T.C.
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI
COĞRAFYA BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI
CUMA
PERŞEMBE
ÇARŞAMBA
SALI
PAZARTESİ
Saat
D
I.SINIF
Derslik
II.SINIF
Derslik
Giriş-Çıkış
S
08:10-09:00
09:10-10:00
10:10-11:00
1
2
3
11:10-12:00
4
13:10-14:00
5
14:10-15:00
6
15:10-16:00
7
16:10-17:00
8
08:10-09:00
1
Akarsular ve Göller (2)
301
09:10-10:00
2
Genel Ekonomik Coğrafya (3)
301
10:10-11:00
3
Beden Eğitimi-II/Müzik-II
11:10-12:00
4
Beden Eğitimi-II/Müzik-II
Akdeniz bölgesi Coğrafyası
(1)
Sanayi Coğrafyası (1)
302
13:10-14:00
5
Genel Ekonomik Coğrafya (3)
Spor
salonu
Spor
salonu
CBS lab.
Sanayi Coğrafyası (1)
302
14:10-15:00
6
İngilizce-II
301
Akarsu Jeomorfolojisi (2)
302
15:10-16:00
7
İngilizce-II
301
Akarsu Jeomorfolojisi (2)
302
16:10-17:00
8
İngilizce-II
301
Akarsu Jeomorfolojisi (2)
302
08:10-09:00
1
301
09:10-10:00
2
10:10-11:00
3
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi-II
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp
Tarihi-II
Klimatoloji-II (2)
11:10-12:00
4
13:10-14:00
Enformatik ve Bilgisayar
Programları
Enformatik ve Bilgisayar
Programları
Enformatik ve Bilgisayar
Programları
Enformatik ve Bilgisayar
Programları
Bilg. Lab.
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uygulamaları (3)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uygulamaları (3)
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uygulamaları (3)
Jenetik İklim Tipleri (2)
Bilg. Lab.
Bilg. Lab.
Bilg. Lab.
Derslik
CBS Lab.
Toprak Coğrafyası (2)
Toprak Coğrafyası (2)
Toprak Coğrafyası (2)
301
301
301
CBS Lab.
Toprak Coğrafyası (2)
301
IV.SINIF
Derslik
CBS Lab.
302
Kırsal Kalkınma (3)
301
Jenetik İklim Tipleri (2)
302
Kırsal Kalkınma (3)
301
Jenetik İklim Tipleri (2)
302
Kırsal Kalkınma (3)
301
302
302
Doğu Anadolu Bölgesi
Coğrafyası (1)
Doğu Anadolu Bölgesi
Coğrafyası (1)
Küresel Isınma ve İklim
Değişimi (2)
Küresel Isınma ve İklim
Değişimi (2)
Küresel Isınma ve İklim
Değişimi (2)
Türkiye’nin Jeopolitiği (1)
CBS Lab.
301
Yerleşme Coğrafyası (1)
302
301
Yerleşme Coğrafyası (1)
302
Klimatoloji-II (2)
301
Akdeniz bölgesi Coğrafyası
(1)
302
5
Klimatoloji-II (2)
301
14:10-15:00
6
Jeomorfoloji-II (2)
301
15:10-16:00
7
Jeomorfoloji-II (2)
301
16:10-17:00
8
Jeomorfoloji-II (2)
301
08:10-09:00
1
09:10-10:00
2
Akarsular ve Göller (2)
301
10:10-11:00
11:10-12:00
13:10-14:00
3
4
5
Genel Ekonomik Coğrafya (3)
302
14:10-15:00
6
15:10-16:00
7
16:10-17:00
8
08:10-09:00
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Uygulamaları (3)
İnsan ve Çevre (3)
Akdeniz bölgesi Coğrafyası
(1)
Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı
(2)
Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı
(2)
Coğrafyada Bilgisayar Kullanımı
(2)
Bilg. Lab.
Bilg. Lab.
Ulaşım Coğrafyası (3)
301
Bilg. Lab.
Ulaşım Coğrafyası (3)
301
Ulaşım Coğrafyası (3)
301
1
Türk Dili-II
102
09:10-10:00
2
Türk Dili-II
102
10:10-11:00
3
11:10-12:00
4
13:10-14:00
14:10-15:00
15:10-16:00
16:10-17:00
5
6
7
8
302
302
301
301
Türkiye Turizm
Coğrafyası (3)
Fiziksel Mekân
Organizasyonu-II (3)
Fiziksel Mekân
Organizasyonu-II (3)
Türkiye’de Kentleşme (3)
302
Türkiye Turizm
Coğrafyası (3)
Türkiye Turizm
Coğrafyası (3)
302
Bitirme Tezi
CBS lab.
302
Bitirme Tezi
CBS lab.
Türkiye’nin Jeopolitiği (1)
302
Türkiye’nin Jeopolitiği (1)
302
CBS Lab.
CBS Lab.
CBS Lab.
CBS Lab.
Türkiye’de Kentleşme (3)
302
Türkiye’de Kentleşme (3)
302
Volkan Morfolojisi (2)
Volkan Morfolojisi (2)
CBS lab.
CBS lab.
Marmara Bölgesi
Coğrafyası (1)
Marmara Bölgesi
Coğrafyası (1)
Volkan Morfolojisi (2)
302
Avrupa Ülkeleri
Coğrafyası (1)
Avrupa Ülkeleri
Coğrafyası (1)
Avrupa Ülkeleri
Coğrafyası (1)
Avrupa Ülkeleri
Coğrafyası (1)
302
2: Muazzez HARUNOĞULLARI
Araş. Gör. Mehmet Ali ÇELİK
Ders Programı Koordinatörü
301
CBS Lab.
CBS lab.
301
302
Marmara Bölgesi
Coğrafyası (1)
Fiziksel Mekân
Organizasyonu-II (3)
CBS lab.
İnsan ve Çevre (3)
İnsan ve Çevre (3)
1: Zafer Başkaya
III.SINIF
CBS lab.
Doğu Anadolu Bölgesi
Coğrafyası (1)
Siyasi Coğrafya (1)
Siyasi Coğrafya (1)
Siyasi Coğrafya (1)
302
302
302
302
302
3: Deniz CENGİZ
Yrd. Doç. Dr. Zafer BAŞKAYA
Coğrafya Bölüm Başkanı
CBS lab.
301
301
301
Download

1: Zafer Başkaya 2 - Fen Edebiyat Fakültesi