOBLJAVANJE
09,00-10,00
Poligon
MARKO ODALOVIC
3.
UPOTREBA SREDSTAVA PRINUDE
10,00-12,00
Poligon
MILAN RADOVIĆ
4.
OBEZBJEĐENJE LICA, MJESTA I TRAGOVI
12,00-13,00
h
Poligon
SLUŽBENIK UPRAVE POLICIJE
1.
IZVRŠENJE KRIVIČNIH SANKCIJA
08,00-11,00
Učionica
TANJA BEŠOVIĆ
2.
POSTUPANJE PREMA MALOLJETNICIMA ZA
VRIJEME IZVRŠENJA KAZNE
MALOLJETNIČKOG ZATVORA ILI PRITVORA
11,00-13,00
Učionica
SANDRA MILETIĆ
1.
SPRJEČAVANJE OD ZLOSTAVLJANJA I
POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA
08,00-10,00
Učionica
MILENA ĐUROVIĆ
2.
POSTUPANJE PREMA LICIMA SA
INVALIDITETOM ZA VRIJEME IZVRŠENJA
KAZNE ZATVORA I PRITVORA
10,00-11,00
Učionica
VELIMIR PATIĆ
3.
PRUŽANJE PRVE POMOĆI I SAMOPOMOĆI
POVRIJEĐENIM LICIMA
11,00-12,00
Učionica
PREDRAG POPOVIĆ
4.
RIZIČNA PONAŠANJA U ZATVORU - HIVHEPATITIS C
12,00-13,00
Učionica
DR.MRDAK
15
Dan
R.br.
TEMA
VRIJEME
(h)
MJESTO
PREDAVAČ
Prvi dan
1.
OSNOVI PENOLOŠKE ANDRAGOGIJE
08,00-10,00
Učionica
VELIMIR PATIĆ
2.
OSNOVI PENOLOŠKE PSIHOLOGIJE
10,00-12,00
Učionica
TATJANA KOMAZEC
1.
IDENTIFIKACIJA DROGA
08,00-10,00
Učionica
VELIMIR PATIĆ
10,00-12,00
Učionica
TATJANA KOMAZEC
Drugi
dan
2.
IDENTIFIKACIJA DROGA
Treći
dan
1.
2.
PREVENCIJA – ’’BURN OUT’’
08,00-12,00
Učionica
TATJANA KOMAZEC
Četvrti
dan
1.
ZAKON O RADU I ZAKON O DRŽAVNIM
SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA
08,00-11,00
Učionica
MILENA ĐUROVIĆ
2
POSTUPANJE PREMA MALOLJETNICIMA
ZA VRIJEME IZVRŠENJA KAZNE
MALOLJETNIČKOG ZATVORA ILI
PRITVORA
11,00-13,00
Učionica
SANDRA MILETIĆ
1.
SPRJEČAVANJE OD ZLOSTAVLJANJA I
POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA
08,00-10,00
Učionica
MILENA ĐUROVIĆ
2.
POSTUPANJE PREMA LICIMA SA
INVALIDITETOM ZA VRIJEME IZVRŠENJA
KAZNE ZATVORA I PRITVORA
10,00-11,00
Učionica
VELIMIR PATIĆ
3.
PRUŽANJE PRVE POMOĆI I SAMOPOMOĆI
POVRIJEĐENIM LICIMA
11,00-12,00
Učionica
PREDRAG POPOVIĆ
4.
RIZIČNA PONAŠANJA U ZATVORU - HIVHEPATITIS C
12,00-13,00
Učionica
DR.MRDAK
Peti dan
****
Ministarstvo pravde Vlade Crne Gore i Zavod za izvršenje krivičnih sankcija potpisali su
dana 12. februara 2013.godine Sporazum o saradnji na projektu “Usmjeravanje zatvora ka
zajednici” sa glavnim nosiocima aktivnosti u projektu - nevladinim organizacijama “Juventas” i
“Akcija za ljudska prava”. Ovim je nastavljena višegodišnja uspješna saradnja Ministarstva
pravde sa pomenutim nevladinim organizacijama.
16
Sveobuhvatni cilj projekta “Usmjeravanje zatvora ka zajednici - sprječavanje
zlostavljanja u zatvorima kroz reformu sistema rehabilitacije i resocijalizacije” je unapređenje
zaštite od mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja u zatvorima u
Crnoj Gori, kroz efikasno i djelotvorno sprovođenje preporuka međunarodnih ekspertskih tijela
(CAT i CPT) za Crnu Goru. Projekat obuhvata i unapređenje saradnje državnih institucija i
civilnog sektora posebno u cilju djelotvorne resocijalizacije nakon otpusta iz zatvora,
sprečavanja zlostavljanja u samim zatvorima i obezbjeđenja odgovarajućeg institucionalnog
odgovora na potrebe bivših zatvorenika/ca. Konkretne planirane aktivnosti usmjerene su na
proširenje mogućnosti za radno angažovanje lica na izdržavanju kazne zatvora, povećanje
pristupa formalnom i neformalnom obrazovanju i adekvatnoj zdravstvenoj zaštiti, s posebnim
naglaskom na rehabilitaciji korisnika droga. Projekat omogućava i finansiranje više manjih pilot
projekata nevladinih organizacija usmjerenih na rad sa zatvorenicima/cama u cilju njihove
pripreme za aktivno uključivanje u društveni život posle otpusta.
Projekat je podržala Evropska Unija posredstvom Delegacije Evropske Unije u Crnoj
Gori u iznosu od 135.000 eura, a nosilac projekta je nevladina organizacija „Juventas“ u saradnji
sa nevladinom organizacijom „Akcija za ljudska prava”.
Projekat se realizuje od decembra 2013. godine od strane NVO „Juventas” i NVO
„Akcija za ljudska prava”, a partner na projektu je Ministarstvo pravde. Planirano je da projekat
bude realizovan do oktobra 2015. godine.
***
Dana 14. februara 2014.godine u prostorijama ZIKS-a potpisan Memorandum o
saradnji između Ministarstva pravde, Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija (ZIKS) i
Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR), kojim su predviđena prava i dužnosti članica
potpisnica u narednih tri godine. Memorandum su potpisali Slavica Rabrenović, generalna
direktorica Direktorata za izvršenje krivičnih sankcija, Miljan Perović, direktor ZIKS-a i Edina
Hasanaga Čobaj, izvršna direktorica YIHR-a.
Memorandum je potpisan u cilju realizacije regionalnog projekta “Izgradnja društva bez
torture i nekažnjivosti na Zapadnom Balkanu”. Projekat realizuje NVO Inicijativa mladih za
ljudska prava Crna Gora u saradnji sa Albanskim rehabilitacionim centrom za traumu i torturu
(ARCT), Inicijativom mladih za ljudska prava Srbija i Međunarodnim rehabilitacionim savezom
za žrtve torture (IRCT). Projekat se realizuje uz podršku Evropske Unije, a trajanje projekta je 30
mjeseci. Cilj projekta je da doprinese društvu bez torture kroz aktivnosti civilnog društva koje su
usmjerene protiv mučenja i drugog okrutnog, nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili
kažnjavanja i promociji međunarodnih standarda, naročito OPCAT-a. Aktivnosti predviđene
projektom se odnose na istraživanje i dokumentovanje slučajeva kršenja ljudskih prava kroz
redovan monitoring prostorija i uslova u ZIKS, pružanje besplatne pravne pomoći žrtvama
torture i nehumanog postupanja, edukaciju službenika ZIKS-a, medicinskog osoblja i studenata
kao i regionalnu razmjenu iskustva.
Ovaj čin potvrđuje spremnost strana potpisnica da dosadašnji partnerski odnos razvijaju i
unapređuju, a sve u cilju većeg stepena poštovanja prava osuđenih i pritvorenih lica tokom
njihovog boravka u ZIKS.
17
Kontakti- ZATVOR U BIJELOM POLJU
Goran Šćekić, načelnik Zatvora
Adresa: Ulica Nedeljka Merdovića bb, naselje Nikoljac
Tel.050 484 313 Fax 050 484 313
e-mail: [email protected]
FOTO GALERIJA
SEKRETAR ODBORA
Slava Burić
18
Download

informativni materijal dom starih- bijelo polje