TICI
SAĞLIK BAKANLIĞI_
KAMU
HASTANELER!
KURUMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/ Şia
_
24/03/2015
l
Hastanemiz Plastik_ Cerahi Servisi Biriminde Kullanılmak Üzere aşağıda belirtilen
malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır.
Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 24/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54
numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
,f,
/
y
kEkr
Idari/Ve M
_
-
Hizmetin Adı
Biyolojik Doku
Rekontriksiyon Materyali
OKUTAN
Hizmetler MüdÇYrd.
,
1
Birim Fiyat
Toplam Tutar
10 Adet
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzonkangni.gov.tr[ihaleqghb internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 24/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
,
`
.r
`
ı,
.
BIYOLOJİK DOKU REKONSTRUKSİYON MATERYALLERİ
ç
TEKNIK ŞARTNAMESI
1.
2.
Ürün akut yaralarda ve kronik yaraların başlangıç aşamasında kullanım amaçlı olmalıdır.
Ürün hücreler arası madde (ECM) komponentlerinin esterleştirilmiş halini içermelidir. Bu
sayede dokuda eksilmiş olan komponentler belirli bir düzenle tekrar yerine konarak dokunun
onarımı sağlanabilmelidir.
3.
Ürün sıvıyla karşılaştığında içerisinde bulunan glucuronik asit+N-acetilglucosamine esteri
sayesinde dokuda hücreler arası maddenin sıvı tutma kapasitesini ve beraberinde kolajen ve
fibrin oluşumunu sağlamalıdır.
Ürün makrofajların hyaluronidaz salgılanması için sinyal vermesini engellemelidir. Böylece
dokuda hyaluronan yıkımını engelleyebilmelidir.
ç
4.
5.
Ürün CD 44 reseptörlerini aktive etmelidir. Bu aktivasyon sonucu gerçekleşen makrofaj
migrasyonuyla v-EGF salınımını ve sitokinlerin salınımını aktifleştirmeli, hızlı bir granülasyona
neden olmalıdır.
_
ç
V
6.
Ürün CD~44 reseptörlerinin uyarılması ile birlikte oluşan” keratin migrasyonu sayesinde güçlü
reepitelizasyon özelliğine de sahip olmalıdır.
7.
Ürün enfeksiyon olmayan ve nekrotik dokulbulunmayan dokularda endike olmalıdır.
Ürün derideki her tip Iezyonda ve vücudun her yerinde kullanıma uygun olmalıdır.
8.
Ürün doku üzerinde ve uygulandığı hastada hiçbir yan etkiye sahip olmamalıdır.
10. Ürün steril ve kolay uygulanabilir olmalıdır.
9.
11. Yara üzerine doğrudan uygulanabilir olmalıdır. Matriksıyapının çıplak doku ile teması
sonucunda, lezyonun şeklini alabilen yumuşak bir kolloidal jel oluşturmalıdır.
12. Yara yatağının ürün kullanımına uygun hale gelmesi için biyolojik debridman ve doku
onarımını sağlayan , enfekte ve nekrotikıdokularcla;endikeolan ve gerektiğinde cerrahi
debridmanı geliştirme amaçlı kullanılabilen 2 gr lık toz ürün beraberinde verilmelidir.
13. Verilecek olan ek ürün hücreler arası madde ( ECM) komponentlerinin esterleşmiş halini
içermelidir. .Ayrıca sodyum aljinat mikro-granülleri içermelidir. Bu sayede hem mikrobiyal
hem hücresel debridman yaparken, hem de granülasyon dokusunun çok hızlı gelişmesini
sağlayabilmelidir.
14. Örtü steril ambalaj içerisinde olmalıdır.
15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.~;ı-=«.s±›ıı;~. ııoku 'uuıııırııııaıycııı vsaıeatıwıııa.:
16. Ürün biyolojik kökenli olmalı, sentetik madde içermemelidir.
'
--
~
17. Ürün tamamen biyoemilebilir olmalıdır. Yara yatağında artık kaldığında bile zarar
vermemelidir.
18. Ürün
5x5 cm ebatlarında olmalıdır.
19.
"Ğîait
sâşî gfmâggvgîa
\\
CE belgesi
İ"
'
~:....;.:.=.~.
olmalıdır.
i
.
v
..
.
.
:KW
.JTİİİJîlİİINÄ
ı
/TI/"Sweüjşe
TÜP;
mmauh'
üwwesompear
ğ
Lâ/ýtğşuézûâßîmexx
.
..if &Yes `~zv"`ş
'
1.35595
,...,.»
@İŞİ o#
7
y*
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi