T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
“ANNE SÜTÜ VE EMZİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ” ve “BEBEK DOSTU HASTANE
ULUSAL DEĞERLENDIRMECI EĞİTİMİ”
TEKNİK ŞARTNAMESİ
İSİN KAPSAMI
Madde 1: Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığı tarafından Türkiye Halk Sağlığı Kurum
Başkanlığının vizyon ve hedeflerini paylaşmak, çocuk sağlığına yönelik gerekli tedbirleri
almak üzere Ankara ilinde 3 toplantı için “Anne Sütü ve Emzirme Eğitici Eğitimi” (2 Adet)
“Bebek Dostu Hastane Ulusal Değerlendirmeci Eğitimi” (1 Adet) hizmet alımı
yapılacaktır.
Madde 2: Söz konusu Eğitimlere 25-27 ile 28-29 Mayıs 2015 ve 02-04 Haziran 2015 tarihleri
arasında Ankara ilinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez teşkilatı, yirmi ilin Halk Sağlığı
Müdürlükleri ve Kamu Hastanelerinde görev yapan sağlık personeli katılacaktır.
ZAMANI VE SÜRESİ
Madde 3: “Anne Sütü ve Emzirme Eğitici Eğitimi” 25-27 Mayıs 2015 (Ankara 3 gün) /0204 Haziran 2015 (Ankara 3 gün), “Bebek Dostu Hastane Ulusal Değerlendirmeci Eğitimi”
28-29 Mayıs 2015 (Ankara 2 gün) / tarihlerinde yapılacaktır. Konaklama eğitim tarihlerinden
1 gün önce ve 1 gün sonrasını kapsayacak şekilde olacaktır. İdarenin bilgisi dışında bu
süreleri aşan konaklamalarda idare ekstra bir ödeme yapmayacaktır.
TOPLANTI VE KONAKLAMA YERİ:
Madde 4: “Anne Sütü ve Emzirme Eğitici Eğitimi” ve “Bebek Dostu Hastane Ulusal
Değerlendirmeci Eğitimi” Ankara ili Çankaya ilçesinde, en az 4 yıldızlı bir otelde
gerçekleştirilecektir.
ULAŞIM:
Madde 5: Firma bütün ulaşım belgelerini (gidiş-dönüş) İdare’ye sunmak zorundadır.
Katılımcıların ulaşım için kullandığı özel araçlara herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Madde 6: 25-27 ile 28-29 Mayıs 2015 ve 02-04 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara ilinde
gerçekleşecek olan eğitimler kapsamında eğitimin pratik kısmı için; yarım (1/2) gün eğitim
yapılan otele yakın olarak belirlenen hastanelere tüm katılımcıların gidiş dönüş ulaşımı firma
tarafından sağlanacaktır.
KONAKLAMA İLE İLGİLİ ŞARTLAR
Madde 7: Toplantıya katılacak konaklamak katılımcılar 25-27 Mayıs 2015 (Ankara 3 gün)
25 kişi /28-29 Mayıs 2015 (Ankara 2 gün) 24 kişi / 02-04 Haziran 2015 (Ankara 3 gün) 25
kişi olup, otele giriş toplantıdan 1 gün önce saat 12.00’dan itibaren otelden çıkış ise toplantı
bittikten 1 gün sonra olacaktır. Konaklama için ilk gün tam sayı ödenecek olup, diğer günler
gerçekleşen sayı üzerinden ödeme yapılacaktır.
25-27 Mayıs 2015 (Ankara 3 gün) 10 kişi /28-29 Mayıs 2015 (Ankara 2 gün) 12 kişi / 02-04
Haziran 2015 (Ankara 3 gün) 8 kişi eğitime konaklamasız olarak katılacaklardır.
Ulaşım ile ilgili zorunluluk halinde (ulaşım sağlanacak yere uygun zamanda uçak veya otobüs
biletinin sağlanamaması durumunda) idarenin onayıyla en fazla 5 katılımcı için bir gün daha
ekstradan konaklama yapılabilir.
Madde 8: Konaklamak katılımcılar için konaklama yarım pansiyon açık büfe (Sabah
kahvaltısı ve akşam yemeği) ve “tek/single'’ konaklama olarak sağlanacaktır. Kesin katılımcı
sayısı ve listesi, idarenin onayı ile belirlenecektir.
Madde 9: Teklif sahibi tarafından, teklif edilen otelin tüm imkânları (oda, toplantı salonu,
donanım vb.) ve konaklama ücreti kapsamında bedelsiz olarak sağlanan tüm imkânlar ile ilgili
detaylı bilgi teklifler ile birlikte idareye verilecektir. Ayrıca, ücretli ve ücretsiz sağlanan
hizmetlere ait bilgiler konaklayıcılara kayıt sırasında yazılı olarak verilecektir. Konaklayıcılar
tarafından ücretli bir hizmetin alınmış olmasından idare sorumlu olmayacaktır.
Madde 10: Odalar, ısıtmalı-soğutmalı ve çalışır durumda klimalı olacaktır. Odalardaki
imkânlarda bir aksama ve/veya rahatsız bir ortam olması (klimanın ve/veya elektrikli
cihazların çalışmaması; banyo ve lavabodaki sorunlar, gürültü vb.) durumunda ilgili
aksaklığın giderilmesi için gerekli önlem ve işlemler ivedilikle yapılacaktır. Bu odaki sorunun
giderilmemesi durumunda aynı gün içinde hemen odalar değiştirilecektir. Otel içinde böyle
bir imkân sağlanamaması durumunda en yakın benzer bir tesiste, ulaşım giderleri ve
konaklama ücreti firma tarafından ilave bir bedel talep edilmeksizin karşılanmak üzere oda
sağlanacaktır.
Madde 11: Odalardaki mini barlarda gün başına 2 adet 500 cc su, 1 adet küçük boy soda (200
cc), 1 adet teneke (330 cc) meyve suyu ücretsiz olarak konaklayan katılımcılara sunulacaktır.
Bunun haricinde mini bar kullanımları için İdare tarafından bir ödeme yapılmayacaktır.
Ayrıca mini barda ücretsiz olan içeceklerin ne olacağı katılımcılara hazırlanan bilgi dosyası
içerisinde bildirilecektir.
TOPLANTI ORGANİZASYONU
Madde 12: Firma tarafından en az üç(3) kişi destek vermek üzere hazır bulunacaktır. Firma
personeli organizasyon eğitimi almış ve tek tip üniforma giyen kişiler olacaktır. Toplantı
salonunda toplantı süresince, yapılacak sunumlarda kullanılacak olan teknik donanımların
kontrolü, çalıştırılması ve sunumlar için 1 hostes ve 1 teknik eleman bulunmalıdır. Görev
alacak kişilerin isim listesi ve görevleri/görev yeri en geç 15 Mayıs 2015 tarihine kadar
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Çocuk ve Ergen Sağlığı Daire Başkanlığına teslim edilecektir.
Madde 13: Toplantının yapılacağı salon kare veya kareye yakın biçimli olacak, salonun
içinde sütun vb. gibi projeksiyon perdesini görmeye engel bir mimari yapı olmayacaktır.
Toplantı salonu 25-27(3gün) ile 28-29 Mayıs 2015(2 gün) ve 02-04 Haziran 2015(3 gün)
tarihlerinde kullanılacaktır. Toplantı süresince konaklamanın yapılacağı otelde en az 35 kişiyi
alabilecek büyüklükte bir toplantı salonu olacaktır. Toplantının yapılacağı salon en az 80 m2
ve üzeri büyüklükte en az 35 kişiye U düzeninde hizmet edebilecek yapıda, faal sıcak-soğuk
klimaya, ses sistemine sahip olacaktır. Ses sistemi, salonda mikrofon ile söylenenlerin tüm
salonda rahat duyulabileceği özellikte olacaktır.
Madde 14: Yüklenici firma tarafından toplamda 100 adet Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi
Katılım Belgesi (Renkli), Teşekkür Belgesi (Renkli), Ulusal Değerlendirmem Belgesi
(Renkli) firma tarafından bastırılacaktır.
Madde 15. Toplantı salonu için bulundurulması gereken asgari malzeme ve ekipmanlar
aşağıda belirtilmiştir:
Toplantı Salonları için:
> Toplantı salonunda sabit mikrofonlu konuşma kürsüsü bulunacaktır.
> Kürsüde 1 adet Laptop Bilgisayar (İnternet bağlantılı, en az 2 GHz CPU, 4
GB RAM, 17 inch ekran, DVD Writer, MS Office 2010 programı kurulu)
Bu bilgisayarların kurulup işletilmesinden firma sorumludur. Kürsüde
ayrıca bir lazer pointer ve kablosuz slayt atlatıcı hazır bulundurulacaktır.
Bilgisayar ve teçhizatlarındaki her türlü eksiği tamamlamak firmanın
sorumluluğundadır. Ayrıca yazılım lisansları ile ilgili tüm sorumluluk
firmanın üzerinde olacaktır.
> Uzatma Kablosu, üçlü priz vb. araç ve gereç (yeterli sayıda)
> Eğitim salonunda Firma tarafından 1 (bir) adet projeksiyon perdesi, 2(iki)
adet uygun donanımda diz üstü bilgisayar ve 1 (bir) adet projeksiyon cihazı
sağlanacaktır. 1 adet içinde yeteri miktarda kâğıt bulunan “laser jet” printer
çalışır durumda sürekli kullanıma hazır bulundurulacaktır. Firma, en az 2
adet seyyar mikrofon ve 1 adet sabit mikrofon ve ses tertibatını
sağlayacaktır.
> Toplantı süresinde salonlarda gerekli elektronik cihazlar (laptop,
projeksiyon cihazı, perde, yazıcı, ses sistemi), kablosuz internet erişimi ve
fotokopi çekilmesi hizmeti ile bunlara ilişkin teknik destek firma tarafından
sağlanacaktır.
> Her bir grup toplantısında katılımcılara ve eğitimcilere verilmek üzere
ayrıca 60 adet katılım belgesi (renkli), ulusal değerlendirmeci belgesi
(renkli) ile teşekkür belgesi (renkli) firma tarafından bastırılacaktır.
Toplantı süresince gerekli olan diğer kırtasiye malzemeleri (her katılımcıya
eğitim DVD si, kapaklı dosya içerisinde yaka kartı, kalem, defter ve
toplantı salonlarında bulundurulmak üzere, A4 kâğıt, zımba, delgeç, makas,
ataç, ) firma tarafından sağlanacaktır. Hareketli beyaz yazı tahtası, üç farklı
renkte board marker, flipchart ve kalemleri bulunacaktır. Salonlarda
ısıtma-iklimlendirme sistemi bulunmalıdır.
> Tüm salonlarda ve konaklamak katılımcıların odalarında kesintisiz wireless
ve gerektiği hallerde kablolu internet bağlantısı olacaktır.
Madde 16: Açılış ve kapanış töreninin yapılacağı toplantı salonunda 1 adet bez afiş (eğitim
yeri tarihi ve isminin bulunduğu, dijital baskı) hazır bulundurulacaktır. Firma tarafından ilk
eğitim sırasında temin edilen Bayrak ve kırlangıçlar, afişlerle birlikte toplantı başlamadan
önce salonlara asılacaktır.
Madde 17: Firma tarafından en az üç (3) kişi destek vermek üzere hazır bulunacaktır Firma
toplantının olduğu günlerde konaklama yerinin girişinde veya uygun bir yerde stant kurup,
konaklama yerine giriş yapacak olan katılımcıları karşılayacaktır. Toplantı bitene kadar
firmanın standı açık olacak ve en az bir yetkili burada hazır bulunacaktır.
Madde 18: Toplantı salonu, otel içindeki aktivitelerin yapıldığı alandan uzakta bulunmalı ve
oluşması muhtemel gürültü, kalabalık, koku ve aktivitelerden etkilenmemelidir. Bu konuda
idarenin bir şikâyeti olması durumunda, aynı gün içinde sorun giderilmeli veya toplantı
salonu firmaca değiştirilmelidir. Salonun idare tarafından değiştirilmesi uygun görülmesi
halinde firmaya bildirilecektir. Firma bu değişiklikleri uygulamakla yükümlü olacaktır.
Madde 19: Servis alanlarında su, l ’er adet çay-sütlü kahve servisi alanı gün boyu, toplantı
programı sona erene kadar personeliyle birlikte hazır bulundurulacaktır. Çay-sütlü kahve (süt
tozu kullanılmayacak) servisi porselen ve cam bardaklarla yapılacak olup, düzenli olarak boş
bardaklar, kirlenen masa örtüleri değiştirilecek ve yenilenecektir. Organizasyon süresince tüm
katılımcılar için sabah 1 ve öğleden sonra da 1 kez olmak üzere günde 2 kez kahve arası
meyve ve pasta servisi yapılacaktır.
Madde 20: Organizasyon süresince otelde konaklayan katılımcılar için sabah ve akşam
yemekleri, tüm katılımcılar içinde öğle yemekleri açık büfe olacaktır. Yemeklerde
katılımcılara su ile birer adet meyve suyu veya meşrubat (suya karıştırılarak yapılan oralet
tarzı içecekler hariç) ile öğle ve akşam yemeklerinden sonra sınırsız çay, kahve ikramı firma
tarafından sağlanacaktır ve organizasyon süresince otelin çay/neskafe/su servislerinin
yapıldığı tüm yerlerde katılımcılara sınırsız ve ücretsiz olarak sunulacaktır.
Organizasyon süresince tüm katılımcılar için sabah 1 ve öğleden sonrada 1 kez olmak
üzere günde 2 kez kahve arası (içecek ve aperatifler ile birlikte) servisi yapılacaktır.
Katılımcılar için toplantı günleri sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeğine ait açık
büfe menüler (kırmızı et, beyaz etler, balık, tatlı, meyve, salata, çorba, alkolsüz içecekler, vb)
firma tarafından 15 Mayıs 2015 tarihine kadar idareye sunularak onay alınacaktır.
Konaklamak katılımcılar konaklamasız katılımcılarla birlikte öğle yemeğini konaklamanın
yapılacağı otelde yiyeceklerdir. Ayrıca tüm katılımcılar için ortak kullanım alanlarında su,
sınırsız çay, kahve ikramı gün boyu firma tarafından sağlanacaktır.
Madde 21: Yaka kartında (12x8cm) katılımcıların isim, unvan, görev yeri dışında ayrıca
toplantı bilgilerinin (isim, yer ve tarih) bulunacak şekilde özel olarak tasarlanıp,
alternatifleriyle birlikte 15 Mayıs 2015 tarihine kadar idareye sunulacak ve onay alınacaktır.
Kurum personeli ve akademisyenlerin yaka kartları farklı renklerde olacaktır.
Madde 22: Otel içerisinde yeterli sayıda yönlendirme bulundurulacak ve gerekli noktalara
yerleştirilecektir.
Madde 23: Katılımcı sekreterlik dosyası (her katılımcıya kapaklı dosya içerisinde yaka kartı,
kalem, defter) katılımcılara kayıt sırasında verilecektir.
GENEL GEREKSİNİMLER
Madde 24: Yüklenici firma toplantı sırasındaki tüm işlemlerde, yüklenici firmaya sözleşme
aşamasında bildirilen idarece yetkilendirilmiş kişi ve/veya kişilere karşı sorumlu olacaktır.
Yüklenici firma ve idare arasındaki tüm görüşmeler bu kişi ve/veya kişiler arasında
yapılacaktır. Otel yönetimi ile sadece yüklenici firma muhatap olacaktır.
Madde 25: Yukarıdaki maddelerde belirtilen oda, salon, teknik donanım, hizmet vb
konularda herhangi bir sorun yaşanması konusunda idarenin bildirimi üzerine ve/veya direkt
olarak firma, çok acil olarak ve idare’nin görüş ve onayı doğrultusunda aynı gün içinde
çözüm üretecektir. Çözümün otel içindeki imkânlarla sağlanamaması durumunda, dışarıdan
temin yoluyla çözümlenecek ve oluşabilecek ilave masraf bedelsiz olarak firmaca
karşılanacaktır.
Madde 26: Bir otelde konaklama için yer bulunamaması durumunda şartnameye uygun ve
aynı şartlara haiz ikinci bir otelden de hizmet satın alınabilecektir. Toplantı salonlarının
kullanıldığı (Toplantının yapıldığı) otelle konaklama hizmet alınan ikinci otel arası ulaşım
yarım pansiyon ücrete dahil edilecektir. İdare iki otel arası ulaşım için herhangi bir ödeme
yapmayacaktır. Katılımcıların iki otel arası ulaşım sorumluluğu yükleniciye ait olacaktır.
Madde 27: Toplantı boyunca alınacak tüm hizmetler, gerçekleşen sayılar üzerinden
yapılacaktır. Alınmayan hiçbir mal ve hizmet için ödeme yapılmayacaktır. Tamamlanan her
--------- jd ------------------------------------------------------------------------------------------ ----------- -- -- ---------—
----—
—-
bir işle ilgili oluşan giderler detayları ile birlikte aynı gün içerisinde idareye raporlanacaktır.
İdarenin görüş ve önerileri doğrultusunda gerekli olabilecek tedbirler anında yüklenici firma
tarafından alınacaktır.
Madde 28: Firmaya ödemeler toplantı sonunda katılımcıların kesin sayısı üzerinden
yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hizmet kalemleri dışındaki hizmetler için ve şartnamede
belirtilen miktarların üzerindeki sayıdaki hizmetler söz konusu olduğunda, her hizmet için
adisyon, folyolar ve diğer belgeler düzenli olarak tutularak İdare yetkililerine imzalatılacaktır.
Alınmayan mal ve hizmetler için ödeme yapılmayacaktır.
Madde 29: Bu sözleşme kapsamında üretilen bütün dokümanların, görüntülü görüntüsüz
bütün kayıtların tüm yasal hakları ve mülkiyeti idareye ait olacaktır. Firma bu görüntü ve
dokümanları Bakanlığın önceden yazılı iznini almadan hiçbir maksatla kullanamaz. Bu
dokümanlarla ilgili olarak, firma idareye her türlü üçüncü taraf hak taleplerinden ve
davalardan koruyacak ve tazmin edecektir.
İş bu şartname 29 (Yirmi Dokuz) madde, 5 (beş) sayfadan oluşmaktadır.
III. B ölüm
ÖRNEK FORMLAR
(Orijinal/Alternatif) MALİ TEKLİF
T e k lif F orm u ve F iyat Çizelgesi
Tarih
îkrazNo: 7717-TU
İhale No:
Kime:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Prof. Dr. Nusret FİŞEK Caddesi No:41
Başkanlık Binası B /ll
Sıhhiye/ANKA RA
Tel: (0312) 565 59 17
Faks: (0312) 565 59 67
Tarafımıza verildiğini ve içeriğini bütünüyle kabul ettiğimizi bu yazıyla teyit ettiğimiz, İhale
Belgelerini [ ve Zeyilnameleri (Zeyilname No) varsa ] incelemiş olan ve aşağıda imzası olan
biz, 25-27 ile 28-29 Mayıs 2015 ve 02-04 Haziran 2015 tarihleri arasında Ankara ilinde
gerçekleştirilecek olan................................................ ihale kayıt numaralı ANNE SÜTÜ VE
EMZİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ organizasyonu hizmeti alınması işine ilişkin söz konusu
İhale Belgelerine uygun olarak KDV hariç toplam ...........................................................
(teklif bedeli yazı ve rakamla yazılacaktır) bedel veya ekte sunulan ve bu teklifin bir parçası
olan Fiyat Çizelgesine göre tespit edilecek diğer bedeller karşılığında temin etmeyi teklif
ediyoruz.
Teklifimiz kabul edildiği takdirde, Sözleşme'nin gerektiği gibi ifasını temin için, Sözleşme
Fiyatının yüzde altısı (% 6) tutarında İdarenin talep ettiği formda bir Banka Kesin Teminat
Mektubu verilecektir.
Teklifimiz kabul edildiği takdirde, İmzalanmış Sözleşmenin İdareye verilmesinden sonra
Sözleşmede belirtilen süresi içinde ihale kapsamındaki tüm hizmetlerin ifasını tamamlamayı
taahhüt ediyoruz.
Bu teklifimizin, tekliflerin son veriliş tarihinden itibaren otuz (30) gün süreyle geçerli
olduğunu ve anılan sürenin bitiminden önce herhangi bir zamanda kabul edilebileceğini ve
gene bu süre boyunca bağlayıcı nitelikte olduğunu kabul ediyoruz.
Resmi sözleşme hazırlanıp yürürlüğe girinceye kadar, bu Teklif, ihalenin verildiğini bildiren
yazılı kabulünüz ile birlikte bağlayıcı Sözleşme niteliğini taşıyacaktır.
Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul
ediyoruz.
Tarih
İsim:
Unvan
İmza:
Temin Edilecek Hizmetler için
(Asıl / Alternatif Teklif) Fiyat Çizelgesi
İkraz
: 7717-TU
İhale No :
İdare
: Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
FİYAT TEKLİF FORMU*
Firma Adı
Eğitim Adı
“ANNE SÜTÜ VE EMZİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ”
Eğitim Tarihleri
25-27 Mayıs 2015 Ankara
Toplantı ve
Ankara ili Çankaya ilçe merkezinde en az 4 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
Konaklama Yerleri
Teklif Edilen Tesisler Ankara
SATIN ALINACAK MAL VE HİZMETLER
Konaklama Tek Kişilik Odada Yarım Pansiyon
Öğle yemeği (Açık Büfe)
Kahve Arası
Halk Sağlığı Kurumu Kırlangıcı
Türk Bayrağı
Tek Salonda U düzeni en az 35 kişi kapasiteli en az 80 m2
ve üzeri büyüklükte (Tüm ekipmanlar dahil)
Eğitimin pratik kısmı için; belirlenen hastanelere tüm
katılımcıların gidiş dönüş ulaşımı (Gidiş-Dönüş Transfer
gidiş dönüş tek sefer sayılacaktır)
Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi Katılım Belgesi, Teşekkür
Belgesi (Renkli)
Katılımcı sekreterlik dosyası (her katılımcıya kapaklı dosya
içerisinde yaka kartı, kalem, defter, Eğitim DVD si)
TOPLAM
BİRİM
GÜN
FİYAT
FİYAT
(TL)
KİŞİ
ADET
25
X
4
35
35
X
X
1
2
2
2
3
3
X
X
X
1
3
X
1
1
X
35
X
X
35
X
İdari ve Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz fiyat İdari ve Teknik
Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve hizmetleri tamamen eksiksiz olarak
karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim.
FİRMA
Kaşe / İmza
İdari ve Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz
fiyat İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve
hizmetleri tamamen eksiksiz olarak karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim.
Teklif fiyatımıza KDV dahil değildir. Teklif Fiyatı:.................................................................
..................................................(Yazı ile) dir.
Teklif Sahibinin isim-ünvan kaşe ve imzası
Not :
1. Teklif Fiyatı KDV hariç olarak verilecektir. KDV İdare tarafından ayrıca ödenecektir.
2. Teklif Fiyatı yazı ve rakamla açık biçimde yazılacaktır.
3. Fiyat Çizelgelerinde birim, toplam ve genel toplam rakamları ayrı ayrı belirtilecektir.
4. Birim ve toplam fiyat arasında fark olduğunda birim fiyat geçerli olacaktır. Birim fiyat
dışında gün ve kişi sayısı gibi rakamlardaki maddi hatalar teklif değerlendirme
aşamasında İdarece düzeltilecektir.
5. Teklif Formu, Fiyat Çizelgeleri ve Özetine ek olarak tanzim edilecek ve imzalanacaktır.
6. Söz konusu katılımcıların güzergâh ve tarihleri ihale aşamasında kesinleşmediği için teklif
sahipleri işverenin teklif fiyat formunda verdiği maktu bedel üzerinden tekliflerini
verecekler ve ödemeler gerçek bilet fiyatı üzerinden yapılacaktır. Bu maktu bedel teklife
dahil edilecek ve Sözleşme; maktu bedel dahil teklif fiyatı üzerinden imzalanacaktır.
Edilecek Hizmetler için
(Asıl / Alternatif Teklif) Fiyat Çizelgesi
İkraz
: 7717-TU
İhale No :
İdare
: Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
FİYAT TEKLİF FORMU*
Firma Adı
Eğitim Adı
“BEBEK DOSTU HASTANE ULUSAL DEĞERLENDİRMECİ EĞİTİMİ”
Eğitim Tarihleri
28-29 Mayıs 2015 Ankara
Toplantı ve
Ankara ili Çankaya ilçe merkezinde en az 4 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
Konaklama Yerleri
Teklif Edilen Tesisler Ankara
SATIN ALINACAK MAL VE HİZMETLER
Konaklama Tek Kişilik Odada Yarım Pansiyon
KİŞİ
ADET
GÜN
24
X
3
TOPLAM
BİRİM
FİYAT
FİYAT
(TL)
Öğle yemeği (Açık Büfe)
36
1
2
Kahve Arası
2
2
36
Tek Salonda U düzeni en az 35 kişi kapasiteli en az 80 m2
X
1
2
ve üzeri büyüklükte (Tüm ekipmanlar dahil)
Eğitimin pratik kısmı için; belirlenen hastanelere tüm
katılımcıların gidiş dönüş ulaşımı (Gidiş-Dönüş Transfer
X
1
1
gidiş dönüş tek sefer sayılacaktır)
Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi Katılım Belgesi, Teşekkür
X
35
X
Belgesi (Renkli)
Katılımcı sekreterlik dosyası (her katılımcıya kapaklı dosya
X
35
X
içerisinde yaka kartı, kalem, defter, Eğitim DVD si)
I
_~____
:__ ~ ~____ :_______________ r_____________ :_ı________ı_______ ı_____
İdari ve Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz fiyat İdari ve Teknik
Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve hizmetleri tamamen eksiksiz olarak
karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim.
FİRMA
Kaşe / İmza
İdari ve Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz
fiyat İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve
hizmetleri tamamen eksiksiz olarak karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim.
Teklif fiyatımıza KDV dahil değildir. Teklif Fiyatı:
..................................................(Yazı ile) dir.
Teklif Sahibinin isim-ünvan kaşe ve imzası
Not :
7. Teklif Fiyatı KDV hariç olarak verilecektir. KDV İdare tarafından ayrıca ödenecektir.
8. Teklif Fiyatı yazı ve rakamla açık biçimde yazılacaktır.
9. Fiyat Çizelgelerinde birim, toplam ve genel toplam rakamları ayrı ayrı belirtilecektir.
10. Birim ve toplam fiyat arasında fark olduğunda birim fiyat geçerli olacaktır. Birim fiyat
dışında gün ve kişi sayısı gibi rakamlardaki maddi hatalar teklif değerlendirme
aşamasında İdarece düzeltilecektir.
11. Teklif Formu, Fiyat Çizelgeleri ve Özetine ek olarak tanzim edilecek ve imzalanacaktır.
12. Söz konusu katılımcıların güzergâh ve tarihleri ihale aşamasında kesinleşmediği için teklif
sahipleri işverenin teklif fiyat formunda verdiği maktu bedel üzerinden tekliflerini
verecekler ve ödemeler gerçek bilet fiyatı üzerinden yapılacaktır. Bu maktu bedel teklife
dahil edilecek ve Sözleşme; maktu bedel dahil teklif fiyatı üzerinden imzalanacaktır.
7
/~ \
Teinin Edilecek Hizmetler için
(Asıl / Alternatif Teklif) Fiyat Çizelgesi
İkraz
: 7717-TU
İhale No :
İdare
: Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
FİYAT TEKLİF FORMU*
Firma Adı
Eğitim Adı
“ANNE SÜTÜ VE EMZİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ'’
Eğitim Tarihleri
02-04 Haziran 2015 Ankara
Toplantı ve
Ankara ili Çankaya ilçe merkezinde en az 4 yıldızlı bir otelde gerçekleştirilecektir.
Konaklama Yerleri
Teklif Edilen Tesisler Ankara
SATIN ALINACAK MAL VE HİZMETLER
Konaklama Tek Kişilik Odada Yarım Pansiyon
Öğle yemeği (Açık Büfe)
Kahve Arası
Tek Salonda U düzeni en az 35 kişi kapasiteli en az 80 m2
ve üzeri büyüklükte (Tüm ekipmanlar dahil)
Eğitimin pratik kısmı için; belirlenen hastanelere tüm
katılımcıların gidiş dönüş ulaşımı (Gidiş-Dönüş Transfer
gidiş dönüş tek sefer sayılacaktır)
Anne Sütü ve Emzirme Eğitimi Katılım Belgesi, Teşekkür
Belgesi (Renkli)
Katılımcı sekreterlik dosyası (her katılımcıya kapaklı dosya
içerisinde yaka kartı, kalem, defter, Eğitim DVD si)
I
TOPLAM
BİRİM
FİYAT
GÜN
FİYAT
(TL)
KİŞİ
ADET
25
X
4
33
33
1
2
3
3
X
1
3
X
1
1
X
35
X
X
35
X
_________
İdari ve Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz fiyat İdari ve Teknik
Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve hizmetleri tamamen eksiksiz olarak
karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim.
FİRMA
Kaşe / İmza
y
İdari ve Teknik Şartname tarafımdan okunup aynen kabul edilmiş olup, teklif ettiğimiz
fiyat İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen tüm işleri kapsayacağını ve söz konusu işleri ve
hizmetleri tamamen eksiksiz olarak karşılayacağımızı şimdiden beyan ve taahhüt ederim.
Teklif fiyatımıza KDV dahil değildir. Teklif Fiyatı:.................................................................
..................................................(Yazı ile) dir.
Teklif Sahibinin isim-ünvan kaşe ve imzası
Not :
13. Teklif Fiyatı KDV hariç olarak verilecektir. KDV İdare tarafından ayrıca ödenecektir.
14. Teklif Fiyatı yazı ve rakamla açık biçimde yazılacaktır.
15. Fiyat Çizelgelerinde birim, toplam ve genel toplam rakamları ayrı ayrı belirtilecektir.
16. Birim ve toplam fiyat arasında fark olduğunda birim fiyat geçerli olacaktır. Birim fiyat
dışında gün ve kişi sayısı gibi rakamlardaki maddi hatalar teklif değerlendirme
aşamasında İdarece düzeltilecektir.
17. Teklif Formu, Fiyat Çizelgeleri ve Özetine ek olarak tanzim edilecek ve imzalanacaktır.
18. Söz konusu katılımcıların güzergâh ve tarihleri ihale aşamasında kesinleşmediği için teklif
sahipleri işverenin teklif fiyat formunda verdiği maktu bedel üzerinden tekliflerini
verecekler ve ödemeler gerçek bilet fiyatı üzerinden yapılacaktır. Bu maktu bedel teklife
dahil edilecek ve Sözleşme; maktu bedel dahil teklif fiyatı üzerinden imzalanacaktır.
1
Download

ANNE SÜTÜ VE EMZİRME EĞİTİCİ EĞİTİMİ