T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1.
İŞİN ADI:
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire Başkanlığı tarafından; “25-30 Mayıs 2015 tarihleri
arasında İstanbul İlinde düzenlenecek olan “ ICNIRP (uluslararası iyonlaşmamış radyasyondan
korunma komisyonu)-DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) “Non-İyonizan Radyasyonun Hipertermik
Etkileri’' çalıştayı için satın alınacak olan salon, konaklama ve otel/tesis rezervasyon işlemleri
ile ilgili tüm organizasyon hizmetleri.
2.
İŞİN KONUSU:
Türkiye’de kanser önleme, tarama ve tedavi uygulamaları konusunda, ülkemizin kanser
uzmanları, bazı uluslararası kurum ve kuruluşların temsilcileri bir araya gelerek, dünyada ve
ülkemizde kanser sorunları ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesini planlamışlardır.
3.
TANIMLAR:
Bu şartnamede geçen;
Kurum
:Tiirkiye Halk Sağlığı Kurumu, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar,
Programlar ve Kanser Başkan Yardımcılığı,
İdare
:Kanser Daire Başkanlığını,
İstekli
:İhaleye talip olan gerçek veya tüzel kişiliği,
Yüklenici
:Bu şartname hükümlerine göre Eğitim Organizasyonu hizmetini yüklenen
Tüzel veya gerçek kişiyi,
Çalıştay Yeri
: Çalıştayın yapılacağı Otel/Tesisi,
Otel/Tesis
: İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi Taksim semtinde katılımcılar için en az 4 yıldızlı,
oteli ifade eder.
İstekli teklifine
4.
TOPLANTILARIN YERİ VE SÜRESİ:
4.1. 25-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında ICNIRP (uluslararası iyonlaşmamış radyasyondan
korunma komisyonu)-DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) “Non-İyonizan Radyasyonun Hipertermik
Etkileri" çalıştayı İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Taksim semtinde düzenlenecektir.
5.
KATILIMCILAR:
5.1. Çalıştaya konaklamalı olarak katılacak 60 kişi, otele/tesise 24 Mayıs 2015 Pazar
günü öğleden sonra saat 14.00’de girecek, otelden/tesisten 31 Mayıs 2015 Pazar
günü saat 12.00'den önce odaları boşaltacak, otelden/tesisten ayrılacaklardır. (60 kişi
tam pansiyon 7 geceleme)
5.2. Çalıştaya katılımcı olarak 26 Mayıs 2015, 27 Mayıs 2015, 28 Mayıs 2015
tarihlerinde konaklama yapmadan sadece öğle yemeği (Lunch Box (Tavuklu ve
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
peynirli olmak üzere 2 çeşit sandviç, kek, ayran, küçük kutuda meyve suyu,
meyve olmak üzere paketlenmiş halde ) ve çay, kahve alacak şekilde 90 kişi
katılacaktır. (Toplam çalıştayın yapılacağı merkezde 150 kişi öğle yemeği ile çay,
kahve alacaktır.)
5.3. Çalıştaya katılacak olan katılımcıların kesin listesi, çalıştayın başlama gününden 3
(üç) iş günü öncesinde idare tarafından yükleniciye bildirilecek olup, yüklenici
rezervasyonunu buna göre yapacaktır. Ödeme gerçeklesen rakamlar üzerinden
yanılacaktır.
6. ULAŞIM-TRANSFER:
6.1 Yüklenici, İdare ile koordinasyon içerisinde;
Türkiye'nin çeşitli illerinden İstanbul’a 17 kişinin havayolu, karayolu ekonomi
sınıfında geliş ve dönüşünü,
6.2 Yüklenici ulaşımını sağlayacağı yukarıda belirtilen 17 yurtiçi ile önceden görüşerek
İstanbul'da karşılanmaları ile konaklamanın yapılacağı otel/tesis- havaalanı/otogar,
havaalanı/otogar-otel/tesis arasındaki transferlerini de sağlayacaktır.
6.3 Yüklenici sağladığı ulaşım belgesini ya da ödeme yaptığı ulaşım belgesinin aslının
Muayene Kabul Komisyonu görevlilerinden en az 2 kişi tarafından görüldüğü ibaresini
taşıyan belgeyi İdareye ibraz edecektir.
6.4 Yurt içinden katılacak olan 17 kişi için ulaşım bedeli 10.000 tl olarak piyasa araştırmasına
yazılacaktır. Ancak gerçekleşme üzerinden ödeme yapılacaktır.
6.5 Katılımcıların kullandığı taksi, benzin veya özel araçlar için herhangi bir ödeme
yapılmayacaktır.
7.
KONAKLAMA, YERİ VE TESİSİ:
7.1. Katılımcıların konaklayacağı ve çalıştayın yapılacağı otel/tesis, aynı yer olacaktır.
7.2. Katılımcılardan konaklayacak olanların 60 kişi Beyoğlu ilçesi sınırları içerisindeki
Taksim semtinde en az 4 yıldızlı bir otelde tam pansiyon “tek (single)” odada
kalmaları sağlanacaktır.
7.3. Odalar, ısıtmalı-soğutmalı ve çalışır durumda klimalı olacaktır. Odalardaki imkânlarda
bir aksama ve/veya rahatsız bir ortam olması (klimanın ve/veya elektrikli cihazların
çalışmaması, banyo ve lavabodaki sorunlar, gürültü) durumunda, bu odadaki sorunun
giderilmemesi durumunda aynı gün içinde hemen değiştirilecek, otel içinde böyle bir
imkân sağlanamaması durumunda en yakın benzer bir otele/tesise ulaşım giderleri ve
konaklama ücreti yüklenici tarafından ilave bir bedel talep edilmeksizin karşılanmak
üzere sağlanacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
7.4. Otelde/tesiste konaklayan katılımcılar tam pansiyon konaklamanın bütün
imkânlarından yararlanacaktır. Otelin/tesisin tam pansiyon olarak sunduğu hizmetlerin
dışında kalanlar “bireysel harcamalar” olup yapılacak bu harcamalar (içki, mini bar,
telefon, ütü, kuru temizleme, spor tesisi, sauna vb. hizmet bedelleri) katılımcılar
tarafından ödenecektir. Yüklenici tam pansiyon konaklamaya dahil olan hizmetleri
katılımcılara bildirmekte ve dâhil olmayanlar konusunda uyarmakta yükümlüdür.
7.5. Otelde konaklama yapan katılımcılar için otele giriş sırasında verilmek üzere “Bilgi
Notu“ Türkçe ve İngilizce olmak üzere hazırlanarak katılımcılara verilecektir. Bilgi
notunda çalıştayın adı, katılımcıların otelde ücretsiz yararlanabilecekleri hizmetler,
otelde ücret karşılığı yararlanacakları hizmetler, iletişim bilgileri ve “Hoşgeldiniz”
yazısı bulunacaktır. “Bilgi Notu” Yabancı konuklar için İngilizce hazırlanacaktır.
Firma içerikle ilgili başka öneriler de getirebilir. “Bilgi Notu” İdarenin onayı
alınmadan çoğaltılmayacaktır.
7.6. Yüklenici çalıştay süresince her gün konaklayan katılımcıların listesini 2 üyeye
onaylattırıp idare yetkilisine teslim edecektir.
7.7. Dolmayan rezervasyonlar için ilk gün hariç ücret talep edilmeyecektir.
8. KATILIMCILARA VERİLECEK YEMEK VE İKRAMLAR:
8.1. Kahvaltı;
8.1.1. Sabah kahvaltısı konaklama yapan katılımcılara konaklamanın yapıldığı
otel/tesiste açık büfe şeklinde,
8.2 Yemekler;
8.2.1 Öğle yemekleri konaklamanın yapıldığı otel/tesiste de, konaklama yapanlara
açık büfe şeklinde verilecektir. (60 kişi)
8.2.2 26-27-28 Mayıs 2015 tarihlerinde öğle yemekleri çalıştayın yapılacağı
otelde, konaklama yapmayacak olan katılımcılara (90 kişi) Lunch Box (Tavuklu
ve peynirli olmak üzere 2 çeşit sandviç, kek, ayran, küçük kutuda meyve
suyu, meyve olmak üzere paketlenmiş halde ) şeklinde verilecektir.
8.2.3 Yüklenici, öğle yemeğinde yapılacak Lunch Box servislerinin en az 2 ayrı
masaya hazırlanarak dağıtılmasını sağlayacaktır.
8.2.4 Akşam yemekleri ise konaklama yapan katılımcılara konaklamanın
yapıldığı otel/tesiste açık büfe şeklinde verilecektir.
8.2.5 Her yemekte katılımcılara ağzı kapalı şişelerde su ile sınırsız meyve suyu
veya meşrubat (suya karıştırılarak yapılan oralet tarzı içecekler hariç) verilecektir.
Talep eden katılımcılara sayılan içeceklerin şekersiz/tatlandırıcı formları
sunulacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
8.2.6 Yemeklerde soğuklar zeytinyağlı; çorbalar kremasız; etler ızgara, fırın ya da
haşlama usulü ile pişirilmiş olacaktır. Taze mevsim salatalarının yer aldığı bir
salata bar ayrıca en az dört çeşit mevsim meyvelerinden oluşan taze meyve
servisi bulunacaktır. Tatlı olarak sütlü tatlılar ve meyve tatlıları tercih
edilecektir.
8.2.7 Tüm katılımcılar için akşam ve öğlen yemekleri sonrası sınırsız sıcak taze
çay/kahve ikram edilecektir. Çay/kahve (Türk kahvesi hariç) ikramı
konaklama ücreti içerisinde kabul edilecek olup, ilave ücret talep
edilmeyecektir.
8.3 Çalıştay- oturum aralarında;
8.3.1 Çalıştayda tüm katılımcılar için çay, kahve, kuru pasta servisi
yapılacaktır. Bu servisler çalıştay süresince (25-30 Mayıs 2015) günde 2 defa
(öğleden önce ve öğleden sonra) Kuru pasta (kuru pasta ile kastedilen küçük
pizza. küçük simit, yaş pasta niteliğindeki kâğıtlı meyveli pastalar, kekler ve
diğer küçük tuzlu ve tatlı kanepe çeşitlerdir) ve çay/kahve servisi şeklinde
olacaktır. Çalıştay süresince ağzı kapalı şişelerde su servisi yapılacaktır.
8.3.2 Bu hizmetler, çalıştay hizmeti alınan yerlerde çalışmayı engellemeyecek
ve çalıştay hizmeti verilen salon ile aynı katta uygun alanlarda verilecektir.
8.3.3 İçecek olarak sınırsız çay, kahve (Türk kahvesi hariç), meyve ve bitki
çayları (ıhlamur, adaçayı, nane-limon, yeşil çay vb.) ve su servis edilecektir.
Tatlandırıcı olarak beyaz şeker, esmer şeker ve suni tatlandırıcı bulunacaktır.
Kahve için toz krema/taze süt bulundurulacaktır. Kahve için taze süt
kaynatılarak sıcak sunulacaktır. Çay için uygun boyutta taze hazırlanmış
limon dilimleri bulundurulacaktır.
8.3.4 Çay kahve (Türk kahvesi hariç) meyve ve bitki çayı servisi çalıştay
boyunca sunulacaktır.
8.3.5 Çalıştay süresince salondaki masalarda katılımcı sayısı kadar kapalı şişe
suyu (500 mİ) ve cam bardak sürekli hazır bulundurulacaktır. Ayrıca çalıştay
süresince salonlardaki her masada ağzı kapalı şişelerde su ve bardaklar
bulunacak, her oturum arasında sular kontrol edilecek ve eksikler
tamamlanacaktır. Ayrıca çalıştay aktivitelerinde kullanılmak üzere kâseler
içinde yeterli miktarda küçük şeker masalarda bulundurulacaktır.
8.3.5 Öğlen, Akşam yemeği ve coffee break hizmetinden yararlananlar her
gün için ayrı ayrı liste halinde gösterilecek, her bir liste günlük olarak 2 üyeye
onaylattırılacak ve idare yetkilisine teslim edilecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
9. ÇALIŞTAY SALONU VE ORGANİZASYONU:
9.1. Çalıştaym düzenleneceği salonlar;
Çalıştayın yapılacağı 2 salon 24 /05 /2015 günü saat 19:00 a kadar yüklenici
tarafından ışık ve ses düzeni yapılmış, 2 adet salonda sınıf düzeninde hazır hale
getirilecektir. Salonlar çalıştay süresince 0830 - 1900 saatleri arasında çalıştaya hazır
halde bulundurulacaktır.
9.1.1 1.Salon 26/05/2015 tarihinde açılışta 150 kişiyi alacak şekilde sınıf düzeninde
hazır halde bulundurulacaktır.
9.1.2. Yüklenici açılışta kullanılan bu salonu sınıf düzeninde 26-27-28 Mayıs
2015, tarihlerinde de kullanılmak üzere hazır bulunduracaktır.
9.1.3 2.Salon 25-29-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında 60 kişiyi alacak şekilde sınıf
düzeninde hazır halde bulundurulacaktır.
9.2. Ses Sistemi; 2 ayrı çalıştay salonunda ;
• Ses sistemi,
• Üzerinde 1 adet sabit mikrofon ve 1 adet monitör bulunan konuşmacı
kürsüsü,
• İki oturum başkanının oturumu yöneteceği, üzerinde 2 adet sabit mikrofon ve
monitör bulunan kürsü,
• Telsiz mikrofon (2 adet yaka/2 adet el),
• En az 2 adet seyyar mikrofon (kablosuz),
Yüklenici Firma tarafından hazır bulundurulacaktır.
• Çalıştay salonlarındaki ses sistemi, tamamen profesyonel bir ekip tarafından
kurulacak ses düzeninde hiçbir aksaklığa meydan verilmeyecektir.
9.3. Çalıştay Paketi Dahilinde Alınacak Hizmetler;
9.3.1. Her bir çalıştay salonu içerisinde;
• Çalıştayı tanıtan özel hazırlanmış sahne arkasına yerleştirilmiş (duvarı
tamamen kapatacak şekilde) backgroundlar ve 3x4 metrelik projeksiyon
perdesi, 40 cm yükseklikte platform.
• 1 adet 10.000 ansilümen projeksiyon cihazı (yedek ampulu ile birlikte,)
• 1 adet diz üstü bilgisayar (MS Office (Ms Office Pro. 2007 veya üzeri sürüm)
programı kurulu olacaktır),
-
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
• 1 adet Printer (lazer),
• Uzatma kablosu vb. araç ve gereç (yeterli sayıda) bulundurulacaktır.
• Yazılım lisansları ile ilgili tüm sorumluluk firmanın üzerinde olacaktır.
• Salonlarda ısıtma-iklimlendirme sistemi bulunmalıdır.
• Salonlarda masaların üzerinde çalıştaya katılacak katılımcılara verilmek üzere
not defteri ve 1 tükenmez kalem hazır bulundurulacaktır.
• Her bir katılımcıya katılım belgesi (İngilizce de olmak üzere) verilecektir.
• 150 adet en az 4 GB lik USB
9.4. Personel;
9.4.1. Çalıştay süresince yüklenicinin en az 1 yetkilisi çalıştay süresince 2 çalıştay
salonunda sorumlu olarak hazır bulunduracaktır.
9.4.2. Kayıt masasında İngilizce de bilen yeterli sayıda personel
9.4.3 Yüklenicinin salonlarda görevli personeli çalıştaya uygun tek tip kıyafette
olmalıdır. Söz konusu personel daha sonra yemek, mola ve çalıştay sonrası
dinlenme sırasında da idareye hizmet vermeye devam edecektir.
9.4.4. Salon düzeneklerinin değiştirilmesi istenildiğinde yüklenici bu değişikliği
yapmakla yükümlüdür.
9.4.5.
Yüklenici Firma, elektrik kesintilerinde çalıştayların aksamadan devam
edebilmesini sağlamak için jeneratör, UPS vb. her tür tedbiri almakla yükümlü
olacaktır.
9.4.6 Kullanılan ortak mekânlarda ve çalıştay salonlarında kablosuz internet bağlantısı
tüm katılımcılar için ücretsiz olarak sağlanacaktır.
10.
BAYRAK, AFİŞ VE YÖNLENDİRME LEVHALARI:
10.1 Yüklenici, 2 ayrı çalıştay salonuna asılmak üzere Türk Bayrağı, Türkiye Halk
Sağlığı Kurumuna ait kırlangıçları yaptırarak, idarenin göstereceği yerlere
asacaktır. Çalıştay sonrası yaptırılan kırlangıçlar idareye teslim edilecektir.
10.2 Yüklenici 4*T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Kanser Daire
Başkanlığı “25-30 Mayıs 2015 tarihleri arasında ICNIRP (uluslararası iyonlaşmamış
radyasyondan korunma komisyonu)-DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) “Non-İyonizan
Radyasyonun Hipertermik Etkileri” çalıştayı ” yazılı 4 x 1,5 metre boyutlarında
İngilizce ve Türkçe olmak üzere 2 adet bez afiş hazırlayacaktır. Afiş Çalıştayın
girişinde görünebilir bir alana, idare tarafından gösterilecek yere asılacaktır.
10.3 Otelin çeşitli yerlerine, misafirleri çalıştay salonuna sağlıklı olarak
yönlendirebilmek amacıyla, yeterli sayıda yön gösterme levhası İngilizce de olmak
üzere yüklenici tarafından hazırlanarak yerleştirilecektir.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
10.4 Yüklenici bayrak, afiş, poster stand v.b. ekipmanı çalıştay öncesinde İdarenin
göstereceği yere yerleştirecektir. Bu ve benzeri ekipman ve materyallerin çalıştayın
başlangıç ve bitiminde naklini sağlayacak ve idareye teslim edecektir.
11
YAKA KARTI, FOTOĞRAF:
11.1 Yüklenici, katılımcı sayısı kadar yaka kartını (üzerinde Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Kanser Daire Başkanlığı ismi, logosu, çalıştayın ismi, katılımcı ismi ve il
ismi yazılı) hazırlayacak ve bunlar katılımcılara verilecektir.
11.2 Yüklenici, katılımcı sayısı kadar cep programı hazırlayacak (İngilizce de olacak)
ve bunlar yaka kartlarının içine yerleştirilerek katılımcılara verilecektir.
11.3 Yüklenici, çalıştayda profesyonel fotoğrafçı görevlendirecek ve çekilen fotoğraflar
DVD ortamında idareye teslim edilecektir.
11.4 Yüklenici 26-27-28 Mayıs 2015 (3 gün boyunca 150 kişilik) salondaki çalıştayı ve
dersleri kameraya HD kalitesinde çekecektir. Sunum çekimleri kongre sonrasında
DVD ortamında 2'şer kopya halinde idareye teslim edilecektir.
12
ÇALIŞTAY KOORDİNASYONU:
12.1 Konaklama, ulaşım, transfer, günlük program akışı, rezervasyon değişiklikleri
teknik sorunlar, vb gibi organizasyona yönelik her türlü detay Yüklenici tarafından
İdarenin görüş ve önerileri doğrultusunda organize edilecek ve çözümlenecektir.
12.2 Yüklenici otelde konaklama yapan katılımcılar için otelde uygun bir yerde stand
kurup yabancı ve Türk katılımcıları karşılayacak, kayıtlarının yaparak yaka
kartlarının teslim edecektir.
12.3 Yüklenici sabah çalıştay başlamadan en az 2 saat önce çalıştay salonlarının (2
salon) girişine uygun bir yerde stant kurup, yabancı ve Türk katılımcıları
karşılayacak ve kayıtlarını yapacaktır. Ayrıca çalıştay süresince yüklenicinin standı
açık olacak ve en az bir yetkilisi sürekli hazır bulunacaktır.
12.4 Yüklenici çalıştay sırasındaki tüm işlemlerde, kendilerine sözleşme aşamasında
yazılı olarak bildirilen İdarece yetkilendirilmiş kişi ve/veya kişilere karşı sorumlu
olacaktır. İdare ve Yüklenici arasındaki tüm görüşmeler bu kişi ve/veya kişiler
arasında yapılacaktır. Otel/tesis yönetimi ile sadece yüklenici muhatap olacaktır.
13
DİĞER HİZMETLER VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR :
13.1 Otelde/Tesiste konaklayanlar ilk gün hariç olmak üzere günlük liste halinde
gösterilecek. 2 üyeye onaylattırılacak ve dolmayan rezervasyonlar için ücret talep
edilmeyecektir. Alınmayan hiçbir mal ve hizmet için ödeme yapılmayacaktır.
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Kanser Daire Başkanlığı
25-30 MAYIS 2015 TARİHLERİ ARASINDA İSTANBUL İLİNDE
DÜZENLENECEK OLAN “ICNIRP (ULUSLARARASI İYONLAŞMAMIŞ
RADYASYONDAN KORUNMA KOMİSYONU)-DSÖ (DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ)
“NON-İYONİZAN RADYASYONUN HİPERTERMİK ETKİLERİ” ÇALIŞTAYI
ORGANİZASYONU HİZMET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
13.2
13.3
Alınan her hizmet için adisyon ve folyolar düzenli olarak tutularak idare yetkilisine
uünlük olarak imzalatılacaktır.
Bu şartnamede belirtilmeyen veya öngörülmeyen bir kullanımın oluşması
durumunda, İdarece yetkilendirilen kişi ve/veya kişilerce ve yüklenicinin birlikte
mutabakata varması durumunda, gerekli işlem gerçekleştirilecek ve belirlenen
bedel üzerinden yükleniciye ödeme yapılacaktır.
Bu sözleşme kapsamında üretilen bütün dokümanların, görüntülü göriintüsüz bütün
kayıtların tüm yasal hakları ve mülkiyeti idareye ait olacaktır. Yüklenici bu
dokümanları idarenin önceden yazılı iznini almadan hiçbir maksatla kullanamaz.
Bu dokümanlarla ilgili olarak, yüklenici idareyi her türlü üçüncü taraf hak
taleplerinden ve davalardan koruyacak ve tazmin edecektir.
14 İş bu şartname 8 (sekiz) sayfa 14 (On dört) maddeden oluşmaktadır.
Download

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı