T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
HASTANELER!
KURUMU
KAMU
TURKIYE
Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
/
_
18/03/2015
%8*
Hastanemiz Genel _Cerrahi Servisi Biriminde Kullanılmak Üzere aşağıda belirtilen
malzeme 4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır.
Tekliflerinizi KDV hariç olarak, 10/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54
numaralı faksa veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya
kapalı zarf içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
ß
ı
f;
OKUTAN
_Ekrem
.
Idari ve Mali Hizmetler Müd. Yrd.
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
Toplam Tutar
Yara Koruyucu Retraktör
12-
Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup,
adresinden temin edilebilir.
ijrabzonkangnhgowgr/ihaleghğ internet
Tekliflerinizi en geç 23/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
YARA KORUYUCU RlğTRAIğTÖR (BÜYÜK BOY) TEKNİK
OZELLIKLERI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yara koruyucunun tamamı disposable olmalıdır.
Yara koruyucu laparoskopik Ve açık cerrahi ameliyatlarında
kullanılabilmelidir.
Yara koruyucu , atravmatik retraksiyon sağlayan, esnek, sağlam ve şeffaf
poliüretan kılıfa bağlanan iki halkadan oluşmalıdır.
Yara koruyucu Lateks içermemelidir.
Yara koruyucunun kolay yerleştirilebilmesi için alt bölümdeki ince
halkası esnek olmalıdır.
Yara koruyucunun kolay ayarlanabilmesi için üst bölümdeki geniş halka
içe veya dışa rahatlıkla bükülebilir olmalıdır.
Yara koruyucu batma yerleştikten sonra ekartasyon da yapabilmeli ve
yara kenarlarını operasyon süresince korumalıdır.
Yara koruyucu gerektiğinde pnömoperituan sağlamak için uygun yapıda
olmalıdır.
Yara koruyuu cerrahi işlem sonrasında tek hareketle batın içinden
çekilerek kolayca çıkarılabilmelidir.
10.9 cm -14 cm büyüklüğündeki insizyonlarda kullanılabilmelidir.
1l.Numuneler değerlendirilerek karar verilecektir.
f;
çaggtğiî*
wýsxa
s
64
.ßy
O&
W
g-
65x
İ
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi