Ünvanı
Yrd. Doç. Dr.
Adı-Soyadı
Muazzez HARUNOĞULLARI
Fakülte
Fen-Edebiyat Fakültesi
Bölüm
Coğrafya Bölümü
E-posta/Web
Telefon/Faks
[email protected]
[email protected]
(0348 ) 822 23 50 - 1447
Fax: (0348) 822 23 51
EĞİTİM BİLGİLERİ
Derece
Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan
Yıl
Lisans
Gazi Üniversitesi
2006
Yüksek Lisans
Gazi Üniversitesi
2006
Doktora
Atatürk Üniversitesi
2013
AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM
Görev Ünvanı
Kurum/Kuruluş
Görev Dönemi
Öğretmen
Özel Öğretim Kurumları
2005-2010
Öğretmen
Milli Eğitim Bakanlığı
2010-2014
Yrd. Doç. Dr.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
2014- ….
ARAŞTIRMA ALANLARI
Enerji Kaynakları Coğrafyası
Sanayi Coğrafyası
Siyasi Coğrafya
Ulaşım Coğrafyası
Kültürel Coğrafya
İDARİ GÖREVLER
Bölüm Başkanı
YABANCI DİL
İngilizce
EĞİTİM FAALİYETLERİ
Dersler: Güz Yarıyılı
Klimatoloji I,
Jeomorfoloji I,
Enerji Kaynakları Coğrafyası,
Küreselleşme ve Kalkınma,
Şehir Coğrafyası,
Türkiye Ekonomik Coğrafyası,
Bahar Yarıyılı
Klimatoloji II,
Jeomorfoloji II,
Akarsular ve Göller,
Akarsu Jeomorfolojisi,
Volkan Jeomorfolojisi,
Küresel Isınma ve İklim Değişimi,
Ortadoğu Ülkeleri Coğrafyası.
Jenetik İklim Tipleri,
Toprak Coğrafyası,
Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı.
YAYIN BİLGİLERİ
A. SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler
B. SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtdışı hakemli dergilerde
yayınlanmış makaleler
C. SCI, SSCI, SCI–Expanded ve AHCI kapsamı dışındaki yurtiçi hakemli dergilerde yayınlanmış
makaleler
BİLİMSEL ETKİNLİKLER (KONGRE, SEMPOZYUM, SEMİNER, PANEL vb)
A. Uluslararası bildiriler:
1. HARUNOĞULLARI, M., ÖZDEMİR, Ü. (2014), ‘‘Ceyhan-Yumurtalık Sanayi ve Enerji
Yatırmlarında BTC’nin Önemi’’ ‘Ceyhan-Yumurtalık Industry And
Energy Investment Importence of BTC’’ International Congress of the
Turkish Association of Geographers, 4-7 Haziran 2014, Muğla. (Tam metin,
Sözlü Sunum).
B. Ulusal Bildiriler:
1. HARUNOĞULLARI, M. (2013), ‘‘Küresel Arenada Türkiye’nin Enerji Stratejisi ve Enerji
Politikaları’’ Türkiye Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi 2013, 19-21
Haziran 2013, İstanbul: Coğrafyacılar Derneği Yıllık Kongresi Bildiriler
Kitabı, s.399-408 (Tam metin, Sözlü Sunum).
2. HARUNOĞULLARI, M. CENGİZ, D. (2014), “Suriyeli Göçmenlerin Mekansal Analizi: Hatay
Örneği” TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu 23-24 Ekim 2014,
Ankara. (Sözlü Sunum)
PROJELER (Tamamlanan ve Yürütülen)
Proje Görevi
Proje Adı
Kurum
Yıl
YAYINLANAN KİTAP VE KİTAP BÖLÜMLERİ
A. Kitaplar
1. HARUNOĞULLARI, M. (2013), Sosyo-Ekonomik ve Çevresel Etkileri Yönünden YumurtalıkCeyhan Enerji Yatırımları. Ankara: Sonçağ Matbaacılık.
B. Kitapta Bölüm
DİĞER YAYINLAR
LİSANSÜSTÜ TEZ DANIŞMANLIKLARI
Doktora Tezleri (Tamamlanan)
Yüksek Lisans Tezleri (Tamamlanan)
ÜYELİKLER
Türkiye Coğrafyacılar Derneği
ÖDÜLLER
ATIFLAR
A-Uluslararası kaynak kitaplarda ve uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde
yayınlanan makalelerdeki atıf
B-Ulusal kaynak kitaplar ve dergilerde yayınlanan makaleler ve doktora tezlerindeki
atıf:
Download

Yrd. Doç. Dr. Muazzez HARUNOĞULLARI