T .C
S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I
T Ü R K İY E H A L K S A Ğ L IĞ I K U R U M U
b ir im f iy a t t e k l if c e t v e l i
Toplantı Adı
Toplantı Tarihleri
Toplantı Yerleri
“ ÇOK İLACA DİRENÇLİ VE YAYGIN İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZU
ÖNLEME VE MÜCADELE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI ”
25-26-27 ŞUBAT 2015
Ankara ilinin Çankaya ilçesinde en az 5 yıldızlı otelde
Teklif Edilen Tesis
SATIN ALINACAK h[IZMETLER
Yarım pansiyon konaklama
(Odalarda single) 24 Şubat 2015 Otele giriş, 28 Şubat 2015
Otelden Ayrılış
Konaklamasız katılımcı
(25-26-27 ŞUBAT 2015) öğle yemeği
Coffee Break (25-26-27 ŞUBAT 2015)
Toplantı salonu (iş tanımına uygun), ekipmanı ve teknik destek
ile beraber 25-26-27 ŞUBAT 2015 tarihlerinde
KIŞI ADET GÜN/ BİRİM
GECE FİYAT
28
X
4
52
X
3
80
2
3
X
1
3
28
X
X
80
1
-
TOPLAM
FİYAT
Konaklam alı katılım cıların şehirler arası ulaşım ı ve şehir
içi otogar/tren garı/havaalanı ile toplantı yeri arasındaki
gidiş/dönüş transferi
Katılımcı Paketi (iş tanımına uygun)
TOPLAM
Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz fiyat Teknik
Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve hizmetleri tamamen eksiksiz
olarak karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim .
Teklif fiyatımıza KDV dahil değildir. Teklif F iyatı:................................................................(Yazı ile)
dir.
Teklif Sahibinin isim-unvan kaşe ve imzası
T.c . Sağlık Bakanlığı
TUfkiye Ha8< Sağlığı
Kurumu
ÇOK İLACA DİRENÇLİ VE YAYGIN İLACA DİRENÇLİ TÜBERKÜLOZU ÖNLEME VE
MÜCADELE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI TEKNİK ŞARTNAMESİ
T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Hastalık Kontrol Programları
Başkan Yardım cılığTna bağlı Tüberküloz Daire Başkanlığı tarafından bedeli kurum bütçesinden
karşılanmak üzere 25-26-27/02/2015 tarihlerinde Ankara İlinde “Çok İlaca Dirençli (ÇİD) ve Yaygın
İlaca Dirençli (YİD) Tüberkülozu Önleme ve M ücadele Değerlendirme Toplantısı” düzenlenecektir. Bu
Teknik şartnam ede Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tüberküloz Daire Başkanlığı (idare), istekliler ise
(firma) olarak anılacaktır.
“Çok İlaca Dirençli ve Yaygın İlaca Dirençli Tüberkülozu Önleme ve M ücadele Değerlendirme
Toplantısı ” için satın alınması düşünülen hizmete ait teknik şartname aşağıdaki gibidir;
1. Çalışma Grubu Toplantısı 25-26-27/02/2015 tarihlerinde Ankara İli Çankaya İlçesi sınırları
içerisinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde, 09:00-18:00 saatleri arasında yapılacaktır.
2. Toplantıya 28 konaklamalı, 52 konaklam asız olmak üzere toplam 80 kişi katılacaktır.
Konaklam ak katılım cılar toplantıdan bir gün önce saat 12.00’den sonra otele giriş yapacaklar,
toplantının bittiği gün 27/02/2015 dâhil olmak üzere tek kişilik odalarda, tam pansiyon
konaklama yapacaklardır. Kahvaltı ve akşam yemekleri açık büfe şeklinde olmalıdır.
3. Otelde konaklayan katılım cılar tam pansiyon konaklam anın bütün im kânlarından yararlanacak
olup, bunun dışında otelde katılımcıların yapacağı bireysel harcamalar (mini bardaki 2 su hariç)
katılım cılar tarafından ödenecektir.
4. Öğle yemekleri konaklam ak ve konaklam asız tüm katılımcıların sayısına uygun olarak açık
büfe şeklinde olacaktır.
5. Öğle ve akşam yem eklerinde açık büfede tatlı, m eşrubat ve salataya ilaveten çorba ve en az üç
çeşit ana yemek olacaktır. Yemeklerden sonra çay/Türk kahvesi/nescafe ikramı firma tarafından
sağlanacaktır.
6. Katılım cıların tam listesi organizasyon tarihlerinden en az 1 gün önce firm aya verilecektir.
Firma, katılımcı organizasyonu ve ulaşımla ilgili koordinasyonunu sağlayacaktır.
7. Firma, konaklam ak katılım cıların şehirlerarası ulaşım ve şehir içi ulaşım giderlerinin tamamını
karşılayacaktır. K onaklam ak katılımcıların gar/otogar/havaalanından toplantının yapılacağı
otele ve otelden dönüş yapacağı yere nakillerini sağlayacaktır. Özel araçlar ile gerçekleştirilecek
harcam alar ve kişinin kendi ili içinde yaptığı ulaşım la ilgili harcamalar için idarece herhangi bir
ödeme yapılmayacaktır.
8. Firma, toplantı süresince tüm katılımcılara (otel odası ve toplantı salonlarında) ücretsiz internet
hizmeti sağlayacaktır.
9. Firma tarafından otelin girişinde T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
logoları ve toplantının adı bulunan 1,5 m x 2,5 m boyutunda bez afiş asılacak ve toplantının
düzenleneceği salonlara kadar yönlendirme tabelaları konulması sağlanacaktır.
10. 25-26 Şubat 2014 tarihlerindekullamlm ak üzere en az 4 0 ’ ar kişilik 2 adet toplantı salonu
olmalıdır. Katılım cıların masa ve sandalye düzeni “U ” şeklinde olacaktır. 27 Şubat 2014
tarihinde en az 80 kişilik 1 adet toplantı salonu olmalıdır. Bu toplantı salonunda katılımcıların
en fazla 2 er kişilik oturacağı masalarla sağlanacak sın ıf düzeni olacaktır. İdare tarafından salon
düzenlem esinin değiştirilmesi istendiğinde firmaya bildirilecektir. Firma bu değişikliği
uygulam akla yükümlüdür. Salonlar, her katılımcı projeksiyon perdesini rahat görebilecek bir
şekilde hazırlanacaktır. U şeklinde düzenlenen salonlarda, başlangıç masaları ile perde arasında,
sınıf şeklinde düzenlenecek salonda
itesıra ile perde arasında en az 4 m mesafe olmalıdır.
Toplantı salonları, bar, mutfak, disco, çocuk oyun salonu, otopark vb. gibi gürültü olabilecek
mekânlardan uzakta olacaktır. Salonların idare tarafından uygun bulunması esastır.
11. Toplantı salonlarının her biri için bir projeksiyon cihazı, iki bilgisayar (en az 2 GB ram ve çift
çekirdek işlemcili, M icrosoft Office (world, excel, power point), acrobat reader vd. kurulu ve
¿1
T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Haik Sağlığı
Kurum «
çalışır vaziyette olmalıdır), bir adet büyük boy projeksiyon perdesi olm alıdır. Son günde
yapılacak toplantı salonunda konuşma kürsü de bulunacaktır. Toplantı süresince siyah-beyaz
lazer yazıcı, fotokopi cihazı hizmeti sağlanmalıdır. Her katılım cının önünde konferans tipi masa
mikrofonu olacaktır. Ses, bilgisayar ve görüntü sistemlerinin toplantı süresince çalışır vaziyette
olması sağlanacaktır. İdare, firmadan 1000 sayfaya kadar yazıcı çıktısı-fotokopi hizm eti alabilir.
12. Firma tarafından, Türk Bayrağı ve Atatürk bayrağı (150x225cm) ile ikişer adet Sağlık
Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu kırlangıcı (150x225cm) toplantı salonlarında
asılacaktır.
13. Toplantıya katılanlara katılımcı paketi verilecektir. Her bir katılımcı paketinde;l adet körüklü
plastik evrak dosyası, 2 adet pilot kalem (mavi-kırmızı), 1 adet büyük boy not defteri (çizgili, en
az 20 sayfa, spiralli, A4 boyutunda), 1 adet askılı boyun kimlik kartı (adı, soyadı, katıldığı
il/bakanlık birimi, idarece verilecek görseller kullanılarak hazırlanacak, Sağlık Bakanlığı ve
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Logosu olacaktır), çalıştay programı, çalıştay grubu listesi ile
masa isimlikleri ve idarece firmaya verilecek toplantı dokümanı bulunacaktır. Örnekler idare
tarafından onaylanacaktır. Ayrıca katılım cılara toplantıyla ilgili katılım belgesi verilecektir.
14. Toplantı süresince salonlardaki her masada ağzı kapalı şişelerde su ve bardaklar bulunacak, her
oturum arasında sular kontrol edilecek ve eksikler tamamlanacaktır. Ayrıca kâseler içinde
yeterli miktarda küçük şeker masalarda bulundurulacaktır.
15. Firmanın en az 1 yetkilisi toplantı süresince salonların kontrolünden sorum lu olacak ve
salonların düzeni ile katılımcıların ihtiyaçları için görev alacaktır. Görevli firm a yetkilisi adı,
soyadı ve firma yetkilisi olduğunu belirten yaka kartı takm alıdır ve uygun kıyafette olmalıdır.
16. İdare tarafından belirlenen saatlerde günde iki kez çay-kahve arası verilecektir. Bu aralarda
katılım cılara çay, neskafe, su (kapalı pet şişede doğal kaynak suyu), maden suyu /soda ve kuru
pasta (kuru pasta ile kastedilen küçük pizza, küçük simit, küçük sandviç, yaş pasta niteliğindeki
kâğıtlı meyveli pastalar, ekler ve diğer küçük tuzlu ve tatlı kanepe çeşitleridir.) servisi
yapılacaktır. Öğle sonrası çay kahve arasında karışık meyve servisi yapılacaktır.
17. Bu şartnameye verilecek teklifler istenilen mal ve hizmetlerin karşılığı Türk lirası olarak
fıyatlandırılacaktır. Şartnamede verilen sayılar kesin olmayıp, ödem eler hizm et sonunda otelde
konaklayan katılımcı sayısı ve alman hizm etler için gerçekleşen sayılar üzerinden yapılacaktır.
Bu nedenle alman her hizmet için adisyon, foliolar, şartnam ede idare tarafından onaylanması
istenilen belgeler ve diğer dokümanlar düzenli olarak tutularak Bakanlık yetkililerine ibraz
edilecektir. Alınm ayan mal ve hizmetler için ödem e yapılmayacaktır. İdare aldığı hizmetin
bedelini ödeyecektir. Dolmayan rezervasyonlar için eğitimin birinci günü hariç ödeme
yapılmayacaktır.
18. Katılım cıların katılımlarını belgeleyen sabah ve akşam im zalarının toplanması, günlük katılım
dökümünün istenildiğinde/toplantı sonunda idareye sunulması firmanın sorumluluğundadır.
19. Organizasyonda ortaya konan bütün dokümanların, görüntülü görüntüsüz kayıtların tüm yasal
hakları idareye ait olup hiçbir maksatla izinsiz kullanımı m üm kün değildir. Firma, kendine ait
bilgisayarlarda kalan doküman ve veriyi hiçbir amaç için kullanamaz.
20. İş bu şartnam e (20) maddeden oluşmaktadır.
2
Download

tc sağlık bakanlığı türkiye halk sağlığı kurumu