COĞRAFYA BÖLÜMÜ 2014–2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI I. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
DERS
SAATİ 1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
ÇARŞAMBA
SALI
4.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4. Sınıf 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
Bitirme Ödevi-I
İ. Kervankıran
09:00
09:45
09:55
10:40
11:45
12:30
4. Sınıf
CUMA
Bitirme Ödevi-I
İ. Kervankıran
08.00
08.50
10:50
11:35
PERŞEMBE
Klimatoloji-I
A.Tokgözlü
405
Tarım Coğ.
K. Temurçin
407
Doğu ve
G.Doğu
Anadolu
Bölgesi
M. Yakar
406
Coğrafi Bilgi
Sistemleri I
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
T. Komşuları ve
Jeopolitik Önemi
E. Tarcan
407
Doğu ve
G.Doğu
Anadolu
Bölgesi
M. Yakar
406
Doğu ve
G.Doğu
Anadolu
Bölgesi
M. Yakar
406
Coğrafi Bilgi
Sistemleri I
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
Kıyı
T. Komşuları ve
Jeomorfolojisi Jeopolitik Önemi
Ç. Şenkul
E. Tarcan
288
407
Coğrafi Bilgi
Sistemleri I
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
Kıyı
T. Komşuları ve
Jeomorfolojisi Jeopolitik Önemi
Ç. Şenkul
E. Tarcan
288
407
Yabancı Dil I
M. V. Durmuş
288
Madenler
Coğrafyası
K. Temurçin
407
Bitirme Ödevi I
A.Tokgözlü
Klimatoloji-I
A.Tokgözlü
405
Tarım Coğ.
Türkiye
K. Temurçin Jeomorfolojisi
407
Ç. Şenkul
288
Yabancı Dil I
M. V. Durmuş
288
Madenler
Coğrafyası
K. Temurçin
407
Bitirme Ödevi I
A.Tokgözlü
Klimatoloji-I
A.Tokgözlü
405
Tarım Coğ.
Türkiye
K. Temurçin Jeomorfolojisi
407
Ç. Şenkul
288
Coğrafi Bilgi
Sistemlerinde
Veri Üretim
Teknikleri
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
Coğrafi Bilgi
Sistemlerinde
Veri Üretim
Teknikleri
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
Doğal
Kaynaklar ve
Korunması
O. Sarıkaya
406
Siyasi
Coğrafya
O. Yılmaz
407
Doğal
Kaynaklar ve
Korunması
O. Sarıkaya
406
Siyasi
Türkiye
Coğrafya
Beşeri
O. Yılmaz Coğrafyası I
407
E. Tarcan
405
Doğal
Kaynaklar ve
Korunması
O. Sarıkaya
406
Siyasi
Türkiye
Coğrafya
Beşeri
O. Yılmaz Coğrafyası I
407
E. Tarcan
405
ÖĞLE ARASI
13:20
14:05
14:15
15:00
15:10
15:55
16:05
16:50
A.İ.İ.T. I
A. Şentürk
Amfi 4
Uzaktan
Algılama
Teknikleri
A.Tokgözlü
288
A.İ.İ.T. I
A. Şentürk
Amfi 4
Uzaktan
Algılama
Teknikleri
A.Tokgözlü
288
Türk Dili I
Hamdi Turgut
Amfi II
Toprak
Coğrafyası
A.Tokgözlü
288
Türk Dili I
Hamdi Turgut
Amfi II
Toprak
Coğrafyası
A.Tokgözlü
288
T. Tarım Coğ. Coğrafyaya Giriş
Fiziki
K. Temurçin
M.Yakar
Coğrafyada
407
406
Alan
Araştırmaları
Ç. Şenkul
288
T. Tarım Coğ. Coğrafyaya Giriş
Fiziki
K. Temurçin
M.Yakar
Coğrafyada
407
406
Alan
Araştırmaları
Ç. Şenkul
288
T. Tarım Coğ.
Fiziki
K. Temurçin
Coğrafyada
407
Alan
Araştırmaları
Ç. Şenkul
288
Fiziki
Coğrafyada
Alan
Araştırmaları
Ç. Şenkul
288
Klimatolojide Bitirme Ödevi- Kır Yerleşmeleri
Alan
I
M. Yakar
Araştırmaları K. Temurçin
406
A.Tokgözlü
407
Flüvyal
Jeomorfoloji
Ç. Şenkul
288
Türkiye Turizm Genel Jeoloji Avrupa Kıtası
Turizm
Coğrafyası
E.K.Sagular
Coğrafyası
Coğrafyası
İ. Kervankıran
288
E.Tarcan İ. Kervankıran
407
407
406
Bitirme
Ödevi-I
Ç. Şenkul
TBT
Klimatolojide Bitirme Ödevi- Kır Yerleşmeleri
Alan
I
M. Yakar
Araştırmaları K. Temurçin
406
A.Tokgözlü
407
Flüvyal
Jeomorfoloji
Ç. Şenkul
288
Türkiye Turizm Genel Jeoloji Avrupa Kıtası
Turizm
Coğrafyası
E.K.Sagular
Coğrafyası
Coğrafyası
İ. Kervankıran
288
E.Tarcan İ. Kervankıran
407
407
406
Bitirme
Ödevi-I
Ç. Şenkul
TBT
Şehir
Coğrafyası
O. Yılmaz
407
TBT
Şehir
Coğrafyası
O. Yılmaz
407
Klimatolojide
Alan
Araştırmaları
A.Tokgözlü
407
Jeomorfolojiye
Giriş
Ç. Şenkul
288
Türkiye
Yerleşme
Coğrafyası
M. Yakar
406
Türkiye Turizm Kartografya
Coğrafyası
E.K. Sagular
İ. Kervankıran
288
407
Turizm
Bitirme Ödevi
Coğrafyası
I
İ. Kervankıran M. Yakar
406
Klimatolojide
Alan
Araştırmaları
A.Tokgözlü
407
Jeomorfolojiye
Giriş
Ç. Şenkul
288
Türkiye
Yerleşme
Coğrafyası
M. Yakar
406
Kartografya
E.K. Sagular
288
Bitirme Ödevi
I
M. Yakar
Akdeniz
Bölgesi
S. Ceylan
406
Türkiye
Fiziki
Coğrafyası I
E. Tarcan
407
Akdeniz
Bölgesi
S. Ceylan
406
Türkiye
Fiziki
Coğrafyası I
E. Tarcan
407
Marmara
Bölgesi
S. Ceylan
406
Marmara
Bölgesi
S. Ceylan
406
COĞRAFYA BÖLÜMÜ 201-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI II. ÖĞRETİM HAFTALIK DERS PROGRAMI
PAZARTESİ
DERS
SAATİ 1.Sınıf
4.Sınıf
1.Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf
3.Sınıf
17:00
17:45
Uzaktan
Algılama
Teknikleri
A.Tokgözlü
288
T. Tarım Coğ.
K. Temurçin
407
Klimatoloji-I
A.Tokgözlü
288
Tarım Coğ.
Türkiye
K. Temurçin Jeomorfolojisi
407
Ç. Şenkul
405
Doğu ve
G.Doğu
Anadolu
Bölgesi
M. Yakar
406
Jeomorfolojiye
Giriş
Ç. Şenkul
288
Coğrafi Bilgi
Sistemleri I
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
Türkiye
Yerleşme
Coğrafyası
M. Yakar
406
17:50
18:35
Uzaktan
Algılama
Teknikleri
A.Tokgözlü
288
T. Tarım Coğ.
K. Temurçin
407
Klimatoloji-I
A.Tokgözlü
288
Tarım Coğ.
Türkiye
K. Temurçin Jeomorfolojisi
407
Ç. Şenkul
405
Doğu ve
G.Doğu
Anadolu
Bölgesi
M. Yakar
406
Jeomorfolojiye
Giriş
Ç. Şenkul
288
Coğrafi Bilgi
Sistemleri I
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
Türk Dili I
Hamdi Turgut
Amfi 2
Toprak
Coğrafyası
A.Tokgözlü
288
T. Tarım Coğ.
K. Temurçin
407
Türk Dili I
Hamdi Turgut
Amfi 2
Toprak
Coğrafyası
A.Tokgözlü
288
Bitirme Ödevi
I
M. Yakar
20.20
21.15
A.İ.İ.T. I
C. Doğan
Amfi 3
Madenler
Coğrafyası
K. Temurçin
407
Bitirme Ödevi
I
M. Yakar
21.10
21.55
A.İ.İ.T. I
C. Doğan
Amfi 3
Madenler
Coğrafyası
K. Temurçin
407
Bitirme ÖdeviI
Ç. Şenkul
18:40
19:25
19:30
20:15
22:00
22:45
2.Sınıf
3.Sınıf
ÇARŞAMBA
SALI
Bitirme ÖdeviI
Ç. Şenkul
2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
Doğu ve
Kır Yerleşmeleri
G.Doğu
M. Yakar
Anadolu
406
Bölgesi
M. Yakar
406
Coğrafyaya Giriş
Fiziki
Klimatolojide Bitirme Ödevi- Kır Yerleşmeleri
M.Yakar
Coğrafyada
Alan
I
M. Yakar
406
Alan
Araştırmaları K. Temurçin
406
Araştırmaları A.Tokgözlü
Ç. Şenkul
407
288
Coğrafyaya Giriş
Fiziki
Klimatolojide Bitirme ÖdeviM.Yakar
Coğrafyada
Alan
I
406
Alan
Araştırmaları K. Temurçin
Araştırmaları A.Tokgözlü
Ç. Şenkul
407
288
Fiziki
Klimatolojide
Coğrafyada
Alan
Alan
Araştırmaları
Araştırmaları A.Tokgözlü
Ç. Şenkul
407
288
Fiziki
Klimatolojide
Coğrafyada
Alan
Alan
Araştırmaları
Araştırmaları A.Tokgözlü
Ç. Şenkul
407
288
Klimatoloji-I
A.Tokgözlü
288
Tarım Coğ.
K. Temurçin
407
Coğrafi Bilgi
Sistemleri I
İ. Kervankıran
Bilg. Lab
PERŞEMBE
4. Sınıf
1.Sınıf
2.Sınıf 3.Sınıf 4. Sınıf 1.Sınıf 2.Sınıf 3.Sınıf 4.Sınıf
T. Komşuları ve Yabancı Dil I Avrupa Kıtası Coğrafi Bilgi
Jeopolitik Önemi A.Rzayev
Coğrafyası Sistemlerinde
E. Tarcan
288
E.Tarcan
Veri Üretim
407
407
Teknikleri
İ.
Kervankıran
Bilg. Lab
Türkiye
T. Komşuları ve Yabancı Dil I Avrupa Kıtası Coğrafi Bilgi
Yerleşme
Jeopolitik Önemi A.Rzayev
Coğrafyası Sistemlerinde
Coğrafyası
E. Tarcan
288
E.Tarcan
Veri Üretim
M. Yakar
407
407
Teknikleri
406
İ.
Kervankıran
Bilg. Lab
Kıyı
T. Komşuları ve Genel Jeoloji
Turizm
Jeomorfolojisi Jeopolitik Önemi E.K.Sagular
Coğrafyası
Ç. Şenkul
E. Tarcan
288
İ.
288
407
Kervankıran
405
Kıyı
Jeomorfolojisi
Ç. Şenkul
288
CUMA
Doğal
Kaynaklar ve
Korunması
O. Sarıkaya
406
TBT
Şehir
Coğrafyası
O. Yılmaz
407
Akdeniz
Bölgesi
S. Ceylan
406
Türkiye
Fiziki
Coğrafyası I
E. Tarcan
405
Doğal
Kaynaklar ve
Korunması
O. Sarıkaya
406
TBT
Şehir
Coğrafyası
O. Yılmaz
407
Akdeniz
Bölgesi
S. Ceylan
406
Türkiye
Fiziki
Coğrafyası I
E. Tarcan
405
Doğal
Kaynaklar ve
Korunması
O. Sarıkaya
406
TBT
Türkiye Beşeri
Coğrafyası I
E. Tarcan
405
Siyasi
Coğrafya
O. Yılmaz
407
Marmara
Bölgesi
S. Ceylan
406
Türkiye Beşeri
Coğrafyası I
E. Tarcan
405
Siyasi
Coğrafya
O. Yılmaz
407
Marmara
Bölgesi
S. Ceylan
406
Siyasi
Coğrafya
O. Yılmaz
407
Bitirme
Ödevi-I
İ.
Kervankıra
n
Türkiye Turizm Genel Jeoloji
Coğrafyası
E.K.Sagular
İ. Kervankıran
288
407
Turizm
Bitirme Ödevi
Coğrafyası
I
İ.
A.Tokgözlü
Kervankıran
405
Flüvyal
Jeomorfoloji
Ç. Şenkul
288
Türkiye Turizm Kartografya
Coğrafyası
E.K. Sagular
İ. Kervankıran
288
407
Turizm
Bitirme Ödevi
Coğrafyası
I
İ.
A.Tokgözlü
Kervankıran
405
Flüvyal
Jeomorfoloji
Ç. Şenkul
288
Türkiye Turizm Kartografya
Coğrafyası
E.K. Sagular
İ. Kervankıran
288
407
Bitirme
Ödevi-I
İ.
Kervankıra
n
Download

2014 - 2015 Güz Yarıyılı Ders Programı