SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR
1. Öğrenciler sınav salonlarına giriş ve çıkışlarda sessiz olmalı, diğer salonlardaki öğrencilerin
dikkatini dağıtacak hareketlerden kaçınmalıdırlar.
2. Öğrenciler sınav salonlarında belirli bir hizada oturmalı ve sınav esnasında da bu düzeni
koruyarak sadece sınav kâğıtları ile ilgilenmelidirler.
3. Sıralar üzerinde kalem ve silgi gibi sınav materyalinin haricinde kıyafet, cep telefonu, akıllı
saat ve bunun gibi diğer malzemelerin bulunması yasaktır.
4. Öğrenciler sınav saatinden 10 dakika önce sınav salonuna alınacaktır. Belirtilen zamandan
önce okul binasına girmek ve sınav bittikten sonra koridorlarda beklemek kesinlikle
yasaktır.
5. Sınav süresinin 30 dakikadan az olduğu sınavlarda sınavın tamamında; sınav süresinin 30
dakikadan uzun olduğu sınavlarda ise sınavın ilk 20 ve son 5 dakikası sınav salonundan
çıkmak yasaktır. Öğrenciler sınav sonunda sıralarında bekleyecek ve sınav evrakları
gözetmenler tarafından toplandıktan sonra sınıfı terk edeceklerdir.
6. Sınav esnasında, her ne sebeple olursa olsun öğrencilerin birbiriyle konuşması ve soru
sorması yasaktır. Gözetmenler sınıfa girdikten sonra, bütün öğrenciler sessiz kalmakla
yükümlüdürler.
7. Sıra üzerinde veya duvarlardaki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki dokümanlardan
sırada oturan öğrenci sorumludur.
8. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, dışarıya çıkan bir aday tekrar içeriye
alınmayacaktır.
9. Gözetmenler sınavın yürütülmesinde en yetkili görevliler olup öğrencilerin oturma düzenini
herhangi bir uyarıda bulunmadan değiştirebilirler.
10. Sınav süresince cep telefonları kapalı, ulaşılması kolay olmayacak ve görülmeyecek
yerlerde olmalıdır. Bu kurala uymayan, telefonu açık olan öğrencinin sınavı iptal edilir.
11. Sınav esnasında silgi, kalem, hesap makinesi, sözlük vb. alışverişi kesinlikle yasaktır.
12. Gözetmenler, sınav disiplinine uymayan öğrencilere herhangi bir uyarıda bulunmadan
yaptırımda bulunabilirler.
13. Sınav kâğıdına ismini silinmeyen kalemle yazmayan ve yoklama tutanağına imza
atmayan öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
14. Sınav düzenini aksatacak şekilde davranan, kurallara uymayan öğrenciler için Disiplin
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.
15. Sınava giren her öğrenci, “Öğrenci Kimlik Kartı”nı sınav süresince sırasının üzerinde
görünür bir şekilde bulundurmak zorundadır.
Download

Okulumuzda Yapılacak Sınavlarda Uyulacak Kurallar