IV. Derece Erkek ve Kadın Gardiyan Eri
Sınav Konuları
1- 45/1988 Merkezi Cezaevi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları)
Yasası
2- Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası
3- Fasıl 286 Cezaevi Disiplin Yasası tahtında çıkarılan tüzükler
4- Kamu Görevlileri Yasası
5- Genel Kültür (Kıbrıs Tarihi, Kıbrıs Coğrafyası ve Güncel Konular)
Download

IV. Derece Erkek ve Kadın Gardiyan Eri Sınav Konuları