T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELER! KURUMU
Trabınn Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
ı
_
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Sayı
Konu
:
:
23618724/ [alı
Teklif
H
12/03/2015
Hastanemiz Ameliyathane ve Genel Cerrahi birimileriııin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen
malzemelerin 4734 Sayılı K.l.K.` 'ın 22/D Maddesi gereğince, kurumumuzca satırı alınacaktır,
Teklillerinizi KDV hariç olarak. 17/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 0462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected] c~p0sta adresine göndermeniz rica olunur.
'PEK
S
_
Idari 'e
Kale
l
Mikt
.
Işık kaynağı kablosu
(HL ISO MİNİ
.
laromed marka cıhaza uvuınlu
1
l
. .
ı
.
.
ler Müd. Yrd.
Birim
Toplam
adet
Teknik şartnameler tarafınıza fask edilmemiş olup, www.trabzonkanunigovır/ihaleqghb
internet adresinden temin edilebilir.
tarihi saat 16:00' kadar
0462 341 56 S4 ye faks ile veya kapalı zari' içinde bildirmeniz rica olunur
Tckliflerinizi en
geç 17/03/2015
IŞIK KAYAAĞI KABLOSI' TEKNİK ŞARTNAMESİ
Hastancmiy :gneliyaılızıııcsindcki Farumcd HLISÜ mini marka Seri m): 3650-1603
uyumlu olmalxdırlîrüıı değerlendirilmesi için kablo getirilmesi zorunludur,
/
,
/v
'
[V]
'
g,
/w/
m
-
.mg-Loş
ı.
g; ,ğgý
m,,
”Výzvß
JK?..
33,3_
“qIîlİİmu-ıl”
şırßîöhnyı
,
"
ı
El? d;
/
`
l
l
\
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi