JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1. Sınıf Final ve Bütünleme Sınav Programı
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Genel Jeoloji I
Yrd.Doç.Dr. Serkan ÜNER
Matematik I
Fizik I
Yrd. Doç. Dr. Turgut
HANOYMAK
Yrd. Doç. Dr. Emel KİLİT
DOĞAN
Kimya I
Yrd.Doç.Dr. Hasan ERGE
Biyoloji
Yrd. Doç. Dr. Ahmet
Regaip OĞUZ
Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I
Yabancı Dil I
Türk Dili I
Bilgisayara Giriş I
Yrd.Doç.Dr. Vural OYAN
Final Sınav Tarihi
ve Saati
02.01.2015
08:15-10:00
26.12.2014
08:15-10:00
23.12.2014
08:15-10:00
29.12.2014
08:30-10:00
31.12.2014
08:00-10:00
Bütünleme Sınav
Tarihi ve Saati
15.01.2015
08:15-10:00
09.01.2015
08:15-10:00
06.01.2015
08:15-10:00
12.01.2015
08:30-10:00
14.01.2015
08:00-10:00
22.12.2014
13:00
24.12.2014
09:00-10:00
Sınıf
Gözetmenler
D13
Gül ŞEN
D13
D13
D13 – D14
Erdinç ALADAĞ
Gül ŞEN
Erdinç ALADAĞ
Gül ŞEN
Alkım TÜRKÖZÜ
Esin ÜNAL
Anfi
Gül ŞEN
05.01.2015
13:00
D13
Gül ŞEN
07.01.2015
09:00-10:00
D14
Erdinç ALADAĞ
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf Final ve Bütünleme Sınav Programı
Final Sınav Tarihi
ve Saati
23.12.2014
13:00-15:00
24.12.2014
13:00-15:00
Bütünleme Sınav
Tarihi ve Saati
06.01.2015
13:00-15:00
31.12.2014
13:00-15:00
Sosyal Seçmeli Dersler
(Mühendislik-Mimarlık
Fakültesinden verilen
dersler)
24.12.2014
15:00-17:00
07.01.2015
15:00-17:00
Statik-Dinamik
Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZVAN
26.12.2014
13:00-15:00
09.01.2015
13:00-15:00
D13 – D14 –
D15
Sedimantoloji
Yrd.Doç.Dr. Türker
YAKUPOĞLU
29.12.2014
13:00-15:00
12.01.2015
13:00-15:00
D13 – D14
Stratigrafi İlkeleri
Yrd.Doç.Dr. Çetin
YEŞİLOVA
02.01.2015
13:00-15:00
15.01.2015
13:00-15:00
D13-D14–D15
Teknik Resim
Doç.Dr. Sedat YAYLA
30.12.2014
13:00-15:00
13.01.2015
13:00-15:00
Teknik Resim
Salonu
Uygulamalı İstatistik
Yrd.Doç.Dr. Sanem
ŞEHRİBANOĞLU
31.12.2014
13:00-15:00
14.01.2015
13:00-15:00
D13
Dersin Adı
Optik Mineraloji
Yapısal Jeoloji I
Ders Sorumlusu
Yrd.Doç.Dr. Yavuz
ÖZDEMİR
Yrd.Doç.Dr. Azad
SAĞLAM SELÇUK
Sınıf
Gözetmenler
D13-D14Mikroskop Lab.
Esin ÜNAL
Erdinç ALADAĞ
Esin ÜNAL
Erdinç ALADAĞ
D13 – D14
Erdinç ALADAĞ
Esin ÜNAL
Gül ŞEN
Esin ÜNAL
Gül ŞEN
Esin ÜNAL
Alkım
TÜRKÖZÜ
Gül ŞEN
Alkım
TÜRKÖZÜ
Gül ŞEN
Alkım
TÜRKÖZÜ
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 3. Sınıf Final ve Bütünleme Sınav Programı
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Final Sınav Tarihi
ve Saati
26.12.2014
Magmatik Petrografi Yrd.Doç.Dr. Mustafa AÇLAN
10:00-15:00
Bütünleme Sınav
Tarihi ve Saati
Sınıf
Gözetmenler
09.01.2015
10:00-15:00
D13 - D14 –
D15-Mikroskop
Lab.
Erdinç ALADAĞ
Esin ÜNAL
Alkım TÜRKÖZÜ
Esin ÜNAL
Alkım TÜRKÖZÜ
Gül ŞEN
Erdinç ALADAĞ
Esin ÜNAL
Alkım TÜRKÖZÜ
Erdinç ALADAĞ
Gül ŞEN
Zemin Mekaniği
Yrd.Doç.Dr. Levent SELÇUK
29.12.2014
10:00-12:00
12.01.2015
10:00-12:00
D13 – D14 –
D15
Tarihsel Jeoloji
Prof.Dr. Sefer ÖRÇEN
22.12.2014
10:00-12:00
05.01.2015
10:00-12:00
D13 – D14 –
D15
Hidrojeoloji
Yrd.Doç.Dr. Erkan DİŞLİ
24.12.2014
10:00-12:00
26.12.2014
Yrd.Doç.Dr. Mustafa AÇLAN
17:00-18:00
23.12.2014
Doç.Dr. İsmail Aydın ARAS
10:00-12:00
02.01.2015
Yrd.Doç.Dr. Onur KÖSE
10:00-12:00
07.01.2015
10:00-12:00
D13 – D14
09.01.2015
17:00-18:00
D14
Erdinç ALADAĞ
06.01.2015
10:00-12:00
15.01.2015
10:00-12:00
D13 – D14
Esin ÜNAL
Erdinç ALADAĞ
D14
Alkım TÜRKÖZÜ
31.12.2014
10:00-12:00
14.01.2015
10:00-12:00
D13 – D14
Esin ÜNAL
Alkım TÜRKÖZÜ
30.12.2014
10:00-12:00
25.12.2014
10:00-12:00
13.01.2015
10:00-12:00
08.01.2015
10:00-12:00
D13
Alkım TÜRKÖZÜ
D15
Erdinç ALADAĞ
Kristalografi
Endüstriyel
Mineraloji
Türkiye’deki
Volkanlar
Volkanik Kayaçların
Yrd.Doç.Dr. Yavuz
Jeokimyasal
ÖZDEMİR
Özellikleri
Jeolojik Miras
Yrd.Doç.Dr. Serkan ÜNER
Tıbbi Jeoloji
Yrd.Doç.Dr. Türker
YAKUPOĞLU
Jeoloji Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf Final ve Bütünleme Sınav Programı
Dersin Adı
Ders Sorumlusu
Final Sınav Tarihi
ve Saati
Bütünleme Sınav
Tarihi ve Saati
Maden Yatakları I
Doç.Dr. İsmail Aydın
ARAS
25.12.2014
15:00-17:00
08.01.2015
15:00-17:00
Mühendislik
Jeolojisi
Yrd.Doç.Dr. Levent
SELÇUK
23.12.2014
15:00-17:00
06.01.2015
15:00-17:00
Mühendislikte
Projelendirme I
Bölüm öğretim üyeleri
02.01.2015
10:00-17:00
16.01.2015
10:00-17:00
Yrd.Doç.Dr. Pelin
GÜNGÖR YEŞİLOVA
22.12.2014
15:00-17:00
30.12.2014
15:00-17:00
29.12.2014
15:00-17:00
31.12.2014
15:00-17:00
05.01.2015
15:00-17:00
13.01.2015
15:00-17:00
12.01.2015
15:00-17:00
14.01.2015
15:00-17:00
Mesleki Mevzuat
ve Ekonomi
Fosil Yakıtlar
Jeolojisi
Madencilik Bilgisi
Limnojeoloji
Yrd.Doç.Dr. Tijen ÜNER
Yrd.Doç.Dr. Arif Emre
DURSUN
Yrd.Doç.Dr. A.Feray
MEYDAN
Sınıf
Gözetmenler
Esin ÜNAL
D13 – D14 –
Alkım TÜRKÖZÜ
D15
Erdinç ALADAĞ
Esin ÜNAL
D13 - D14Alkım TÜRKÖZÜ
D15
Erdinç ALADAĞ
D13-D14D15Mikroskop
Lab.
D14
D13 – D14
D13 – D14
D13 – D14
Erdinç ALADAĞ
Alkım TÜRKÖZÜ
Gül ŞEN
Esin ÜNAL
Gül ŞEN
Alkım TÜRKÖZÜ
Gül ŞEN
Download

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ FİNAL VE BÜTÜNLEME SINAV