T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI_
HASTANELERI
KURUMU
KAMU
TURKIYE
Trabzon IIi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi
__
sayı
Konu
:
23618724
:
Teklif
/
i)
_
20/03/2015
g›
malzeme
Servisi
Biriminde
Kullanılmak
Üzere
belirtilen
Ortopedi
aşağıda
Hastanemiz
4734 Sayılı K.I.K.' in 22/F Maddesi gereğince, kurumumuzca satın alınacaktır. Tekliflerinizi
KDV hariç olarak, 23/03/2015 tarih saat 16:00 kadar 462 341 56 54 numaralı faksa
veya [email protected] e-posta adresine göndermeniz veya kapalı zarf
içerisinde Satın Alma Birimine ulaştırmanız rica olunur.
f,
îî
kr
_
Idari ve
Hizmetin Adı
E
OKUTAN
alÜ izmetler Müd. Yrd.
Birim Fiyat
z
Toplam Tutar
1- Teknik Şartname tarafınıza faks edilmemiş olup, wwwgrabzgukangnhggvgrzihalgqhğ internet
adresinden temin edilebilir.
2-
Tekliflerinizi en geç 23/03/2015 tarihi saat 16:00' a kadar 0462 341 56 54 ye faks ile veya kapalı
zarf içinde bildirmeniz rica olunur
3-
Teklif edilen ürünün SUT ve UBB Kodlarının yazılması zorunludur.
i
ÇİMENTOSUZ TOTAL KALÇA PROTEZİ
Proksimali
Poroz
Uzeri
HA
Stem
Femoral
Acetabular Cup
(1/3
Kaplı Çimentosuz
Vidalı)
ı
Femoral Stem.
1.
F emoral stem düz, yakalıksız, mat, dövülmüş ( Forged) titanyum Ve çimentosuz olmalıdır.
2.
Sistem C-Taper head (12-14 kon) sistemine uygun olmalıdır.
3. Femoral Stemin Proximali P0rlu+HA yüzey kaplı olmalıdır
_
4., Femoral Stemin proximali çepeçevre poroz üzeri Hidroksiapatit; (H.A.) ASTM Fl185
olmalıdır.
Femoral
stem
HA
50
microndan
az
kaplama
kalınlığı
(Ca10(PO4)6(OH)2)
olmamalıdır.
5.
Stem boyu en az l30mm Ve en fazla l70mm arası değişik boylarda olmalıdır.
6.
Distal stem kalınlıkları en az l lmm ve en fazla 20mm arası değişik kalınlıklarda
olmalıdır.
.7.
Her stem proximal boyunun iki fafklı distal kalınlığı olmalıdır Ve stem distali yeni
jenerasyon distal implant esnekliğini sağlayan distal yarıklı olmalıdır.
8.
Stem boyun bölgesi sürtünmeden dolayı oluşabilecek polietilen insert aşınmasını önlemek
için Polished yüzey ( parlatılmış , parlak yüzey) olmalıdır.
'i
-
i
9. Femoral stem metafızinde , macro
iç kilitlemneyi sağlayan
olanak sağlayan norrnalization basamaklı yapılar olmalıdır.
,
yük ve stress transferine
10. Stem tüm _kanalı dolduracak şekilde Straight Stem geometrisine sahip olmalıdır.
11. Femoral stem distal stabiliteyi sağlayan ve femoral kanalı dolduracak silindirik distal stem
geometrisine sahip olmalıdır.
12. Stem distalinde rotasyonu engelleyen çıkıntılar bulunmalıdır.
13. Femoral stemin dört kenardan fazla kenarı bulunmalıdır.
i
14. Femoral stem, her stem boyu için iki farklı distal kalınlığa sahip, 16 adet farklı boy ve
offset seçeneğine sahip olmalıdır.
15. Uyluk önü ağrısını azaltmak ve distal esnekliği artırmak amacıyla stem distali mat ve
yarıklı olmalıdır.
'
%16.
'i
Stem boyun açısı 127
- 1350 derece
17. F emoral Baş çapları; 22
bulunmalıdır.
Acetabular
1.
,
aralığında olmalıdır.
28 mrn olmalı en az üç çeşit baş boy uzunluk seçenekleri
Cup_
ç
Acetebular Cup porous pürüzlü yüzey üzeri Hydroxylapatite kaplı olmalıdır.
2. Cup üzerindeki pürüzlü yapı saf titanyumun elektrotlar ile cup yüzeyine püskürtülmesi ile
oluşturulmuş olmalıdır.
'
3.
Acetabular cup Titanyum olmalıdır.
4.
Sistem press-fıt özelliğine sahip olmalıdır.
5..
.
ı
`
Sistğıiûiizéieir'
[Ni/İn [(90
ÖİD. rescıı
eSİ
NQ-gğzgûç
r
ıısamngxrımha'
,_
878
kullanılabilecek ufak Acetabular Cup
uygun 22mm lik head ile.sırligı
HasKervı-ıw-çı
ûğrnağýfwkýğgiliği
o
`\
i
'I-Egltlfý/”ş
[\
Jr.. raâîarm
'F
“M
.
Karnı
:::ıiğiiıclıman-
.
Download

KDV hariç olarak, 23/03/2015 tarih saat