SINAVLARDA UYULACAK KURALLAR
1. Öğrenciler sınav salonlarında belirli bir hizada oturmalı ve sınav esnasında da bu
düzeni koruyarak sadece sınav kâğıtları ile ilgilenmelidirler. Eğer sınav salonlarında
boş sıra yoksa gözetmenlerin gösterecekleri yerlerde oturmalıdırlar.
2. Öğrenciler sınavlarda öğrenci kimliklerini ya da güncel öğrenci belgelerini mutlaka
yanlarında bulundurmalıdır.
3. Sıralar üzerinde kimlik, kalem ve silgi gibi sınav materyalinin haricinde kıyafet, cep
telefonu, çanta ve bunun gibi diğer malzemelerin bulunması yasaktır.
4. Öğrenciler sınav saatinden 5-10 dakika önce sınav salonuna alınacaktır. Sınav
bittikten sonra koridorlarda beklemek kesinlikle yasaktır.
5. Kısa cevaplı sınavlarda (test ve boşluk doldurma gibi) sınav süresinin ilk 15 ve son
10 dakikalarında sınavdan çıkmak yasaktır. Öğrenciler sınav sonuna kadar sıralarında
bekleyecek ve sınav evrakları gözetmenler tarafından toplandıktan sonra sınıfı terk
edeceklerdir. Diğer sınavlarda sadece ilk 15 dakikada sınavdan çıkmak yasaktır.
6. Sınavın ilk 15 dakikasından sonra gelen öğrenciler sınav salonuna alınmayacaktır.
7. Sıra üzerinde veya duvarlardaki sınavla ilgili yazılardan ve sıra altındaki
dokümanlardan sırada oturan öğrenci sorumludur.
8. Sınav süresince cep telefonları kapalı tutulacaktır.
9. Gözetmenler sınavın yürütülmesinde en yetkili görevliler olup, sınav disiplinine
uymayan öğrencilere herhangi bir uyarıda bulunmadan yaptırımda bulunabilir,
yerlerini değiştirebilirler.
10.Sınav kâğıdına ismini yazmayan ve yoklama tutanağına imza atmayan
öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.
11.Sınav düzenini aksatacak şekilde davranan, kurallara uymayan öğrenciler için Disiplin
Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uygulanır.
TARİH BÖLÜM BAŞKANLIĞI
Download

sınavlarda uyulacak kurallar