AIT 209 Ata. İnk. Tar.
EÇ- MZS-FAC-BYH-AYK-DD
13.00
(F2, F3, F4, F7)
Bölüm Başkanı
12.00
15.00
COĞ 227 Tarım Coğ. l
SH-EŞ-FAC-AYK-DD-AT
SINAV
SAATİ
15:00
15.00
COĞ 309 Enerji Kaynakları
SH- MZS-FAC-BYH-AYK-DD
COĞ 423 Türkiye Fiziki Coğ.
ZB- MZS-EŞ-FAC-BYH-DD
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 305 Yapısal Jeomorfoloji
MS-EŞ-FAC-BYH-DD-AT
COĞ 403 Oseanoğrafya
MS-EŞ-FAC-BYH-DD-AT
15.00
(F2, F3, F4, F7)
13.00
COĞ 225 Toprak Coğrafyası
HG- MZS-EŞ-FAC-AYK-AT
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 325 Şehir Coğrafyası
İOA- MZS-BYH-AYK-DD-AT
COĞ 427 Avrupa Coğrafyası
ZB- MZS-BYH-AYK-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
YDİ 207 Yabancı Dil
AEÖ- MZS-EŞ-BYH-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(II. Öğretim)
YDİ 207 Yabancı Dil
AEÖ- MZS-EŞ-BYH-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(I. Öğretim)
15.00
10.30
13.00
10.00
Prof. Dr. Saadettin TONBUL
11.00
YDİ 107 Yabancı Dil
AEÖ-FAC-BYH-AYK-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(I. Öğretim)
(F2, F3, F4, F7)
17.00
13.00
10.30
COĞ 223 Yerleşme.Coğ.
İOA-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
(F2, F3, F4, F7)
YDİ 107 Yabancı Dil
AEÖ-FAC-BYH-AYK-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(II. Öğretim)
COĞ 313 Coğ. Bilg. Sist.
MS-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
(İstatistik Lab)
COĞ 421 Türkiye Beşeri Coğ.
HA- MZS-EŞ-BYH-AYK-DD
15.00
10.30
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
TRD 109 Türk Dili
HÖ-MZS-EŞ-FAC-AYK-DD
COĞ 311 Türkiye Coğrafi Bölg.II
AÇ-EŞ-FAC-BYH-AYK-DD
15.00
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
10.30
08.30
COĞ 111 Coğ. Giriş
İOA- MZS-FAC-BYH-AYK-DD
COĞ 201 Nüfus Coğrafyası
İOA- MZS-EŞ-AYK-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 329 Beş ve Eko.Coğ.Harita.
VK- MZS-EŞ-FAC-DD-AT
13.00
10.30
08.30
08.30
08.30
ENF 101 Coğrafya (Temel Bilgi
Tek.)
YA- MZS-EŞ-AYK-DD-AT
(İstatistik Lab)
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 413 Bölge Planlama
AÇ- MZS-FAC-BYH-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(ENF Lab)
09.00
12/11/14
Çarşamba
13/11/14
Perşembe
14/11/14
Cuma
15/11/14
Cumartesi
16/11/14
Pazar
29/11/14
Cumartesi
COĞ 121 Doğal Ortam
MS-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 203 Coğrafyada Bilg.Kull.
HA-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
COĞ 331 Fiziki Coğ. Arş.Yönt
ST- MZS-EŞ-FAC-DD-AT
15.00
13.00
10.30
08.30
11/11/14
Salı
COĞ 229 Sedimantoloji
MS-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 231 Bölgesel Coğrafya
İlkeleri
ZB-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 123 Coğrafya’ da Teknolojik
Donanımlar
TŞ- MZS-FAC-BYH-AYK-AT
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 425 Türk. Turizm. Coğ.
HA- MZS-EŞ-BYH-AYK-DD
COĞ 333 Arazi Kullanımı
HA- MZS-EŞ-FAC-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 323 Volkan Jeomorfolojisi
ST- MZS-EŞ-BYH-AYK-DD
COĞ 419 Amerika Coğrafyası
VK-EŞ-FAC-BYH-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 233 Pazarlama Coğrafyası
SH-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
COĞ 113 Beş. Coğ. Giriş
SH-EŞ-FAC-BYH-AYK-AT
15.00
SINAV
SAATİ
13.00
COĞ 205 Flüvyal Jeomorfoloji
TŞ- MZS-EŞ-FAC-AYK-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
COĞ 307 Bitki Coğrafyası
TŞ- MZS-FAC-BYH-AYK-AT
(F2, F3, F4, F7)
IV.SINIF
(F2, F3, F4, F7)
17.00
COĞ 219 Harita Uygulamaları
TŞ- MZS-EŞ-AYK-DD-AT
COĞ 327 Turizm Coğrafyası
VK-MZS-EŞ-FAC-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
13.00
SINAV
SAATİ
10.30
(F2, F3, F4, F7)
III.SINIF
17.00
(F2, F3, F4, F7)
13.00
COĞ 105 Jeomorfolojiye Giriş
(Jeomorfoloji-I)
ST- MZS-FAC-BYH-DD-AT
COĞ 215 Asya Coğrafyası I
ZB- MZS-EŞ-FAC-AYK-DD-AT
(F2, F3, F4, F7)
(F2, F3, F4, F7)
10.30
08.30
COĞ 101 Klimatoloji ve
Meteoroloji I (Klimatoloji-I)
HG- MZS-FAC-BYH-AYK-AT
II.SINIF
15.00
COĞ 107 Kartoğrafya-I
AÇ- MZS-EŞ-AYK-DD-AT
10.30
SINAV
SAATİ
08.30
I.SINIF
(F2, F3, F4, F7)
08.30
10/11/14
Pazartesi
09/11/14
Pazar
08/11/14
Cumartesi
ARA
SINAV
FIRAT ÜNİVERSİTESİ İNSANİ VE SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI ARA SINAV PROĞRAMI (I. ve II. ÖĞRETİM)
Prof. Dr. Saadettin TONBUL
Dekan V.
Download

2014 - 2015 Güz Dönemi Ara Sınav Programı