2015-2016 GÜZ DÖNEMİ ARA SINAV MAZERET PROGRAMI 30.12.2015 ÇARŞAMBA
ÖĞRENCİ
DERS
Faruk Şirin (A)
Özcan Özdemir (B)
Ebru Demirel (B)
Mehmet Fırat Özçelik (A)
Bilgisayarda Özel Konular (A)
Bilgisayarda Özel Konular (B)
Matematik I (A)
Matematik I (B)
Faruk Şirin
A. Mesut Cengiz
B. Tugay Kılıç
İsmail Çıracı (B)
Ebru Demirel (A)
Özcan Özdemir
Burak Altıparmak
Hacer Gizem Öner
Serhat Ayvaz
Kübra Ecevit
U. Emre Gökbulut
İ. Göksu Berber
Talha Demirel
Ahmet Aydın
Onur Kaya
Sinan Yeşil
Genel Mineraloji
SAAT
GÖZETMEN
9.00
Arş. Gör. Özlem
TOYGAR
11.00
Arş. Gör. Tacit KÜLAH
Kimya I (B)
Kimya I (A)
Akışkanlar Mekaniği
Magmatik Metamorfik K. Petr.
Yer altı Topografyası
Morfotektonik
Faruk Şirin (A)
B. Tugay Kılıç (A)
İ. Göksu Berber (B)
Abdullah Altıntaş (B)
Yapısal Jeoloji – Tektonik (A)
Yapısal Jeoloji – Tektonik (B)
Erkan Uyar (A)
Ebru Demirel (B)
Sinan Yeşil
Özcan Özdemir
Müge Özek
Zafer Genç
U. Emre Gökbulut
Serhat Ayvaz
Fizik I
Özcan Özdemir
Teknik İngilizce
A. Mesut Cengiz
Seçil Aydın
İ. Göksu Berber
Faruk Şirin
Özcan Özdemir
Zafer Genç
Müge Özek
M. Ali Yılmaz
Orhan Çelik
U. Emre Gökbulut
B. Tugay Kılıç
Gemoloji
Sondaj Tekniği
13.00
Arş. Gör. Duru CESUR
14.00
Arş. Gör. Ö. Toygar
15.00
Arş. Gör. Özlem
Toygar
Çevre Jeolojisi
İşletme Yönetimi
Genel Jeofizik
Yakıtlar Jeolojisi
Kömür Jeolojisi
Kaya Mekaniği
Teknik Resim
A. Burak Yazıcı
İsmail Çıracı
Ebru Demirel
Faruk Şirin
Serhat Ayvaz
Berk Tekin
Özcan Özdemir
İ. Göksu Berber
Eyüp Cersel
Sinan Yeşil
Abdullah Altıntaş (A)
Ebru Demirel (B)
İsmail Çıracı
A. Mesut Cengiz
Jeoloji Mühendisliğine Giriş
Stratigrafi İlkeleri
Deprem Jeolojisi
Maden Jeolojisi
16.00
Arş. Gör. Duru CESUR
Genel Jeoloji I (A)
Genel Jeoloji I (B)
Mühendislik Mekaniği
Saat 9.00’daki sınavlar DEKANLIK BİLGİSAYAR SALONU’nda yapılacaktır.
Diğer tüm sınavlar Laboratuar Bloğu 1. Kattaki JEO-104 no’lu sınıfta
yapılacaktır.
Download

2015-2016 Güz Dönemi Mazeret Sınav Programı