İşyeri ortamında işçilerin radyasyondan etkilenmesi açısından bakıldığında en az önemli olanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alfa ışınları
B) Gama ışınları
C) Enfraruj (kızılötesi) ışınları
D) Ultraviyole (morötesi) ışınları
Aşağıdakilerden hangisi iyonizan radyasyon değildir?
A)Kozmik Işınlar
B)Radyoaktif cihazların yaydığı ışınlar
C)Mikrodalga
D)Röntgen ışını
Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının birleşimi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
A) Olay
B) Tehlike
C) Risk
D) Kaza
Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon çeşidi değildir?
A) Alfa parçacıkları
B) Beta parçacıkları
C) X ışınları
Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı olmayan (non-iyonize) radyasyondur?
A) Alfa Parçacıkları
B) Mikro Dalga
C) X ışınları
D) İnfrared (Kızılötesi)
D) Beta Parçacıkları
Akut radyasyon hastalığında aşağıdaki klinik tablolardan hangisi en düşük doz maruziyetinde başlar?
A)Akut ölüm
B)Kemik iliği sendromu
C)Gastrointestinal sendrom
D)Nörolojik sendrom
Yanda gösterilen uyarı işareti nereye asılır?
A) Acil ve kontaminasyon ihtimali bulunan durumlarda güvenlik şeridi veya sınırları üzerine
B) Radyoloji cihazlarının bulunduğu alanlara
C) Endüstriyel radyografide kullanılan cihaz depolarına
D) Kumanda odası ve teknisyen odası
Halk için belirlenen doz maruziyet sınırı ne kadardır?
A) 1mSv/yıl
B) 2mSv/yıl
c) 3mSv/yıl
d) 4 mSv/yıl
Hamileliği belirlenmiş kadın işçiler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Çalışma şartları 1 mSv/yıl’ı dozu geçmeyecek şekilde yeniden düzenlenir.
B) işçi sağlığına uygun daha hafif başka bir işe aktarılır.
C) İşçinin isteği halinde ücretsiz izinli sayılması sağlanır.
D) İşçinin ücretinde indirim yapılır.
Aşağıdakilerden hangisi radyasyonun biyolojik etkilerini belirleyen faktörlerden değildir?
A) Radyasyon türü
B) Hava basıncı
C) Vücut sıcaklığı
D) Genel sağlık durumu
Doz eşdeğerini ölçmekte kullanılan birim aşağıdakilerden hangisidir?
A) Becquerel
B) Gray
C) Sievert
D) Rad
Download

FİZ 103C Çalışma Soruları