T.C.
v
v
SAGLIK BAKANLIGI_
KURUMU
HASTANELERI
KAMU
TURKIYE
Trabzon IIi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
Sayı
Konu
:
:
23618724
Teklif
_
/
20/03/2015
malzeme
belirtilen
Servisi
ßiriminde
Kullanılmak
Üzere
aşağıda
Ortopedi
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 20/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
Ekre
Idari e ali
_
KU A
metl
üd. Yrd.
\
Hizmetin Adı
Birim Fiyat
Toplam Tutar
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, www.trabzonkangni.gov.tr[ihale.phb internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 20/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3- Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
3 A
`
-
k
~
\
.
'K-
'x
"x
(4
`
'
k
›
i" J` \*&\
â
P\
"
`
t)`\ x .\\
/`
.
k-,\4\î`
4:›
Q
VW
~.
v&'\'\
AJ, fV/_Lkzß
<~
\
`
g
.
\
d?'
\\r\\\\
\
`
\
W,
\`
k
""\ ç XW
-
m0&
_.\
“
.
\
ı (x `
.
ı
'
î-.Qyvýğa
:îoé/
0.#
_q
'.
~
Â,
m
0
_.`.:(\\'
ı
NemO
ve
qßß
_
.v
9'
\
xêiw`
,
"
'x
"“\
C)
"
`
~
v
~
k.'
\
`
w
-':_v.-._~.
ı
`\_\\\
”W\
K\\;\.3;\
N
`
ı
.
Q
,AZQÂÄ
`
`KÄI~\›.ÖT”\\,LG`›
.
'
&kw
`
\
\
Download

Eki İndir - Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi