KOZLUK MERKEZ
ANADOLU LİSESİ
0
24
32
16 Ocak 2014 Perşembe
0
24
32
17 Ocak 2014 Cuma
0
24
32
TOPLAM GÖREV SAYISI
Zübeyde AYDIN
Zeynep ER
Zehra BOYLU
Şeyda SÜNTER SEYMEN
Sultan KAVUŞ
Sezai BOZ
Sevde Nur ÇİÇEKÇİ
Semra YALÇIN
Samime BAYAR
Salih ÇETİNKAYA
Özgür BULUT
Önder DOĞAN
26
15 Ocak 2014 Çarşamba
Mehmet Şakir ARI
26
352 21
Mehmet HAZER
352 21
14 Ocak 2014 Salı
Mehmet BOZKURT
13 Ocak 2014 Pazartesi
Medya AÇLAN
26
Mahmut UYSAL
26
352 21
Kadir ÜZMEN
391 23
10 Ocak 2014 Cuma
Fırat USLU
09 Ocak 2014 Perşembe
Fırat ALA
26
Ferhat BÜLBÜL
385 23
Ferat SÜNBÜL
26
08 Ocak 2014 Çarşamba
Faysal KONGÜL
26
391 23
Faruk ÇELİK
352 21
07 Ocak 2014 Salı
Ekrem ÇELİJK
24 Kasım 2014 Pazartesi
Eda AKKAYA
26
Dilek TUTAL GÖNÜL
26
352 21
Dilek GİNİGEN
352 21
21 Kasım 2014 Cuma
Cansu AY
20 Kasım 2014 Perşembe
Canan YÖRÜK
26
Birgül AKSOY
366 22
Ayten GÖZÜDOK
19 Kasım 2014 Çarşamba
Aysel AKDAĞ
26
Aydın ÇETİNKAYA
26
385 23
Akgün ZENGİN
391 23
18 Kasım 2014 Salı
Tarih
Abdil Enes DİRİ
Görevli Öğretmen Sayısı
17 Kasım 2014 Pazartesi
Azami Öğrenci Sayısı
Asgari Derslik Sayısı
1.DÖNEM ORTAK SINAVLARDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLER
X X X X X --- X X X X X X --- X X X X X X --- X --- --- --- X --- X --- --- X X X X --- X X
--- X X X X --- X --- --- --- X --- --- X X --- --- X X --- X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X --- X X X X X X --- X X --- X --- X X --- --- --- --- X X --- X --X X --- --- --- X --- X --- X --- X --- --- X X X X X X X X X X X X --- X X X X X X X --- X
X X X X X X X X X X X X --- X X X X X --- --- --- X X X X X --- --- X X --- --- --- X --- X
X --- --- --- X X X X X --- --- X --- --- --- X X X X --- X X X X X X X X X X X X X X --- X
--- X X X --- X X X X X X X --- X X --- X --- --- --- X --- X X X X X X X X X X --- X X --X X X X X X X X X X X --- --- X X --- --- X X --- X X X X X --- X X --- --- X --- X X X --X X X X X X X X X X X --- --- X X X X --- X --- --- X X --- --- X --- X X X --- X X --- X X
X X X --- X X --- X --- --- X X --- X X X --- X --- X X X X --- X --- --- X X X X X X X X X
--- --- X X X X --- X X X X X --- X --- X X X X --- --- X --- X X X X X X X X --- --- X X X
X X --- X X X X --- X X --- X --- --- --- X X --- X --- X --- X X --- X X X X X X X X X X X
X X X X --- --- X --- X X X X --- X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X --- X X X X X X --- X X X X X X --- X X --- X X X X X X
X --- X X X X X X X X X X --- X X X X X X --- X X X X X X --- X X X X X X X X X
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 0
12 12 12 12 12 12 3
12 12 12 12 12 12 9
Öğretmenlerin sıralaması alfabetik olarak yapılmıştır.
Öğretmenler, görevi olduğu günler sınavlar 09:00'da başladığından, en geç 08:45'te okulda bulunmalıdır.
Renkli kutular o gün öğretmenin kendi dersinden sınavı olduğunu göstermektedir.
Öğretmen görevli olmasa da o gün sınavı olabilir.
Dündar ÖNLER
Okul Müdürü
12 12 12 12 12 12 12 12 12
Download

Sınavlarda Görevli Öğretmenleri