_
T.C.
v
SAGLIK BAKANLIGI.
TURKIYE KAMU HASTANELER! KURUMU
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
ı
23618724
:
Teklif
/
_
'
20/03/2015
1
Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malzemelerin 4734 Sayılı K.İ.K.' in ZZ/D
Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi KDV hariç olarak,
23/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 0462 341 56 54 numaralı faksa veya
[email protected] e-posta adresine göndermeniz rica
?nun
Ekr
_
Idari ve Mali
Birim
.
Maızernenln Adı
1
GE marka Senograophe DMR model
18x24 ve 24x30 bucky
OKUTAN
ızmetler Müd. Yrd.
2
Toplam
adet
Tekliflerinizi en geç 23/03/2015 tarihi saat 16:00' kadar
0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı zarf içinde bildirmeniz rica olunur
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi